Od tysięcy lat trwa dziedzictwo Lęchów

Lehistan-Lahy-Lęchowie-Lęchia


Znana powszechnie wysoka jednolitość współczesnych Polaków pod względem genetycznym – i to już od tysiącleci – jest wyraźnym świadectwem na ciągłe panowanie tego samego narodu nad tymi samymi ziemiami. Sprawa jest oczywista, ale w toczącej się dyskusji o dziejach PoLachów mało podkreślana.

Tymczasem charakteru narodowego rodaków nie sposób zrozumieć bez wyraźnego przeanalizowania ich genetycznych dziejów rozciągających się przez tysiąclecia. Współcześni Polacy są – w świetle odkryć nauk ścisłych – być może najstarszym narodem nieprzerwanie zajmującym tę samą ziemię w Europie. Początków kształtowania się naszego narodu można dopatrywać się co najmniej w kulturze lendzielskiej. Jednak korzenie Polaków sięgają znacznie głębiej.

Najstarszy trop występujący w organizmach współczesnych Polaków (ale też Litwinów) to genotyp człowieka z Goyet z ok. 35 000 lat p.n.e.. To najstarszy biologiczny ślad Homo Sapiens odnaleziony w Europie na zachód od Bugu.

Ponadto badania wykazały, że 83 proc. europejskich łowców-zbieraczy miało w mitochondrialnym DNA (dziedziczonym po matce) znacznik zwany haplogrupą U. Dziś jednak spotykamy tę haplogrupę u zaledwie 11 proc. mieszkańców Starego Kontynentu. Co ciekawe, odsetek ten jest wyższy np. w Polsce – aż 21,5 proc. to dalecy potomkowie pierwszych paleolitycznych osadników, którzy tysiące lat temu dotarli do Europy i rywalizowali na jej terenie z neandertalczykami. Mamy też wyjątkową odmianę tej haplogrupy – U4a2, typową dla Słowian zachodnich (Polaków, Słowaków i Czechów). U nas występuje ona z częstością 4 proc., a w innych populacjach prawie jej nie ma. Jednak najpowszechniejsza u Polek jest haplogrupa H – ma ją około 40 proc., ale podobny odsetek dotyczy niemal całej Europy.Bogowie


W męskich haplogrupach jeszcze wyraźniej widać wielotysiącletnią ciągłość skojarzoną z jednorodnością. To dwie grupy – I i R1a. Dziś I nosi w swym genomie średnio co piąty Polak. Z kolei R1a posiada niemal 60 proc. dzisiejszych polskich mężczyzn – to najwyższy wskaźnik w Europie. W tym ponad połowa reprezentuje typowo polską mutację tej haplogrupy, nazwaną R1a1a7. Dotychczasowe badania wskazują, że powstała ona w Europie Środkowej (prawdopodobnie na Kujawach) około 7 tys. lat temu.

Polska historia jest co najmniej siedmiokrotnie dłuższa

Na pewno po 5 000 r. p.n.e. zaczyna się rozwijać między Dunajem, Łabą, Wisłą i Bałtykiem pierwsza polska cywilizacja oparta na rolnictwie, dysponująca lokalnymi ośrodkami politycznymi i religijnymi. Wszystkie kultury archeologiczne na tym terenie tworzyli później głównie ludzie o linii genotypu, na której końcu są dzisiejsi Polacy. Jak wiadomo, w genach zapisują się nie tylko cechy fizyczne, ale również charakteru, a nawet uzdolnienia. To lendzielskie dziedzictwo do dziś uwidacznia się w lęchickim poszanowaniu uprawianej ziemi, związaniu z nią jako podstawową wartością materialną. W efekcie odzwierciedla się też w tym, że przez tysiąclecia byliśmy przede wszystkim narodem rolniczym. Od warstw najniższych do najwyższych – szlachcic mógł uprawiać ziemię, wojować albo sprawować urzędy. Zajęcie się handlem groziło utratą herbu. Z drugiej strony to przywiązanie do ziemi ukształtowało niezależność, bowiem każda rodzina mogła samodzielnie wyżywić się bez potrzeby oddawania się komuś w służbę. Stąd też nasza skłonność do zaciekłej obrony tych gruntów. Nasze miejsce na Ziemi nigdy nie zostało na stałe oddane nielicznym najeźdźcom, którzy potrafili chwilowo narzucić nam swoją zwierzchność – myślę tu głównie o zaborcach między 1795 a 1918 r. oraz bliższych czasowo hitlerowcach i stalinowcach. Zauważmy, że poprzednio odparliśmy Celtów, Macedończyków czy Rzymian, a następnie Niemców, Mongołów czy Szwedów. Krótko – jeśli wyrodna część narodu sama nie zaprosiła do siebie obcych, to poza dwustronnym atakiem z 1939 r. – nie daliśmy się pokonać, kiedy chcieliśmy walczyć.

Cywilizacje rozeszły się znad Wisły

Z naszej pierwotnej ziemi w samym środku Europy to my przez tysiąclecia roznosiliśmy cywilizację między Atlantykiem i Oceanem Indyjskim – od Brestu do Bombaju. Rozpowszechniając nie tylko geny, ale np. język, wiarę i technologie. Większość starożytnych narodów na tym obszarze to potomkowie Lęchów. Celem tych podbojów było znajdowanie nowych ziem bez niewolenia miejscowych ludów i wytwarzanie nowych społeczności. Chociaż nie brakowało u naszych przodków dokonań militarnych – dość wspomnieć wynalazek konnego wozu bojowego, czyli rydwanu. Tak zbudowała się Lęchia – czego współczesna nauka historyczna nie zauważa.

Bez zrozumienia przez współczesnych Polaków tego dziedzictwa nie przetrwamy. Musimy odrzucić dominującą zaledwie przez ostatnie kilkaset lat ideologię chrześcijańską. Narzuca nam ona zubożoną historię, choćby przez drastyczne jej skrócenie. Powinniśmy pamiętać kiedy pomagała ona narodowi przetrwać (motyw Polak-katolik w odróżnieniu od prawosławnych i protestanckich najeźdźców), ale też kiedy omal nie doprowadziła do jego unicestwienia (jezuicka kontrreformacja, która doprowadziła do tak daleko posuniętej demoralizacji szlachty, że skończyła się rozbiorami). Czy mamy w ogóle identyfikować się z jakąkolwiek nową, bądź starą (rodzimą) wiarą? Nie – żadna wiara nie może dominować w życiu publicznym. Prywatnie niech każdy wierzy w co chce. Jednak w życiu społecznym musimy odrzucić rytuały obliczone na podporządkowanie jednostki i narodu jakimkolwiek władcom politycznym, biznesowym czy religijnym. Musimy powrócić do rzeczywistych lęchickich wartości, wśród których na pierwszym miejscu jest wolność. To Polak wybiera swojego wojewodę, któremu czasowo może oddać dowodzenie na czas zagrożenia. Po takim kryzysowym momencie wódz musi wrócić do swojej zagrody, gdzie jest jednym z wielu – nie podporządkowujący sobie innych, ani sam nie oddający się w niewolę. Tak działała pierwsza demokracja w dziejach ludzkości. Jednak odbudowanie tego to już kolejny etap. Pierwszym, niezbędnym jest odkrycie prawdziwego dziedzictwa.


Źródło artykułu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s