Bogini Krasa-Krasatina


Z rodu Chorsów – Córka Dziwienia, Dziewanny, Chorsa i Chorsiny. Wyjątkowo przychylna ludziom. Opiekuje się zakochanymi, jest panią dobrej miłości i słodyczy, panią dobrego smaku, piękna i rozkoszy. Pani Piękna, Pani Słodyczy, Dawczyni Rozkoszy, Krasula, Czerwona Panna. Krasatina o włosach krasnych i krasnym licu. Krasatina jest pasterką Krasnej Bożej Krowy.kolovrat


KRASA-STODARICA


Jej inne miano Stodarnica bierze się z tego, że obdarowuje stokrotnie każdego, kto się jej przysłuży, czyli sto darzy swym wyznawcom. Osoba, na którą spłynie łaska Krasatiny, żyje w poczuciu stokrotnego szczęścia i we wszystkim ma powodzenie.

Krasa nosi miana Krasatiny, Stodarnicy-Witoluby i Żarłuny-Krasopani. Wszelkie związki jej głównego miana: Krasa, Krasatina, Krasopani, omówiono przy opisie postaci Chorsa i Chorsiny-Krosiny. Krasny to nie tylko czerwony, piękny i zdrowy, ale także s-krasany, czyli skrzesany, żywy jak is-kra. Z-krzay (kry) – zgrubiały, stwardniały, obrzmiały (co się odnosi do grubego, twardego brzucha kobiet noszących płód w łonie). Kraśny to, z jednej strony, okraszony – ozdobiony (kraszanki -obrzędowe potrawy ofiarne, święte dania posiłków świątecznych, początkowo najpewniej poświęcone tylko Krasie), z drugiej zaś okraszony – polany obficie tłuszczem (stąd inne potrawy świąteczne, związane z zimowym przesileniem, np. ruskie maslanice). Wyraz kras oznaczał dawniej kolor, bo Krasatina władała kolorami (maściami – maslami), nim je wykradła Denga. Dlatego określano ją jako świetlistą, czyli świetną (krasny – świetny, krasny – jasny, świetlisty, litew. krosnis – piec, żar, gorąco). Krasatina jest pasterką Krasnej Bożej Krowy.

Postać Bogini jest znana z licznych dawnych dokumentów, zwłaszcza czeskich. Tutaj, za Karpatami, przechowała się najpełniej postać owej bogini w licznych podaniach, w których występuje jako Krasna Pani, Czerwona Bogini, Krosina, Krasa, Krasopani – Siostra Słońca.

Jej miano Stodarnica bierze się z tego, że obdarowuje stokrotnie każdego, kto się jej przysłuży, czyli sto darzy swym wyznawcom. Osoba, na którą spłynie łaska Krasatiny, żyje w poczuciu stokrotnego szczęścia i we wszystkim ma powodzenie.

Przydomek Żarłuna odzwierciedla jej czerwoną barwę (jedyną, jaka pozostała we władaniu bogini) i odbija treść mitu o porwaniu maści przez Dengę oraz o zalaniu Świata purpurowym światłem Krasatiny. Bogini ta została opisana przez niemieckich kronikarzy średniowiecznych jako Witoluba, co znaczy dokładnie Wijąca (Dająca) Miłość (Lubow). Stąd przypisać należy jej mianu również wszystkie znaczenia wynikające z rdzenia wit. Bogini słowiańskiej odpowiada u Istów, spełniająca podobną rolę, bogini Milda.


„Do Krasatiny zalecał się Płon-Płanetnik, który by ją posiąść, przybrał postać złotorogiego tura. Bogini zabiła jednak tura i zdjęła zeń poroże. Na złotych rogach Płona wieszała potem swoje futra i suknie. Czescy czudesnicy z chrominy Krasnej Pani w Libuszynie nazywają ją Morską Carewną, ponieważ w podmorskiej Jaskini Kłów spoczęło jajo, z którego się narodziła. Mówią też o niej, że jest Matką Jasności, jako że świat stracił cały blask, gdy Denga wykradła jej barwy-maści. Krasatina władała wcześniej wszystkimi barwami świata. Denga wyzwała ją na pojedynek i przekupiła Podagżyka, który miał przechować pudło z maściami do końca zawodów. Denga schowała wykradzione maście na dworze Swarożyca-Słońca, a Krasatina z zemsty powlekła całą Ziemię i Niebo krwistą czerwienią, jedyną barwą, jaka jej pozostała. Swarożyc ubłagał ją, by nie karała wszego stworzenia za czyny niedobrej Dengi. Krasatina zrezygnowała z maści, zebrała całą czerwień i tym sposobem zwróciła światu światło czyniąc go na powrót jasnym.”


