Symbole Vinca, najstarsze pismo świata czy tylko dekoracja?

Vinca


Kultura Vinca jest jedną z najstarszych kultur europejskich, sięgając swymi początkami epoki neolitu. Pierwsze ślady tej kultury odkrył serbski archeolog Miloje Vasic w 1908 roku w miejscowości Vinca 16 km na wschód od Belgradu. Kultura Vinca rozwijała się na Bałkanach pomiędzy 5500 p.n.e. do koło  3500 roku p.n.e. Potwierdzony badaniami archeologicznymi zasięg kultury Vinca można określić w następujących granicach. Zachodnia granica opiera się o Chorwację (okolice Osjeku i Vukovaru) wschodnia o Rumunię (Transylwania) natomiast na osi północ- południe skrajne punkty to południowo zachodnie Węgry i północna Grecja (pogranicze macedońskie).

U szczytu rozwoju kultura Vinca, odgrywała ważną rolę w południowo-wschodniej Europie. To właśnie kultura Vinca jako pierwsza na świecie wkroczyła w epokę chalkolitu (epoka miedzi, to okres przejściowy pomiędzy neolitem a epoką brązu). W miejscowości Plocnik archeolodzy odkryli zaawansowany warsztat metalurgiczny z kominami i rurami napowietrzającymi oraz najstarsze przykłady narzędzi miedzianych oraz miedzianych ozdób. Odkrycie w Plocnik przesunęło początek epoki miedzi o 500 lat w stosunku do wcześniejszych ustaleń.  Kultura Vinca została więc pionierem metalurgii podczas gdy inne  równoległe kultury tkwiły w epoce kamienia.


Źródło oryginalnego artykułu


Czytaj dalej

Wiślania od czasów Wysława (ok. 880 n.e.), księcia królestwa Lechitarum

Wiślania


Co wiemy o Wysławie, księciu królestwa Lechitarum? Na imię miał Wysz, Wysław, Wyszesław, rządził około roku 880. Był księciem pogańskim-słowiańskim, „silnym wielce”, wg opisów z czasów mu współczesnych. Stworzył silne państwo pogańskie ze stolicą w Wiślicy, będąc księciem, jak określił kronikarz Bogufał II, królestwa Lechitarum. Został odsunięty od władzy. Opis WIślanii od jego czasów do czasów ostatecznego podboju podzielono na 3 rozdziały.

Rozdział I. Władcy Wiślanii

Dynastia Gryfitów lub Popielidów. Bez wątpienia można, opierając się na źródłach historycznych zaproponować następującą chronologię władców z dynastii Popielidów (wg niektórych: dynastii Gryfitów) panujących w Wiślicy:

  1. Wisław, Wysław lub Wysz (ok. 860- ok. 880), wg części źródeł także książę Kaszub,

  2. Michał Wyszowic (?- do ok. 907)

  3. Włodzisław (ok. 907- ok. 944)


Źródło oryginalnego artykułu


Czytaj dalej

Tajemnicze ekspedycje na północ: w poszukiwaniu Hyperborei

Hiperborea Aria


Jak czekiści szukali Hyperborei. W 1922 roku na obszar jeziora Sejdoziero i Łowoziero okręgu murmańskiego wyruszyła pierwsza ekspedycja pod kierunkiem Barczenki i Kondiaina. Idea wysłania tam specjalistów podjęta została osobiście przez Feliksa Dzierżyńskiego. Obecnie trudno ustalić, jakie konkretne cele miała ekspedycja. Wywiadowcze czy tylko naukowe: później ujawniono duże złoża pierwiastków ziem rzadkich. Po powrocie materiały znalezione przez ekspedycję studiowano na Łubiance. Szefowie do tego trzymali je pod kluczem. A wkrótce Barczenko został aresztowany i rozstrzelany, Kondiain zesłany do obozu, gdzie umarł na początku lat 30-tych. Żaden materiał z tej ekspedycji nie zachował się.

