Bogini Uboża

 


Uboża-Domacha córka Czarnogłowa i Białobogi. Dba o spokój domu i jego powodzenie, o dobrą weń domową i domowy dobytek. Domacha (Domasza, Domowicha), czyli Pani Domu, władczyni wszystkiego, co w nim jest. Domacha jesl Panią Domu i Władczynią Ogniska Domowego, a pomagają jej Skrzęty zwane także Skrzatami.


Czytaj dalej

Bóg Bożebóg

 


Bożebóg-Radogost syn Czarnogłowa i Białobogi. Opiekuje się gospodarstwem jako całością spraw z nim związanych. Pilnuje spichrza kiedy nie ma w nim Body, opiekuje się domem, przychówkiem i dobytkiem kiedy nie ma w nim Uboży, opiekuje się Bodrym światłem pod nieobecność Body. Jest Panem Ludzi, a więc od niego zależy to jak się ludziom w ich bycie ziemskim wiedzie, co mają a o czym nie wiedzą, co posiadają. W jego szczególnej opiece pozostają drzewa Leszczyny.


Czytaj dalej

Lechistan Lachistan Lachy i Lechoi

Jan Długosz, wybitny polski historyk i jednocześnie kanonik, w swych rocznikach zarysował m.in. prastare dzieje Polski i wcześniejszego Lechistanu. Pamiętajmy, że historyk był o niemal 600 lat bliższy tej epoce niż my. Nie miał internetu, jednak miał dostęp do tronów i wielu duchownych, a tym samym do dość elitarnych wówczas źródeł. Sam akcentował, że spisywał dzieje dla potomnych, sam także podkreślał, że dokonywał wielokrotnych poprawek swych zapisów. Co ciekawe, w jego rocznikach nie znajdziemy wyłącznych pochwał i hagiografii książąt, królów czy możnych, a często ich surowe oceny, co winniśmy docenić, jako odważne.

Korzystając z dzieł Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, miał także zapewne dostęp do innych, pisanych i niepisanych, źródeł. Zanim odrzucimy jego opis prastarego Lechistanu, rozważmy czy można to było zrobić lepiej…


Źródło oryginalnego artykułu


Czytaj dalej

Nacjonalizacja pieniędzy – Słowianie dzisiaj

Nacjonalizacja pieniędzy Nacjonalizacja pieniędzy. Walka o suwerenność monetarną. LINK DO ARTYKUŁU: http://nawigatorzy-jutra.pl/wp-conten. Artykuł napisany jest językiem naturalnym i jest przeznaczony dla wszystkich inteligentnych, myślących ludzi – niekoniecznie ekonomistów. Neoliberalne wykształcenie ekonomiczne, skróty myślowe i nawyki generujące przywiązanie do liberalnych dogmatów, może stanowić przeszkodę w zrozumieniu tego opracowania, gdyż opracowanie odrzuca wiele podstawowych twierdzeń teorii liberalnych i opiera się na przekonaniu, iż obecnego wadliwego ustroju monetarnego, który ukształtował „mentalność kupiecką” wśród ludzi (homo economicus),  nie da się zreformować – trzeba go całkowicie zmienić, zaczynając od określenia podstawowych wartości. Rozwój duchowości pośród ludzi jako warunek konieczny do przeprowadzenia zmiany ustroju monetarnego oraz jej powodzenia. 


O Otchłani na Weli – mitologia słowian

Otchłań


Najstraszniejszym miejscem w Otchłani jest okolica za Jeziorem Niemym i Jeziorem Bezpostaci, tam gdzie rozciąga się Jezioro Nieruchome. Cała ta przestrzeń zwana jest Grużą. Rzeka Rzek płynie tu leniwie samym dnem swego koryta, bo przy powierzchni skuta jest grubym lodem. Nadgrużański odcinek Rzeki Rzek zwany jest Martwicą. Na widok owego ponurego obszaru składają się rozwichrzonymi gruzowiskami skał Śnieżyste Pagórzysko i Wzgóry Lodowe. W tym właśnie martwym przytułku Nawi została poczęta przez Mora i zrodzona przez Marzannę Zmora.

