Symbole Słowiańskie


Krzyż Solarny


Krzyż


Koło z dwiema przeciętymi osiami to jeden z najstarszych symboli solarnych Indoeuropejczyków. Jednocześnie koło jest tutaj symbolem Nieba – Prawi, a Krzyż wyznacza cztery podstawowe przesilenia na Ziemi i cztery Znaki Zodiaku związane z przesileniami, a także 4 Kiry Świata (pory i kierunki świata oraz kierunki czasu i cztery rodzaje kiru-rozwoju).

„Podstawą swastyki jest krzyż słoneczny o równych ramionach (oznacza on wszechobecność Boga). Złamane ramiona prezentują ruch czterech żywiołów i wzajemne przenikanie się. Zagięte ramiona niektórych swastyk tworzą niedomknięte koło – krąg płomieni, gdyż domeną bóstw solarnych był ogień. U Słowian popularne były także swastyki z podwójnym „złamaniem”. Jako, że są „dynamiczniejsze”, symbolizowały one Peruna – boga burzy, wojny i piorunów.”

Kot/Lew/Serpent-Wąż/Smok/Dzik/Ziemia/Spor – to jeden z 4 Filarów Ziemi – jedno z 4 ramion równoramiennego krzyża Kirów. Znak związany z Południem, Kresem-Kryszeniem. Jako że leżący na południu w kole wydaje się iż jest na plecach/do góry nogami, czyli – to symbol Nocy i Księżyca (Anu, Anafiel-Onawiel, Andaj, Horos, Hars, Chors), także symbol Nocy Świętorujańskiej, kiedy Słońce północne (jak każdej nocy) przechodzi pod Ziemią z zachodu na wschód przenoszone przez Andaja-Horsa na grzbiecie jego wierzchowca, tego lwa/kota/smoka/węża/dzika, na wstok – wschód.

To jeden z podstawowych 4 znaków zodiaku występujący we wszystkich religiach Euroazji pod różnymi postaciami powyżej wymienionymi.

Pozostałe Filary Ziemi to (tylko dla wtajemniczonych głęboko w wiedę): Krowa/Byk/Ogień/Błyskawica lub Woda/Bór (zachód lub wschód), oraz Biedronka/Wedrik/Skarabeusz/Skorpion/woda/bór/lub ogień/ błyskawica wschód lub zachód, a także Wodnik/Orzeł/Ptak/Łabędź/Małpy/Niebo/Wiatr – północ.

1. Bedrik/Skorpion/Skarabeusz – Bór/Woda, Wschód lub Zachód Ogień/Błyskawica; 2. Lew/Kot – Spor-Bagno/Ziemia, Południe; 3. Byk/Krowa/Wół – Ogień/Błyskawica lub Bór/Woda, Zachód lub Wschód; 4. Wodnik/Orzeł – Wiatr/Niebo, Północ. Cztery Kiry – części Feniksa/Sfinksa znane z symboliki masonerii i tarota (tam to rycerze) – to 1. Orzeł (Łąbędź, Ptak-Ptah) – -zastąpiony u Masonów Aniołem – a właściwie skrzystym człowiekiem (człowiekiem świetlistym i skrzydlatym) to jest Demonem- zduszem- Dziadem-Opiekunem – Aniołem oraz; 2. Wół/Byk/Krowa; 3. Żuk/ Wedrik/ Biedronka/ Skarabeusz 4. Lew/Kot – a wszystko skrzydlate. Jednocześnie w chińskim Zodiaku są to: 1. Krowa-Byk, 2. Małpy-Orzeł -Łabędź, 3. Wąż-Biedronka/Skarabeusz i 4. Lew/Kot/Dzik/Wąż-Serpent/Smok herbu Wrocławia i kręgu przemian rocznych Światła Świata. Krowa Luty-marzec, 2 miesiąc roku chińskiego – 20 luty do 22 marca (Przesilenie Wiosenne, 20-26 marca), Wąż 6 miesiąc roku chińskiego – 2o czerwiec – 20 lipiec (Przesilenie Letnie, 20 – 26 czerwca), Dzik 12 miesiąc zodiaku chińskiego – 20 grudnia – 20 stycznia (Przesilenie Zimowe, 20-26 grudnia), Małpy -Orzeł-Łabędź 9 znak zodiaku chińskiego 20 września – 20 października (Przesilenie Jesienne, 20- 26 września), wtedy właśnie przylatują łabędzie.Swarzyca-Świąszczyca-Swarga-Śwarga-Świargakolovrat


Jest to Kolovrat-Swarga, cyrylickie Cварга – nazwa słowiańska, podobnie jak polskie Świąszczyca, używane współcześnie przez polskie organizacje nacjonalistyczne-narodowe i ruchy neopogańskie-prasłowiańskie. Słoweńskie Kolovrat, bośniackie Kolovrat, chorwackie Kolovrat, białoruskie Kолаўрат/Kolaurat, rosyjskie Kоловрат/Kalowrat lub Kоловорот/Kalowarot, ukraińskie Kоловрат/Kołowrat, serbskie Kоловрат/Kolowrat).


Słoneczko (Kolovrat) – Słoneczny symbol wczesnosłowiański. Bywał wycinany na drewnianych monumentach stawianych w pobliżu miejsc pochówków poległych Słowian jako reprezentacja „życia wiecznego”. Po raz pierwszy symbol został przedstawiony w pracy „Prasłowiańskie motywy w architekturze„ Stanisława Jakubowskiego opublikowanej w 1923 roku w Krakowie. Symbol ten można też znaleźć we wzorach haftów i ceramice w większości słowiańskich krajów.

