Bogini Laila-Łada-Lelija


 

W Polsce po roku 1031 nastąpiła tak zwana reakcja pogańska, czyli trwające w niektórych zakątkach Polski aż kilkadziesiąt lat, powstanie ludowe przeciw władzy królewskiej i kościelnej. Powstanie zostało ogólnie zdławione przez Kazimierza Odnowiciela za pomocą zbrojnych rycerzy cesarza niemieckiego.

(WP: raczej rycerze zakonu podlegli Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu – żadnych Niemiec wtedy nie było. Obecne „Niemcy” – Sp. z o.o. to są ziemie buforowe mieszania się Celtów, Słowian i Nordów. Naród Niemiecki to sztuczny twór – mieszanka różnych genów, haplogrup białej rasy np. R1a, R1b… Przypominam że zachodnimi granicami Sławian był prze długi czas Ren – rzeka graniczna).

Przystąpiono wówczas do energicznego zwalczania kultu pogańskiego, niszczenia świątyń, posągów, a także dowodów pisemnych istnienia zaawansowanej religii słowiańskich. Innymi słowy, specyficzny brak źródeł jest spowodowany historią, czyli mniej lub bardziej gwałtowną, inkwizycyjną chrystianizacją danego kraju. Tak jak i w reszcie pogańskiej Europy, na miejscach Gontyn (Kącin) zostały pobudowane kościoły, ludność została masowo ochrzczona, a wiedźmy-szamanki i Żyrzcy – zgładzeni, jeśli nie udało im się uciec lub zakamuflować. Święte gaje i drzewa wycinano, posągi ordynarnie niszczono. Huczne święta pogańskie, odzwierciedlające cykle przyrody, starano się zastąpić świętami kościelnymi. Dlatego przykładowo Święto Kupały – przesilenie letnie zostało oficjalnie przemianowane na święto Jana Chrzciciela, chociaż nic nie wskazuje na to, że urodził się on akurat w tym czasie.


 Źródło oryginalnego artykułuWierzenia uchroniły się przede wszystkim w baśniach, pieśniach i przekazach ustnych w tradycji ludowej. Po obrzędach pogańskich pozostały też mimo wszystko bogate obrzędy ludowe, których kościołowi watykańskiemu nie udało się zabronić. Bóstwa i stworzenia mitologiczne zostały za to zdegradowane do roli demonów i przejawów szatana, czyli starożytnego zła czczonego przez ciemnych i nieokrzesanych przodków. Najstaranniej wyklęte były bóstwa związane ze swobodną seksualnością – uznawaną przez katolicyzm za jedną z głównych przyczyn grzechu.

KULT BOGINI – MATKI – WICCA W POLSCE

Czczona w Polsce przed inwazją chrześcijaństwa BOGINI LAILA czy LEILA-Lelija,  Łada, której kult był między innymi na Jasnej Górze w Częstochowie to pewnie tradycyjna rodzima WICCA. Był tam piękny klasztorek dla dziewic poświęconych Bogini i wielka szkoła duchowa, kapłańska dla Ofiarnic Bogini. Ale ciekawe ile polskie Wiccanki wiedzą o tym starym kulcie i jego rytuałach. Kwiat Lilii jak najbardziej był i jest symbolem Bogini rodzimej Wiccani, obowiązkowa to cześć wystroju na majowe gody będące zaślubinami z Boginią Laila. Białe suknie zwyczajowo też używano na takie inicjacyjne okazje dla dziewcząt i świece woskowe, koniecznie własnoręcznie z węzy zawinięte. I dużo tańczono, ale “konia z rzędem”, kto załapie, które to kujawiaczki czy krakowiaczki były TAŃCAMI dla CZCI BOGINI potem stając się częścią ludowej KULTURY.

