Zakazana historia Białej Rasy Aryjskiej i jej etnicznych wierzeń


Pochodzenie rasy białej jest więcej niż tylko tematem „tabu” dla naukowców i dzisiejszej nauki a wręcz jest całkowicie zabronione i zakazane. Fakt, że tak mało wiemy na ten temat Aryów czy Aryjczyków starożytnej prehistorycznej cywilizacji i jej wierzeń (religii) jest na to dowodem. 19 i 20 wieczni uczeni i archeolodzy wiedzieli więcej na ten temat i wierzyli, że biała rasa aryjska to najstarsza cywilizacja ludzka. W XIX wieku „aryjski” był używany jako synonim „indoeuropejski” => https://www.britannica.com/topic/Aryan

Aryjczycy, byli pierwszymi białymi ludźmi zamieszkującymi naszą planetę. Prawdopodobnie część z nich wzięła swój początek tu, na Ziemi (oczywiście nie w taki sposób, jaki opisał Darwin), inni przybyli nań z zewnątrz. Tak czy owak – wszyscy oni należeli do jednego narodu, rozprzestrzenionego w całym kosmosie. Mowa o czasach bardzo odległych – dziesiątkach i setkach milionów lat wstecz. Dziś ta wiedza nie może przebić się z racji tego, że jesteśmy pod okupacją jahwistycznych religii (judaizmu, chrześcijaństwa, islamu). a do tego mógłby runąć mit żydowskiego dobrego boga stwórcy wszechświata, który usunąłby na zawsze boga Starego i Nowego testamentu, pokazując boskość człowieka, jego moc i siłę duchową. Świadome pomijanie lub marginalizowanie tego tematu z uwagi na wysoce „nieprawomyślne” wnioski, jakie nieuchronnie z takich badań musiałyby się nasunąć. Nawet niewielka ilość szczątkowych faktów wystarcza aby podważyć wszystkie „najświętsze i niepodważalne” mity współczesnego świata począwszy od religii, teorii ewolucyjnego rozwoju ludzkości i koncepcji nieprzerwanego i nieuniknionego „postępu” czy na fundamentalnej równości wszystkich ludzi i ras ludzkich kończąc.
To już powinno pobudzić ciekawość białych ludzi na temat ich dziedzictwa kulturowego, rodzimego systemu duchowego i dociekanie, dlaczego zostali w tym temacie oszukani. Wiedza ta nadal jest ukrywana i tuszowana celowo w nauce głównego nurtu, a biali ludzie nadal utożsamiają się i identyfikują z religią żydowską a nie religią swoich genetycznych przodków i ich naturalnych przyrodzonych wierzeń czy religii. Wszyscy znają doskonale żydowskie biblijne historie Mojżesza, Dziesięciu Przykazań, wyjście z Egiptu, z przybyciem do Ziemi Obiecanej, królewskości Dawida Solomona, i całej historii Żydów która została nienaturalnie zaszczepiona na psychikę Europejczyków w sposób, który sprawia, że Europejczycy utożsamiają się z żydowskim pochodzeniem, jakby to było ich własne.

Powodem tego jest właśnie fałszowanie i ukrywanie historii białej rasy Aryjskiej i całkowicie pomijana wiedza na jej temat przez historyków. Dodatkowo w/g nauk Ariańskich okazuje się, że my jesteśmy nieśmiertelnymi duchami/duszami posiadającymi obecne ciało, że człowiek jest Bogiem w ciele zwierzęcia co zgodnie twierdziły starożytne filozofie, ale nasz Boski , duchowy element został całkowicie wyeliminowany przez obecne religie. Nie pozwalają one nam zobaczyć i rozpoznać w naturalny sposób naszej boskości, i uświadomić sobie o naszym potencjale odcinając nas od wiedzy na ten temat mądrości Aryów, traktując ją jako herezję. Wiedzę tą posiada jednak kultura hinduska która ocalała tam jako wiedza i wierzenia Ariów. Posiadają również tę wiedzę loże i bractwa aryjskie. Obydwie te grupy chronią tę wiedzę i mądrości Arjów przed prześladowaniami KRK które trwają od setek lat, przez co wszyscy znający tę wiedzę są heretykami, lucyferianami czy określani innymi demonicznymi nazwami mającymi wystraszyć ciemny lud.

