Bogini Rada Rodzica


Córka Chorsa, Chorsiny, Roda i Rodżany. Pani Rodziny, Pani Nowych Pokoleń, Władczyni Młodych i Pasterka Dziatek. Włada Obrzędami Przejścia, opiekuje się młodymi bytami, potomstwem i ich uczeniem. Bogini odpowiada za wychowanie potomstwa. Jest tą, która odrywa oseski od piersi matki. To jej obrzędy odbywają się w siódmym roku życia i łączą się z próbą ognia, strojeniem, zaplecinami i postrzyżynami. Z rąk matki dzieci dostają się pod opiekę Rady, a z jej rąk przechodzą pod opiekę Siudy-Osidły i Ładziwa.kolovrat

RADA RODZICA

Bogini Małych Mogtów (Bogów Mocy)

Ród: Rodów


Przynależność:
Twer Swąta, Trzem Czarnogłowa, Tum Jesze-Yessa, Tyn Rodów.


Zajmowany krąg:
Siódmy Krąg

Pochodzenie:
Z rodu Ksnów – córka Chorsa, Chorsiny, Roda i Rodżany. Powszechnie twierdzi się, że jest to jedna z Chorsaw uratowana przez Rodżanę z pogromu.


Rodzeństwo:


 Dzieci:

Radorada jest matką Czetlic, inogów zbudowanych z dziewczęcego ciała i rybiego ogona, które czatują na żeglarzy po morzach, jeziorach i rzekach, a nawet przy górskich baniach. Są one wspólnymi dziećmi tej bogini i Władcy Rzek – Wodnika.

 


Postacie-wcielenia (równe miana):
Radorada, Rada-Drasznica albo Rodica-Czela.


Inne nazwania jego osoby (przydomki):
Dyblica, Dubica, Duba, Dymbica, Strasznica, Draha-Straha, Pani Rodziny, Pani Nowych Pokoleń, Władczyni Młodych i Pasterka Dziatek.


Funkcja (zakres działania):
Włada Obrzędami Przejścia, opiekuje się młodymi bytami, potomstwem i ich uczeniem.


Narzędzia czarowne – oznaki władzy – ubiór:
Rylec-Szpikulec, Latająca Łopata Chlebowa, Kamienna Tablica, albo Beriost – zwój brzozowy, zwany także Knigą. Łopata jest narzędziem używanym przez Radę-Drasznicę w Obrzędzie Przejścia. Na nią bierze  dzieci i wrzuca je do gorącego chlebowego pieca, lub łaźni. Szpikulcem nakłuwa ciało.


Pomocnicy (Stworze – bogunowie):
Babajagi


Istoty towarzyszące, ich przejawy:


Romanse:


Wrogowie:


Przyjaźnie:


 Funkcje psychiczne – uczucia, odczucia:


  Patron dla:


Wygląd:


Współczesny atrybut:


 Co dobrego lub złego darowała, zrobiła ludziom:


Przynależny Miesiąc:


Źródło:
Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów – „Księga Tura” i „Księga Ruty”


kolovrat


Tyny podległe
Tumowi Jesze-Yessa

Bogowie Żywiołów:
1. Tyn Runów
Perun, Perperuna, Perunic, Turupid-Ciosno, Łysk-Ysk-Porenut
2. Tyn Warów (Żgwiów)
Swaróg, Swara, Swarożyc, Denga, Watra

Bogowie Mocy:
3. Tyn Ładów:
Łado, Łada, Ładziw-Diw, Gogołada
4. Tyn Chorsów:
Chors, Chorsina, Chorsawa, Chorsiniec (Księżyc)
5. Tyn Rodów:
Rod, Rodżana, Rada-Rodzica, Rudź


kolovrat


Tyn Rodów
Mogtowie


 Przynależność:
Twer Swąta, Trzem Czarnogłowa, Tum Jeszy, Tyn Rodów


Członkowie rodu:
Rod, Rodżana-Przyroda, Rada-Rodzica, Rudź


Główność:
jednogłowy


Główny przybytek, miejsce przebywania:
Ziemia, Wela, Niebo


Atrybuty żywe:
Buk i Grab, Wiewiórka i Żaba, Wilga (Boguwola) i Gęś, Wilżyna, Macierzanka i Paproć (Narecznica), Bławatek i Bieluń, Świerszcz.