W czasach współczesnych „słoneczko” stało się popularne w Rosji jako Коловрат (Kołowrót). Rosyjscy Poganie zaadoptowali je jako symbol przedchrześcijańskiej wiary słowiańskiej. Twierdzą oni, że Kołowrót jest rodzimym, rosyjskim symbolem solarnym. Jakkolwiek zgodnie z twierdzeniami historyka i teologa Romana Bagdasarova nie ma znanych źródeł historycznych odnoszących się do swastyki jako Kołowrotu w Rosji.

Kołowrót został brutalnie zawłaszczony przez rosyjskich neonazistów jako odwieczny symbol Wschodnich Słowian, zazwyczaj całkowicie ignorujących dowody historyczne twierdzące co innego. Etnograf Katerina Dorotkova twierdzi, że w ciągu 41 lat jej pracy nigdy nie spotkała się z nazwą „Kolovrat” w rosyjskich wioskach.

Nadmienić należy, że słowa z języków polskiego „kołowrót” i słowackiego „Kolovrátok” zazwyczaj nie mają nic wspólnego z symbolem pierwotnie znanym jako „Słoneczko”.

Słoneczko jest swojego typu rodzajem swastyki zwanej w Polsce Swarzycą, Świaszczycą lub też Swargą. Warto zauważyć, że obecnie w Europie swastykę dotyka odium z powodu używania tego (ale też wielu innych) symbolu przez Nazistów oraz ugrupowania neonazistowskie. Z naciskiem trzeba podkreślić, że historia swastyki nie zaczęła się w latach 30-tych XX wieku lecz sięga wielu tysięcy lat ludzkiej cywilizacji wstecz. Symbol ten oznaczał zawsze coś pozytywnego: Słońce jako dawcę życia, powodzenie w boju, urodzaj w plonach, szczęście, symbolizował bóstwo. Spotkać go można na wielu kontynentach i wśród wielu kultur od starożytnej Europy (kultury neolityczne, Grecja, Rzym, Celtowie, Germanie, Słowianie) poprzez Indie (Hinduizm), Chiny (Buddyzm), Japonię po Azteków i Indian Nawaho z Ameryki Północnej.


https://slowianowierstwo.wordpress.com/2014/11/02/sloneczko-kolowrot/#more-313


Swarga – znana również jako świaszczyca, swarzyca, swarożyca bądź ośmioramienny kołowrót, jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najpowszechniejszym symbolem słowiańskim (najstarsze znaleziska z terenów Polski zawierające tenże symbol datowane są nawet na trzy tysiące lat przed Chrystusem).

Swarga jest jednym z wariantów swastyki, dlatego też warto przyjrzeć się najsampierw jej pierwotnej wersji. Najprostszą formą tegoż symbolu jest równoramienny krzyż z zagiętymi, bądź „złamanymi” ramionami (najczęściej pod kątem prostym). Nazwa wywodzi się z sanskrytu i można ją tłumaczyć jako „dająca dobrobyt”, „przynosząca/tworząca szczęście” itp. („su” oznacza „dobry”, a „asti” – „on jest”, tym samym „svasti” tłumaczy się jako pomyślność, dobrobyt, powodzenie). Najstarsze znaleziska zawierające swastykę pochodzą z Armenii oraz terenów dzisiejszej Ukrainy i liczą sobie przeszło dwanaście tysięcy lat. Nieco młodsze egzemplarze odnaleziono na terenie Iranu, Indii oraz Chin. Swastyka jest bodajże najpopularniejszym i najbardziej uniwersalnym symbolem na świecie, odnaleźć ją można bowiem na terenach Azji, Europy, obu Ameryk a także Afryki, pojawia się również w wielu religiach monoteistycznych, jak chociażby w Judaizmie i Chrześcijaństwie (najprawdopodobniej wtórnie zaadaptowana). Trudno ustalić skąd swastyka się wywodzi i jaki jest jej pierwotny rodowód, dość pewnym jest natomiast, że w społeczeństwach pierwotnych była związana z kultami solarnymi i symbolizowała ogień oraz słońce – wystarczy zresztą zwrócić uwagę na fakt, że najprostszym przedstawieniem słońca są promienie rozchodzące się ze środka, natomiast zakrzywione ramiona swastyki mogą oznaczać ruch tejże gwiazdy po nieboskłonie. Czasami twierdzi się, że istnieją dwie wersje swastyki: prawoskrętna związana ze słońcem, światłem i dniem oraz jej przeciwieństwo – lewoskrętna (sauvastika) symbolizująca noc, ciemność i magię.


https://slowianskibestiariusz.pl/symbole/kolowrot/Swadziebnikswadziebnik


Znak Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata
stanica, chorągiew, flaga


4 litery S splecione w dwie „8”, 8 – pełnia. ∞ – nieskończoność,. 8+8 = 16 = 7, 4 x 4  = 16 = 7, Symbolizuje Kwiat Paproci (Pąp Rudzi) – Wiarę Przyrody.

Centralny punkt – symbol Boga Bogów – Swąta – Światła Świata [Świętowita, Światłowiłta, Światowida, Światowita]. Symbol Jedności i wszechwspólnoty. Zawiera także prastary symbol słoneczny – swastykę (prawoskrętną – niebieska [Niebo, Wela] i lewoskrętną – czerwona [Ogień, Ziemia]).

Pełna symbolika 44. 4 złączone koła – symbol wspólnoty. Brak domknięcia = wolność, symbolizuje też osobę i osobowość, indywidualność. Barwy  słowiańskie – czerwona, niebieska i białe tło.

Jest to stary słowiański znak Swadziebnik –  z jednej strony znak ślubów – swadźby, a z drugiej znak wierności wartościom i ślubom rozumianym jako przysięga – Znak Mocnej Więzi – Obwaru i Okołu (gromady) Sjemi – Rodziny i Rodu oraz Zadrugi i Narodu.