Chrześcijaństwo próbowało skierować tradycyjny kult BOGINI na Żydóweczkę MARYJĘ, ale przez kilka stuleci się to niezbyt udawało i Świątynki Bogini żyły po kniejach własnym życiem, choć każdą złapaną przerabiano na kult Maryjki, przyczyniając się do wzrostu antyżydowskich fobii w religijnym narodzie polskim, od wieków i tysiącleci cześć BOGINI LEILI składającym. Przymioty Bogini przepisywano na siłę do Maryjki, takie jak Królowa Niebios, ale to imię LAILA, LEILA podobnie w różnych regionach wymawiane było regularnie i potajemnie czczone jeszcze w XIX wieku przez ŻYRCÓW – kapłanów ofiarniczych. Istnieją nawet tradycyjne rytuały zachowane wśród ponad 50 kapłańskich rodzin żyjących w Polsce, które kult Bogini LAILI przechowały i prowadzą ciągle, acz trzeba mieć bardzo sporo szczęścia by trafić na tych, co kult przechowują włącznie z nieodłączną historią męczeństwa i prześladowań jego wyznawczyń i wyznawców.

To wyznawcy kultu Bogini Laila zainicjowali rewolucję antychrześcijańską w latach 30-tych drugiego tysiąclecia z apogeum około roku 1036. To cześć polskiej historii, tej prawdziwej, o której się dziwnie tak mało uczy na lekcjach historii.

Dawne słowo dziewka miało też znaczenie kobiety młodej poświeconej Bogini LEILI, stąd nadano mu później pejoratywne znaczenie, choć oznaczało pierwotnie raczej zakonne kapłaństwo w kulcie Bogini. Imię BOŻENA pochodzi zresztą od „BOGU ŻONA” – kobiety Bogu Ślubem czasowym lub wieczystym poświeconej. Do ognia ofiarnego wrzuca się surowe polana, ręcznie zebrane i łamane bez używania toporka czy piły. Ogień ofiarny dla Bogini LAILI zapala się w palenisku, które jest otoczone kamiennym kręgiem z nieociosanych polnych kamieni. Pięknie się śpiewa w kręgach duchowe, jednoczące pieśni i ładnie tańcuje. LAILA jest matką dwóch synów o duchowych cechach, będących parą bliźniąt kapłanów. Imię i cechy są podobne do rosyjskiej i litewskiej Bogini LADA, ŁADA czy libijskiej LETO. Oznacza kobietę, matkę, a po polsku bardziej zdrobniale, dzieweczkę lub mateczkę, oczywiście taką BOSKĄ..

LAILA vel ŁADA urodziła jako bliźnięta duchowe, parę LELA i POLELA. LEILA oznacza tu też matkę LELA. Długosz w swych kronikach wspomina ŁADĘ (LAILE) jako BOGINIE MAZOWSZA to polecamy warszawiankom i okolicznym ludom z mazowieckiego. Rosyjska przyśpiewka nawiązująca do kultu BOGINI tak ładnie sobie brzmi: LELIJ, LELIJ, LELIJ ZIELENYJ I ŁADO MOJE! To przy okazji jeden z misteryjnych kolorów LEILI, zielony wychodzi. Może rodzime Wiccanki podchwycą temat i rozwiną go gruntownie, chcemy tu tylko zasygnalizować temat. Przy okazji, jeśli o potomstwo MATECZKI chodzi, to LEL, gwarowo LELEK oznacza tyle, co „zdrowy i silny młodzieniec”, POLEL oznacza „narodzony po LELU”, bo to drugi brat bliźniak w kolejności urodzin. Kojarzeni jako dwie gwiazdy na niebie, w gwiazdozbiorze bliźniąt, z Kastorem i Polluksem. SOWA jako ptak mądrości i wróżby też towarzyszy świętej Bogini LAILI – Matce Bożej i Królowej Niebios.

