Słowianie – Wiara Przyrodzona

Klątwy rzucone na Królów Polski, Polskę i Polaków


„Klątwy Watykanu na Polskę pozostają do dziś nieodwołane. Watykan wielokrotnie rzucał rytualne klątwy na nas i na naszych historycznych władców. Te klątwy do dziś energetycznie działają, podporządkowując nas fizycznie i mentalnie hegemonii obcej duchowo naszemu prawdziwemu dziedzictwu (i wielopoziomowo zmanipulowanej) ideologii.”

„Watykan nigdy się nie pieścił z Polską, nie tylko rzucał klątwy na nasz kraj jak mu pasowało ale co gorsza zawsze wspierał Wrogów Polski w krytycznych dla naszego państwa chwilach. Tak było podczas Rozbiorów Polski gdzie był właściwie jej Inspiratorem, tak było podczas Powstania Listopadowego a jeszcze dobitniej podczas Powstania Styczniowego. A w krytycznym dla II-giej Rzeczpospolitej 1939r Watykan poparł Adolfa Hitlera i zerwał konkordat z Polską ustanawiając nową administrację kościelną na terenach Polski zgodnie z potrzebą Niemców.

Nigdy i nigdzie na terytorium całej Europy nie została wyparta i zniszczona Wiara Przyrodzona. To Wiara Przyrodzona i etniczne religie Europy są Filarem i Fundamentem Wspólnej Europy.”

1079 r. Święty Stanisław biskup krakowski zdradza Polskę i rzuca klątwę na króla Bolesława.
1146 r. arcybiskup Jakub ze Żnina rzuca klątwę na Władysława Wygnańca.

1148 r. klątwa biskupa rzymskiego Eugeniusza III W WYNIKU KTÓREJ legat papieski Gwidon wezwał na pomoc przeciw Polsce WOJSKA CESARSKIE, KTÓRE poprowadził krzyżowiec Fryderyk Barbarossa.

1206 do 1210 r. papież Innocenty III klątwami regulował stosunki w naszym kraju.

1319 r. Sąd papieski okłada króla Łokietka klątwą, a jego państwo interdyktem.

1410 r. Po bitwie pod Grunwaldem papież Marcin V obłożył klątwą króla polskiego i wszystkich Polaków do ENTEGO POKOLENIA. Klątwa ta do dziś nie została zdjęta z POLSKI I POLAKÓW obowiązuje ona nadal i w myśl prawa kanonicznego wszyscy Polacy są przeklętymi Antychrystami.

1610 – 1618 r. – Watykan uniemożliwia Unię Polsko-Litewsko-Moskiewską

1791 r. – Watykan inspiruje Rozbiory Polski, a polscy hierarchowie kościelni biorą udział w Zdradzie Targowickiej

1794 r. – Za Targowicę Kościuszko powiesił kilku biskupów, m.in. Massalskiego i Kossakowskiego !. A Prymas M. Poniatowski i paru innych hierarchów ocaliło głowy, chroniąc się pod opiekę carycy Jekatieriny!

1830 – Papież potępił Powstanie Listopadowe i powstańców polskich

1848- 1856 – Papiestwo uniemożliwiło Adamowi Mickiewiczowi stworzenie Legionów Polskich i wyzwolenie Polski w Wiośnie Ludów a potem w wojnie turecko-rosyjskiej

1863 – Papież potępił Powstanie Styczniowe i powstańców polskich

1939 r. – Watykan popiera Hitlera i wypowiada Konkordat Polsce, oddaje polskie ziemie pod jurysdykcję biskupów Hitlera


Watykan rzucił klątwy na polskich królów:

Bolesława I Chrobrego:

 Mieszka II Lamberta:

Bolesława II Śmiałego (Szczodrego):

 

  Bolesława III Krzywoustego:

Kazimierza III Wielkiego:

Władysława II Jagiełłę:

oraz na Polskę:


Źródła:

www.bialczynski.pl


Tajne Archiwum Watykańskie