Ewolucja „polskich” (WP. scytyjskich/lehickich…) wyrazów (3500 r. p.n.e. do teraz)

Film przedstawia, jak zmieniało się brzmienie wyrazów, począwszy od języka praindoeuropejskiego (przodka większości języków Europy i niektórych języków Azji), a skończywszy na współczesnej polszczyźnie. Oznaczenia użyte w filmie: PIE – Proto-Indo-European – praindoeuropejski PBS – Proto-Balto-Slavic – prabałtosłowiański PS – Proto-Slavic – prasłowiański CWS – Common West Slavic – wspólny zachodniosłowiański (określenia tego użyłem dla dawnej formy naszego języka, gdy już rozbił się język prasłowiański, lecz staropolski jeszcze się całkowicie nie wyodrębnił) OP – Old Polish – staropolski MiP – Middle Polish – średniopolski MoP – Modern Polish – współczesna polszczyzna * – słowo zrekonstruowane metodami badawczymi ** – słowo zrekonstruowane przeze mnie, lecz niekoniecznie musi to być poprawne ^ – słowo zapisane zgodnie ze współczesnymi polskimi standardami, choć w przeszłości słowa te zapisywano inaczej Jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest tu dokument ze wszystkimi słowami w filmie: https://drive.google.com/file/d/137nT… The film shows how has been changing the sound of words from Proto-Indo-European (ancestor of the most of modern European languages and some Asian languages) to Modern Polish language. PIE – Proto-Indo-European PBS – Proto-Balto-Slavic PS – Proto-Slavic CWS – Common West Slavic OP – Old Polish MiP – Middle Polish MoP – Modern Polish * – a reconstructed word ** – a word reconstructed by me ^ – word written in modern Polish ortography, though in the past it was spelled by another way If somebody is interested, I put here a document with all these words: https://drive.google.com/file/d/137nT…