Uciążliwości – bezzasadny strach. Jednak, kiedy 75 lat później, w 1999 roku poszukiwacze pod kierunkiem Walerija Diomina wrócili na te tereny, udało się wszystko wyjaśnić: oddział Barczenki natrafił wtedy na dziwne wejście, idące pod ziemię. Wejście to zachowało się. Wtedy dostać się do środka naukowcom najwyraźniej się nie udało: ingerował jakiś bezwiedny strach, dosłownie przenikający ich ręce i nogi. Miejscowy starzec 85-letni Fiodor Ignatjew, przynoszący wyprawie w 1922 r. chleb i mleko ze wsi, opowiadał tak: „Uczucie było takie, jak gdyby cię żywcem obdzierali ze skóry. Jeżeli ktoś decydował się zrobić krok do podziemi, padał i nie był w stanie się poruszać”. Prócz tego, opowiedział on o znalezionych na skałach starych wizerunkach jakichś zwierząt i bóstw. Podobne odczucia potwierdza inny naoczny świadek podczas odwiedzin starożytnego miasta w jaskini. Jaskinia posiadała spiralne wejście i tunel wiódł w głąb skał na 80 metrów. Zejście do celu trwało spokojnie, powierzchnia podziemnego zbiornika wodnego, nie przekraczała kilka metrów. Schodzących dosłownie wybiło w tył na powierzchnię. Nikt nie był w stanie wytłumaczyć swoich odczuć podczas tego zdarzenia.


Źródło oryginalnego artykułu


  Czytaj dalej

Kim są Niemcy i słowiańskie związki z sanskrytem – Kamil Dudkowski


Niemcy? Jacy Niemcy? Różnice nauczania historii o Polsce i o Niemczech. Gdzie odkryto koło.  Waza z Bronocic. Arkona – sanktuarium słowiańskie na Rugii. Jak to się stało, że sanskryt jest spokrewniony z językami słowiańskimi. Kim byli Ariowie. Skąd pochodzi słowo „śmietana”. Skąd pochodzili Wikingowie. Liczebniki w sanskrycie.

http://porozmawiajmy.tv/kim-sa-niemcy…


 

Lechici w Himalajach

Hunza - Słowianie


Po tylu tysiącach lat ciężko jest ustalić kto jest Polakiem, a kto nie jest. Ludy wędrowały, zmieniały się, mieszały i krzyżowały. Jednak nie ulega wątpliwości, że nasi przodkowie dokonali inwazji cywilizacyjnej na Indie kilka tysięcy lat temu zostawiając ogromną spuściznę genetyczną, kulturową i językową. Więcej na temat słów pozostawionych w Indiach można znaleźć tutaj: Język polski na Sri Lance. O tym, że Sanskryt zapewne pochodzi z języka prapolskiego jest tutaj: Sloveniska Samskrta

Himalaje. Samo słowo Himalaje jest polskiego pochodzenia i pochodzi od zlepka słów “hima” + “laja”. “Hima”, które oznacza “śnieg” i pochodzi od polskiego słowa “zima” / “zhima”. Od słowa “zima” pochodzi też lt:żiema (zima), lv:ziema (zima), el:heima (zima), la:hiems (zima), hy:dżemer (zima), hetyckie: żiman (zima) oraz… niemieckie “Himmel” oznaczające “niebo”, czyli miejsce, skąd pada śnieg, więc skąd nadchodzi “zima”.

“Laja”, które pochodzi od polskiego słowa “leżeć”, “położyć”, “legnąć”, “łożyć”, “włożyć”, “wkładać”, “kłaść”, “podłoże”, “podłoga” i istnieje w praktycznie wszystkich językach np. el:lechos (łóżko), la:lectus (łóżko) → pl:lektyka, de:liegen (leżeć), en: lie (leżeć), lay (kłaść) itd. w samym sanskrycie znaczenie się trochę zmieniło, na miejsce, gdzie się leży, czyli “dom”.

Słowo “leżeć” pochodzi od słowa “Leh” czyli “Lechita” / “Pan” / “Władca”. Więcej słów pochodzących od słowa “Leh” można znaleźć w artykule: Lechici. W ten sposób wiemy, że Himalaja znaczy po polsku “dom zimy”, “miejsce, gdzie leży śnieg”, alternatywnie: “dom / miejsce nieba”.


Źródło artykułu


Czytaj dalej

Krvavy- Ludzkie Diabły – muzyka słowiańska


Tekst:
Chcą stawiać krzyże – ja krzyże im połamię
A potem w potylicę ostatni sakrament
Wielbią kalać drewno zbijając zeń dwie deski
Dla mnie zgniły trup jest symbolem klęski
Chcą ogniem i żelazem krzewić te imiona
Jedynego Boga zaklętego w trzech osobach
Przez Święte Gaje wiedzie droga chrystusowa druga golgota- krzyżem stanie się topola


Chcą budować więc przedtem wszytek niszczą


Miłość do bliźniego spajając hipokryzją
Marne to spoiwo do wznoszenia świątyń gniewu
Z kamieni rzuconych przez ludzi bez grzechu
Chcą wykrwawiać lasy, dławić w rękawicy
Żelaznej jak dziewica, podania i mity
Zastąpić je własnymi, a radość zwątpieniem


To ludzkie są diabły, to ludzkie są cienie!


