100 lat agresji żydowskiej na „Polskę” – część 2 (WP – agresji na Sławian)

Niniejszym prezentuję drugą część artykułu umieszczony na stronie Roberta Brzozy pt. „100 lat agresji żydowskie/(WP:syjonistycznej/kabakistycznej) na Polskę” [1]. Artykuł pochodzi z 2015 roku, ale dopiero teraz – pracując nad kolejna częścią mojego cyklu nt. żydów i ich Talmudu – do niego dotarłem.

Bardzo rzadko to robię, ale przeto uznając, że tekst jest warty przedstawienia publikuję go w całości a skomentuję go w czwartej części, bowiem nie ze wszystkimi jego konstatacjami się zgadzam.

Niech będzie on przyczynkiem do dyskusji, która być może zakończy się zaskakującymi konkluzjami i okaże się, że jego tezy mijają się całkowicie lub częściowo z prawdą a żydzi są w nim przedstawieni nieuczciwie albo tylko powierzchownie. W owej podsumowującej notce będę też chciał uzupełnić niniejszy artykuł o wiedzę, którą ja dotąd na ten temat powziąłem.

Jednocześnie zaznaczam, że po jego lekturze odnoszę wrażenie, że dotyczy on postaw tylko części żydów a nie całości ich populacji zamieszkałej w szczególności na terenie Polski lub mającej wpływ na Polskę.„3. Żydzi przejmują kontrolę nad Polską.

W latach 1939-41 rola żydów (WP. sztuczny twór stworzony jako naród „wybrany” tylko przez kogo? studiować przeszłość bo was zjedzą na śniadanie) w organizowaniu sowieckiej władzy w Polsce była potężna. Rozpoczął się plan realizacji drugiego projektu objęcia władzy nad naszym krajem. Tym razem nie miało to być wprawdzie własne państwo, lecz raczej pomysł administracji Polakami i utworzenie na naszej ziemi warstwy uprzywilejowanej, składającej się ze „swoich”, ewentualnie z udziałem miejscowych pożytecznych idiotów-karierowiczów. Dr. A. L. Szcześniak przytacza zatrważające dane:

Żydzi, podczas okupacji sowieckiej w tych latach, zajmowali 75 – 90 % stanowisk administracyjnych (!) oraz poważny procent dolnych warstw aparatu terroru. Dokonano wtedy ich rękami ogromnej zbrodni na narodzie polskim, wymordowano elity intelektualne i wojskowe, a na ich miejsce wprowadzono własnych uzurpatorów.

W tym celu utworzono w 1943 roku w Moskwie tzw. Związek Patriotów Polskich, którego organem prasowym było pismo „Wolna Polska”. Organizacja ta powstała z inicjatywy zbolszewizowanych Żydów, często zdrajców Polski i kolaborantów z KPP. Byli to min. Jakub Berman, Alfred Lampe, Hilary Minc, Julia Brygystierowa, Jerzy Borejsza (Goldberg) i Paweł Hofmann. Oczywiście, dla niepoznaki, dobrano sobie kilku, etnicznie polskich, zatwardziałych komunistów, jak Wanda Wasilewska, czy skoligacony z żydami, Aleksander Zawadzki (miał żonę żydówkę). Aby zagwarantować ich posłuszeństwo, ludziom tym umożliwiano szybką karierę w aparacie sowieckim. Mimo, iż wielu z członków ZPP wcześniej, oficjalnie deklarowało brak zainteresowania istnieniem, w ogóle, niepodległej Polski jako takiej (!), zwrócili się oni do Moskwy z pomysłem utworzenia armii „polskiej”. Historyk Jerzy Brochocki, w książce „Rewolta marcowa” pisze:

„W czasie gdy Berling szkolił dywizję, prowadził ją (….) w bój pod Lenino, potem organizował korpus, a następnie armię – oni opanowali bez reszty aparat polityczny, służby specjalne, prokuraturę i sądownictwo dywizji, korpusu, armii. Oto jeden tylko, ale jakże wymowny przykład: na 30 politruków w drugiej dywizji dwudziestu siedmiu było Żydami”. „Swoimi” obsadzono prawie wszystkie stanowiska pełnomocników Związku Patriotów Polskich.”