Znak Związku  Rodów w Zadrugę, znak świętego pojednania i narodzin Nowej Zjednoczonej Wiary Przyrodzonej – JEDNEJ WIARY PRZYRODZONEJ – WIARY PRZYRODY – Znak Związku Zadrug w Gromadę – Znak Związku Gromad – ZNAK NARODU. Znak złączenia węzłem wieczystym.  Znak związku Ciała, Duszy, Ducha i Światłości w nową Żywą Jedność – połączenie Ognia i Wody – męskiego z żeńskim. W tym znaku widać także:

1 – Centrum – Bóg Bogów, 2 Swastyki żeńska i męska – 2 Bogów Działu, 4 Płatki Kwiatu przy centrum – 4 Bogów Kiru, 8 Żywiołów – 8 Ramion swastyk, 12 Mocy – (4 Białe Koła + 4 Białe Bramy + 4 Białe Strzałki [ostrza]).


Najpotężniejszy Rodzinny Amulet, symbolizujący połączenie dwóch Rodów. Zlanie się dwóch swastycznych systemów (ciała i Duszy, Ducha i Sumienia) w nowy Jednolity Życiowy System, gdzie Męski (Ognisty) początek łączy się z kobiecym (Wodnym).


Źródło


Symbol Peruna


Perun Pierun Piorun


Perun był bogiem wojowników i piorunów – zalicza się on do jednych z ważniejszych bogów w panteonie słowiańskim bóstw. Jest bezwzględnym tępicielem Ciemnych Bogów i ich sługów. Uderzeniami pioruna powołuje wybranych, którzy na wieki pozostają już w Kłódzi złączeni ze Swątem. Symbol ten ma zapewniać ochronę przed piorunami i innymi czyhającymi na naszej drodze nieszczęściami. Najczęściej możemy go znaleźć wyrzeźbionego na domach. Niektóre osoby łączą ten symbol z powszechnym u nas kultem solarnym i symbolami solarnymi. Znak Peruna występuje również w ‚uboższej’ wersji a dokładniej w formie sześcioramiennej gwiazdy wpisanej w okrąg. Co ciekawe symbol ten w postaci rozety podhalańskiej bądź karpackiej możemy znaleźć w domostwach górali.


Swastyka


1-600


Prasłowiański symbol Wszechświata i Wieczności  i wzór ruchu materii na wszystkich poziomach hierarchicznych istnienia – czy to atom, galaktyka, minerał, żyjąca komórka lub człowiek.

Nazwa „swastyka” pochodzi od sanskryckich słów: su (dobrze), asti (on jest), svasti (powodzenie) svastika (tworzący dobrobyt). Ten prastary i rozpowszechniony symbol o ramionach zwróconych w prawo uosabiał szczęście i ochronę przed złymi demonami. Na początku był związany z kultami solarnymi wielu pierwotnych kultur. Przedstawiał słońce, wskazując na jego ruch po nieboskłonie lub koło rydwanu boga-słońca. Dlatego też oznaczał światło, płodność i powodzenie. Jego przeciwieństwem była lewoskrętna sauvastika.(źródło).

Gałęzie swastyki prowadzą na zewnątrz, co oznacza wyjście poza siebie, ciało, ducha na wyższy poziom świadomości.
Więcej o naszej swastyce.


Poniżej zamieszczone zostały swastyczne symbole wraz z krótkim opisem zaczerpnięte ze strony http://www.ramhat.ru/. Symbole zamieszczam „jak leci” bez ich weryfikacji. W późniejszych postach postaram się rozwinąć znaczenie oraz opisy. W przypadku symboliki istotny jest nie tylko kształt, ale wielokrotnie kolorystyka oraz zwrot kierunku ruchu (lewo lub prawoskrętny). Większość symboli jest oparta na motywie swastyki, który symbolizuje ruch wirowy. Zaś ruch wirowy oraz spiralny, będący odmianą ruchu wirowego stanowi podstawę powiązań i oddziaływań we Wszechświecie, a tym samym i głębszych pokładów rzeczywistości.


https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Agni.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Oltaznik.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Bogownik.jpg

Agni (Ogień) – Symbol Świętego Ołtarza Ognia i Ogniska Domowego. Obiegowy Symbol Wyższych Bogów Światła, chroniący domy i świątynie. Także symbol Mądrości Starożytnych Bogów, czyli pradawnych Wed Słowiano-Aryjskich.

Ołtarznik – Niebiański wszech-rodowy symbol Wielkiej Jedności Jasnych Rodów, zaludniających Swargę, Gmachy i Mieszkania w Jawi, Sławi i Prawi. Symbol ten jest przedstawiany na kamieniu Ofiarnym, w pobliżu ofiarnika (ołtarza), na który przynoszone są Dary i odprawiane są nabożeństwa Rodów Wielkiej Rasy.

Bogownik – Personifikuje Wieczną siłę i opiekę Jasnych Bogów nad człowiekiem, stającym na Drodze rozwoju duchowego i doskonałości. Mandala, z przedstawianiem tego symbolu pomaga człowiekowi zrozumieć wzajemne przenikanie i Jedność czterech pierwotnych elementów.

https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Bogodar.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Wajga.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Walkiria.jpg

Bogodar – Symbolizuje stały patronat Niebieskich Bogów, którzy obdarzają ludzi Starą Prawdziwą Mądrością i Sprawiedliwością. Symbol ten jest szczególnie czczony przez Kapłanów-Opiekunów, którym Niebiańscy Bogowie powierzyli chronić Najwyższy Dar – Niebiańską Mądrość’.

Wajga – Solarny znak natury, którym personifikujemy Boginię Tarę. Ta Mądra Bogini chroni cztery Najwyższe Drogi Duchowe, którymi kroczy człowiek. Jednakże Drogi te są także otwarte na cztery Wielkie Wiatry, które starają się przeszkodzić człowiekowi w osiągnięciu zamierzonego celu.

