Słowiański Światopogląd – Wedy

Slavs Slavian Słowianie Lechici


Zawartość  księgi opiera się głównie na starosłowiańskim źródle: „Księdze Światła”. Ale też przywoływane są inne pradawne źródła, które potwierdzają te zdarzenia. Te pradawne źródła przechowane zostały przez różne narody na wielu kontynentach ziemi. „Księga Światła” wyjaśnia te kwestie, które stanowią fundament słowiańskiego światopoglądu. Poprzez to księga ta nie zastępuje tamtego źródła, ale stanowi jego istotne uzupełnienie. Wyjaśniającym jego zawartość i potwierdzającym jego wiarygodność i prawdziwość…

Poprzez znane współczesnym ludziom odkrycia archeologiczne, jasnowidzenia, przekazy i opowieści. Zawarte w pieśniach i traktatach. Ta księga wyjaśnia znaczenie starosłowiańskiej wiedzy, którą podarowali Słowianom i Ariom ich wielcy Przodkowie – Bogowie. Ona w pełni udowadnia, że bez poważnego potraktowania Starosłowiańskiej wiedzy niemożliwe jest rozwikłanie kwestii dotyczących powstania świata i powstania życia w naszym wszechświecie ani też wyjaśnienia zagadek przeszłości współczesnej ludzkości, a w szczególności przeszłości Słowian i Ariów a także czasów pojawienia się tych, czy też innych kultur oraz ich zaginięcia…

Bez poważnego potraktowania starosłowiańskiej wiedzy cała przeszłość Ziemi, albo staje się fantastyką zmistyfikowaną poprzez pojęcia religijne… Albo prymitywne materialistyczne pojmowanie – ginie przy tym prawdziwy obraz bytu a pozostaje obraz iluzoryczny stworzony przez zainteresowanych tym ludzi obsługujących współczesne struktury władzy. Zupełnie znika możliwość wiernego prognozowania rozwoju ludzkości. W rezultacie staje się ona zakładnikiem w działaniu tajnych i jawnych sił realizujących zgubne cele – cele te realizowane są dziś przede wszystkim z użyciem narodu Słowiańskiego. W związku z tym powstaje pytanie: „Jak to się stało, że Słowiańskie narody zostały sprowadzone do tego poziomu istnienia, że zarządzają nimi tacy (?)”.

Wszak jeszcze 1500-2000 temu władali oni większą częścią Euro-Azji? Wtedy gęstość zaludnienia na naszej Ziemi była niewysoka. Co pozwalało na życie Rodowymi społecznościami, gdzie surowo przestrzegano tradycji rodowych. A tych co je naruszali po prostu wyganiano. Jednak potem sytuacja zaczęła się szybko zmieniać na gorsze.  Było ku temu kilka powodów.


Źródło oryginalnego artykułuPo pierwsze około 1620 lat temu nasza Ziemia wraz z Systemem Słonecznym. Weszła pod nieubłagany wpływ ery Lisicy. Który spowodował u wszystkich ludzi – w tym i u Słowian zmianę światopoglądu. Osłabienie prawidłowego widzenia świata i wzmocnienie fałszywych poglądów.

Po drugie: Pod działaniem tych wpływów… Narody przeciwne Słowianom utworzyły i wzmocniły swoje systemy religijne… I ich struktury organizacyjne, które w większości były przeciwstawne, a także wrogie światopoglądowi słowiańskiemu. Te systemy religijne obliczone były na pojmowanie prymitywne. Aby rozbudzić w ludziach strach, żądzę władzy.

Po trzecie: W miarę nasilenia się wspomnianych wpływów (epoki Lisa)… Wzrostu zaludnienia i zwiększenia się wzajemnych kontaktów… Naruszający narodowe tradycje otrzymali możliwość chronienia się u wrogów Słowian… Przyjmować ich uproszczone światopoglądy religijne… A potem powracać jako misjonarze. Bardzo często powracali wraz z wojskami wroga by ujarzmić Słowian.

Po czwarte: Nasilenie się negatywnych wpływów i rozszerzenie się kontaktów miedzy narodami. Stało się katalizatorem zmiany poglądów na organizację życia Słowian. Przede wszystkim u książąt, którzy dostrzegli, że można władać swoim narodem zamiast jemu służyć. W tym środowisku pojawił się popyt na religijne systemy wrogów.

5. Nasilenie negatywnego wpływu ery Lisa i oddalenie się od rodowych tradycji przez kniaziów. Zachwycenie się przez nich cudzoziemskimi religiami. Przede wszystkim przenosi się na ich otoczenie i na tych przedstawicieli narodów. Którzy od urodzenie mieli skłonności do łamania narodowej tradycji. I dążyli do wyróżnienia się pośród swoich rodaków nie poprzez właściwą wiedzę. Lecz dzięki kłamstwu, chytrości, podłości a także poprzez zdradę.

6. Nasilenie się negatywnego wpływu epoki Lisa. I zwiększenie się kontaktów międzynarodowych. Doprowadziły do zwiększenia ilości wojen między nimi. Słowiańscy wojownicy często zwyciężali swoich przeciwników i podbijali ich kraje. Zawojowawszy ich osiedlali się tam i asymilowali się z miejscowymi narodami. Wzmacniając ich i osłabiając Słowiańskie.