A tak naprawdę są oni strażnikami innej starożytnej doktryny religijnej Aryjskiej białej rasy i wiedzy na jej temat, którą badają i pielęgnują, wierząc, że Stary Testament, na którym etycznie, moralnie oparte są religie i wartości świata zachodniego są fałszywe, natomiast bardziej autentyczne i znacznie bogatsze i już prawie zapomniane są duchowe wartości i wierzenia i wiedza Ariów. Mało tego, cała ludzka kultura, wszystkie wyniki sztuki, nauki i technologii, które widzimy przed nami dzisiaj, są niemal wyłącznie kreatywne produktem Aryów i wiedzy przez nich pozostawionej. I to jest dziedzictwo całej ludzkości a nie historia jednej małej grupy, Hebrajczyków przyklejona białej rasie w raz z hebrajskimi religiami i ich plemiennymi lokalnymi bóstwami. Mądrością-kluczem symbolem, jak i uniwersalnym godłem tej starożytnej kutury Aryjczykówów jest swastyka.

Słowo „swastyka” pochodzi z sanskrytu „su” (dobry) i „Asti” (jest), co oznacza „dobre samopoczucie”. Godło to jest utworzona przez skrzyżowanie dwóch symetrycznych, ale przeciwnych „S”, RUN, które są tajemniczym starożytnym alfabetem przedchrześcijańkiej Północnej Europy. Runa ta symbolizuje idee Słońca, magicznej i działającej, ukierunkowanej woli i energii oraz zwycięstwa nad przeciwnymi człowiekowi siłami. Fonetycznie odpowiada ta Runa za zgłoskę „S”.

runa sowilo.png

runa sowilo.png


Alfabet runiczny używany był do zapisu przez ludy północnej Europy: słowiańskie, nordyckie, germańskie i celtyckie. Jako, że każda runa ma osobne znaczenie, symbole używane były również w obrzędach magicznych. Staronordyckie słowo run oznacza tajemnicę lub sekret. Co do dokładnego ich znaczenia, pewności nie ma i zapewne nie będzie jej nigdy ponieważ zostały one wyplenione (podobnie jak wiedza o nich) przez alfabet łaciński. Starożytni Aryjczycy widzieli w dwóch przeciwstawny runach „S” zrównoważenie dwoistości (czyli słonce-księzyc, dzień-noc, światło-ciemność, gorąco-zimno, męskość-kobiecość, pozytywny-negatywny, Bóg-szatan [judeochreścijańskie] itp). Podobnie jak w kulturze chińskiej symbol Yin & Yang RÓWNOWAGA – święta formuła przeciwstawień – dwuistości – równoważenia jest wspólnym centrum samorealizacji i znalezienia punktu środka, swiętej formuły przebudzenia duchowego. Dawało też niezmącone poczucie słusznej drogi i wyznaczało nieomylnie kierunek realizacji duchowej, wskazywało niezawodnie ścieżkę wiodącą od „życia” w stronę „więcej niż życia”. Swastyka, to starożytny symbol równowagi przeciwieństw, którego kolejnym etapem wtajemniczenia jest przeistoczenie tej równowagi w witalną i magiczną siłę życiową.

Wygląda na to, że religia chrześcijańska obecnie panująca w zachodnim świecie od czasów rzymskich była wspaniałym oszustwem popełnionym przez „Żydów”, zaprojektowana tak, aby umieścić jeden naród w pozycji największych wpływów i władzy na jak największym obszarze. Celem tego taktycznego manewru było to aby świat uwierzył że to oni są narodem wybranym, a historia ludzkości zaczyna się wraz z historią narodu wybranego. Do tego celu wykorzystali rasową żydowską religię, ze swoim monoteizmem, który był wymyślony przez Żydów i podnieśli rangę ich lokalnego Boga hebrajskiego do Boga, stworzyciela świata ustanawiając to na ich plemiennych tradycjach i ich plemiennych wierzeniach, żydowskiej tradycji, historii i mitologi opisanej w Starym Testamencie. Żydowscy skrybowie dorobili do niego tylko drugą część zwaną Nowym Testamentem, opartym na fundamentach Starego Testamentu i ustanowili swoją nową rasową religię żydowską dla białej rasy zwaną chrześcijaństwo.