Oprócz tego utworzono Komitet Organizacyjny żydów w Polsce. Inicjatorem był Jakub Berman, który przedstawił ten plan, sowieckiemu żydowi, szefowi radzieckiego MSW, Ł. Berii. W skład kierownictwa weszli J. Berman, E. Szyr i H. Minc. Wśród członków był min. Ozjasz Szechter, ojciec syjonisty Adama Michnika.

Stalin rozumiał, że żydzi, co najmniej nieprzywiązani do naszej tradycji, a często wręcz wrogo nastawieni do Polaków, będą doskonałą kadrą zarządzającą, która dopiero „wychowa” przyszłe pokolenie obywateli nawykłych do radzieckiej władzy. Nawet Stefan Kisielewski pisał w 1968 roku w swych dziennikach:

„Dwadzieścia lat temu powiedziałem Ważykowi, że to, co robią żżydzi, zemści się na nich srodze. Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało kto chciał się tego podjąć z gojów. (…) Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów-komunistów (Żydzi zawsze kochali komunizm) otrzymała pełnię władzy w UB, sądownictwie, wojsku, dlatego że komunistów nie-Żydów prawie tu nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci żydzi robili terror, jak im Stalin kazał”.

Jeśli chodzi o pierwsze lata powojenne to liczby przedstawia Jan Bodakowski:

„Sowiecki doradca czyli nadzorca oddelegowany z Moskwy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pułkownik Mikołaj Steliwanowski w raporcie z 20 października 1945 do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informował, że Żydzi w MBP stanowią 18,7% zatrudnionych i zajmują 50% stanowisk kierowniczych. W I Departamencie Żydzi stanowili 27% zatrudnionych i zajmowali 100% stanowisk kierowniczych, w Wydziale Personalnym 23% pracowników było Żydami, a w kierownictwie było siedmiu Żydów. Wydział do spraw Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) składała się w 33% z Żydów, wszyscy oni zajmowali stanowiska kierownicze. W Wydziale Sanitarnym Żydzi stanowili 49%, w Wydziale Finansowym 30%. (….) Zarządem Politycznym Wojska Polskiego dowodził Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowiecki). Zarząd składał się z 44 osób w tym z 34 Żydów. Stanowiska dowódcze obsadzone były przez Żydów (udających katolików, co budziło w wojsku zgorszenie). Wychowawcami politycznymi w Wojsku Polskim byli Żydzi. Na 28 odpowiedzialnych pracowników w wydziałach politycznych dywizji 17 było Żydami, na szczeblu pułku na 43 pracowników 31 było Żydami. Na 89 zastępców dowódców batalionów do spraw politycznych 57 było Żydami.

(….) Innym przykładem obecności „Żydów” (WP – wyznawców kabału, tory, bibli… i poddanych obrzezaniu. Kobietom też robino krwawy obrzęd i robią dalej) w komunistycznym aparacie terroru były Kielce gdzie 57% pracowników UB stanowili „Żydzi”. Od 1946 roku komendantem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa publicznego był Adam Kornacki (Dawid Kornhendler) agent NKWD. Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa był Albert Grynbaum. W kieleckiej bezpiece pracowali Moryc Kwaśniewski (szef wydziału personalnego wojewódzkiego UB w Kielcach) i Natan Bałanowski. Tłumaczem komendantury Armii Czerwonej był Wolf Zalcberg (garnizonem ludowego Wojska Polskiego dowodził sowiet Andrej Kupryj). „Żydami” byli też pierwszy sekretarz PPR w Kielcach Jan Kalinowski, prezydent miasta Tadeusz Zarecki, szef wydziału organizacyjnego PPR Julian Lewin, część pracowników wojewody – rzekomo wszyscy oni pozwolili by na spontaniczny i wielogodzinny pogrom Żydów w Kielcach. Instrumentem komunistycznego terroru było też ludowe Wojsko „Polskie”. Armia Berlinga tuszowała żydowskie pochodzenie kadry dowódczej (służyły temu powszechne zmiany nazwisk na polsko brzmiące). Zastępcami dowódców dywizji i brygad byli Żydzi, podobnie było na niższych szczeblach dowodzenia. Sowieci prowadzili politykę awansowania „Żydów” i wykluczania Polaków. Sam Zygmunt Berling jako student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1915 roku deklarował, że jest wyznawcą judaizmu.”

