Bóg Wid-Wij

 


Bóg Wid-Wij z Rodu Wiłów – Syn Borany i Makosza. Pan Nieci, Pan Wyplotu, Pan Wijący Nieci Żywota. To Wid kieruje wyplotem wszystkich części Bai i stanowi o tym kiedy i co się wplata, a też kto co wplecie. Nie jest bowiem powiedziane, że wszystkie Nieci muszą być wplatane przez bogów, którzy mają daną rzecz w swoim zakresie robót. Niekiedy sam Makosz zniża się do wplecienia byle dólki albo złebytki w czyjś wierg, jeśli mu bardzo na tym zależy, ale nie może tego uczynić kiedy i jak chce – to Wid, który widzi przyszłość dozwala na zmiany losu-koszuSam Wid wplata w Baję najmniejsze cząstki stanowiące o rodzaju losu jaki wiąże się z chwilą – o bycie.

Zwykła Wola = Dola. Niewola = Bytowanie (egzystencja, fizyczne istnienie bez własnej woli – Panem tego rodzaju Przeznaczenia jest Wid-Makowic [Wid-Wij]- Pan o Niezamykającym Się OKU, Ten Który Widzi Przyszłość, ale nic z nią uczynić nie może.

Wid-Wij jest tym bogiem, który jako jeden z nielicznych ocaleje, gdy nastanie Koniec Świata. On powiedzie do Nowego Świata Łódź Osta ze wszystkimi tymi, którzy się znajdą na pokładzie.kolovrat


WID-WIJ

Bóg Żywiołu
Ród:
Źrzebowie-Mokoszów


Zajmowany krąg:
Siódmy krąg


Pochodzenie:
Z Rodu Wiłów – Syn Borany i Makosza.


 Postacie-wcielenia (równe miana):
Wid-Makowic, Wij-Wić i Wid-Widar.


Inne nazwania jego osoby (przydomki):
Witj, Wijst – Pan Nieci, Pan Wyplotu, Pan Wijący Nieci Żywota.


Funkcje, zakres działania:
To Wid kieruje wyplotem wszystkich części Bai i stanowi o tym kiedy i co się wplata, a też kto co wplecie. Nie jest bowiem powiedziane, że wszystkie Nieci muszą być wplatane przez bogów, którzy mają daną rzecz w swoim zakresie robót. Niekiedy sam Makosz zniża się do wplecienia byle dólki albo złebytki w czyjś wierg, jeśli mu bardzo na tym zależy, ale nie może tego uczynić kiedy i jak chce – to Wid, który widzi przyszłość dozwala na zmiany losu-koszuSam Wid wplata w Baję najmniejsze cząstki stanowiące o rodzaju losu jaki wiąże się z chwilą – o bycie.


Narzędzia czarowne – oznaki władzy:
Rozwidły – widły, którymi rozdziela od siebie poszczególne nieci. Rozwidły owe są trójzębne. Ma też Wid do pomocy małe Pięciopalczaste Pazurki – Zgrzebło.


Pomocnicy (Stworze – bogunowie):
Wieszczyce (Wedi, Viedi, Wiedice, Wieszczychy, Wiedelnice)


Żona-Rodzeństwo:


Dzieci, potomkowie:
Syn Wudnar-Widnur (Wodyn) z boginią Wędą, narodził się wśród Zerywanów, gdy ich czas w Starej Kolibie zbliżał się ku końcowi. Brat zwany Mężem, którego ojcem był bóg Mąd-Mikuła.


Przynależny Miesiąc:


Funkcje psychiczne – uczucia, odczucia:


Patron dla:


Romanse:


Wrogowie:


Przyjaźnie:


Co dobrego lub złego darował, zrobił ludziom:
Raczej przychylny ludziom.


C.D.N.