Co do rytuałów, to wszędzie uczą w wielu tradycjach, że najpotężniejsze rytuały to te, które w niezmienionej formie i z wielkim zrozumieniem praktykowane są w tym samym miejscu, o stałych porach przez długi okres czasu. Stąd świątynie, stupy, kapliczki, święte wzgórza, kamienne kręgi, sabatowe polanki i regularny rytm wypełniania rytuałów, aby nabrały WIĘKSZEJ MOCY. Wedle tantrycznych buddystów, rytuał odprawiony 111 tysięcy razy w tym samym miejscu o stałej porze zaczyna działać na wyższym poziomie MOCY, i coś w tym na pewno jest. A na LITWIE i ŁOTWIE LAILA odpowiednio znana była jako LAIME oraz LAJMA czy LAJME, wieszcza BOGINI SZCZĘŚCIA (DOLI), patronka porodów, urody, urodzaju owsa i patronka krów. Owsianka rytualnym pokarmem ofiarowanym BOGINI LAIME była, i owszem, a całe, zdrowe pierwociny z ziaren owsa wrzucano do ognia ofiarnego w ramach święta plonów, czyli zaraz po żniwach. Łotewskie LAUMET znaczy czarować, to wiadomo, kogo tak zwani chrześcijanie uznawali za czarownice. W języku bałtów mówiono ŁAUMA – pierwotna BOGINI ziemi i narodzin, patronka wiedźm i czarownic – to już w czasach późniejszych odinkwizycyjnych. ŁAUMA była małżonka PERKUNASA, czyli PERUNA, władcy grzmotów. Tak to sporo o BOGINI LEILI wyciągnąć można z danych historycznych. A warto pamiętać też łaciński, italijski kult LUNY – Bogini Księżyca, Światła Księżycowego oraz wszelkiej Magii, bo podobieństwo pewne samo się nasuwa do LAILI, ŁADY.

Z ważniejszych rzeczy, należy pamiętać, że świętym drzewem kobiet w kultach słowiańskich jest LIPA, w odróżnieniu od świętego drzewa mężczyzn, czyli DĘBU. Inicjacji dziewcząt dokonywano obrzędowo pod LIPAMI, a chłopców pasowano na wojowników czy kapłanów pod DĘBAMI. To medytowanie pod LIPAMI Wiccankom trzeba polecić. Obrzędy pod LIPAMI sprawowano około połowy marca i połowy września, w istocie w czasie równonocy wiosennej i jesiennej. Naukę stosowania ziół zaczynano od wyjaśnienia znaczenia kwiatu lipowego i miodu lipowego, używania naczyń z drewna lipowego i różnych tam magicznych pałeczek czy laseczek, tez lipowych, a stare miejscowości od LIPA w nazwie to miejsca kultu lub dawnych świątyń słowiańskich, także miejsc uzdrawiania i sabatów. Także spotkania sabatowe wiedźmy staropolskie robiły akurat w sobotnie popołudnia, to warto wznowić może tradycję, cokolwiek artystyczna, bo i taneczna przy ogniowych kręgach i w pobliżu LIPY, najlepiej jeszcze na wzgórzu. Świątyńkę LAILI budujemy obowiązkowo z drewna lipowego, oczywiście. A i kapłanki na łożu lipowym sypiać by powinny!

Cała świątynia Laili na Jasnej Górze, aż do spalenia jej przez sektę paulinów, ściągniętych do Polski z Węgier była piękną starożytną konstrukcją zbudowaną z drewna lipowego, to szybko się spaliła, razem z załogą, czyli uczennicami i kapłanami, około 3 tysiące osób lub więcej zginęło, w tym jakieś 80 Żyrców, kapłanów ofiarniczych. I szkoda, ze tablicy pamiątkowej jeszcze tam nie ma w tej zbiorowej mogile kultu BOGINI LAILI. Ale przynajmniej wiadomo, o co chodzi z tym tępieniem zlotów sabatowych i z tępieniem ludzi tańczących o pełni księżyca, bo jeszcze za Piłsudskiego, wywożono do Łagrów, takich jak Kartuska Bereza kobiety tańczące liturgiczne tańce Bogini o pełni księżyca lub osadzano w wariatkowie, zresztą zakłady typu wariatkowo utworzono po to, aby osadzać tam nawiedzonych i herezje głoszących, a dopiero później stały się bardziej szpitalami, choć jeszcze w latach 60-tych XX wieku były miejscami torturowania głównie więźniów politycznych i społecznych mniejszości, także seksualnych. Łysa Góra Świętokrzyska powinna być jak najbardziej odrestaurowana jako miejsce na kult BOGINI, który tam czasem jeszcze po cichu ktoś też sprawuje, podobno!