Rzeka Rzek wpada do Otchłani z dwóch stron: od Raju przez Bramę Ciszy i od Założy Bramą Bezdroża. Jezioro Martwe, które zowią także Morzem, kończące bieg rzeki, mieści się blisko ściany dzielącej Otchłań od Założy. Na dnie owego Morza ma swój kryształowy, osobny pałac-zamyk Wodo-Wełm, jako że jest to największy obszar wodny i najgłębsze jezioro Weli. Na brzegu wznoszą się Sowicskały, nachodzi się przybytek zamyk Nyi i Pustosza Sowińca-Sowija. Jest to okolica, w której doszło do starcia między Sowim a sprytnym Socźrzałem. Było to dokładnie nad Jeziorem Zwierciadlanym, u podnóża Sowicgóry, która jest trzecią ze Szklanych Gór Weli. To jezioro ma powierzchnię skutą wieczystym lodem i przejrzeć się w nim można jak w zwierciadle. W Sowicskałach znajduje się także najgłębsza jaskinia, nazywana Grotą Zimną, która dochodzi do samego dołu Weli, na miejsce zwane Dnem Den. To tutaj Czstnota miała powić Prawica-Prawotę.


Czytaj dalej

Nasi „faraonowie” tu leżą

SłowianieDo Stonehenge w Anglii tłumy jeżdżą, by zobaczyć kilka kamieni w kręgu. My mamy coś lepszego. Ciało mężczyzny owinięto białym płótnem. Leży na wpół zanurzone w ziarnach pszenicy. Otacza je prostokąt z dużych kamieni. Mężczyzna ma śniadą cerę i czarne włosy.

Piramidy na Kujawach budowano około 5,5 tysiąca lat temu. Przetrwały w lasach, usypane z ziemi i obłożone wielkimi głazami, długie na sto metrów i wysokie na dwa-trzy metry. Przy ich budowie pracowały setki robotników


Źródło oryginalnego artykułu


Czytaj dalej

Czas na Wielką Zmianę, część 1 – Słowianie dzisiaj

Rozmowa z Czesławem Białczyńskim – specjalistą w dziedzinie wiedzy o Słowiańszczyźnie. Posłuchaj jaki jest związek naszej tradycji, liczącej wiele tysięcy lat, z czasami współczesnymi. Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów – „Księga Tura” i „Księga Ruty”Odkryli nowe Mykeny w Maszkowicach?!

Polskie-Mykeny


TAJEMNICA NA GÓRZE ZYNDRAMA. Przed archeologami jeszcze dużo pracy. XVI wiek przed Chrystusem – w tych czasach mogła prężnie działać osada w małopolskich Maszkowicach. Archeolodzy badają właśnie szczegółowo Górę Zyndrama. To właśnie tam miała znajdować się najstarsza warownia w tej części Europy! Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to odkrycie tak ważne jak dla świata Śródziemnomorskiego Mykeny.

Do tej pory twierdzono, że Góra Zyndrama powstała wyłącznie dzięki pracy rąk ludzkich na początku XX wieku. Faktycznie, została usypana, lecz najprawdopodobniej na… starożytnej osadzie! Archeolodzy pracujący od dłuższego czasu w Maszkowicach dokonali zaskakującego odkrycia – dokopali się do fragmentów murów obronnych czy elementów dawnej ceramiki.

Nie ma wątpliwości, że to ślady dawnej działalności ludzkiej i to datowanej na setki lat przed Chrystusem. Według archeologów w miejscu dzisiejszej Góry Zyndrama znajdowała się osada, w której mieszkało około 200 osób. Nie była to jednak historia jednego pokolenia. Ludzie żyli tam i rozmnażali się przez ok. 500 lat!

Co ciekawe, nie można stwierdzić, z jakiej cywilizacji wywodzą się dawni mieszkańcy Myszkowic, bowiem owa nie została przez historię nawet nazwana. Archeolodzy przypuszczają, że założyciele przywędrowali tam z terenów dzisiejszych Węgier. Aby potwierdzić wszystkie informacje przed odkrywcami jeszcze mnóstwo pracy. Wśród badaczy dominują naukowcy z krakowskiego UJ.


Źródło oryginalnego artykułu

Bogini Sądza

 


Sądza jest córką Prowego, Dabogi i Dziewanny, albo Plątwy. Włada osądami ludzkimi, rozsierdzeniem i pomstą, wyrównywaniem krzywd, ale i powoduje krzywdy i krzywe wyroki. Powoduje waśnie i jest odpowiedzialna za wykonywanie kary. Często powoduje troski i zgryzoty. Pani Osądu i Sierdzy, Władczyni Przywar, Pani Waśni i Kaźni.


Czytaj dalej