Źródło artykułu – Czesław Białczyński


Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów –  Księga Tura i Księga Ruty 


kolovrat


Tyny podległe
Tumowi Jaruna-Jaryło

Bogowie Żywiołów-Żywiołowie:
1. Tyn Wiłów-Borowiłów (Kieniów): Borowił, Lesza-Borana, Boruta, Wilec, Rokita

2. Tyn Wodów: Wąda-Węda, Wodo-Wełm, Śląkwa-Dżdża, Wodnik, Wodyca

Bogowie Mocy-Mogtowie:
3. Tyn Mokoszów-Źrzebów: Makosz, Mokosza, Wid-Wij, Dodola
4. Tyn Plątów: Przepląt, Plątwa, Mąd, Licho
5. Tyn Dziewów: Kupała, Dziewanna, Krasatina, Dzildzielija


kolovrat


Tyn Mokoszów-Źrzebów


Przynależność:
Twer Swąta, Trzem Białobogi, Tum Jaruny, Tyn Mokoszów


Członkowie rodu:
Makosz, Mokosza, Wid-Wij, Dodola


Główność:
jednogłowy


Główny przybytek, miejsce przebywania:
Ziemia, Wela, Niebo


Atrybuty żywe:
Wiąz i Białodrzew (Biała Topola), Wilk, Jeż, Sowa, Konopie, Len, Mięta, Mak, Pająk


Kamień:
Ametyst


Minerał:
Bazalt


Rzecz:
Przędza, Włókno i Nić (Nieć)


Maści (barwy):
Mocna Żółta


Czerty i rezy (liczby):
Czerta 5, Liczba 14


Taje (guzły) i gramoty (zapisy, sjenowity, wici):
Taja A, Gramota k


Niwa (symbol):
Niwa Obręczy


Tyn:
Bazaltowy Dwór


Miesiąc:
Świbań (Świcień, Przedmarczyk)


Wieńce i ofiary:
Mak, 
Konopie, Len, Mięta 


Obrzędowy wypiek (potrawa, obiad – potrawa obiata):


Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów – „Księga Tura” i „Księga Ruty”


kolovrat


WID-WIJ

Wid czczony jest pod przydomkami Wida-Makowica, Wija-Wicia i Wida-Widara. Istyjskim odpowiednikiem Wida jest bogini losu Karta. Zasadnicze miano Wid a zostało omówione przy okazji opisu znaczeń imienia Światowida, podobnie jak cała grupa określeń wynikających z członu wit – wić, wijać, owijać, owitat’ – mieszkać, wedat’ – wiedzieć, widzieć, wieść, przewodzić. Tutaj warto tylko zwrócić uwagę na przydomek Widar wspólny dla Słowian i Germanów, a mający znaczenie Dawcy (Darcy) Widzenia – boga jasnowidzącego, znającego przyszłość.


„Nareszcie przy Dziewiątym Ognisku spotkali się Perun i Swarog oraz Makosz, Wid-Wij i Dodola z rodu Mokoszów-Źrzebów, a także Weles z Lelijem-Smętem z rodu Welesów i Prowe z Sądzą-Usudą-Karną z rodu Prowów. Ci zamierzali stworzyć Pogroma (Rozpuka, Pęka-Pukisa), który miał być z materii niebieskiej i iść na Niebo, by nim zawładnąć dla nich.”
Dzika, zielonowłosa Borana o pełnych kształtach przyciągała oko niejednego boga. Czwarty jej syn miał za ojca Makosza-Dodola, który go z nią począł pod osłoną najgłębszej kniei, strzegąc się wzroku swojej żony. Borana nie opierała się mu zbyt mocno. Jej dzikość na chwilę wzięła górę nad rozsądkiem i pociągnęła boginię ku milczącemu, strzegącemu tajemnicy wyroków Makoszowi. Syn z owego związku zwany jest Widem, a czczą go pod przydomkami Wida-Makowica, Wija-Wicia i Wida-Widara.