Następnie całą biała rasa została celowo „odcięta” od religii i wiary swoich przodków, która była praktykowana w całej prehistorycznej Europie przez tysiące lat przed powstaniem chrześcijaństwa. Tymi wierzeniami, które wyznawali biali ludzie Europy były WEDY, czyli UMOWNIE zwana religia (wiedza, veda) Ariów, Dlatego na terenach całej Europy znajdujemy ich religijny symbol swastykę. Po podrzuceniu białej rasie hebrajskiej religii i kultury zwanej dla zmylenia przeciwnika, kulturą rzymską. Europejczycy zostali odcięci od swoich duchowych korzeni i przez dwa tysiące lat swojej dzikiej pogoni za dobrami doczesnymi zapomnieli o swoim rodowodzie i rodzimej wierze, w wyniku czego, Europejczycy stracili swoją przeszłość, swoją przyszłość, i wielkość ich starożytnej duchowej kultury aryjskiej. Dopiero na końcu 19 wieku i w początkach 20 wieku, kiedy to narodził się taki dział nauki jak archeologia, biała Europa zaczęła sobie przypominać o swoich rodowych korzeniach.

Przy badaniach archeologicznych nagle okazywało się, że wszystkie starożytne kultury europejskie: Słowianie, Etruskowie, Grecy, Rzymianie, Galowie, Celtowie, itp posługiwały się wierzeniami o charakterze globalnym, których symbolem kluczem była swastyka, odnajdowana w całej Europie przy okazji badań archeologicznych. Okazywało się, że istniała w Europie, tajemniczo utracona i zapomniana religia istniejąca, na długo przed chrześcijaństwem i hebrajską Biblią. I w tajemniczy sposób 2000 lat temu powstał nowy odłam judaizmu (chrześcijaństwo), który i zajął miejsce rodzimej religii europejczyków mającej kilka tysięcy lat tradycji. I gdy już Europejczycy zaczęli przypominać sobie o swoim rodowodzie i jego świętych symbolach jak swastyka, która stawała się coraz bardziej popularna, nastała era nazistowskich Niemiec, po której celowo zdławiono i zakopano na długie lata wiedzę o rodzimej religii Europejczyków i jej świętych symbolach, które również i dzisiaj są zakazane. Jak można ogłupić ciemnych ludzi i wybić im wiedzę o rasowym rodowodzie.

Dzisiaj większość prymitywnych ludzi kojarzy swastykę, wyłącznie z Hitlerem a troszkę bardziej inteligentni (ale nie dużo) z hinduizmem z Indiami. To jest prawidłowe, ale swastyka czy hinduizm nie urodził się w Indiach. Został tylko zaniesiony do Indii przez ludy Europejskie (Aryjskie), kiedy to „Aryjczycy” ( biała rasa, nie mylić z hitlerowcami  odwiedzili starożytne Indie, przynosząc im swoją kulturę i wierzenia, dali początek cywilizacji starożytnych hindusów. Prymitywni ludzie wyuczeni w prymitywnych szkołach, dalej wierzą i kojarzą, że termin „aryjczyk” to przodek Hitlera o blond włosach i niebieskich oczach. Aryjczycy, to nic innego jak biała rasa, europejska. Przez setki lat przed II wojną światową, uczeni na uniwersytetach na całym świecie używali „aryjski” oznaczający „białych”.

Religia Aryjczyków, Hinduizm jest nadal praktykowany przez Indie do dzisiaj. Ale białą Europę spotkał inny los. Wprowadzenie chrześcijaństwa dwa tysiące lat temu, pogrążyło Europę w ciemnych wiekach, a Europejczykom jak i wszystkim białym ludziom wymazano ich dziedzictwo, kilku tysięczne korzenie i rodzimą wiarę. Biała Rasa przez ten okres genetycznie nie postępowała, lecz się cofała. Za to możemy dziękować i samobójczej judeochrześcijańskiej religii w wersji ortodoksyjnej Watykańskiej i Watykanowi i jego poprzednim wcieleniom który narzucił Białej Rasie rasową religię żydowską. Żydzi posiadali silną rasową religię i skupiali się wokół tej religii z rasą jako centrum, w sumie przez ostatnie pięć tysięcy lat. Żydzi wiedzieli, że nie mieli żadnej szansy zniszczenia Rzymian militarystycznie, spiskowali i użyli ich najpotężniejszej broni (psychologicznej) – manipulacji umysłu, wybierając religię jako środek, do osiągnięcia celu. Wspólnie zaplanowali zemstę na Rzymianach, którzy kiedyś ich podbili. Kiedy plan wypalił omotali resztę świata.Końcowe wnioski jak i receptę na usunięcie tych anomalii pozostawiam dla czytających. A na koniec cytat filozofa Fryderyka Nietzsche (1844–1900) – „Chrześcijanin jest tylko żydem „wolniejszego” wyznania.

