Bogini Wąda-Węda


Córka Czarnogłowa i Białobogi. Pani Jezior i Płytkowodzi, Pani Bagienna. Wąda-Węda zarządza wielkimi wodami słodkimi, stojącymi – jeziorami i rozlewiskami, a także bagnami i wszystkim co się na nich i w nich znajduje. Jest to bogini, która musi mieć wszystko, co najlepsze, sterująca przybieraniem i opadaniem wód. Węda, czyli łowiąca i jednocześnie wędrująca. Od niej zależą połowy ryb.kolovrat


WĄDA-WĘDA

Wąda nosi miana Wądy-Wędy, Wądy-Wębory i Wądy-Nurty. Ten ostatni przydomek, Nurta-Nura, nawiązuje do wspólnej indoeuropejskiej nazwy określającej rwący prąd wodny, bieg rzeki. Starożytni kronikarze znali ją jako boginię Nerthus (możliwe, że to najstarsza wspomniana nazwa osobowa bóstwa słowiańskiego – pochodzi ona z przełomu starej i nowej ery), co oznacza jednocześnie głębię, dół wodny i wszelki dół (nora, nura, nyrza, zanurzać, wynurzać, ponury). Oznacza boginię posępną, mrukliwą, odosobnioną w głębinach, narowistą. W zabytkach cerkiewnych mianem Pronoriw określa się diabła, co dowodzi uprzedniej świętości postaci Nurty-Nury w religii naturalnej. Także Nurów określano jako złych, diabelskich przez ich odmienianie się w wilkołaków, o czym pisał Herodot. Nurowie byli wielkimi czcicielami Wądy-Nury (Nertus) i Chorsa.

Nury – szczeliny skalne, nurta – loch, nurt – także porywający, gwałtowny bieg rzeki, ponury – niebezpieczny, posępny, nyrit (rus.) – smucić się, nyrjat’ – lżyć, nyr – mruk, zły, iznreti – wynurzać się, zanere (serb.) – zanurzyć (to samo litewskie – nerti), narowy, narwany, narowisty – gwałtowny.

Wąda-Wębora – czyli węba (od wębor ceber, ubor – ubywanie i przybór – przybywanie wód), także wabiąca i posługująca się webłem – tasiemnicą w celach czarownych. Wębora – wybierająca i wyborna – doskonała. Jest to bogini, która musi mieć wszystko, co najlepsze, sterująca przybieraniem i opadaniem wód. Drugi człon przydomku -bora nawiązuje do jej boskości (borza) i bliskiego związku z Boraną, krzewieniem się, rośnięciem drzew oraz ziół. Ma także związek z brać, jako że Wąda często zabiera płody ziemi, obrywa pola uprawne, pochłania ofiary.

Węda, czyli łowiąca i jednocześnie wędrująca. Od niej zależą połowy ryb. W przydomku tym jest zawarte znaczenie Dawczyni Wody (Węd-dawa).Człon -da mówi o jej boskości nawiązując zarazem do diews – miana złączonego przez Słowian z kobiecością. Także ponętna, nęcąca (przynęta – wnada, ponuta).

„…W pierwszych chwilach, gdy Żywioły nadciągnęły nad Ziemie, siostry wystąpiły przeciw braciom. Kiedy Wodo zaczął wypełniać doliny i wyże słonymi wodami, tworząc morze, Wąda w te same doliny wpuszczała wody słodkie chcąc, by tu powstały jeziora. Gdy Strzybóg rozdmuchał wicher od zachodu, by odegnać z owych miejsc bajoro, Stryja duła wiatrami od wschodu i wody pozostawały w bezruchu. Kiedy Siem-Siemia zaścielała upatrzoną dolinę glebą, Sim przywalił ją litą skałą. Pierwszy dogadał się Swarog ze Swarą, razem poczęli grzać i prażyć, aż wody z wyżyzny wyparowały w białych kłębach nad ziemię. Spowodowało to gniew Wądy, bo Swarogowie zniszczyli nie tylko dzieło jej brata Wodo, ale i jej własne. Wodowie rozdzielili się i podczas gdy jedno napełniało różne małe wgłębienia słodką wodą, drugie zalewało wielkie doliny wodą słoną”.