Kamień:
Agat


Minerał:
Glina


Rzecz:
Jajo i Ziarno


Maści (barwy):
Maść Ruda


Czerty i rezy (liczby):
Czerta 6, Liczba 15


Taje (guzły) i gramoty (zapisy, sjenowity, wici):
Taja R, Gramota i


Niwa (symbol):
Niwa Ziarna


Tyn:
Dwór Agatowy


Miesiąc:


Wieńce i ofiary:
Bławatek i Bieluń


Obrzędowy wypiek (potrawa, obiad – potrawa obiata):


kolovrat


RADA-RODZICA


Znaczenie mian i imion oraz przydomków, i ważniejsze pojęcia wywodzone z jego miana:

Rada Rodzica zwana też Radoradą, Radą-Drasznicą albo Rodicą-Czelą. Znaczenia członu rod (rad), zostały omówione w Tai Szóstej – przypis 18. W głównym imieniu bogini, w drugim członie, występuje końcówka -dzica, która nawiązuje do deus – bóg, daws – dawać, diw – dziki oraz stanowi zdrobnienie oznaczające córkę.

rodziciel

Zarówno miano Rada Rodzica, jak i Radorada, zawiera zdwojenie rdzenia rod (rad), wzmacniające magiczne wierzeniowe działanie imienia i nadające mu boskość. Zwykłe imiona (ludzi, zwierząt, roślin oraz rzeczy) składają się zawsze z dwóch różnych członów albo stanowią jedno słowo, nigdy nie są zdwojone. W przydomku Rodzica i Rodica zawiera się znaczenie rodziciel – ten, który wydaje na świat i opiekuje się potomstwem. Bogini odpowiada za wychowanie potomstwa. Jest tą, która odrywa oseski od piersi matki. To jej obrzędy odbywają się w siódmym roku życia i łączą się z próbą ognia, strojeniem, zaplecinami i postrzyżynami. Z rąk matki dzieci dostają się pod opiekę Rady, a z jej rąk przechodzą pod opiekę Siudy-Osidły i Ładziwa.

Drasznica, strasznica

Przydomek Drasznica odnosi się właśnie do owego wywołującego strach i drżenie (strasznego, zdrasznego) rytuału. Obrzęd składa się z prób: drogi – samodzielnej wyprawy do lasu, drąga – pojmania i uwięzienia przez kapłanki Drasznicy, dręki – głodu, udręczenia, drażnienia – wytrzymałości na ból i drżenia – odwagi. Ostatnia z prób polegała na przetrzymaniu w gorącym piecu chlebowym. Przeszedłszy pomyślnie próby, dziecko wynosiło z lasu zdobycz (gałąź z owocami, grzyby, kwiaty, miód, inne leśne skarby), a więc wychodziło z symbolicznych zaświatów dzierżąc drogocenny znak nowego stanu, nowej przynależności, nowego bractwa.

Dlatego właśnie Radzie nadano przydomek Drasznica, a jej kapłanki jagi, ziemskie ucieleśnienia boginek Babojag, żyły zawsze w oddaleniu od wioski (sioła), w lesie, w miejscu zakazanym.

Czela, człowiek

Ostatni przydomek, Czelac, nawiązuje do opieki nad człowiekiem (czeławiekiem), jako że bogini ta sprawuje ową opiekę od samego jego narodzenia. Jest czuła, karmiąca, ucząca stawiać czoło, ucząca czuć i czuwać, a także czyniąca człeka członkiem (częścią) plemienia oraz wynosząca go na czoło, czyniąca naczelnikiem, gdy jej we wszystkim sprosta. Od jej miana pochodzą imiona Rada, Dragomira i Droga.


Rada Rodzica zwana też Radoradą, Radą-Drasznicą albo Rodicą-Czelą, przyszła na świat za sprawą Roda, Chorsa, Rodżany i Chorsiny. Powszechnie twierdzi się, że jest to jedna z Chorsaw uratowana przez Rodżanę z pogromu, przez to że ją bogini schowała pod spódnicę. Dopiero na Weli, gdy przepędzono już potwory, dziecko wypadło spod sukien Rodżany i wszyscy uznali, że żona Roda je urodziła. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że rzekomo brzemienna matka, wcale nie miała pokarmu. Rod musiał wziąć dziecię w swoje ręce i wykarmił je podając codziennie kubek własnej krwi.