Walkiria – Prastary symbol ochronny, strzegący Mądrość, Sprawiedliwość, Szlachetność i Zaszczyt. Znak ten jest szczególnie czczony przez wojów broniących ziemię ojczystą, swój Stary Ród i Wiarę. Jako znak ochronny był używany przez Kapłanów dla ochrony Wed.

https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Wiedaman.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Wiedara.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Welesownik.jpg

Wiedaman – Symbol Kapłana-Strażnika, który zachowuje Starą Mądrość Rodów Rasy Wielkiej, gdyż w tej Mądrości zachowują się Tradycje Wspólnot, Kultura stosunków wzajemnych, Pamięć o Przodkach i Bogach-Opiekunach Rodów.

Wiedara – Symbol Kapłana-Strażnika Starożytnej Wiary Przodków (Kapien-Inglinga), który zachowuje jaśniejącą Starą Mądrość Bogów. Dany symbol pomaga poznać i wykorzystać starą Wiedzę dla dobra Rozkwitu Rodów i Starożytnej Wiary Praprzodków.

Welesowik – Niebiańska symbolika, która była wykorzystywana jako Ochronny Amulet. Uważa się, że za jego pomocą możliwa była ochrona ukochanej osoby od naturalnych kataklizmów i każdego nieszczęścia, gdy znajdowała się z dala od domu.

https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Wszechslawiec.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Gruda.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Grozowik.jpg

Wszechsławiec – Ognisty symbol, chroniący spichlerze i mieszkania przed pożarami, Rodzinne Związki – od gorących sporów i nieporozumień, Stare Rody – od kłótni i zatargów wewnętrznych. Uważa się, że symbol Wszechsławiec prowadzi wszystkie Rody do Harmonii.

Gruda – Niebieski znak, symbolizujący wielki Niebiański Ognisty Rydwan (Wajtmarę), na którym Bóg Wyszen wędruje po Swardze. Obrazowo Gruda nazywana jest ptakiem, latającym między Gwiazdami. Gruda przedstawiany jest na przedmiotach Kultu Boga Najwyższego.

Grozowik – Ognista symbolika, za pomocą którego stawało się możliwe zarządzanie Naturalnymi Żywiołami Pogody. Używany był także jako amulet chroniący przed niepogodą mieszkania i świątynie Rodów Wielkiej Rasy.

https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Gromownik.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Dunia.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Duchobor.jpg

Gromownik – Niebiański Symbol Boga Indry, ochraniającego Starożytną Niebiańską Mądrość Bogów, czyli – Stare Wedy. Przedstawiany był także na broni i zbroi oraz nad wejściami do magazynów, by osoby o niecnych zamiarach były porażane.

Dunia – Symbol połączenia Ziemi i nieba żywym Ogniem. Jego przeznaczanie: zachowywać Drogi Stałej Jedności Rodu. Dlatego wszystkie Ogniste Ołtarze budowano w formie tego symbolu.

Duchobor – Symbolizuje pierwotny wewnętrzny Ogień Życia. Ten Wielki Boski Ogień niszczy w człowieku wszystkie dolegliwości fizyczne i choroby Duszy i Ducha. Symbol nanoszono na tkaninę, którą okrywano chorego człowieka.

https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swastyka-ducha.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Duchowa-sila.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swastyka-duszy.jpg

Swastyka Ducha – Cieszyła się największym zainteresowaniem u Kapłanów, Wołchwów, Wiedunow; symbolizuje Harmonię i Jedność: Ciała, Duszy, Ducha i Sumienia, a także Siłę duchową. Wołchwowie wykorzystali siłę duchową do kierowania Naturalnymi Żywiołami.

Duchowa Siła – Symbol ciągłej Przemiany Ducha Człowieka, był używany w celu zwiększenia koncentracji i wszystkich Duchowych Sił wewnętrznych Człowieka, niezbędnych do pracy twórczej na rzecz potomków swego starożytnego Rodu lub jego Wielkiego Narodu.

Swastyka Duszy – Wykorzystywana do koncentracji wyższych sił Uzdrawiających. Swastykę Duszy tylko Żrecy (kapłani) mieli prawo używać jako ornamentów ubrania, wznosiła na wysoki poziom duchowo-moralnej doskonałości.

https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Dhata.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Zajaczek.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Gwiazda-Lady.jpg

Dhata – Boski znak Ognisty, symbolizujący wewnętrzną i zewnętrzną strukturę człowieka. Dhata oznacza cztery podstawowe elementy, podarowane przez Boga-Stwórcę, a z których stworzony jest każdy człowiek Wielkiej Rasy: Ciało, Dusza, Duch i Sumienie.

Zajączek – Symbol solarny charakteryzuje odnowę w Życiu Rodu. Wierzono, że jeżeli pasem przedstawiającym Zajączka, opasać swoją małżonkę w czasie jej ciąży, to będzie rodzić tylko chłopców, kontynuatorów Rodu.

Gwiazda Łady-Bogurodzicy

https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Znicz.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Inglia.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Zrodlo.jpg

Znicz – Symbolizuje Ognistego Niebieskiego Boga, ochraniającego Święty niegasnący żywy ogień, który czci się we wszystkich Rodach Prawosławnych Starowierców-Inglingow.

Inglia – Symbolizuje Pierwotny Życiodajny Boski Ogień Dzieła Stworzenia, z którego powstały wszystkie Wszechświaty i nasz system Słońca Jariły. W obiegowym znaczeniu Inglia, to symbol Pierwotnej Boskiej Czystości, ochraniającej Świat przed siłami Mroku.

