Goci

Goci – peryferyjnie wobec imperium Skolotów niemieckie Gott, znaczy bóg Syryjskie Illi znaczy bóg, a w niemieckim Illi to Słowianin, czyli w nadjęzyku słowa Illi i Gott to synonimy.Wyżej Hugo Kąłłątaj znalazł nam jeszcze dwa etnosy, Chaldów (Chladów Hamona?) i (Scytów) Bochów, literalnie bogów, których on słuszne wywodzi od Słowian, mamy też czeską Bohemię nawiązującą do imienia boh-bóg ziemię zwiazaną z Wanami, jednak oni walczyli z Olbrzymami, którymi władali najwyżsi bogowie, też grecy odróżniają język Teo (wiążący-bogowie) z którego pochodzi imię Miryna (Maryna) i język ludzi kiedy to imię znaczy Bateja, podobnie na bliskim wschodzie do naszego imienia etnicznego Lach(lah) nawiązuje słowo bóg-(Al+)lah, nadjęzyk więc bardzo jednoznacznie identyfikuje etnos Illi~Gott~Lach oraz słowo bóg, choć w polskim illota znaczy też niewolnik, kiedy bogowie stali się niewolnikami? Wtedy kiedy przegrali wojnę z wrogami swoich świętości…


Źródło artykułu


Kwestia tzw. Gotów jest to nasza nazwa od gadania-gotania tak jak Słowianie od słowienia, Językowie od języka 33 roku przed naszą erą. Mysing podbił Skandynawię kuniga Froda (phrodi) o czym mówi Eda (Edyckie imię Mysink-Myszek-Meszek był to wnuk Lestka III syn Kazimierza lub Władysława, 999 lat później sędzia (tyran Dagome – Polski) Meszek I się przechrzcił), okupująca Skandynawię armia polska napłodziła tam mieszańców, którzy później po osłabieniu tam naszego władztwa, reemigrowali z powrotem za swymi ojcami na pomorze Gdańskie gdzie może nawet stali się mniejszością etniczną zasilaną napływającymi ciągle emigrantami politycznymi i ekonomicznymi z Skandynawii, w końcu doszło do ich przemieszczenia na południe gdzie jako Sauromaci pokonali Spali krim-thursów czyli innych Polaków (odchorwackich) tam panujących, było to około 230 roku przed naszą erą.

Potem pojawili się w Imperium Rzymskim jako uchodźcy których Rzymianie przyjmowali mając nadzieje wykorzystać w starciach z związkiem-bantem Ludzi-Antów, a królestwo czystych Gotów było na Pomorzu choć nazywało się polańskim (gothorum) i to do czasów gdy Bolesław Chrobry zjednoczył je z Chorwackim (sklavorum) w królestwo polskie, czyli Regnum Sclavorum, Gothorum sive Polanorum.

Litwini do dzisiaj nazywają Białorusinów Gutejami, Kijewo Królewskie na Pomorzu Gdańskim pierwotnie Kujawii jest starsze od Kijewa znad Dniepru, prawdopodobnie tam urzędował król Gotów, legenda Kijowska przekazuje imiona Kija, Szczeka i Choriwa założycieli Kijowa, Kij znaczy to samo po Polsku, Szczek tłumaczone jest jako Smok, Choriw nie ma pewnej etymologii, ale jeśli już gdzie indziej ustaliliśmy, że Smok to armia Chrobatów, Chorwatów to imię Choriw tłumaczymy jako Chorwat ~ Chrobat, czyli Kijew mieli założyć wspólnie Kij król gotów~polan i Smok czyli armia Chrobatów, Kij miał też założyć gród Kijowiec nad Dunajem, jednak tamtejsi mieszkańcy uniemożliwili trwałe opanowanie tamtego terenu rodowi Kija, czyli legenda i nazwy geograficzne mówią o wędrówce czy raczej podbojach, wychodzących z terytorium Polski sięgających Dniepru, a następnie Dunaju, podobnie wyglądają podboje tzw. historycznych Gotów, a nad Dunajem utrudniali im osiedlenie Rzymianie.

A, że Goci wyższej warstwy nawet okupując Italię mówili po polsku świadczy imię Amalasuenthy córki Ostrogockego króla Itali Teodoryka (Tiodrek-Piodrek czyli nasz Piotrek) Wielkiego, Amala’suentha – Suenthamala – święta Amala (imię analogiczne do Święto’sława), inny zapis naszego rdzenia ‚święta’ na gruncie kreolskim Sventhe’vit-Zuanthe’vitz, Świętowit.