https://www.prawy.pl/historia/5475-w-prl-zydzi-stanowili-wiekszosc-kadry-kierowniczej

Aby zrozumieć te liczby dodam, że oficjalnie udział żydów w społeczeństwie drugiej połowy lat czterdziestych stanowił około….1 procenta. Było to jednak świadome kłamstwo, mające zakamuflować fakt semickiej dominacji. Dlatego po wojnie utworzono mit, który z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Kłamliwa propaganda głosiła jakoby w Polsce już nie było żydów. Nieprzypadkowo podawano, po wyzwoleniu Oświęcimia przez Armię Czerwoną, że zginęło tu 3 mln 400 tys ludzi żydowskiego pochodzenia, co odpowiadało prawie w stu procentach ich liczbie w przedwojennej Polsce. Ostatnie dane, akceptowane również przez samych żydów, oceniają liczbę zgładzonych w Oświęcimiu ludzi na 1 milion 100 tys. w tym 600-800 tys. żydów. Nawet polska Wikipedia podaje je i przyznaje, że: „Nadal jednak istnieją poglądy, podtrzymujące ocenę liczby ofiar w wysokości 4 lub więcej milionów osób. Liczby te wyprowadzane są z pewnych danych cząstkowych według zasad, którymi posłużyła się wspomniana komisja radziecka. Nie znajduje to uznania u większości współczesnych badaczy.”

Tymczasem, dla niepoznaki, zmieniano masowo nazwiska, a nawet imiona ojców i matek. Ciągłe przypominanie tematu „holokaustu”, miało również inny cel – ogrom cierpienia i krzywdy ludzkiej wykorzystywano cynicznie, aby każdego, kto byłby przeciwny obcej dominacji, przyrównać w propagandzie do hitlerowców. W ten sposób wytwarzano w zmęczonych i zdziesiątkowanych wojną Polakach, odruch nie poddawania Żydów jakiejkolwiek krytyce.

Tak więc od 1945 roku udaje się żydom zrealizować, po niepowodzeniu koncepcji tzw. „Judeopolonii”, projekt protektoratu nad rdzenną ludnością polską – judeobolszewię. To rękami tego lobby dokonano eksterminacji polskich elit patriotycznych.

4. 1968 – Kontrolowany desant „żydokomuny” na pozycje pro-zachodnie.

Interes syjonistów w rewolucji bolszewickiej doskonale sprecyzował Murry Butler podczas bankietu organizacji British – Israel World Federation w 1937 roku:

„Komunizm jest narzędziem, które służy do zniszczenia państw narodowych i do ustalenia jednego rządu światowego, jednej policji światowej i jednego pieniądza światowego (Henryk Pająk – „Piąty rozbiór Polski”)„.

Ponad 35 lat później, w 1972 roku, w tej samej British – Israel World Federation, światowe żydostwo oficjalnie zadekretowało rozbiórkę bolszewickiego komunizmu czyli ZSRR. Sam plan kontrolowanego upadku komunizmu, w wyniku auto-rozkładu, został nakreślony dużo wcześniej.

Po rozpadzie alianckiej koalicji syjonistów radzieckich i amerykańskich i nastaniu okresu „zimnej wojny”, polityka politycznego światowego lobby żydowskiego musiała ulec znacznej modyfikacji. Z czasem stało się jasne, że ZSRR nie zagwarantuje im ekspansji, ani nawet utrzymania wpływów, które systematycznie tracili. Po wojnie w siłę urosły Stany Zjednoczone, gdzie już od lat mieli oni niezwykle silną pozycję. Z czasem stało się więc jasne, że powstały z udziałem żydów i masonerii, sowiecki twór, musi przestać istnieć, ponieważ nie zagwarantuje on ogólnoświatowej dominacji syjonistów, co zdawało się być możliwe do zrealizowania, za pomocą Stanów Zjednoczonych.