kolovrat


WĄDA-WĘDA

Ród: Wodowie


Zajmowany krąg:
Czwarty krąg


Pochodzenie/Rodzice:
Dzięgle-Działowie – córka Czarnogłowa i Białobogi


Rodzeństwo:
Mąż-brat Wodo-Wełm


Dzieci, potomkowie:
Śląkwa-Dżdża – córka Wodo i Wądy (lub córka Dażboga i Wądy – wtedy z Rodu Sołów).
Wodnik – syn Wodo-Wełma i Wądy-Wędy.
Wnuk Wądy – Wudnar syn Wędy i boga Wida-Wija, narodził się wśród Zerywanów, gdy ich czas w Starej Kolibie zbliżał się ku końcowi.


Postacie-wcielenia (równe miana):
Wąda-Węda, Wąda-Wębora i Wąda-Nurta


Inne nazwania jego osoby (przydomki):
Pani Jezior i Płytkowodzi, Pani Bagienna.


Funkcje, zakres działania:
Zarządza wielkimi wodami słodkimi, stojącymi – jeziorami i rozlewiskami, a także bagnami i wszystkim co się na nich i w nich znajduje


Narzędzia czarowne – oznaki władzy:
Webło (Tasiemnica) i Złota Wędka. Nosi szaty ciemnoniebieskie.


Funkcje psychiczne – uczucia, odczucia:


Patron dla:


Pomocnicy (Stworze – bogunowie):
Bagienniki (Topieluchy, Trzęsawice)


Romanse:


Wrogowie:


Przyjaźnie:


Co dobrego lub złego darował, zrobił ludziom:


Przynależny Miesiąc:


kolovrat1


Opis wyższej hierarchii w której znajduje się Wodo-Wełm


Tyny podległe Tumowi Jaruny-Jaryła:

Bogowie Żywiołów:
1. Tyn Wiłów-Borowiłów (Kieniów):
Borowił, Lesza-Borana, Boruta, Wilec, Rokita
2. Tyn Wodów:
Wąda-Węda, Wodo-Wełm, Śląkwa-Dżdża, Wodnik, Wodyca

Bogowie Mocy:
3. Tyn Mokoszów:
Makosz, Mokosza, Wid-Wij, Dodola
4. Tyn Plątów:
Przepląt, Plątwa, Mąd, Licho
5. Tyn Dziewów:
Kupała, Dziewanna, Krasatina, Dzildzielija


kolovrat


 TYN WODÓW

Przynależność:
Twer Swąta, Trzem Białobogi, Tum Jaryła, Tyn Wodów


Członkowie rodu:
Wąda, Wodo, Śląkwa-Dżdża, Wodnik, Wodyca


Główność:
jednogłowy


Główny przybytek, miejsce przebywania:


Atrybuty żywe:
Sokora i webło (drzewo morskie ), łoś i żółw, czapla, rybitwa i mewa, sadziec, tatarak i mozga, niezapominajka, grzybienie i grążel, pływak żółtobrzeżek


Rzecz:
Torf i woda


Kamień:
Niebieski diament i szmaragd


Minerał:


Maści (barwy):
maść niebieska (niebiesko-zielona)


Czerty i rezy (liczby):
Czerta 5, liczba 5,


Taje (guzły) i gramoty (zapisy, sjenowity, wici):
Taja W, gramota s


Miesiąc:
Maj (kwieteń)


Niwa (symbol):
Welańska Niwa Wody


Tyn:
Kryształowy Dwór


Wieńce i ofiary:
Niezapominajka, Grzybienie i Grążel i Sadziec


Obrzędowy wypiek (potrawa, obiad – potrawa obiata):


kolovrat

C.D.N.