Źródło – Symbolizuje Pierwotną praojczyznę Duszy ludzkiej. Niebieskie Gmachy Bogini Dżiwy, gdzie pojawiają się w Bożym Świetle nieucieleśnione ludzkie Dusze. Po ukształtowaniu się na Złotej Drodze rozwoju duchowego Dusza udaje się na Ziemię.

https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Kolard.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Kolowrot.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Kolochort.jpg

Kołard – Symbol Ognistej Odnowy i Przemiany. Symbol ten wykorzystywali młodzi ludzie, którzy zawarli Związek małżeński i oczekiwali na pojawienie się zdrowego potomstwa. Na weselu pannę młodą dekorowano Kołardami i Solardami.

Kołowrót – Symbol wschodzącego Słońca-Jariły symbol wiecznego zwycięstwa Światła nad ciemnością i życia wiecznego nad śmiercią. Kolor Kołowrota również odgrywa ważną rolę: Ognisty, symbolizuje odrodzenie; Niebieski – Odnowienie;  Czarny – Zmianę. Symbol ten został zawłaszczony i zbezczeszczony przez nazistów!

Kołochort – Symbolizuje dwoisty system percepcji świata:

stałe wzajemne interakcje światła i ciemności, życia i śmierci, dobra i zła, prawdy i kłamstwa, mądrości i

głupoty. Symbol wykorzystywano podczas próśb kierowanych do Bogów RA

https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Kolednik.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Krzyz-Lady.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Mariczka.jpg

Kolędnik – Symbol Boga Kolędy, dokonującego na ziemi Odnowy i zmiany na lepsze. Symbol zwycięstwa Światła nad ciemnością i słonecznego dnia nad nocą. Oprócz tego, dający mężom siły w twórczej pracy i w bitwie z okrutnym wrogiem.

Krzyż Łady-Bogurodzicy – Symbol Miłości, Harmonii i Szczęścia w rodzinie, potocznie zwany Ładziniec. Często nosiły go dziewczęta jako ochronę przed «złym okiem».

Mariczka – Niebiański symbol  Boskiego Światła zstępującego na Ziemię-Midgard czyli Iskry Bożej. Światło to ludzie z Rodów Rasy Wielkiej otrzymują dniem od Słońca-Jariły, a nocą od Gwiazd. Czasem Mariczką nazywano „spadającą gwiazdę”.

https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Molwiniec.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Nawnik.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Narayan.jpg

Mołwiniec – Obiegowy symbol, broniący każdego człowieka z Rodów Wielkiej Rasy: od złośliwego, niedobrego słowa, od zapeszenia i Rodowego przekleństwa, z oszczerstwa i obmowy, itp. Uważa się, że Mołwiniec to wielki Dar Boga Roda.

Nawnik – Symbolizuje Duchowe Drogi człowieka z Rodów Wielkiej Rasy po śmierci na Ziemi-Midgard. Cztery Duchowe Drogi stworzone dla każdego przedstawiciela z czterech Rodów Wielkiej Rasy, prowadzące człowieka w jego Rodzinny Niebiański Świat, z Midgardu.

Narayan – Niebiańska symbolika oznaczająca Jasną Duchową Drogę ludzi z Rodów Rasy Wielkiej. W Ingliźmie Narayan nie tylko symbolizuje rozwój duchowy człowieka, lecz także styl życia i zachowania.

https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Niebianski-Dzik.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Niebianski-Krzyz.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Odrodzenie.jpg

Niebiański Dzik – Znak Gmachu na Swarożym Kręgu. Symbol Boga-Opiekuna Gmachu – Ramhata. Tym znakiem oznacza się połączenie Przeszłości i Przyszłości, Ziemskiej i Niebiańskiej Mądrości. Obiegowo, ta symbolika była wykorzystywana przez ludzi stających na drodze Duchowego Samodoskonalenia.

Niebiański Krzyż – Symbol Niebiańskiej siły duchowej i Siły Rodowej Jedności. Był wykorzystywany jako amulet, ochraniający tego, kto go nosi obdarowując go pomoc wszystkich Przodków jego starego Rodu oraz pomoc Rodu Niebieskiego.

Odrodzenie – Symbolizuje Niebiańską Siłę, która pomaga osiągnąć przekształcanie i powiększanie starożytnemu Rodowi. Jako potężny i urodzajny symbol odrodzenie odbijało się w ornamentach na damskich koszulach, spódnicach i pasach.

https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Obrzeznik.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Ogniowik.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Ognicha.jpg

Obrzeźnik – Gwiazda Inglii, połączona z Solarnym symbolem w centrum, który nasi Przodkowie początkowo nazywali Zwiastun, przynoszący Zdrowie, Szczęście i Radość. Obrzeźnik uważany jest za stary Symbol zapewniający Szczęście.

Ogniowik – Ognisty Symbol Boga Rodu. Jego przedstawianie spotyka się na ideogramach Rodu, na obramowaniach i «ręcznikach» więźbach dachów na domach i na okiennicach.

Ognicha – Ognisty obiegowy symbol, obdarowujący przez Niebieskich Bogorodziców wszelką pomocą i skuteczną obroną zamężne kobiety przed ciemnymi mocami. Wyszywany na koszulach, sarafanach, paskach, przy czym bardzo często połączone z innymi symbolami solarnymi.

https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_pokonana-trawa.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Osciniec.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Posolon.jpg

Pokonana Trawa – Ten symbol był główny amuletem chroniącym przed różnymi chorobami. Powszechnie wierzono, że choroby na zsyłają złe siły lecz podwójny Ognisty znak zdolny był spalić każdą przypadłość i chorobę, oczyścić ciało i Duszę.

Ościniec – Niebiański symbol odstraszający. W wierzeniach ludowych powszechnie zwany  Zwiastunem. Stanowił ochronę nie tylko dla ludzi z Rasy Wielkiej, ale także dla zwierząt domowych i ptactwa oraz narzędzi.