W PRL, po śmierci Stalina, żydzi stracili w Polsce monopol na władzę i, pomimo utrzymania bardzo silnej pozycji, do głosu doszło stronnictwo natolińczyków, popierane przez Chruszczowa.

Wobec tych uwarunkowań w skali lokalnej, jak i wskutek zmiany polityki międzynarodowych syjonistów, skonstruowano plan desantu kilkunastu tysięcy członków elity żydowskiej na zachód, jako męczenników i ofiar „odwiecznego polskiego anty-semityzmu”. Już w 1956 kierowane przez nich lobby post-stalinowskie (tzw. „puławianie”) rozpoczęło organizowanie koncesjonowanej opozycji, takiej jak np. Klub Krzywego Koła, powołany z inicjatywy Bermana, lub Klub Inteligencji Katolickiej. Po utraceniu monopolu na władzę syjoniści zaczęli wszem i wobec krytykować błędy socjalizmu i „walczyć z systemem”. Tak tworzony był grunt pod wydarzenia z marca 1968 roku. Wtedy to lobby morderców naszego narodu przyjęło maskę patriotów broniących polskiej sztuki i kultury.

Wielu Polaków, czyni tutaj błąd przedstawiając lidera natolińczyków, Gomułkę, jako zwolennika „polskiej drogi do socjalizmu”, który mimo iż był komunistą, przejawiał resztki świadomości pro-polskiej i chciał Polski rządzonej przez Polaków. Niektórzy są nawet skłonni okrzyknąć go bohaterem narodowym.

Trochę światła na sprawę, rzuca – po raz kolejny – dr. Szcześniak w książce „Judeopolonia II”:

„Jako ciekawostkę można tu przytoczyć fakt, iż Julia (Luna) Brygisterowa, odpowiedzialna za politykę kadrową ZPP, założyła tajne żydowskie biuro matrymonialne, którego celem było kojarzenie małżeństw zdolnych i sprawujących władzę Polaków z młodymi Żydówkami (Gomułka, Jóźwiak, Zawadzki, Sztachelski, Bieńkowski, Kliszko i wielu innych)”.

Znamienne jest, że W. Gomułka brał udział w tajnej konspiracji „Żydów”, mającej zmylić miejscowych. Według żydowskiego prawa, był ostatnim Polakiem w swoim rodzie, a jego dzieci mogłyby być już uznane za „stuprocentowych” „Żydów”. Wobec tego zasadne jest podejrzenie, że Władysław Gomułka mógł również konspirować, w 1968 roku, kontrolowany desant „wypędzonych” członków lobby syjonistycznego, które sprawowało władzę w okresie stalinizmu. Zauważmy, że duża ich część została przy władzy, natomiast ani zbrodnie, ani okupacja z ramienia Sowietów nie zostały nazwane po imieniu. Nikt nie osądził katów narodu polskiego. Dopuszczono tylko kosmetyczną krytykę stalinowskich mordów i represji.

Sprawa rzekomego „wypędzenia” żydów do dzisiaj stanowi „argument” potwierdzający tezę „odwiecznego polskiego antysemityzmu”. Przykładowo, w trzydziestolecie wydarzeń marcowych organizowane były wielkie uroczystości, z udziałem żydowskiej Gazety Wyborczej, Fundacji Batorego oraz wiernopoddańczymi mowami „polskich”, kajających się polityków. Odbyło się seminarium pod wymownym tytułem „Co można uratować z dziedzictwa Żydów polskich po Holokauście, Kielcach i Marcu 68 ?”. Marzec 68 został przyrównany do obozów koncentracyjnych. A jak było naprawdę? Jerzy Brochocki pisze:

„Badając sprawę marca 1968 roku i jego konsekwencji szukałem jakiegokolwiek dowodu, że którykolwiek z ówczesnych emigrantów został do wyjazdu zmuszony. Ani w relacjach ludzi czynnych wówczas po obu stronach, ani w dokumentach na taki przypadek nie natrafiłem. (….) nikt dotychczas nie zaprezentował przypadku „wyrzucenia” Żyda z Polski, ani w marcu 1968, ani w którejkolwiek z poprzednich emigracji po II wojnie światowej”.