Chrześcijaństwa nie można rozumieć jako ruch do walki z instynktem żydowskim, ono jest jego konsekwencją … nawet dziś chrześcijanin może czuć poglądy antyżydowskie, ale nie zdaje sobie sprawy, że on sam jest ostateczną konsekwencją żydowskiej religii.”

http://www.swastika.cba. pl / galeria / galery10 / galery10.htmŹródło oryginalnego artykułu

19 komentarzy do “Zakazana historia Białej Rasy Aryjskiej i jej etnicznych wierzeń

  • Ależ wiedza Hinduizmu jest poukrywana w Biblii. Jest w niej zawarty wydech i wdech Brachmana (rozszerzanie się i przyszłe kurczenie się wszechświata do początkowego punktu osobliwości – na koniec kalijugi) Przecież katolicy modląc się powtarzają każdej niedzieli „Jak było na początku tak będzie i na końcu i na wieki wieków…” Pytasz się ich co było na początku i co będzie na końcu i konsternacja nie wiedzą. Ewangelia Jana zaczyna się słowami Na początku było Słowo i Słowo było Bogiem.. i słowo ciałem się stało…” Czym jest Słowo? Powietrze wydychane z płuc wprawia w rezonans wydychane powietrze które modulowane za pomocą języka ust jest akustycznie wzmacniane przez pudło rezonansowe jakim jest Nasza przestrzeń gardła i podniebienie. Słowo to wibracja w Buddyźmie OMmmmmm, dźwięk w mitach nordyckich. Pierwsze słowa Jezusa pierwszego kazania tzw. kazania na górze – Ruch ręka dookoła i słowa „oto Bóg” (wszystko co Nas otacza włącznie z nami samymi), kolejne jego słowa z biblii „to nie wiecie że Bogami jesteście?”
   Biblia moim zdaniem to nieudany plagiat okrojonej wiedzy wedyjskiej.
   Na początku była jedynie pierwotna wibracja i na koniec po pełnym obrocie koła życia na koniec Kalijugi wszystko do niej powróci.
   Fakt nie jest to powiedziane wprost tak jak w Hinduiźmie ale jest zakamuflowane i żaden guru biblijny tego nie zauważa, zazwyczaj jest tak przekonany o wyższości jednego przekazu nad drugim że nawet go nie zna i nie zamierza poznać. Wiedza ludzkości, wiedza Ariów została zmieniona w religię nawet przez Hindusów lub w mity jak mity Nordyckie, lub wierzenia Słowian gdzie także z wiedzy Ariów zrobiono religię i pomieszano z mitami i zabobonami.
   Świat materii w każdej jej gęstości to ułuda, złudzenie, Matrix chociaż wydaje się taki realny.
   Moje IQ to 186 – wynik określony przez psychologa 20 lat temu, obecnie dobiegam 60 lat. Przeczytałem wiele na różne tematy i nadal pogłębiam swoja wiedzę z każdej dziedziny.
   Przebadałem swoje DNA. Jestem 100 % Europejczykiem po mieczu Skandynawem z Y DNA I1 M253 (potomek osadników Olenderskich od 400 lat z plusem mój Ród zamieszkuje Rzeczpospolitą), mitochondrialne DNA to przede wszystkim Słowianin 43%, 21 % Bałt, 11% Bałkany, 10 % Skandynawia, 7% Madziar, 5 % Wyspy Brytyjskie, 3 % Celt.
   Od zawsze zadaję sobie pytania: Kim Jestem? Z skąd przybyłem? Dokąd zmierzam?
   Odpowiedzi na te pytania poszukuję nadal.

   Polubienie

 1. Jestem zadziwiony tak małą popularnością tego artykułu … jest to szokujące wobec zgromadzonych faktów …. Oznacza to tak głębokie zniewolenie … Widać od razu jaki ogrom pracy czeka Nas … świadomych powyższych faktów Ariów … a wszystko po to aby obudzić uśpionych współbraci … czy damy radę ? To pytanie postawiłem przekornie … ponieważ wiem iż damy … i wielka Lechia … odrodzi się na nowo … CZAS NIE MA ZNACZENIA … ważny jest EFEKT KOŃCOWY I … ŚRODKI JAKIMI DO NIEGO DOTRZEMY … ALE RUSZYĆ TRZEBA SIĘ TERAZ … POZDRAWIAM WSZYSTKICH MYŚLĄCYCH DZIEJOWO POSZUKIWACZY PRAWDY …