Posołon – Symbol zachodzącego Słońca-Jariły. Symbol zakończenia Twórczej Pracy dla dobra Rodu i Wielkiej Rasy. Symbol Duchowej Trwałości człowieka i Spokoju Matki Przyrody.

https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Rodziniec.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Rasicz.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Raciborzec.jpg

Rodziniec – Powszechny Niebiański Symbol. Umieszczany się na kołyskach, w których spały noworodki. Uważa się, że Rodziniec daje małym dzieciom Radość i ukojenie, a także ochrania je przed zapeszeniem i urokami.

Rasicz – Symbol potęgi i Jedności Wielkiej Rasy. Wpisany w ośmiokąt gwiaździsty Znak Inglii złożony z czterech kolorów symbolizujących kolor tęczówki oczu Rodów Rasy: Srebrny u da’Arjów; zielony u h’Ariów; niebieski u Swiatorusow i Ognisty u Rassienow.

Raciborzec – Ognisty symbol żołnierskiej Waleczności, Męstwa i Odwagi.Przeważnie umieszczany na żołnierskiej zbroi, broni, a także na Bojowych Sztandach (sztandarach, proporcach) drużyn książęcych. Uważa się, że symbol ten ma moc oślepiania wrogów.

https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Rodimicz.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Rodowik.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Rubieznik.jpg

Rodimicz – Symbol Wszechświatowej Siły Roda-Rodziciela, chroniącego we Wszechświecie pierwotne znaczenie Prawa Dziedziczności Poznania i Mądrości Rodu, od Starości do Młodości, od Przodków do Potomków. Symbol ochronny, zabezpieczający zachowanie pamięci Rodowej.

Rodowik – Symbolizuje Jasną Siłę Roda-Rodziciela, pomagającą ludziom Wielkiej Rasy. Zapewnia stałą pomoc mądrych Praprzodków ludziom, którzy pracują i tworzą dla dobra swojego Rodu i jego potomków.

Rubieżnik – Symbolizuje Wszechświatową Granicę, dzielącą życie ziemskie w Świecie Jawy i pośmiertne życie w Najwyższych Światach. W codziennym użyciu Rubieżnik umieszczano na Wrotach wejściowych do Świątyń i Kaplic, symbolizując, że te Wrota granicą Granicą pomiędzy światami.

https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Rudzik.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Rysicz.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Sadha.jpg

Rudzik – Niebiański symbol czystego Światła, idącego od naszego Słońca-Jariły. Symbol Ziemskiego urodzaju i dobrego, obfitego plonu. Symbol ten umieszczano na narzędziach rolniczych, a także wejściami do spichlerzy i stodół.

Rysicz – Stara popularna symbolika Rodowa. Symbol ten początkowo przedstawiano na ścianach Świątyń i Kaplic, na kamieniach ofiarnych koło ołtarzy. W późniejszych czasach Rysicz zaczęto umieszczać na wszystkich budowach. Uważa się, że w celach ochronnych.

Sadhana – Solarny znak kultowy, symbolizujący dążenie do powodzenia, doskonałości, osiągania nakreślonego celu. Danym symbolem Staroobrzędowcy oznaczali system starych Obrzędów, za pomocą których osiągali kontakt z Bogami.

https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swadziebnik.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swadha.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swaor.jpg

Swadziebnik – Najpotężniejszy Rodzinny Amulet, symbolizujący połączenie dwóch Rodów. Zlanie się dwóch swastycznych systemów (ciała i Duszy, Ducha i Sumienia) w nowy Jednolity Życiowy System, gdzie Męski (Ognisty) początek łączy się z kobiecym (Wodnym).

Swadha – Niebieski symbol Ognisty, który umieszczano na ściankach kamiennego ołtarza, w którym palił się niegasnący żywy ogień na cześć wszystkich Niebieskich Bogów. Swadha jest Ognistym kluczem, który otwiera Niebieskie Wrota.

Swaor – Symbolizuje nie kończący się, stały Niebieski Ruch, zwany – Swaga oraz Wieczny Obieg Życiowych Sił Wszechświata. Uważa się, że umieszczenie tego symbolu na przedmiotach i sprzętach domowych zapewni domownikom dostatek i szczęście.

https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swaor-Sloneczne-Wrota.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swarga.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swarozyc.jpg

Swaor-Słoneczne Wrota – Symbolizuje ciągły Ruch Słońca-Jariły po Firmamencie. Dla człowieka wykorzystanie tego symbolu oznaczało: Czystość Myśli i Czynów, Dobroć i Światło Duchowego Oświecenia.

Swarga – Symbol Niebieskiej Drogi a także symbol Duchowej Wspinaczki przez liczne Światy harmonijnej Doskonałości Duchowej, przez wielowymiarowe Miejsca i Rzeczywistości rozmieszczone na Złotej Drodze do punktu końcowego wędrówki Duszy, którą zwie się Mi

Swarożyc – Symbol Niebieskiej Siły Boga Swaroga, zachowujący w pierwotnym wyglądzie wszelką różnorodność form Życia we Wszechświecie. Symbol, chroniący różne istniejące rozumne formy życia od psychicznej i duchowej degradacji, a także od całkowitego zniszczenia.

https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swastyka.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swati.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swatka.jpg

Swastyka – Symbol wiecznego cyklu Wszechświata – symbolizuje Wyższe Niebieskie Prawo, któremu podlega wszystko, co istnieje. Ognisty znak wykorzystywany przez ludzi do ochrony istniejącego Prawa i Porządku, od którego niezmienności zależało ich życie.