1968 był zaplanowanym początkiem zrzutu polskojęzycznych żydów na zachód. Zasilali oni min. organizacje emigracyjne. Wielkim paradoksem i kłamstwem było to, że w USA i Europie zachodniej byli i są znani i podziwiani jako anty-systemowi dysydenci i bojownicy o wolność i prawa człowieka. Tak rozpoczynają się przygotowania do procesu przygotowywania powrotu Żydów do władzy w Polsce – tym razem z ramienia USA, czyli międzynarodowej, żydowskiej finansjery”.

Źródło: https://tajemnice.robertbrzoza.pl/zydzi-chazarscy/uwaznie-czytaj-a-przezyjesz-szok-100-lat-agresji-zydowskiej-na-polske/?fbclid=IwAR1OFyfoIiwV0mydeLcCodISdQn69hlz5HHVsfOMDL7aT1ADU_BBUH7RSjg

[1] Część I artykułu: https://krzysztofjaw.blogspot.com/2019/11/100-lat-agresji-zydowskiej-na-polske_19.html

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad…

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

Źródło: https://niepoprawni.pl/blog/krzysztofjaw/100-lat-agresji-zydowskiej-na-polske-czesc-2

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle – blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.


https://niepoprawni.pl/blog/krzysztofjaw/100-lat-agresji-zydowskiej-na-polske-czesc-2

3 komentarze do “100 lat agresji żydowskiej na „Polskę” – część 2 (WP – agresji na Sławian)

 1. I mamy nowe spojrzenie na marzec 68, Po nich można spodziewać się wszystkiego.Wydaje się , że pewna, wyznaczona grupa z ich nacji, siedząc przy koszernym stole, ma za zadanie wymyślać coraz to inne, zaskakujące wydarzenia. Mają one jeden cel , jeśli chodzi o Polskę: zniszczyć ją całkowicie i nieodwracalnie. Każdy sposób jest dobry jeśli przyniesie zamierzony efekt.Nie liczą się z nikim i z niczym.Czują się bezkarni mając wokół siebie mury obronne straży, wojska, policji. Czego mają się bać? Rządy prawie we wszystkich krajach sprawują oni sami.Oni wymyślają prawo dla swoich potrzeb, Oni opłacają i sterują aparatem przymusu.Opanowali wszystko. Siedzą w bankach, są lekarzami, prawnikami, duchownymi,nauczycielami, kreują życie codzienne. Film, literatura, artyści, media telewizyjne radiowe, sport., prasa, do nich należą. Nic się nie prześlizgnie bez ich wiedzy, bo inwigilacja u nich bardzo się rozpowszechniła.Podsłuchują , szpiegują, wszystko o wszystkich wiedzą.
  Dlatego ci bezwzględni ludobójcy, kłamcy i złodzieje, będą posuwać się dalej i dalej, bo nie ma siły, która by ich zatrzymała w tym marszu do zawładnięcia światem. Niesamowita przebiegłość i podłość kieruje tym narodem. Rak w pierwszym stadium jest uleczalny, ale gdy zaatakuje cały organizm…żywiciel umiera. Co będzie pożerał pasożyt gdy ofiary zabraknie? Zginie również. Ale czy o to chodzi tym, którzy z tą chorobą walczą? Brakuje leku na tę przypadłość?
  Marzec 68 – a tak wielki uczyniono wokół tego hałas. Rozpaczał Duda, Kaczyński i pozostali z szeregu. Kto się na to nie nabrał?
  Każdego to w jakiś sposób ruszyło. Kto się nabrał na papieża Jana Pawła II? Kto się nabrał na Wałęsę i Solidarność? Kto się wciąż daje nabierać na każde ich posunięcie?Kto się nabrał na wiarę chrześcijańską , jako jedyną i prawdziwą? Kto się nabrał na umęczonego na krzyżu Jezusa, zbawcę świata, wieczną pannę i dziewicę, jego matkę? Kto pada na kolana przez Bogiem Ojcem, sprawiedliwym , wszechmocnym, miłosiernym, stwórcą świata?I kto chyli głowę przed narodem wybranym , ludem świętym? Święty? Świętość? Jak odróżnić świętość od zwyczajności? Na jakiej podstawie się ją ustala? Kiedy draństwo jest kanonizowane, a tylu ludzi prawych jest pominiętych?

