Prawia, Jawia, Nawia

Prav Jav Nav Prawia Jawia Nawia


TRZY ŚWIATY: JAV, NAV I PRAV (Jawia, Nawia i Prawia). Według słowiańskiej mitologii Wedyjskiej czyli wiedzy-wiedy-wedy, wszechświat składa się z trzech światów, które są wzajemnie ze sobą powiązane i połączone. Trzy światy to Jav, Nav i Prav.

JAV-JAWIA-JAVA-JAWA-JAWJA – jest fizycznym światem ludzi w którym żyjemy, ale w którym istnieje wiele poziomów rzeczywistości,. NAV – duchowy świat, w którym żyją dusze naszych przodków i bogów w którym rządzi prawo kosmiczne. Jawia – czyli to co jawne, namacalne – materialna rzeczywistość, świat ziemski i znany nam kosmos i mikrokosmos.

PRAV-PRAWIA-PRAVIA-PRAWJA – świat bogów, również niewidoczny dla ludzi tworzących niebiańskie prawo. W wielu językach słowiańskich, słowo « prawda » lub « Prawo » pochodzi od PRAVI i oznacza, prawo, prawość lub oparcie na świecie prawa. Prawia – myśl twórcza i siła sprawcza świata, byt nadrzędny. Sfera Prawii zawsze pozostaje niewidzialna, i po większej części nieświadoma. PRAWJA ustanawia prawa-prawdę dla JAWJI i NAWJI.

NAV-NAWIA-NAWJA – świat istot duchowych (zmarłych przodków i świat gdzie zamieszkują bogowie ich pomocnicy, zwierzęta i rośliny niebiańskie) to świat niematerialnej rzeczywistości, sfery astralnej. Świat NAV to również idealny plan wszechświata zawarty w wykazie planet i konstelacji, jak również projekt ścieżki duchowej w życiu, każdego człowieka, który powinien nią kroczyć i przestrzegać a ona pomoże mu sięgnąć szlachetnych duchowych ideałów. W jaki sposób właściwie odczytywać i stosować te trzy światy? Ruchy planet i gwiazdozbiorów we wszechświecie odzwierciedla NAV jako wydarzenia z mitologii występujące w świecie materialnym Jav. Nawia – to co nie jawne, kraina „duchów”, rzeczy nadprzyrodzonych, nieziemskich widoków, doświadczeń, oświeceń, nieznanych w świecie doczesnym. To królestwo zmarłych czyli dusz, przodków, Bogów, boskich roślin i zwierząt, zrządzana i urządzona przez boga Welesa.


Źródło oryginalnego artykułuDrzewo Życia


Jeśli przyjąć model tego świata w formie idei drzewa kosmicznego, to:

 • Prawia stanowi jego koronę (wyraj),

 • pniem jest Jawia (doczesny świat ziemski),

 • a w korzeniach tkwi Nawia (nawie), świat umarłych.

Wśród bóstw słowiańskich:

 • za Jawię odpowiedzialny miał być Perun,

 • za Prawię – Swarog,

 • za Nawię – Weles.

Koncepcja trójpodziału świata jest dość uniwersalna, a przez część badaczy uznana wręcz za wspólną dla większości ludów o indoeuropejskim rodowodzie. W miejsce podanych składników sensownie można łatwo podstawić inne, o ile zachowają one charakter przypisany Jawii-Nawii-Prawii. Nietrudno zauważyć, że model psychiki człowieka będący podstawą psychoanalitycznej psychologii Z. Freuda, w którym wyróżnione są sfery ego, id i superego jest wręcz wtórny wobec koncepcji Jawia-Nawia-Prawia.

Pojęcie prawdy w zastosowaniu do mitów jest zupełnie nieadekwatne do ich przeznaczenia , które szczegółowo przedstawiam w rozdziale Mit w psychologii i naukach o kulturze w książce będącej podstawą tego serwisu.

Zarówno geneza koncepcji słowiańskiej , jak i jej pełna i jednolita treść nie są dokładnie znane. Była ona po raz pierwszy wzmiankowana w Księdze Welesa prezentującej elementy mitologii słowiańskiej, ale autentyczność tego źródła nie została potwierdzona.

