Radogost – inwazja na Rzym

Roma inwazja na Rzym


WSTĘP. Przyjęło się uważać, że pierwszymi przejawami wojen na tle religijnym (jeżeli nie liczyć różnych utarczek np. w starożytnej Grecji o dostęp do miejsc świętych) były chrześcijańskie krucjaty z XI wieku przeciw bliskowschodnim muzułmanom. A jednak, mocno zastanawiającym jest przypadek z V-go wieku naszej ery, który opiszemy w niniejszym eseju. Na jego podstawie można by wysnuć nieśmiało hipotezę, że pierwszymi, którzy wyruszyli na wyprawę wojenną przeciw innowiercom do ich własnego kraju byli… pogańscy Germanowie z terytoriów między Renem a Wisłą.

„Uuufffff!” – słychać już sapnięcie ulgi z ust zagorzałych obrońców chrystusowej wiary – „więc to jednak nie my zaczęliśmy! Więc jednak jesteśmy w tym aspekcie czyści”. Cóż… w ramach poniższego tekstu nie jest moim zadaniem udowadniać kto był pierwszy, a co za tym idzie – kto był lepszy czy gorszy i od kogo. Tego rodzaju światopoglądowe dyskusje należą do sfery religii, etyki, filozofii… tymi jednak nie będę się zajmował w ramach tej pracy, chyba, że pod kątem historycznym. Esej ten jest próbą nie tyle rekonstrukcji pewnych wydarzeń mających miejsce na początku V-go wieku, co raczej przypisania im innego znaczenia niż dotychczas prezentowane w naukowych rozważaniach. Nie jest to bynajmniej praca zakończona i z całą pewnością jeszcze wiele z przedstawionych poniżej hipotez i interpretacji danych historycznych może się zmienić.


Czytaj dalej

Goci

Goci – peryferyjnie wobec imperium Skolotów niemieckie Gott, znaczy bóg Syryjskie Illi znaczy bóg, a w niemieckim Illi to Słowianin, czyli w nadjęzyku słowa Illi i Gott to synonimy.Wyżej Hugo Kąłłątaj znalazł nam jeszcze dwa etnosy, Chaldów (Chladów Hamona?) i (Scytów) Bochów, literalnie bogów, których on słuszne wywodzi od Słowian, mamy też czeską Bohemię nawiązującą do imienia boh-bóg ziemię zwiazaną z Wanami, jednak oni walczyli z Olbrzymami, którymi władali najwyżsi bogowie, też grecy odróżniają język Teo (wiążący-bogowie) z którego pochodzi imię Miryna (Maryna) i język ludzi kiedy to imię znaczy Bateja, podobnie na bliskim wschodzie do naszego imienia etnicznego Lach(lah) nawiązuje słowo bóg-(Al+)lah, nadjęzyk więc bardzo jednoznacznie identyfikuje etnos Illi~Gott~Lach oraz słowo bóg, choć w polskim illota znaczy też niewolnik, kiedy bogowie stali się niewolnikami? Wtedy kiedy przegrali wojnę z wrogami swoich świętości…


Źródło artykułu


Czytaj dalej