  Polubienie

 2. Nie karano hitlerowskich bandytów, m.in. tak zwanych, naukowców, po zakończeniu II wojny światowej i nie karze się ich do dzisiaj, a oprawia w złote ramki. Przyjechał folksdojcz do Polski, tej nienormalnej, w jego ocenie, tej ,na którą przez wiele lat pluł i podkładał kłody pod nogi, z niemieckich i żydowskich ( unijnych) trybun, tej którą okradł z jej przemysłu. Folksdojcz, Niemiec z krwi i kości, potomek Krzyżaka i wróg Polski Słowiańskiej, przyjechał do tej Polski, niby nigdy nic, jak do swojego pałacu, huknął , dmuchnął i całe rzesze..tak, tak, ci z IV Rzeszy niemieckiej mieszkający w PO..(to raczej jest już żydowskie POLIN ), wyszły by protestować w odrywaniu Polin ,zasobnego w bogactwa naturalne, od Unii Europejskiej, czyli nieoficjalnie, Junii Żydogermańskiej ,połączonej z Watykanem w jeden korpus rządzący Europą. ( Z jednej strony obrzydliwa deprawacja, z drugiej bezdenna, rozmodlona do mitów , ciemnota, taki obraz jest dla Europy zaplanowany.)
  Polska jest im potrzebna do wielu celów. Np. wywóz do Polski z Niemiec śmieci i odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i życia.
  Do zbytu starej żywności, ( by zniszczyć polskie rolnictwo) oczywiście, po większej cenie, do upychania towarów słabszej jakości za większe pieniądze, do zamykania jej kopalni węgla pod pozorem dbania o powietrze, po to by sprzedawać Polsce swoją energię po wyższej cenie, …można by wyliczać. Te bogactwa naturalne mają służyć Niemieckiej Unii w czasie późniejszym, gdy już wytraci się Słowian.
  Przyjechał folksdojcz, zdrajca Polski, do Polski, i okazuje się, że jest u siebie!! Tysiące folksdojczów i im podobnych pokazało swoje ukryte oblicza i poszło za nim ujadając przeciw Polsce, wymachując obcymi flagami…
  Nie chcę być wcielona do IV Rzeszy Niemieckiej! Nie chcę być niewolnikiem , człowiekiem ostatniego sortu dla Niemców i Żydów zasiadających w światku niemieckojęzycznym zachodniej Europy! ! Nie chcę jej antycywilizacji, deprawacji, nie chcę jej zakłamywania historii, nie chcę jej angielskiego języka, narkotyków, wulgarnej nagości, nieludzkiej brutalności, i brudnych zwyczajów.
  Chcemy być w Europie???? Czy chcemy zaboru pruskiego? Czy chcemy całą Polskę wcielić do Niemiec!? Tak zwane wolne media, to są niemieckie media. Wcale nie są wolne, bo wciąż namawiają do szczepień przeciwko nieistniejącej epidemii.I wciąż trzymają niemiecką stronę.
  Folksdojcz, łamiąc szpetnie, irytująco , tak po niemiecku, literę „r” gardłuje na ulicach Warszawy …tej samej, która walczyła z niemieckim napastnikiem, tym samym, który ją zamordował, i zrównał z ziemią… ta Warszawa… a może już nie ta sama?> Tamta leży w grobie, a po tych grobach depczą zuchwale jej wrogowie, jej kaci i oprawcy pozbawieni sumienia! Wrócili tu, lub przesiedzieli w maskach, ukryci w norach i czekali na odpowiedni moment by się pokazać i zagardłować przeciwko Polsce!!
  Te stare kobiety , niby osoby z Powstania Warszawskiego, one dziś idą ręka w rękę z oprawcą Warszawy?! Albo, z racji podeszłego wieku, nie wiedzą co czynią, albo są podstawionymi agentkami niemieckimi.( kto je tam sprawdzi?) I szamoczą się w innym wrogiem Polski, z agentem Watykańskiej Mafii, Krzyżakiem, który sprzyja obozowi przeciwnemu, i nie wahałby się rzucić niechrześcijan na wielki stos! Bo ci, co nie wierzą w wymyślonego Zbawcę, Żyda z Nowego Testamentu, nie mają prawa żyć! Zabić ich!! Zabić! Poćwiartować, spalić, powiesić, utopić.. to wielkie miłosierdzie, być zabitym przez Krzyżowca! On diabła wypędza z ciała i do boga prowadzi… Dziękuję…postoję.
  A jakie wartości przedstawia sekta chrześcijańska? Te prosto z Św Inkwizycji, te z wojen krzyżowych i te z Konkwisty!
  Ale…czy na pewno jest to obóz przeciwny?
  Dlaczego ryży folksdojcz, pojawia się właśnie dzisiaj? Dlaczego ściera się z Krzyżakiem od miecza i różańca?Przecież sam ową mitologię wyznaje? Ten agent niemiecki i zdrajca Polski,prawa ręka niemieckiej władzy, trafia w sam punkt konfliktu obozu przeciwnego z Unią. Musiał wcześniej wiedzieć o tym posunięciu polskiego rządu w stosunku do Żydoniemieckiej Unii. A to oznacza, że wszystko jest z góry pomiędzy nimi ukartowane. To wszystko, co dzieje się na ulicach pod wodzą, z jednej strony folksdojcza, z drugiej krzyżaka, ma jeszcze bardziej skłócić obywateli Polski. Obywatelami Polski są nie tylko Słowianie, ale w przeważającej części Żydzi i Niemcy. Oni nigdy nie odpuszczą Polsce.
  I jeszcze uwaga dla tych, co nie znają mapy świata. Europa kończy się na Uralu, a nie w na granicy polsko niemieckiej.
  Oblicze, jakie pokazuje tak zwany rząd polski i jego mniej lub bardziej widoczne satelity, jest obliczem bezdusznej, nieludzkiej maszyny. To nie są ludzie. Ludzie z tą maszyną walczą! Bo kto może patrzeć na cierpienie ludzi i.. i nic…Po prostu NIC!! NIC!!!!! Upiorny śmiech zewsząd dochodzi… straszny, upiorny śmiech rodem z niemieckich i austriackich (narodowości zmieszane z narodowością żydowską) obozów koncentracyjnych, ogrodzonych drutem kolczastym. Tam obok mężczyzn grasują też kobiety( kobiety?!) , obozowe kapo.
  Ludzie, stoi przed wami ogromna góra czystego ZŁA! Chce z was wydusić życie, a wygaszać je może wieloma sposobami( trucizny wszechobecne, zimno, głód, analfabetyzm,) i jak dotąd jeszcze nikt jej w tym nie przeszkodził. Mityczny demon właśnie nam się objawił.To jest ON! Wielogłowy, wielopłciowy, wielojęzyczny, i jak mu się wydaje, niezniszczalny.