Jednak dla współczesnej nauki i praktyki życia nie jest to jednak najważniejsze, ponieważ znaczenie mitów znacznie wykracza poza jego bezpośrednią treść. Takie kosmogeniczne mity maja charakter symboliczny i ponadczasowy, w postaci metaforycznej wyjaśniają ludzkim społecznościom ich miejsce w świecie, kwestie dobra i zła, porządku naturalnego i kulturowego.


Bibliografia:

 • Brückner A. Mitologia słowiańska i polska. Wyd. 2. PWN, Warszawa1985.
 • Cenin M. Słowiańska kosmologia i filozofia w : Cenin M. Słowiński Z. Prawia –mit dziejotwórczy. Systemowa teoria kultury. Wyd. Toporzeł, Wrocław 2013
 • Giejsztor A. Mitologia Słowian. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Kempiński A. Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich. Wyd. Iskry, Warszawa 2001.
 • Mały słownik kultury dawnych Słowian. L. Leciejewicz L. (red.), Warszawa 1972.
 • Matela L. Tajemnice Słowian. Białystok 2005.
 • Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. Cz2. z.1, Kraków 1934
 • Pełka L.J. Przeszłość i teraźniejszość . Ślady wierzeń słowiańskich w kulturze polskiej w :Przeszłość i tożsamość. Społeczno-kulturowe aspekty polskiego neopogaństwa . P. Wiench (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • Strzelczyk J.: Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Rebis, Poznań 2007.
 • Szyjewski A. Religia Słowian. Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
 • Urbańczyk S. Dawni Słowianie. Wiara i kult. Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.


Prawia w systemowej teorii kultury

Prawia jako nazwa systemowej teorii kultury jest słowiańskim odpowiednikiem greckiego Logosu, czyli myśli i siły sprawczej świata.

Oznacza siły przyrody, które doprowadziły do powstania materii o złożonych własnościach i strukturze, a później do życia biologicznego i stworzenia świata kultury.

Nawiązanie do słowiańskich korzeni światopoglądowych jest w tej teorii zamierzone i celowe. Koncepcje kultury zachodniej z reguły charakteryzuje metafizyka, a po jej odrzuceniu – pseudonaukowa iluzja. Obie wersje odrywają podstawy kultury od realnej rzeczywistości.

Teoria kultury Prawii została oparta na założeniu, że świat jest systemem, obejmującym wszystko i niepodzielnym. Ale kultura nie jest zaledwie podsystemem świata. Ona wyrosła w świecie, nadała mu strukturę, aktywnie uczestniczy w jego przemianach i jest z nim tożsama. Natomiast w samym systemie kulturowym wyróżnia się podsystemy: społeczeństwo, cywilizację ale przede wszystkim organizmy ludzkie i ich dziejotwórcze osobowości. Ludzie posiadający kulturowo nadaną osobowość tworzą podsystemy występujące w ogromnej liczbie indywidualnych podmiotów reprezentujących cały system kulturowy i współtworzących go, także wówczas, gdy nie są tego w pełni świadomi.

Prawia jako współczesna koncepcja kultury zawiera próbę całościowego opisu rzeczywistości z perspektywy systemu kultury. Życie w świecie kultury jakościowo przekracza możliwości kreacyjne biologicznego poprzednika homo sapiens i opiera się na osiągnięciu przez człowieka zdolności zawsze, chociaż na różne sposoby, przypisywane sferze duchowej. To dzięki niej życie zagnieżdżone w naturze, staje się bogate w swej różnorodności i twórcze nie tylko w opanowaniu świata natury, ale także, w zwiększającym się zakresie i znaczeniu, ten świat chroniące i wzbogacające.

To wszystko dzieje się nie na zasadzie prostej kontynuacji zastanego świata, lecz transcendentalnie, przez przekształcanie tego co fizyczne w biologiczne, biologiczne w psychiczne i psychiczne w duchowe. Duchowość konkretyzuje się w tworzonym przez człowieka świecie symboli, znaczeń i uznawanych wartości. Obecnie ten świat osiągnął poziom rozwoju, który określa się mianem wirtualnego. Powstał dzięki rozwojowi mowy ludzkiej i języka. Język zdolny do tworzenia pojęć umożliwia wyodrębnianie rzeczy i związków między nimi, które poprzez intelekt i ludzką pracę ten świat realnie budują.