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Jestem zadziwiony tak małą popularnością tego artykułu … jest to szokujące wobec zgromadzonych faktów …. Oznacza to tak głębokie zniewolenie … Widać od razu jaki ogrom pracy czeka Nas … świadomych powyższych faktów Ariów … a wszystko po to aby obudzić uśpionych współbraci … czy damy radę ? To pytanie postawiłem przekornie … ponieważ wiem iż damy … i wielka Lechia … odrodzi się na nowo … CZAS NIE MA ZNACZENIA … ważny jest EFEKT KOŃCOWY I … ŚRODKI JAKIMI DO NIEGO DOTRZEMY … ALE RUSZYĆ TRZEBA SIĘ TERAZ … POZDRAWIAM WSZYSTKICH MYŚLĄCYCH DZIEJOWO POSZUKIWACZY PRAWDY …

  Polubienie

 3. Witam bardzo miło i serdwcznie, chciałem się zapyta co to jest monety czy jakieś symbole co so powyżej dawie obok siebie, z jednej strony jest korona chyba a z drugiej krzyż z czterema swastykami, gdzieś u kogoś widziałem coś takiego, z góry bardzo dziękuję za informację

  Polubienie

 4. Moim zdaniem nie jest to poszukiwana tzw. prawda, która wyjaśnia wszysyko. Są to jedynie pewne mniejszs prawdy, których interpretacja i zbyt daleko idące wnioski dają wiele do życzenia.
  Autor daje nam gotowe odpowiedzi. Odpowiedzi, które są efektem jego subiektywnych refleksji.
  Ja jako Arujczyk i chrześcijanin (zgadza się, godzę to bez problemu) zauważyłem pewne rzeczy, które dadzą inny obraz sprawie.
  Treść artykułu mówi o tym, że biały człowiek pochodzi nie z tej planety, więc skąd? Znam trochę te wedy, więc wiem, że chodzi o kosmos. Udowadniając przybycie białego człowieka z kosmosu na ziemię nie można udowadniać, że nie został stworzony przez Boga. Ludy Aryskie przecież też uznawany istnienie wyższych bytów i samego najwyższego stwórcy, który był pierwszy.
  Jezus mówił, że jego królestwo nie jest z tego świata. A gdy przyjdzie ponownie to otworzy się niebo i w chwale zstąpi na ziemię.

  ,,Dodatkowo w/g nauk Ariańskich okazuje się, że my jesteśmy nieśmiertelnymi duchami/duszami posiadającymi obecne ciało, że człowiek jest Bogiem w ciele zwierzęcia co zgodnie twierdziły starożytne filozofie, ale nasz Boski , duchowy element został całkowicie wyeliminowany przez obecne religie.”
  To nie jest nic innego jak nauka Jezusa Chrystusa napisana w inny sposób. Mówi to samo, że każdy posiada nieśmiertelna duszę, że każdy ma w sobie część Boga. Człowiek nie jest Bogiem bo jest w większości materialny, ale ma w sobie tę duchową Bożą cząstkę mocy. Jezus mówi i tym, że każdy kto uwierzy w boska moc która w nim drzemie, powie do góry by się przesunęła a ona go posłucha. Jezus naucza, że powinniśmy się zwrócić w stronę Boga, czyli także w jego obecność na Ziemi, obecność w każdym człowieku i w nas samych, cały czas nas kieruje w sferę duchową do jedności z Bogiem, przez jego naukę, przez uwolnienie duszy (która została zduszona przez religię i ludzkie prawa, tu akurat słusznie autor zauważył) do jedności z Bogiem. Wskazuje drogę od życia doczesnego do życia wiecznego w królestwie (wskazywało niezawodnie ścieżkę wiodącą od „życia” w stronę „więcej niż życia”).

  Nie możemy sami być sobie Bogami tak samo jak nie możemy być sami sobie ojcami. Proste?

  Polubienie

 5. Czas odzyskać naszą słowiańską przeszłość. Jest wiele materiałów na ten temat w Internecie. A na Łysej Górze w Świętokrzyskiem jest prastare cmentarzysko pogańskich królów Lechii. Niestety sprofanowane przez komunistów, zalane wodą. Można też kupić książki o pogańskich i chescijanskich królach. Tutaj, między Odra a Wisłą był nasz matecznik. Szukajcie a znajdziecie.