 

Możliwe, że kreolizujący się ich poddani, używali jakiegoś prymitywnego żargonu kreolskiego, nie znali oni też na utrapienie naszych historyków dziewiętnastowiecznej polskiej ortografii, zapisany biblijny język gocki jest co prawda leksykalnie językiem germanokreolskim (tylko kiedy takim się stał) obok przewagi słów germańskich duży zasób końcówek odsłowiańskich, prawdopodobnie jest wynikiem mieszania języków uchodźców śródziemnomorskich z językami słowiańskimi, byli to semiccy uchodźcy polityczni ze strefy dominacji rzymskiej, jak i osiedlani na jego granicy poborowi z różnych części imperium rzymskiego dlatego znajdujemy w tych dialektach bardzo dużo słów odłacińskich, a nawet egipskich czy arabskich (szwedzka stolica nad zatoką to Birka – po egipsku birka to zatoka (Irańskie berke-jezioro), egipskie burg – zamek, to samo niemieckie burg, arabskie ardh – ziemia, angielskie earth, arabskie sherif i też ang. sheriff, niem. haff-zalew, hafen-port, arabskie haffa-brzeg, arabskie gebel góra niemieckie giebel – szczyt,), jeśli dodamy do tego Fiński substrat w Skani to mamy supeł mieszaninę językową.

Chociaż Goci mogli się uważać za Słowian, jednym ze znaczeń słowa Gotać jest gadać czyli mówić – słowić, podobnie słowo Gepidzi (qepid) ma rdzeń związany etymologicznie z słowami qep-un, qip-nds, qipi-p, określającymi procesmówienia – ga’wędzenia – wysławiania się, czyli były by to synonimy nazwy Słowianie, (nasze słowo kipi-qipi-bul’gota czyli gotuje-gadać, warzyć strawę i g’warzyć i kipi jest tu pierwotnym słowem dla tego ciągu słowotwórczego poświadcza to fiński gdzie jest słowo kipak-ka – gorący, w polszczyźnie jest dużo słów z tym rdzeniem też bliskoznaczne do mówienia-plotkowania kpić (szyderczo mówić o kimś) – kpać (krzyczeć) – kpinkować – plotkować i bezpośrednio z rdzeniem kipi związane kipiel, też kip’nąć – umrzeć, kiep’ski, kiep, czy wy’kpi’ć się-wyłgać się z czegoś).

W ogóle dialekty germańskie wyglądają jak by powstały przez skrzyżo-wanie powyższych języków w epoce Rzymskiej, choć pod wpływem politycznym i religijnym Kaganatu Słowiańskiego, [Eda opisuje głównie państwa i dzieje Olbrzymów, a i słownictwo nawiązuje do instytucji politycznych Kaganatu, krak – kraczun (narodziny boga) – krok – kroczący, kagan-chagan ruskie szagać(shagać) – spacerować, gockie gaggan – (w)chodzić.] Jak wiadomo Rzymianie operowali w Europie siłami złożonymi z poborowych z Egiptu czy znad Eufratu, których osiedlali zapewne w garnizonach na granicy z Kaganatem Antów – Bantaibem Lugii, dodatkowo emigracja politycznych uchodźców z półno-cnej Afryki przed ciemięstwem imperialnych urzędników, jak i innych uchodźców którzy przegrywali starcia zbrojne z imperium, jak Kartagina czy inne państwa tamtej strefy co dało w końcu ludność o wąskich twarzach i kreolskich językach, która oddziela na zachodzie słowiańszczyznę od ludności romańskiej.

Komuś może wydać się dziwna masowa emigracja polityczna do basenu morza północnego w III – II wieku p.n.e., jednak Rzym wszystko niszczył, wyniosłych tępiono, a resztę zamieniano w niewolników, masowa emigracja w tamtych czasach to było kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy, a Kartagina miała podobno 0,7 miliona mieszkańców czy wszyscy czekali, aż ich Rzymianie zamienią w niewolników bo groźba zburzenia to oznaczała, sprowadzali cynę z Bretanii i Anglii, mogli mieć faktorie i dalej – mieli też potężną flotę, znany jest fakt walki Kartagińczyków gdzieś na północy z Etruskami o kolonię, a Rzym zniszczył wszystkie wolne państwa w basenie śródziemnomorskim, takich sytuacji było wiele i skutki ich się sumowały, czyli każde zniszczone to kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy uchodźców, a nie wszyscy czekali, aż ich ojczyznę zaczną okupować Rzymianie, uciekać za miedzę?

Rzym miał siłę by dyscyplinować również państwa formalnie niepodległe, to znaczy wymuszać by nie udzielały pomocy wrogim mu uchodźcom lub wydawały zbiegów, może to trochę teza złośliwa wobec Niemców choć to, że taka translokacja ludności semickiej, greckiej, egipskiej, się dokonała to pewne, jak wielka była skala tej migracji, unaoczniają nam badania antropologiczne szkieletów, Szwedzi epoki żelaza byli półsemitami składnik nordyczny 46,6% – semicki 39,3%, w owym czasie w Polsce składnik semicki był o kilkanaście procent niższy niż w Szwecji, dziś też jest u nas dwukrotnie niższy niż w Szwecji 33% do 16% w Polsce. Co się stało z Tyrem został zburzony. Pozostała po nim Kartagina, co się stało z Kartaginą została zburzona, czy Kartagina nauczona przypadkiem Tyru swego miasta matki, zawczasu nie przygotowała sobie miejsca dla exodusu zagrożonych unicestwieniem czy niewolnictwem swoich dzieci, w Edzie miejscem zamieszkania „ludzi” jest Midgard położony na zachód od państw Olbrzymów możliwe, że było to początkowo jakieś jedno miasto miejsce azylu dla śródziemnomorskich emigrantów którzy z tamtego miejsca rozprzestrzenili się po państwach Olbrzymów, choć jest to lud na pewno zmieszany złożony też z tuziemców.