kolovrat


KRASA

Bogini Mocy

Ród: Dziewowie


Zajmowany krąg:
Siódmy Krąg


Postacie-wcielenia (równe miana):
Krasatina, Stodarnica-Witoluba i Żarłuna.


Inne nazwania jego osoby (przydomki):
Pani Piękna, Pani Słodyczy, Dawczyni Rozkoszy, Krasula, Czerwona Panna.


Funkcje, zakres działania:
Opiekuje się zakochanymi, jest panią dobrej miłości i słodyczy, panią dobrego smaku, piękna i rozkoszy.


Narzędzia czarowne – oznaki władzy:
Krasny Kielich i Złote Serce


Pomocnicy (Stworze – bogunowie):
Krasawki


 Pochodzenie:
Z rodu Chorsów – Córka Dziwienia, Dziewanny, Chorsa i Chorsiny


Rodzeństwo:
Bliźniacza siostra Dzieldzielija


Dzieci:


Romanse:
Do Krasatiny zalecał się Płon-Płanetnik, który by ją posiąść, przybrał postać złotorogiego tura. Bogini zabiła jednak tura i zdjęła zeń poroże. Na złotych rogach Płona wieszała potem swoje futra i suknie.


Wrogowie:


Przyjaźnie:


Przynależny Miesiąc:


Obrzędowy wypiek (potrawa, obiad – potrawa obiata):
Kraszanki – obrzędowe potrawy ofiarne, święte dania posiłków świątecznych, początkowo najpewniej poświęcone tylko Krasie.


Funkcje psychiczne – uczucia, odczucia:
Szczęśliwa miłość, słodka rozkosz


Patronka dla:
Kochanków…


 Co dobrego lub złego darowała, zrobiła ludziom:
Wyjątkowo przychylna ludziom.


kolovrat


Tyn Kupałów (Dziewów, Kraszów-Kresów)


Przynależność:
Twer Swąta, Trzem Białobogi, Tum Jaruny, Tyn Kupałów-Dziewów


Członkowie rodu:
Kupała, Dziewanna, Krasatina, Dzildzielija


Główność:
jednogłowy


Główny przybytek, miejsce przebywania:
Ziemia, Wela, Niebo


Atrybuty żywe:
Brzęk (Jarząb-Brekinia) i Jarzębina, Sarna i Pies (Suka), Jaskółka, Dziewanna, Kalina i Chmiel, Bylica i Piołun oraz Dyptam, Paź Królowej


Kamień:
Biała Perła


Minerał:
Żywa Woda (Sołwa)


Rzecz:
Napoje (Piwo, Miód i Wino)


Maści (barwy):
Krwista Czerwona


Czerty i rezy (liczby):
Czerta 6, Liczba 6


Taje (guzły) i gramoty (zapisy, sjenowity, wici):
Taja K, Gramota m


Niwa (symbol):
Niwa Ścieżki


Tyn:
Dwór Perłowy


Miesiąc:
Czerwiec


Wieńce i ofiary:
Dziewanna, Kalina i Chmiel, Bylica i Piołun oraz Dyptam


Obrzędowy wypiek (potrawa, obiad – potrawa obiata):


Jaryło Jaruna

Tyny podległe
Tumowi Jaruny-Jaryła


Bogowie Żywiołów-Żywiołowie:

1. Tyn Wiłów-Borowiłów (Kieniów):
Borowił, Lesza-Borana, Boruta, Wilec, Rokita
2. Tyn Wodów:
Wąda-Węda, Wodo-Wełm, Śląkwa-Dżdża, Wodnik, Wodyca