Ale wracając do LIPY to w kulturze SŁOWIAN jak i u Germanów LIPA jest kobiecym Drzewem Życia, drzewem o leczniczych, uzdrawiających właściwościach, drzewem, które z czcią nabożną całowano i składano przed nim ofiary. Przedmioty kultowe przechowywano w naczyniach glinianych, często zakopywano w ziemi, aby nie wpadły w niepowołane ręce. BOGINI jest związana z WODĄ ŻYCIA, a już Prasłowianie w kulturze łużyckiej czcili Boginię Matkę – Śiwa – związaną z Księżycem, która w ręce niesie gliniane naczynie z WODĄ ŻYCIA. Obrzęd krakowskiego LAJKONIKA pochodzi z tradycyjnych świąt i ceremonii poświeconych BOGINI LAILI, podobnie i piękne śpiewania z LAJ, LAJ, LAJ! Oczywiście o elementach sztuka magicznych takich jak zielarstwo czy wahadlarstwo trzeba pisać więcej, ale to juz może osobno. Pozdrawiamy szczególnie Wiccanki – Kapłanki


Nie piszę o wielu sprawach o których wiem, od lat….bo muszę czuć taką potrzebę,…..że to już pora. I taka pora nastała. Doskonale wiem do kogo modli się w środę większość kobiet w naszym kościele. Doskonale wiem, dlaczego nasz kościół w sobotę jest wypełniony przez te kobiety,….podczas gdy w piątki jest  prawie pusty. Doskonale wiem, … jaką rolę pełnią mężczyźni  w gronie tych kobiet  i dlaczego pewien ksiądz    zawsze, … obowiązkowo  odprawia nabożeństwo w sobotę  po południu.  Doskonale wiem ,……jak Ci mężczyźni  bardzo boją się tych kobiet, a raczej ich mocy. Wszystko odbywa się na zasadzie –  Wy mnie,….. jak Wam. Wzajemne świadczenie sobie „usług”. Doskonale wiem,…..dlaczego Pan z.m twierdził, że może w naszym kościele wiadro wody święconej wypić. A teraz omija kościół z daleka.

Mam wiadomość dla Wiedźm:
–  Wasza bogini „odeszła.”………pokonana


„…Chrześcijaństwo próbowało skierować tradycyjny kult BOGINI na Żydóweczkę MARYJĘ, ale przez kilka stuleci się to niezbyt udawało i Świątynki Bogini żyły po kniejach własnym życiem, choć każdą złapaną przerabiano na kult Maryjki, przyczyniając się do wzrostu antyżydowskich fobii w religijnym narodzie polskim, od wieków i tysiącleci cześć BOGINI LEILI składającym…”


450,253,b66e9576fcf3f8a4e27a1afe78f0f5c91f846617.jpg

Łada


 Źródło oryginalnego artykułu


14 komentarzy do “Bogini Laila-Łada-Lelija

 1. Jest jeden problem… Nie weryfikowałem tego o czym piszesz pod kontem Historycznym. Ponieważ treść jaką starasz się przekazać ma ewidentnie zabarwienie sekciarskie. Nawet jeśli tak było w dziejach Polski to nie rozumiesz pewnej kwestii. – Ci ludzie nie znali Boga. Czcili swoich bożków. Ok z punktu widzenia teologicznego będą sądzeni przez Boga za to jakie były ich uczynki. Poniekąd to nawet nie nasza sprawa. – Jednak co do Ciebie rzecz ma się z gołą inaczej. – Słyszałeś o Bogu i jego synu Jezusie Chrystusie więc pamiętaj że jeśli to co słyszałeś a nie dałeś wiary jest prawda – tracisz wszystko.