Swati – Niebiańska symbolika, przedstawiająca zewnętrzny, strukturalny Obraz naszego Rodzimego Systemu Gwiezdnego – Swati, zwanego także „Piorunową Drogą” lub „Niebiańskim Irij”. Czerwony punkt w dolnej części jednego z rękawów Systemu Gwiezdnego Swati symbolizuje nasze Słońce-Jariło.

Swatka – Popularna symbolika, którą przyozdabiano Święte Obrusy i Ręczniki. Świętymi Obrusami zaściełano stoły ofiarne, na których stawiano dary do poświęcenia. Ręcznikami ze Swatkom owijano Święte Drzewa i Kumiry.

https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swietosz.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Switowit.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swiata-Dar.jpg

Świętosz – Symbol ten stanowi połączenie dwóch wielkich Ognistych potoków: Ziemskiego i Boskiego. To połączenie zradza Wszechświatowy Wicher Przemian, który pomaga człowiekowi odkryć sedno Bytu przez Światło Poznania Starych Podstaw.

Świtowit – Symbol wiecznego związku między Ziemskimi Wodami a Niebieskim Ogniem. Z tego związku rodzą się nowe Czyste Dusze, które przygotowują się do wcielenia na Ziemi w Świecie Jawi. Ciężarne wyszywały ten symbol na płaszczach i sarafanach.

Świata Dar – Symbolizuje Starożytną Świętą północną praojczyznę białych narodów – Daarji, nazywaną dziś: Hyperborea, Arktyda, Siewierja, Rajska ziemia, która znajdowała się na Północnym oceanie i zginęła w wyniku pierwszego Potopu.

https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Swiatocz.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Symbol-Rasy.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Symbol-Rodu.jpg

Swiatocz – Symbol Duchowego odrodzenia i Oświecenia Wielkiej Rasy. Ten symbol łączył w sobie: Ognisty Kołowrót (odrodzenie), poruszający się po ośmioramiennym wieloboku gwieździstym (Życie ludzkie), który łączył wespół Boski Złoty Krzyż (Olśnienie) i Niebiański.

Symbol Rasy – Symbol Wszechświatowego Związku Czterech Wielkich Narodów, Ariów i Słowian. Narody Aryjskie łączyły wespół Rody i Plemiona: da’Ariów i h’Arjów, zaś Narody Słowian – Swiatorusow i Raszenów. Ta jedność Czterech Narodów zostało przedstawione symbolem Inglii na niebieskim tle.

Symbol Rodu – Boska Niebiańska symbolika. Rzeźbioną ligaturą z tych symboli ozdabiano Kumiry Rodu, a także ochronne amulety. Uważano, że jeżeli człowiek nosi na ciele albo ubraniu Symbol Rodu, to żadna siła nie może go pokonać.

https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Slawiec.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Solard.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Sloneczny-krzyz.jpg

Sławiec – Niebiański symbol solarny, chroniący zdrowie panien i kobiet. Wszystkim pannom i dziewczętom daje zdrowie, a zamężnym pomaga urodzić mocne i zdrowe dzieci. Kobiety, a szczególnie panny, bardzo często haftowały Sławiec na odzieży.

Solard – Symbol wielkiej płodności Matki Ziemi, otrzymującej Światło, Ciepło i Miłość od Słońca-Jariły: Symbol rozkwitu ziemi Przodków. Symbol Ognia, dający dostatek i rozkwit Rodom tworzących dla swych potomków ku chwale Jasnych Bogów.

Słoneczny Krzyż – Symbol siły duchowej Słońca-Jariły i dobrobytu Rodu. Jak zwykle, Słoneczny Krzyż największą siłą obdarzał Kapłanów Lasu, którzy przedstawiali go na ubraniu, broni i kultowych narzędziach.

https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Solon.jpg https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Strybozyc.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Suasti.jpg

Sołon – Starożytny symbol solarny chroniący człowieka i jego dobro od ciemnych mocy. Zazwyczaj umieszczany na ubraniu i przedmiotach codziennego użytku. Bardzo często symbol Sołoni spotyka się na łyżkach, garnkach i innych sprzętach kuchennych.

Strybożyc – Symbol Boga zarządzającego wszystkimi Wiatrami i Huraganam, – Stryboga. Symbol ten pomagał ludziom chronić swoje mieszkania i pola od niepogody. Marynarzom i rybakom zapewniał spokojną toń. Młynarze budowali wiatraki, przypominające znak Stryboga.

Suasti – Symbol ruchu, cyklu życia na Ziemi i obrotu Ziemi-Midgard. Symbol czterech północnych rzek, dzielących starą Świętą Daarję na cztery «dziedziny» albo «kraje», w których początkowo żyły cztery Rody Wielkiej Rasy.

https://i2.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Fasz.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Kwiat-Paproci.jpg https://i0.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Czarowrat.jpg

Fasz (Płomień) – Symbol Ochronnego Odstraszającego Duchowego Ognia. Ten Duchowy Ogień oczyszcza Duch ludzki z egoizmu i niskich myśli. To symbol potęgi i Jedności Ducha Walki, zwycięstwa Jasnych Sił Rozumu nad siłami Ciemności i Ignorancji.

Kwiat Paproci – Ognisty symbol czystości Ducha, posiadający potężne siły życiowe. Powszechnie zwany Piorunowym Kwiatem. Uważano, że jest on zdolny odkryć ukryte w ziemi skarby, spełniać życzenia. W rzeczywistości daje człowiekowi możliwość odkrycia Ducha.