Źródło artykułu – Czesław Białczyński

Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów –
„Księga Tura” i „Księga Ruty”


 

45 komentarzy do “Bogini Wąda-Węda

 1. Pingback: Bóg Borowił | Wiara Przyrodzona

 2. Pingback: Bóstwo Jaruna-Jaryło | Wiara Przyrodzona

 3. Pingback: Bogini Lesza-Borana | Wiara Przyrodzona

 4. Pingback: O Wędzie i jej synach Wudnarze i Mężu – mitologia Słowian | Wiara Przyrodzona

 5. Pingback: Bóg Makosz-Dodol | Wiara Przyrodzona

 6. Pingback: Bogini Mokosz | Wiara Przyrodzona

 7. Pingback: Bóg Przepląt-Perepłut | Wiara Przyrodzona

 8. Pingback: Bogini Plątwa-Przepigoła | Wiara Przyrodzona

 9. Pingback: Bóg Spor | Wiara Przyrodzona

 10. Pingback: Bóg Kupała-Dziwień | Wiara Przyrodzona

 11. Pingback: Bogini Dziewanna | Wiara Przyrodzona

 12. Pingback: Bogini Krasa-Krasatina | Wiara Przyrodzona

 13. Pingback: O wspólnych dzieciach Dziwieniów, Chorsiny i Welesa | Wiara Przyrodzona

 14. Pingback: Bogini Dzieldzielija | Wiara Przyrodzona

 15. Pingback: Bóg Boruta | Wiara Przyrodzona

 16. Pingback: Bóg Rokita | Wiara Przyrodzona

 17. Pingback: O wspólnych dzieciach Dziwieniów, Chorsiny i Welesa – mitologia słowian | Wiara Przyrodzona

 18. Pingback: Bóg Wilec | Wiara Przyrodzona

 19. Pingback: O Wiłach, o Bogach Boru – mitologia Słowian | Wiara Przyrodzona

 20. Pingback: Bogini Śląkwa-Dżdża | Wiara Przyrodzona

 21. Pingback: Bóg Wodo-Wełm | Wiara Przyrodzona

 22. Pingback: Bóg Wodnik | Wiara Przyrodzona

 23. Pingback: Bogini Wodyca | Wiara Przyrodzona

 24. Pingback: Bóg Mąd-Mikuła | Wiara Przyrodzona

 25. Pingback: Bóstwo Licho | Wiara Przyrodzona

 26. Pingback: Bóg Wid-Wij | Wiara Przyrodzona

 27. Pingback: Bogini Dodola | Wiara Przyrodzona

 28. Pingback: Bogini Obiła | Wiara Przyrodzona

 29. Pingback: Bogini Rodżana | Wiara Przyrodzona

 30. Pingback: Bogini Stryja | Wiara Przyrodzona

 31. Pingback: Bóg Czarnogłów | Wiara Przyrodzona

 32. Pingback: Bogini Białoboga | Wiara Przyrodzona

 33. Pingback: Bogini Wodyca | Wiara Przyrodzona

 34. Pingback: Kalendarz Słowian | Wiara Przyrodzona

 35. Pingback: Bóg Wilec | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 36. Pingback: Inne podanie o Mazie-Mazji i Lądzie – mitologia słowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 37. Pingback: Mororzyk i Marzanna – mitologia Słowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 38. Pingback: Buła-Byta – mitologia Slowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 39. Pingback: Mazonki z Mazowii czyli Amazonki – jak to było? – z Księgi Ruty | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 40. Pingback: Kalendarz Słowian | Mistyka

 41. Pingback: Narodziny Mazonek i ich najdawniejsze dzieje | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 42. Pingback: Bogini Gogołada | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 43. Pingback: Bogini Watra | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 44. Pingback: Bóg Perun | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 45. Pingback: Świat po Wojnie o Taje – Nowa Koliba | Słowianie - Wiara Przyrodzona

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s