  Polubienie

  • A kto zna i widział Boga ???… nikt , więc proszę nie sugerować , że Ci ludzie nie znali Boga ….Boga mieli w sercu i to wystarczy a osądy zostawmy Bogu – Amen
   k.k. uświęcając ludzi modli się do nich – czyli do swoich bożków ?Czy to nie jest sekciarstwo ?…. Jezus powiedział , jest jeden Ojciec i jeden Bóg tylko do niego masz się modlić . … Za chwile kościół sprezentuje nam nową wiarę iii co powie wiernym , ze to co było to sekciarstwo ???.. Zostawcie ludzi w spokoju , niech wierzą nawet w miotłę , byle byli szczęśliwi . Ale NIE ! ..Przecież to następna instytucja , która straszy i „doi” ludzi – kura znosząca złote jaja.

   Polubienie

 2. @Paweł To co napisałeś trąci własnie sekciarstwem, a do tego kompletnym brakiem zrozumienia tego kim i jakim jest Bóg. Straszysz piekłem i odrzuceniem przez Boga, bo ktoś nie daje wiary, że Jezus jest Jego jedynym synem. Tymczasem wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Bóg jest wszechmiłosierny więc jak może kogokolwiek odrzucać tylko dlatego, że ktoś nie wierzy w bzdury wciskane nam od setek lat przez katolicki kościół? Myślisz, że Boga obchodzi to do jakiej grupy religijnej należysz? Bardziej zwraca uwagę na to jakim jesteś. A Ty straszysz, próbujesz zniewolić mentalnie tym sposobem innych, więc jakim jesteś? Zastanów się nad tym, bo to własnie w tej chwili praca dla Ciebie.

  Polubienie

  • Mylisz się!! Biblia wyraźnie rozróżnia: dzieci Boga i dzieci szatana! Poczytaj. Dzisiaj mamy dostèp do wiedzy, a na tę chwilę kościół rzymskokatolicki ( nie mylić z prawdziwymi chrześcijanami) nie pali na stosie ludzi o odmiennych poglądach, ludzi, którym było dane przejrzeć na oczy…
   Masz rację Bóg jest miłosierny, ale jest i Sędzią Sprawiedliwym, nie jest mu obojętne czczenie innych bogów, obrazów, figur… ale w dobroci swego serca czeka, bo może jeszcze kilka dusz się nawróci, może sprzeciwià się presji rodziny, sąsiadów i przeanalizują choćby różnice dekalogu biblijnego od tego spreparowanego przez katolików…

   Polubienie

 3. Pierwszą naszą Boginią jaką poznałem była Łada, do dziś mam tylko jeden „święty” obrazek z domu: Ładę z łabędziem (akutat tu go nie masz). Wygląda na taką młodą panienkę. Nasza wspaniała Bogini Miłości – Wenera Słowiańska. Zablokuj jahwistów bo zaśmiecają blog. Czcicielom pana bożka i niejakiego Chytrusa proponuję wypad nad Jordan.

  Polubione przez 1 osoba

  • Nie będę blokował jahwistów 🙂 Chciałbym żeby po kilku latach sam prosił o jego usunięcie, gdyż nie wiedział on to, że świat jest zupełnie inny niż mu to oni wdrukowali za młodu 🙂

   Polubienie

  • No raczej nikt nad Jordan nie będzie wypadać,bo znaczna większość stamtąd nie pochodzi. Chrześcijanie w Polsce również pochodzą od Słowian więc w czym rzecz?
   „Czcicielom pana bożka i niejakiego Chytrusa „-może już dajcie sobie spokój z tymi bluzgami w stronę Boga i Chrystusa co? Oni wam coś złego zrobili czy chrystianizatorzy,którzy nawracając mieczem zupełnie się go nie posłuchali.