  A co czeka Polskę po drugiej stronie tęczy? Gdy niby odskoczy od Unii i wskoczy… gdzie?
  Co czeka taką, uciekającą przed hordą wilków, Polskę? Rozwarta paszcza wielkiego niedźwiedzia ze śmiesznymi loczkami spadającymi ze skroni na policzki i długą po pas, brodą i jajowatą łysiną pokrytą wielkim ,czarnym kapeluszem. Maseczka , a pod nią buzieczka!
  Słowianie! To jest blog słowiański, a Was tu nie ma!! Co się z Wami stało? Depresja z powodu bezsilności?
  Nie zatańczycie poloneza, ani mazura, bo wam tego zakazano. Zamiast poloneza słyszymy w Nowy Rok pieśń Żydów z opery Nabucco, Verdiego, , zwana jako pieśń niewolników.
  (Zniewolone biedactwa!)
  Socjalizm, jaki nie był, dbał o polskie zwyczaje, o polską tradycję, polską literaturę, muzykę i sztukę. Nie wymyślał epidemii i nie truł „szczepionkami”. Jednak dyskryminował ludzi. Na przykład dawał punkty za pochodzenie podczas egzaminów na studia. Socjalizm nie dopilnował wielu rzeczy, chociażby łapownictwa. Ale wszystko zostało zaplanowane już podczas jego panowania,(puste sklepy i kartki żywnościowe) a zaplanowano to, co dzieje się dzisiaj. Ludobójstwo, ,bezkarność poli, mili cji…, nowy światowy rząd i jego panowanie po wsze czasy nad rzeszą zaczipowanych, ciemnych, młodych i zdeprawowanych wczesnym zachęcaniem ich do rozmnażania się, niewolników. Ci niewolnicy, nigdy się nie zbuntują przeciwko władzy, bo będą zaprogramowani na posłusznych, wystraszonych po śmierci piekłem, pracowników. W razie, gdy coś nie zadziała w systemie elektronicznym, odłączy się zbuntowanym zasilanie. A ONI już planują zainfekować Marsa!!
  Co tam Mars! Na mapie nie ma już Palestyny. W jej miejscu pisze, Izrael.
  (Ktoś drugie imię Jakuba, Izrael, wykorzystał, jako nazwę państwa, którego nigdy nie było). Polska, jeszcze zachowuje nazwę…ciekawe dlaczego?
  Sława i chwała niezłomnym Słowianom!