  Polubione przez 1 osoba

 6. Piekna,bogata i wstrzacajaca historia Rasy Aryjskiej,mam syna,wnukow oraz snowa to oni maja cudowne niebieskie oczy wymowne jak slowa Boga.Bardzo bolesne jest to ze tak piekna i bogata w historie Rasay – Aryjskiej nie walczy o swoje prawa do istnienia maria.

  Polubienie

 7. Pingback: „JEST COOL” czyli POLACY TAŃCZĄ NA GRUZACH RZECZPOSPOLITEJ swój „WIERNOPODDAŃCZY, CHOCHOLI TANIEC” – Alternatywne Życie?

 8. Ależ wiedza Hinduizmu jest poukrywana w Biblii. Jest w niej zawarty wydech i wdech Brachmana (rozszerzanie się i przyszłe kurczenie się wszechświata do początkowego punktu osobliwości – na koniec kalijugi) Przecież katolicy modląc się powtarzają każdej niedzieli „Jak było na początku tak będzie i na końcu i na wieki wieków…” Pytasz się ich co było na początku i co będzie na końcu i konsternacja nie wiedzą. Ewangelia Jana zaczyna się słowami Na początku było Słowo i Słowo było Bogiem.. i słowo ciałem się stało…” Czym jest Słowo? Powietrze
  wydychane z płuc wprawia w rezonans struny głosowe wydychane powietrze jest następnie modulowane za pomocą języka ust oraz akustycznie wzmacniane przez pudło rezonansowe jakim jest Nasza przestrzeń gardła i podniebienie. Słowo to wibracja w Buddyźmie OMmmmmm, dźwięk w mitach nordyckich. Pierwsze słowa Jezusa pierwszego kazania tzw. kazania na górze – Ruch ręka dookoła i słowa „oto Bóg” (wszystko co Nas otacza włącznie z nami samymi), kolejne jego słowa z biblii „to nie wiecie że Bogami jesteście?”
  Biblia moim zdaniem to nieudany plagiat okrojonej wiedzy wedyjskiej.
  Na początku była jedynie pierwotna wibracja i na koniec po pełnym obrocie koła życia na koniec Kalijugi wszystko do niej powróci.
  Fakt nie jest to powiedziane wprost tak jak w Hinduiźmie ale jest zakamuflowane i żaden guru biblijny tego nie zauważa, zazwyczaj jest tak przekonany o wyższości jednego przekazu nad drugim że nawet go nie zna i nie zamierza poznać. Wiedza ludzkości, wiedza Ariów została zmieniona w religię nawet przez Hindusów lub w mity jak mity Nordyckie, lub wierzenia Słowian gdzie także z wiedzy Ariów zrobiono religię i pomieszano z mitami i zabobonami.
  Świat materii w każdej jej gęstości to ułuda, złudzenie, Matrix chociaż wydaje się taki realny.
  Moje IQ to 186 – wynik określony przez psychologa 20 lat temu, obecnie dobiegam 60 lat. Przeczytałem wiele na różne tematy i nadal pogłębiam swoja wiedzę z każdej dziedziny.
  Przebadałem swoje DNA. Jestem 100 % Europejczykiem po mieczu Skandynawem z Y DNA I1 M253 (potomek osadników Olenderskich od 400 lat z plusem mój Ród zamieszkuje Rzeczpospolitą), mitochondrialne DNA to przede wszystkim Słowianin 43%, 21 % Bałt, 11% Bałkany, 10 % Skandynawia, 7% Madziar, 5 % Wyspy Brytyjskie, 3 % Celt.
  Od zawsze zadaję sobie pytania: Kim Jestem? Z skąd przybyłem? Dokąd zmierzam?
  Odpowiedzi na te pytania poszukuję nadal.

  Polubienie

 9. Pingback: Zakazana historia Białej Rasy Aryjskiej i jej etnicznych wierzeń – @stanowimy

 10. Pingback: Zakazana historia Białej Rasy Aryjskiej i jej etnicznych wierzeń – Stanowimy * Ariowie * Suwereni RPS

 11. Pingback: Zakazana historia Białej Rasy Aryjskiej i jej etnicznych wierzeń - wordpresspluslscache

 12. Pingback: Zakazana historia Białej Rasy Aryjskiej i jej etnicznych wierzeń – wordpresspluslscache

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s