Czarowrat – Jest ochronnym symbolem, ochraniającym człowieka lub rzecz przed zaklęciami czarnej magii. Uważano, że Czarowrat przedstawiany w postaci Ognistego wirującego Krzyża, ogniem niszczy ciemne siły i różne zaklęcia.

https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Jarowik.jpg https://i1.wp.com/ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Jarowrat.jpg

Jarowik – Symbol ten był wykorzystywany w celu ochrony zebranych plonów oraz uniknięcia utraty bydła. Dlatego bardzo często umieszczany był nad wejściem do spichlerzów, piwnic, owczarni, stodół, stajni, obór, itp…

Jarowrat – Ognisty Symbol Jaro-Boga, kierującego jarym kwitnięciem i wszystkimi pomyślnymi warunkami pogodowymi. Powszechnie uważano za obowiązkowe umieszczać ten symbol na narzędziach rolniczych, co miało zapewnić dobre zbiory…

http://ag.108.pl/index.php/forum/3-forum/16-nasza-sowiaska-spucizna/282-sowiano-aryjska-symbolika


Źródła:
https://slowianowierstwo.wordpress.com/2014/11/02/sloneczko-kolowrot/#more-313

Dla chcących poczytać więcej o symbolach jak zwykle polecamy teksty,
w języku polskim:
http://mojaslowianskafilozofia.blogspot.co.uk/2011/11/swiaszczyca-swarzyca-swarga-swastyka.html
tojuzbylo.pl/wiadomosc/swastyka-znienawidzony-symbol-czy-slusznie

http://www.swastika.cba.pl/polska.htm

W języku angielskim:
http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika#Slavic
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/576371/swastika
http://history1900s.about.com/cs/swastika/a/swastikahistory.htm
http://www.ancient-origins.net/myths-legends/symbol-swastika-and-its-12000-year-old-history-001312
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_thule10.htm

https://www.slawoslaw.pl/symbole/

https://slowianskibestiariusz.pl/symbole/kolowrot/

http://ag.108.pl/index.php/forum/3-forum/16-nasza-sowiaska-spucizna/282-sowiano-aryjska-symbolika

http://www.ramhat.ru/


Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą William „Bill” Cooper

26 komentarzy do “Symbole Słowiańskie

 1. Pingback: Kołowrót na sztandary! Dumni z bycia Słowianami! | Słowianie - Wiara Przyrodzona

  • Hieroglify pochodzą z Egiptu, z Kemet.Pismo – symbole obrazkowe.Od kiedy hieroglify są żydowskie? Zaraz żydowskie będą piramidy i Sfinks.Izyda była panią wielkiej piramidy,.

   Polubienie

 2. Pingback: Przekaz Słowiańskiej Mocy i Siły dla kobiet i mężczyzn | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 3. Zastanawiam się czy ktoś czyta co wkleja, dużo sprzecznych informacji, każde źródło pisze co innego, chociażby nawet o kołowrocie. Ludzie pora odróżnić swojego od nie swojego! Wierzymy fałszywym autorytetom słowiańskim i bezmyślnie przekazujemy tą mieszaninę prawdy z kłamstwem dalej (patrz. żyd Czesław Białczyński). To się musi skończyć ten cały cyrk.

  Polubienie

  • Po to mam um-umysł żeby wyciągać wnioski. Blog ten nie prezentuje jedynie słusznej racji, prawdy. Każdy by chciał mieć podane wszystko na talerzu. Niektóre artykuły są niby sprzeczne ale w wielu miejscach potwierdzają jakiś fakt np. historyczny. Nasza sławiańska przeszłość dopiero jest odkrywana… Słowiańszczyzna nie była i nie jest jednorodna!
   Po to sąkomentarze żeby jakiś fragment móc rzeczowo a nie spod kapelusza skrytykować, sprostować.

   Polubione przez 1 osoba

   • Zgoda. Każdy myślący, sensowny człowiek marzy o poznaniu prawdy. Problem jest jednak olbrzymi: jak do niej dojść. Jednym sposobem jest promowanie absolutnej wolności intelektualnej. Blogi takie jak ten są tego przykładem. Brawo.

    Polubienie

  • zydem to jestes zapewne ty lub sprzedawczykiem watykanskim ktory zyje dalej w ciemnocie chrzescijanskiej a skonczyc to mozesz samze soba lub z toba . tacy jak ty uwazaja ze znaja prawde zydowskiego krola .Byl cwaniakiem zyjacym na koszt innych wpajajacym wizje swiata co twoje to i moje ,czysta komuna w czarnym wydaniu

   Polubienie

  • A to ciekawe , też szybko zorientowałam się, że pan Białczyński jest austriackim, jak kto woli, galicyjskim, cytującym non stop Biblię, Żydem. Bez obrazy, to tylko narodowość.W wyjątkowy sposób mnie traktował, jak parszywą owcę.Palcem nakazywał, to rób, a tego nie rób.. No… nie ze mną takie numery, Brunner. Jestem dorosła i odpowiadam za swoje czyny.Amazonki nie lubią dyktatury pod swoim adresem.To dobry kolega” opolczyka”, który z upodobaniem lansuje Niemów jako Słowian. Biedactwo, tylko o języku zapomniał, jakim się posługują jedni i drudzy.

   Polubienie

 4. Potwierdzam, co artykuł to inne tezy w tej samej kwestii, przedruki bez zastanowienia ,raz wielka Lechia, to znów mityczna Ruś od Azji po Berlin. Im więcej czytam tym większy chaos tu dostrzegam. Choćby te symbole, proszę o źródła, skąd one pochodzą ,gdzie zostały znalezione pierwotnie, bo przypominają mi wesołą twórczość plastyka i mitomana.

  Polubienie

 5. Pingback: Magia ludowa | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 6. Jestem zaszokowana ilością , mądrością i pięknem słowiańskich symboli! Jakiś z nich muszę sobie wybrać i namalować , może Walkirię? Czytam komentarze i …brak słów. Złośliwość, zazdrość, nienawiść.. przez nich przemawia.Słowianie są wielcy! Sława!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s