7. Pod wpływem negatywnego promieniowania i zmian warunków klimatycznych na gorsze.Niektóre Słowiańskie narody przemieszczały się w rejony o warunkach dużo korzystniejszych dla życia. Mieszali się z miejscową ludnością i osiągali wysokie rezultaty w dziedzinie komfortu materialnego. Co doprowadziło do rozmiłowania w rozkoszach życia i zapomnieniu nakazów rodowych. A także poniżeniem rodaków, którzy pozostali w dawnej ojczyźnie.

8. Zdarzały się też przypadki gdy wojownicy wroga także wkraczali na terytoria Słowiańskie. A przy tym nie tylko grabili, lecz i gwałcili Słowianki. Które w wyniku tego rodziły dzieci ze zmienioną na gorszą genetyką. I niepełnoprawnym statusem pośród Słowian. Było niemało wypadków, gdy Słowiańscy wojownicy żenili się z brankami. A te rodziły dzieci z takimi samymi cechami i z takim samym statusem. Dorastając te dzieci starały się zmienić swoje położenie wszelkimi sposobami i środkami.Często niegodnymi – w wypadku dojścia do władzy powodowali rzeź w środowisku Słowian.

Książę Władimir jest jedną z takich osób w naszej przeszłości. Chrystianizował Kijowskich Polan powodując rozprzestrzenienie się tej religii. Pośród innych Słowiańskich narodów. Wszystko to doprowadziło do degradacji Słowiańskiego Społeczeństwa Rodowego. I podporządkowało Słowiańskie narody cudzoziemskim rządom. Jednak wpływ epoki Lisa kończy się w 2012 roku. Od tego momentu zacznie działać promieniowanie ery Wilka. I zaczną kierować bieżącą sytuacją. Rozumieją to doskonale trzymający się przy władzy. Aby jeszcze dłużej utrzymać się przy władzy już dziś organizują oni poszukiwania starosłowiańskich źródeł pisanych. Aby po pierwsze skorzystać poprzez nie z pradawnej wiedzy… I zastosować ją w interesie rządzących obecnie sił świata mroku. A z drugiej strony w celu ukrycia lub zniszczenia owych źródeł… Aby nie dopuścić do odrodzenia się Słowiaństwa. Sprzyjają temu współczesne religie światowe i ich sekty. Aby utrzymać Słowian tak długo jak się da w nieświadomości i ignorancji. Prawie wszyscy przedstawiciele współczesnych struktur władzy sprzyjają umocnieniu w społeczeństwie roli… I wpływu światowych religii. Równocześnie oni sami bardzo często korzystają z usług jasnowidzów i astrologów. Starając się w ten czy inny sposób posłużyć się częścią ujawnionej pradawnej wiedzy. Aby utrzymać się przy władzy i zachować nieczysto uzyskaną własność. Wszystko to nie sprzyja harmonijnemu rozwojowi ludzkości. Powodując w nim napięcia, podziały i konfrontacje. Które powoduje się w rozmaitym czasie rodząc wojny i katastrofy. Aby temu zapobiec niezbędne jest by ludzie zwrócili się ku dawnej Słowiańskiej Wiedzy… I przebudowali życie społeczne stosownie do niej. Oznacza to zbudowanie życia według zasad i nakazów Bogów.

Nie przyjmując Starosłowiańskiej wiedzy nie mamy możliwości uwolnienia się z władzy przedstawicieli świata mroku. I przejścia od wrogości między różnymi systemami jedno-kulturowymi ku wspólnocie. I korzystnej wzajemnie współpracy między nimi. Przede wszystkim pradawną Słowiańską wiedzę powinny dostrzec narody Słowiańskie. Jako oddech dla odrodzenia i podniesienia się. Wszystkie inne zrobić tego nie są w stanie i w związku z tym będą wspomagać siły świata mroku. Wzmacniać swoją władzę na naszym terytorium. W końcu wieku XX zaczął się proces ujawniania pradawnej wiedzy Słowiańskiej. Jednak ten proces jak dotąd jest ostrożnie dozowany. W obecnym czasie dostępna jest tylko ta wiedza, która pozwala ludziom zmienić swoje pojmowanie świata. Także ta wiedza, która sprzyja leczeniu i uzdrowieniu ludzi. Wszelka inna wiedza do określonego czasu pozostaje w tajemnicy. Gdyż społeczeństwo nie jest jeszcze na nią gotowe. I może przynieść sobie przy jej użyciu szkodę.

To dzieje się współcześnie z postępem technologicznym. Który doprowadził już do zniszczenia znacznej części surowców naturalnych. Lasów i innych zasobów naturalnych. Pustynnieniu ogromnych przestrzeni. Zatruciu powietrza, gleby, rzek, oceanów. Wiele terenów wysycha, ociepla się klimat i przybywa rozmaitych zjawisk katastroficznych. Jeśli ludzie nie zmienią swojego światopoglądu. I rodzaju życia to wszystko zakończyć się może światową katastrofą. Zadanie jest stosunkowo proste… Ludzkość nie może dopuścić do światowego kataklizmu. Nie uda się zapobiec temu bez zmiany światopoglądu i współczesnego rodzaju życia. Dokładnie to przede wszystkim powinny pojąć narody Słowiańskie. Aby poprowadzić pozostałych prawidłową drogą rozwoju.


Źródło oryginalnego artykułu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s