Bogowie Mocy-Mogtowie:

3. Tyn Mokoszów-Źrzebów:
Makosz, Mokosza, Wid-Wij, Dodola
4. Tyn Plątów:
Przepląt, Plątwa, Mąd, Licho
5. Tyn Dziewów:
Kupała, Dziewanna, Krasatina, Dzildzielija


kolovrat


C.D.N.
Źródło:
Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów –
„Księga Tura” i „Księga Ruty”


45 komentarzy do “Bogini Krasa-Krasatina

 1. Pingback: Bóg Kupała-Dziwień | Wiara Przyrodzona

 2. Pingback: Bogini Dziewanna | Wiara Przyrodzona

 3. Pingback: O wspólnych dzieciach Dziwieniów, Chorsiny i Welesa | Wiara Przyrodzona

 4. Pingback: Bogini Dzieldzielija | Wiara Przyrodzona

 5. Pingback: Bóg Boruta | Wiara Przyrodzona

 6. Pingback: Bogini Plątwa-Przepigoła | Wiara Przyrodzona

 7. Pingback: Bogini Lesza-Borana | Wiara Przyrodzona

 8. Pingback: Bogini Mokosza | Wiara Przyrodzona

 9. Pingback: Bogini Wąda-Węda | Wiara Przyrodzona

 10. Pingback: Bóg Rokita | Wiara Przyrodzona

 11. Pingback: O wspólnych dzieciach Dziwieniów, Chorsiny i Welesa – mitologia słowian | Wiara Przyrodzona

 12. Pingback: Bóg Wilec | Wiara Przyrodzona

 13. Pingback: Bogini Śląkwa-Dżdża | Wiara Przyrodzona

 14. Pingback: Bóg Wodo-Wełm | Wiara Przyrodzona

 15. Pingback: Bóg Wodnik | Wiara Przyrodzona

 16. Pingback: Bogini Wodyca | Wiara Przyrodzona

 17. Pingback: Bóg Mąd-Mikuła | Wiara Przyrodzona

 18. Pingback: Bóstwo Jaruna-Jaryło | Wiara Przyrodzona

 19. Pingback: Bóstwo Licho | Wiara Przyrodzona

 20. Pingback: Bóg Wid-Wij | Wiara Przyrodzona

 21. Pingback: Bóg Makosz-Dodol | Wiara Przyrodzona

 22. Pingback: Bogini Dodola | Wiara Przyrodzona

 23. Pingback: Boginie uczuć i losu ludzi | Wiara Przyrodzona

 24. Pingback: Bogini Denga | Wiara Przyrodzona

 25. Pingback: Bogini Morana-Marzanna | Wiara Przyrodzona

 26. Pingback: Bóg Przepląt-Perepłut | Wiara Przyrodzona

 27. Pingback: Bogini Perperuna | Wiara Przyrodzona

 28. Pingback: Bogini Rodżana | Wiara Przyrodzona

 29. Pingback: Bogini Rada Rodzica | Wiara Przyrodzona

 30. Pingback: Bóg Borowił | Wiara Przyrodzona

 31. Pingback: Bóg Weles | Wiara Przyrodzona

 32. Pingback: Bogini Nyja | Mitologia Słowian - Wiara Przyrodzona

 33. Pingback: Bóg Płon | Wiara Przyrodzona

 34. Pingback: Bogini Siemia-Matka Ziemia | Wiara Przyrodzona

 35. Pingback: Bogini Chorsina | Wiara Przyrodzona

 36. Pingback: Bogini Wodyca | Wiara Przyrodzona

 37. Pingback: Kalendarz Słowian | Wiara Przyrodzona

 38. Pingback: Bóg Mor | Wiara Przyrodzona

 39. Pingback: Bóg Wilec | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 40. Pingback: Opisanie Zduszów-Demonów – mitologia Słowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 41. Pingback: Mazonki z Mazowii czyli Amazonki – jak to było? – z Księgi Ruty | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 42. Pingback: Kalendarz Słowian | Mistyka

 43. Pingback: Bogini Gogołada | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 44. Pingback: Flagi narodowe Słowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 45. Pingback: Flagi narodowe Słowian » Ariowie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s