Źródło oryginalnego artykułu
 JAV-JAWIA manifestuje się jako wydarzenie historyczne. Te historyczne wydarzenia są precyzyjnie określone przez cykle, które są bezpośrednio pod wpływem cykli kosmicznych (Prav), a te pokazują, kosmiczne cykle wojen, sojuszy i innych wydarzeń w świecie bogów (NAV). Słowiańsko-Aryjskie Wedy to najlepsze źródło wiedzy sięgające nie tylko początków życia na ziemi, ale i początków wszechświata.

A co na ten temat mówią Wedy?
Życie we wszechświecie zostało stworzone z życiodajnej energii RA (aryjsko-słowianskie geny R1A1A), które stopniowo zaczęła rozprzestrzeniać się na wszechświat. Jednocześnie z tej energii, źródła życia, zaczęły się wyłaniać inteligentne istoty, które nazywamy Bogami w najstarszej części naszej galaktyki Drogi Mlecznej zwanej PRAV-PRAWIA. To świat bogów i naszych przodków. Następnie życiodajna energię rozeszła się we wszechświecie, a i stopniowo w coraz bardziej zaludniała inne systemy słoneczne i innymi inteligentnymi istotami. Im bliżej centrum galaktyki (PRAVI), tym wyższe istoty wyewoluowały i je zamieszkują. Bogowie żyją w wyższych światach, świecie wyższych wibracji, ale ich « zakres » rozciąga się na całej galaktyce. Są to zarówno osoby fizyczne, jak w postaci energii. Krótko mówiąc, wszystko, co istnieje we wszechświecie jest tylko energia (Inglia) a siły w nim rządzące to Wyżsi Bogowie.

Weźmy to z innej strony – porównując do nas. Na samym końcu rozwoju – na granicy galaktyki są światy najniższym wymiarowości i wibracjach – to nasz rejon kosmosu i »nasz » świat Javi. Ten, który widzimy wokół nas. Mówimy w nim o czterowymiarowej przestrzeni. Żyjemy w wymiarze « 3D » powiększonym o czas. Mamy 9 czakr, które współpracują z 9 różnymi organami. Mamy 7 podstawowych zmysłów – pięciu znanym, plus powiększonym o dwa mniej znane intuicja i jasnowidzenie. To co oddziela nas od świata 3D wokół naszego ciała jest jak aura, która rozciąga się dla niektórych ludzi nawet do setek, kilometrów. Wyżsi Bogowie widzą naszą aurę w której odzwierciedla się wszystko co nas dotyczy, związku z tym, naprawdę wiedzą o nas wszystko. Wszystko posiada swoją aurę nie tylko ludzie, ale również i zwierzęta, czy drzewa które podobnie jak my ludzie są święte. Pełny zakres informacji o wyższych Bogów w stosunku do odpowiadających im znaków runicznych, zwierząt, drzew, itp. elementów. można odczytać przykład w Część kalendarza słowiańskiego.

Po za naszym wymiarem istnieją jeszcze inne wymiary, i wszechświaty. Do wyższych wymiarów można uzyskać dostęp tylko przez to, co ludzie nazywają śmiercią, a każde przejście to sąd sumienia – sąd przodków – Sąd Bogów. Gdy przejdziesz pozytywnie weryfikacje rodzisz się w wyższym wymiarze i bardziej harmonijnym świecie. Wymiarów jest 16. Po osiągnięciu 16 wymiaru stajesz się jednym z bogów.


 Dumny Słowianin fb – Źródło oryginalnego artykułu


2 komentarze do “Prawia, Jawia, Nawia

 1. Pingback: Warkocz – dziewicza krasa, czyli o włosach w kulturze Słowian – Aoryst

 2. Pingback: Коса – девичья краса. О волосах в культуре славян. – Aoryst

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s