Opuścił las zaraz po urodzeniu i zamieszkał osobny welański szczyt, blisko Niwy Zrzebów, a potem zszedł w ową niwę przychylnie przyjęty przez Mokoszę. Nosi tytuły Pana Nieci, Pana Wyplotu, Pana Wijącego Nieci Żywota. Jego narzędziem są Rozwidły – widły, którymi rozdziela poszczególne nieci. Rozwidły mają trzy zęby: pierwszy czesze ku przeszłości, środkowy ku teraźniejszości, a trzeci w przyszłość. Ma też Wid do pomocy małe Pięciopalczaste Pazurki – Zgrzebło, i bogunki zwane Wieszczycami.

Wid-Wij jest bogiem milczącym, o olbrzymich, jaskrawych, przejrzystych oczach. Oczy owe przysłaniają pokryte łuskami powieki, tak ciężkie, że czwóroczne Wieszczyce (lub Odmienice, boginki stworzyce wspomagające również Wida), muszą je dźwigać Rozwidłami albo podpierać Zgrzebłem, by się na powrót nie przymknęły. Nikt nie może spojrzeć Widowi prosto w oczy. Jego proste wejrzenie zabija każdego, mówią, że nawet nieśmiertelnych. Odmienice codziennie rozczesują mu też rzęsy. Wid-Makowic, podobnie jak Makosz, wie wszystko o przyszłości świata, lecz obaj milczą związani przysięgą złożoną przed Swatem po Wojnie o Krąg. Wid-Wij jest tym bogiem, który jako jeden z nielicznych ocaleje, gdy nastanie Koniec Świata. On powiedzie do Nowego Świata Łódź Osta ze wszystkimi tymi, którzy się znajdą na pokładzie. Wtedy właśnie, na Końcu Świata, przed ostatnią (ostateczną) Bramą Bram wiodącą w Nicę, siedząc na dziobie łodzi, Wid wypowie jedyne słowo, słowo-klucz, które otworzy przed uciekinierami Nowy Świat.


Źródło artykułu 


27 komentarzy do “Bóg Wid-Wij

 1. Pingback: Bóg Mąd-Mikuła | Wiara Przyrodzona

 2. Pingback: Bóstwo Licho | Wiara Przyrodzona

 3. Pingback: Bóg Wodnik | Wiara Przyrodzona

 4. Pingback: Bóg Makosz-Dodol | Wiara Przyrodzona

 5. Pingback: Bogini Dodola | Wiara Przyrodzona

 6. Pingback: Bogini Lesza-Borana | Wiara Przyrodzona

 7. Pingback: Bogini Dzieldzielija | Wiara Przyrodzona

 8. Pingback: Boginie uczuć i losu ludzi | Wiara Przyrodzona

 9. Pingback: Bóg Pierun-Perun | Wiara Przyrodzona

 10. Pingback: Bóg Przepląt-Perepłut | Wiara Przyrodzona

 11. Pingback: Bogini Plątwa-Przepigoła | Wiara Przyrodzona

 12. Pingback: Bogini Wąda-Węda | Wiara Przyrodzona

 13. Pingback: Bóg Wodo-Wełm | Wiara Przyrodzona

 14. Pingback: Bóg Borowił | Wiara Przyrodzona

 15. Pingback: Bogini Osidła | Mitologia Słowian - Wiara Przyrodzona

 16. Pingback: Bóg Lel-Lelij | Mitologia Słowian - Wiara Przyrodzona

 17. Pingback: Bóg Kupała-Dziwień | Wiara Przyrodzona

 18. Pingback: Bogini Wodyca | Wiara Przyrodzona

 19. Pingback: Bóstwo Jaruna-Jaryło | Wiara Przyrodzona

 20. Pingback: Bogini Mokosza | Wiara Przyrodzona

 21. Pingback: Bóg Wilec | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 22. Pingback: Opisanie Zduszów-Demonów – mitologia Słowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 23. Pingback: Bóg Mor | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 24. Pingback: Bogini Krasa-Krasatina | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 25. Pingback: O Świecie narodzonym z Boga Bogów, Ludziach powstałych z Potwora Porusza i o ważnym rodzie Gałęzów | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 26. Pingback: Bogini Śląkwa-Dżdża | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 27. Pingback: O Wędzie i jej synach Wudnarze i Mężu – mitologia Słowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s