   Polubienie

 4. Ja też bym ich nie blokował…nich czytają i się uświadamiają…niech sobie żyją w pokoju, nic do nich nie mam, każdego szanuje, ale też chce szacunku dla naszych Słowiańskich wierzeń., wierzeń naszych ojców. Ta wypowiedź jest zaczepna i arogancka…brak mi w niej pokory, ja nie narzucam swojej wiary tzw. Chrześcijanom…choć mówię o swojej racji, swoich Słowiańskiej spuściźnie. Co do artykułu …mam pewne wątpliwości, ale może one wynikają z moich braków wiedzy na dane tematy. Np. jakie jest źródło informacji o 3000 tyś. spalonych osób w tym miejscu. Czytałem już o wielkiej masakrze na Górze Ślęży…opis mrozi krew w żyłach. Nie wiem czy był prawdziwy, bo, tu często się coś pisze, ale nie podaje źródeł. Zaskoczyła mnie informacja że Łada jest żoną Indry, którego my nazywamy Perunem. To jest dla mnie fajna informacja i taki ciekawy wątek. Tak że dziękuje za artykuł. Każdy taki przybliża nas do naszych przodków i odkrywa nasze prawdziwe korzenie. To co Pan Paweł oświadczył że Słowianie nie znali Boga, to czysta herezja. Bogiem najwyższym w krajach Słowiańskich był Jessa…imię utworzone od słowa „Jestem”. Inni półbogowie, tacy jak Perun,Trygław, czy Świętowit…byli czczeni jako przedłużenie Boga Jedynego…Stwórcy, którzy Słowianie nazywali Jessą. Oczywiście że Słowianie mieli zrozumienie Jedynego Najwyższego Boga, który był Stwórca Wszechrzeczy. To On dostarcza nasienia wszystkim żywym istotą, On jest przyczyną wszystkich przyczyn. To raczej JHWH jest okrutny i mściwy…co dobitnie udowadnia Stary Testament. Wiem to z całą pewnością, bo bardzo dużo czasu poświęciłem, aby zgłębić ten temat. I czym więcej wiedziałem o JHWH i czy więcej oglądałem filmów różnych uczonych, lingwistów, czy Biblistów tym bardziej byłem zdegustowany. Uważam że kultura Aryjska, która dała inspiracje kulturze Wedruskiej i Słowiańskiej jest najbardziej zaawansowana i najbardziej humanitarna. W kulturze Wedyjskiej nie wolno było nawet ściąć drzewa, a co dopiero zabić zwierzę czy człowieka. Jak ludzkość zaczęła ścinać drzewa, to następstwem tego było zabijanie zwierzą, a jak już zaczęli zabijać zwierzęta to i upowszechniło się zabijanie ludzi. Taka jest kolejność…degradacji człowieka.

  Polubienie

 5. Razem z żydowską kurwą maryją zdechniesz w męczarniach straszliwych za kurwomaryjny bełkot jaki nielegalnie spreparowałaś szmato chora na syfilis do naszej świętej pracy o naszej świętej Bogini Lajli! Twoje męczarnie zasyfiała prostytutko, która ukradłaś znaczną część naszego artykułu wkrótce się zaczną!

  Polubienie

 6. Pingback: Luty, Lutycy i nasze wilcze korzenie | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 7. „Istnieją nawet tradycyjne rytuały zachowane wśród ponad 50 kapłańskich rodzin żyjących w Polsce,” Ok. Gdzie można o tym przeczytać. Poznać te nazwiska i rytuały? Poważnie pytam. W mojej Rodzinie nigdy się nie umierało, ale szło Do Lali by ukołysałą. dziadek poszedł do lali. Lala go kołysze.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s