Ksiądz, czyli czytający księgi i słowiańskie Wed


Wyrazy ksiądz i książe mają pochodzenie przedkatolickie i oznaczały przedkatolickich kapłanów, filozofów, studiujących księgi Wiedzy. Paweł Szydłowski.

WP: Dużo prawdy i kilka nieścisłości. Polecam.