Bogini nosi tytuły Pani Rodziny, Pani Nowych Pokoleń, Władczyni Młodych i Pasterki Dziatek. Jest związana z opieką nad dziećmi i z obrzędami przejścia dzieci od niemowlęctwa (kiedy są karmione piersią) do drugiego okresu dzieciństwa. Wspomagają ją w działaniach bogunki zwane Babajagami. Dla chłopców obrzęd przejścia to Postrzyżyny i oddanie ich we władzę ojca. Także córki, w tym samym wieku – siedmiu lat, przechodzą podobne obrzędy, w których Pasterka Dziatek, Rada-Drasznica, pełni podobną rolę. Jej narzędzia to Rylec-Szpikulec, Latająca Łopata Chlebowa oraz Kamienna Tablica albo Beriost – zwój brzozowy, zwany także Knigą. Łopata jest narzędziem używanym przez Radę-Drasznicę w obrzędzie przejścia. Na nią bierze dzieci i wrzuca je do gorącego chlebowego pieca lub łaźni. Szpikulcem nakłuwa ich ciało w próbie dzielności. Obydwa zabiegi służą uczeniu odporności na strach i ból. Radoradą przekazuje dzieciom niezbędną wiedzę potrzebną, by żyć w plemieniu. Chyża kapłanki-staruchy lub czarownika-starucha znajduje się zawsze w oddaleniu od sioła, na skraju boru albo dzikiej śródleśnej polanie. Miejsce to zawsze oddziela od sioła płynąca woda. W pobliżu znajduje się żglisko i żalnik-smętarz. Siedziba czarownika otoczona jest ostrym zakazem, jest to miejsce święte. Tam odbywają się wszelkie obrzędy przejścia.

Radorada jest matką Czetlic, inogów zbudowanych z dziewczęcego ciała i rybiego ogona, które czatują na żeglarzy po morzach, jeziorach i rzekach, a nawet przy górskich baniach. Są one wspólnymi dziećmi tej bogini i Władcy Rzek – Wodnika.


Obiła była jedną z Czterech Matek Zbóż, czyli bogiń, które zrzuciły ludziom z nieba po ziarnie pszenicy, owsa, jęczmienia i prosa, zamknąwszy je w łupinach czterech żołędzi. Pozostałe trzy Matki Zbóż to Ruda-Ródź, Rada-Zboża i Księża-Chorsina.


Jeszcze prędkimi palcy Sierpień dopieszcza ostatnie owoce, a już zbliża się trzeci z Kirów Jesze-Yessa i jego czereda, spragniona po całym roku nowej roboty. Ci zaraz ruszają czynić zbiór, żniwo. Spoza tumu Jeszy najbardziej mu w tym pomagają Rgłowie i Simowie, a wśród bogów tego Kira najwytrwalsi są Żgwiowie (Swarogowie), Ładowie i Rada-Rodica. Koszą oni zboża, suszą je i młócą, pieką chleby, zbierają owoce, kopią pożytki z gleby, zbierają i suszą grzyby, toczą miody i piwo, wędzą mięso na zimę, robią kopce i kiszą warzywa. A zbierają wszystko, co się da spożytkować, opatulają, co się da przed nadejściem zimy, a na koniec malują liście każdemu drzewu i krzakowi – co czynią głównie Runowie i Swarogowie oraz Krasatina – a po to owóż robią, by następnego roku mogły się nienaruszone te byty odrodzić, wzejść i przybrać ten sam kształt, który oni zdejmują odciskiem.


kolovrat


Źródło:
Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów – „Księga Tura” i „Księga Ruty”

22 komentarze do “Bogini Rada Rodzica

 1. Pingback: Bogini Rudź | Wiara Przyrodzona

 2. Pingback: Bogini Rodżana | Wiara Przyrodzona

 3. Pingback: Bóg Rod | Wiara Przyrodzona

 4. Pingback: Bogini Chorsawa | Wiara Przyrodzona

 5. Pingback: Bogini Chorsina | Wiara Przyrodzona

 6. Pingback: Bogini Gogołada | Wiara Przyrodzona

 7. Pingback: Bogini Łada | Wiara Przyrodzona

 8. Pingback: Bogini Watra | Wiara Przyrodzona

 9. Pingback: Bogini Denga | Wiara Przyrodzona

 10. Pingback: Bogini Swara | Wiara Przyrodzona

 11. Pingback: Bóg Chorsiniec | Wiara Przyrodzona

 12. Pingback: Bóg Chors | Wiara Przyrodzona

 13. Pingback: Bóg Ładziw | Wiara Przyrodzona

 14. Pingback: Bóg Łado | Wiara Przyrodzona

 15. Pingback: Bóg Swarożyc | Wiara Przyrodzona

 16. Pingback: Bóg Swaróg | Wiara Przyrodzona

 17. Pingback: Bóg Porenut | Wiara Przyrodzona

 18. Pingback: Bóg Turupit-Ciosno | Wiara Przyrodzona

 19. Pingback: Bóg Perunic | Wiara Przyrodzona

 20. Pingback: Bóg Pierun-Perun | Wiara Przyrodzona

 21. Pingback: Bóg-Bogini Jesze-Yessa | Mitologia Słowian - Wiara Przyrodzona

 22. Pingback: Wojny Bogów oraz o przemianie Przedstworzów w Stworze i narodzinach Zduszów | Słowianie - Wiara Przyrodzona

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s