Przypadek Izraelitów choć inny jest podobny, dużo ich było w Niemczech nie asymilowali się tylko dzięki religii, ale ich język jidysz jest przecież językiem ściśle niemieckim, a kto spowodował ich diasporę nasz ulubiony Rzym kiedy po ich buntach ok. 66 n.e. roku do ok. 150 roku, wypędzono praktycznie Izraelitów z Judei.

Sami Goci trudno powiedzieć jak mówili na Pomorzu, jakim językiem na Krymie w Tracji czy Italii oraz gdzie napisano tzw. biblię Ulfila, ale to tak czy siak była mieszana mniejszość która dostała się na pomorze po zniszczeniu ok. 33r p.n.e. Skanii króla Phrodiego przez olbrzyma Mysi’nga, czyli przybyli tu najpewniej jako niewolnicy, epizod ten opisuje ‚Eda’, a Amalasuentha czyli Awalaświęta to jest polskie imię, nordyckie imię Suen-Swen może też być od słowa suen’ty-świę’ty Święto’mir, tak jak polskim słowem jest siostra, rosyjskie siestra, angielskie sister i najbardziej zmutowane niemieckie schwester (lub schwester jest starsze, a sios’tra, sies’tra, sis’ter to wspólna innowacja, bo podzielić można ten wyraz sio’stra~schwe’ster czyli np. swa’stra swoja strona).

Bezlitosna eksploatacja podbitych ziem jest czymś stałym w polityce Rzymu, znany jest fakt z 88 roku p.n.e. kiedy Mitrydates VI kazał zabić wszystkich urzędników rzymskich i w ogóle rzymian w Azji Mniejszej, zaskarbił sobie tym wdzięczność jej mieszkańców, należy przypuścić, że ci urzędnicy mocno zaleźli za skórę mieszkańcom Azji Mniejszej którzy przyjęli ich śmierć z ulgą, jest to Rzym jeszcze republikański.

Cała przewaga rzymian na innymi ówczesnymi państwami polegała na istnieniu bezwzględnej i sprawnej biurokracji mobilizującej setki tysięcy poborowych, rzymianie przegrywali bitwy wygrywali wojny, trudno powiedzieć czy „biurokratyczne państwo” z powszechnym obowiązkiem wojskowym to wynalazek rzymski, ale publikanie to wręcz kasta-stan do zdzierania podatków, biurokracja powodująca wyniszczanie prawem społeczeństwa podbitej ziemi to cała tajemnica romanizacji, biurokracja umożliwiająca bezwzględny pobór podatków, jak ktoś nie miał na nadmierne podatki to sprzedawał w niewolę dzieci i siebie samego, tak, że ucisk fiskalny w imperium wytrzebił ludzi wolnych, praktycznie wszyscy biedniejsi zaprzedali się w niewolę plutokracji rzymskiej, stawali się niewolnikami bo było to znośniejsze niż egzekucje poborców podatków.

Niewolnicy nie należą do żadnej narodowości państwo pełne niewol-ników to państwo przeznaczone do zniszczenia, dlatego Rzym upadł pod ciosami ludzi wolnych, a nawet swawolnych, dumnych i szalonych.

Czy na północy istniało niewolnictwo na pewno brano jeńców wojennych, ale niewolnictwo musiało być dużo bardziej ograniczone bowiem, to co najbardziej bolało romaji, to ograniczenie w Italii przez Gotów Totyli niewolnictwa, „Nakazujemy, aby każdy, ktokolwiek przechowywał niewolników lub dzierżawców, oddał ich panom tychże wraz z potomstwem… Jeśli w przeklętym czasie tyrani gockiej jakiś mężczyzna niewolniczego stanu poślubił wolną kobietę albo niewolnica poślubiła wolnego mężczyznę, niniejszym udzielamy wolnej osobie prawa do rozwodu, przy czym osoba niewolniczego stanu ma być oddana z powrotem w posiadanie swemu panu… Gdyby jednak chcieli pozostać nadal w obecnym małżeństwie, nie doznają żadnego uszczerbku w swojej wolności osobistej, dzieci ich jednak zaliczone zostaną do stanu swej matki.” (Sankcja Pragmatyczna Justyniana).

Mitry’dates – Dates Mitry (data mitry, czas mitry, ojciec mitry, dany przez mitrę) to częste imię króli Partyjskich, a Parci według Kadłubka podlegać mieli Lestkowi III „złota pragnąłeś złoto pij” – rzekł wlewając rozpalone złoto w usta Krassusa (przezwisko od imienia Krezus), czyli w tym przypadku dowodził by osobiście konnicą Partów, w podobnym czasie z Cezarem w Gali ścierali się Swewowie~Słewowie, a może była to jednak koordynowana akcja, przez kogo? Przez Lest’ka III (czeskie lest – chytry-przebiegły)…


Źródło artykułu


 

1 komentarz do “Goci

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s