  Polubienie

 3. Jak mordowali ludzi , tak nadal ich mordują! Im wolno, bo nie o nich chodzi, Oni są nietykalni. Tak sobie wymyślili. Reszta, chociaż są do nich podobni, – to nie są dla nich ludzie. To są zwierzęta w ludzkim ciele, czyli…nic znaczącego. Dlatego ta ,nic nie znacząca, reszta może umierać. Kto wyciągnie pomocną dłoń, do tej reszty, tę dłoń bestie odcinają.
  Wy, wielogłowe bestie okupujące Polskę, niczym swoją własność!! Wy, stalowe, zakłamane nieludzkie nasienie, które kiedyś, w co bardzo wierzę, kiedyś zostanie starte w proch!! Nie do uwierzenia jest to, co widzę i co słyszę, co dzieje się w kraju Słowiańskim, w pięknej, pachnącej ziołami Lechii! A dzieje się…pod znakiem krzyża…a krzyż ten, to znak kłamstwa, znak śmierci, znak sekty nieludzkiej przynoszącej śmierć w cierpieniach!! Taką bowiem śmierć, wielogłowa bestia zgotowała ludziom nie raz i nie dwa… i stoi przy nich, i patrzy kamiennym wzrokiem jak ci ludzie błagają ją o pomoc, i bestia wierzy, i cierpliwie, niewzruszenie czeka , że wkrótce te słowa błagalne umrą wraz z tymi, którzy je wypowiadają. Bestia jest sadystą i radością napawa ją cierpienie innych istot. Obserwuje, czeka…do samego końca i nic, nawet sierść na niej nie drgnie. Może się tak bawić w pana życia i śmierci, bo sądzi, że jest silna i nic jej nie przeszkodzi w tym procederze! Nie ma sumienia, ani honoru, ani wstydu… CISZA!!
  Bestia dba tylko o swoje łby. Bestii nie może spaść włos z głowy! Bestii nie można dotknąć kwiatem.Ona uważa się za człowieka. Ona wręcz się oburza, że można od niej wymagać,żeby pomagała komukolwiek, kto według niej, nie jest człowiekiem.
  Czy tego nie widać , czy nie słychać, kto okupuje Polskę? Kto nią zarządza?! To nie są Słowianie!! Słowianie okazują pomoc drugiemu człowiekowi, za co im chwała i sława na wieki! O, gdybym mogła być czarownicą… gdybym tylko mogła nią być….lasy znów zaśpiewały by pieśń wolności przy ognisku, a rącze konie uniosły by nas na szumiący trawami, pachnący ziołami bezkresny step. To nasz żywioł, Słowianie!
  Dzieje się bestialstwo na naszych oczach, ale wcale nie jesteśmy bezsilni! Słyszycie bandyci?! To bez znaczenia że wasze media wykasowały nas ze swoich stronic. My wciąż tu jesteśmy! Nie pokonacie nas!
  Jeżeli ulitujesz się nad gadem i życie mu darujesz, on odrodzi się niczym hydra, i ciebie życia pozbawi.

  Wyrażam wielkie uznanie dla Słowianina Mirona za prowadzenie tego bloga.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s