Niosą nam ogień
Niosą nam stal
Niesie nam nienawiść
W owczej skórze Bóg
Niosą nam grzech
Niosą nam kłamstwa
U lasu stoją granic
I kopią nam grób


Z diabłem na plecach nie cofną się przed gajem
I jego bogami, tylko kamień na kamień
Sypią ołtarze nienawiści niespełnionej
Jak miłość do Boga w cierniowej koronie
Z diabłem na plecach nie cofną się przed wodą
Splamią ją chorobą i zatrują źródła
Przyszłość paskudna kuta młotem na czarownice
Burzy się las gdy dąb służy za stryczek

Z diabłem na plecach, trzaskiem padających drzew
Obalić chcą wiarę a przelaną za nią krew
Obmyć jak w Jordanie z przewin grzeszne ciało
Jednak najpierw wydobyć ją muszą stalą

Z diabłem na plecach i krzyżem na piersi 
Z bogiem na ziemi a już wniebowzięci
 Przybyli by zabrać nas wszystkich, tam w bogi


To ludzkie są diabły, to diabła proroki!


christ_passion_movie_cross


Przynieśli nam gwoździe
Przynieśli nam sznury
Przyniósł nam śmierć
W podarku Owczy Bóg

Przynieśli nam deski
Z gajów Trzygława
I milczał Świętowit
Gdy cięli je wpół


Svantevit


Opublikowany 04.04.2013, http://facebook.pl/krvavyrap, Wszystkie płyty na http://krvavy.art.pl/

Fot: Marko Mirkovic

 

Bóg Lel-Lelij


Lel z Rodu Ładów – syn-bliźniak Łagody i Welesa (albo jeden z dwóch dodatkowych Swarożyców Swaroga i Dabogi). Zwiastun śmierci, pasterz dusz, pan obrzędu pogrzebowego i pamięci zmarłych. Leleń, Lel, Smętek, Pan Pośmiertnych Żalów i Obrzędów, Zwiastun Śmierci, Pasterz Dusz, Opiekun i Władca Żglisk, Żalników oraz Smętarzy. Lelij wnika w człowieka i wyjmuje zeń duszę, która jest w sercu, usypia człowieka raz na zawsze. Lel jest bogiem roztaczającym zasłonę mgły (magły) przed oczami żywych i oddzielającym ową mgłą-magłą żywych od martwych.


Czytaj dalej

Bogini Nyja – Pani Śmierci

 

 


 

Nyja córka Czarnogłowa i Białobogi. Nyja, Śmierć, Śmierciucha, Kostucha, Kunica, Iskonica, Pani Śmierci i Władczyni Nawi oraz Władczyni Wcieleń. Zajmuje się wyłącznie Nawami i Nawiami czyli ich mieszkańcami, których także od-nawia czyli wyciąga z nawi do powtórnego żywota. Główne jej zajęcie jednak to uśmiercanie, sam akt śmierci. Nyja jest również boginią Śmierci.

Nyja ma tytuły Pani Śmierci i Władczyni Nawi oraz Władczyni Wcieleń. Nyja jest boginią Wiecznej Nocy, Zaświatów, Władczynią Dołu (Nawi), prowadzącą do niknięcia ludzi, do płaczu oraz tęsknoty.

Przydomek Nyi, Nawia, określa jej władztwo nad Nawią (Nawiami) – Dołem Weli i mieszkańcami tego Dołu, czyli Nawiami. Są to zarówno zmarli śmiertelnicy, jak i Zdusze – złe duchy (demony) zamieszkujące Nawie na Weli, a pojawiające się również na Ziemi, w świecie żywych. Nawiać znaczy ponawiać się, odnawiać się. Dotyczy to przechodzenia duszy do nowego ciała poprzez Nawie. Nyja-Nawia jest Opiekunką tego procesu, od niej zależą kolejne wcielenia i ruch zmarłych między czterema Nawiami: ZałożąOtchłaniąPiekłemRajem. Tylko ta ostatnia Naw kończy proces kolejnych wcieleń i prowadzi do jedności z Bogiem Bogów. Założnicy powracają na Ziemię w innych postaciach: ludzi, zwierząt, roślin, kamieni, wody, ognia lub Zduszów-demonów.


Czytaj dalej