Jakie zioła palili przodkowie?

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Czwarta rzecz którą znali Słowianie to lulek. Palenie lulka, lulanie się lulkiem, lulkiem się znieczulanie, rozweselanie, wreszcie eutanazja lulkowa – to są wszystko rzeczy historyczne. Jak to się stało, że powszechnie dostępny dla wszystkich za darmo lulek został w Polsce niemal doszczętnie wytępiony?

Stało się to za sprawą gorzelnianego, wódczanego biznesu królewskiego i magnackiego, za sprawą udzielanych za ciężkie pieniądze licencji na rozpijanie chłopów wódką a także za sprawą tych co rujnowali polską szlachtę sprowadzając jej za fortunę Tokaj z dalekich Węgier. Dwa bratanki. I do bitki i do szklanki. Zastaw się a postaw się. Nie pal lulka co byle cham może go urwać z pola i ususzyć. Zapłać za beczkę wina tyle, ile trzy twoje wsie wypracowały przez rok. Pokaż, na co cię stać. Jak cię nie stać zarób na chłopach. Niech kupują wódkę od Żyda i każ sobie płacić działę, a za lulek batem lej.

Po konopce taki pomysł wyśmiejesz, ale po gorzale wyda ci się całkiem sensowny. O historii tragicznego związku Słowian z wódką kiedy indziej. Nie zawsze tak było ale nie na dziś ten temat.

Więcej

Skąd się wzięli Słowianie

wiara-przyrodzona


 

„Choć opanowali rozległe przestrzenie wschodniej Europy, ich ekspansja pełna jest zagadek. Ludy słowiańskie zajmują większą przestrzeń na Ziemi niż w dziejach. To zdanie wygłoszone kiedyś przez Johanna Gottfrieda von Herdera, twórcę niemieckiej filozofii historycznej, uważanego za ojca slawistyki, do dziś budzi wątpliwości.

Czy należy je uznać za opis stanu wiedzy na temat historii Słowian, czy może jest ono faktem, z którym trudno nam, Słowianom, się pogodzić? A może stworzyliśmy po prostu swoista antyhistorie: niewytwarzania, niedziania się, nudy, bierności i stagnacji, która miała jednak doprowadzić do tego, że jesteśmy najliczniejszą w Europie grupa językową? Do dziś nie wiadomo właściwie, jakim sposobem.

Nie jesteśmy ludem takim jak Baskowie, którzy niemalże od czasów prehistorycznych mieszkają w jednym miejscu i są w stanie badać własną historię, sięgając w głąb tysiącleci. Nie stworzyliśmy imperium o spisanych dziejach, które wychowało wybitnych filozofów, charyzmatycznych władców i wizjonerów decydujących o losach świata, zostawiających po sobie świątynie i miasta, kodeksy, dzieła sztuki i szlaki handlowe.


Źródło artykułu


Czytaj dalej

Poznaj ciekawostki o naszych przodkach

ŚwiatowitArtykuł ciągle uzupełniany.

Słowianie zasiedlili Grecję (Peloponez), Kretę, Azję Mniejszą, Syrię, Półwysep Iberyjski, Maroko. Liczni Słowianie występowali w Egipcie. Poza tym osady słowiańskie znaleziono w Skandynawii, Islandii i w północnych Włoszech.

Berlin, Drezno, Lipsk, Greifswald, Brema, Wolgast, i wiele innych miast niemieckich zostało założonych przez Słowian.

Chorwaci mają podanie ludowe, że pochodzą z terenów obecnej Polski, a wyemigrowali około VIII wieku.

Słowianie, co było rzadkością w średniowieczu, dbali o higienę. Każda wieś posiadała przynajmniej jedną łaźnię, banię (bardziej gorąca wersja sauny). Jeden z kronikarzy (niedługo podam szczegóły któż to był) dziwił się, że w jednej z dużych osad ludzie zażywają gorących kąpieli codziennie i to wraz z dziećmi. Było to dla niego niepojęte. Przecież wiara judejsko-rzymska uważała, że częste mycie się jest grzechem.

Słowianie wprowadzili do Europy piece, które były umiejscowione wewnątrz chat. Rzecz wówczas niespotykaną.

Słowianie byli mistrzami w budowie drewnianych mostów. Najdłuższy z nich na jeziorze Teterow (RFN) liczy 3 m szerokości i 750 m długości.

Waregowie po osiedleniu się na Rusi nie tylko przejęli zwyczaje Słowian, ale również porzucili swoje straszne drakkary na rzecz słowiańskich dłubanek.

Skandynawowie przejęli od Słowian topór. Nawet nazwa pozostała ta sama taparoex.

Niektóre wsie w środku zimy  przenosiły się do lasu na obóz. Powód? Zimnem starano się wytępić robactwo żyjące w chatach.

Czytaj dalej

Haplogrupy

Robert Surma, Haplogrupy, wyd. 3bird Projects, Tychy 2010.

Czym jest haplogrupa?
Wyrażenie pochodzi z greckiego ἁπλοῦς (jednolity, pojedynczy, prosty)1 i oznacza jednolitą (podobną genetycznie) grupę ludzi. Haplogrupa to po prostu grupa osób o podobnych wynikach testu. Ta jednolitość jest wynikiem posiadania podobnej grupy genów (w uproszczeniu), znajdującej się bądź to w męskim chromosomie Y-DNA (dziedziczonym w niezmienionej postaci z pokolenia na pokolenie tylko w linii męskiej), bądź to w mtDNA (mitochondrialne DNA2 jest przekazywane przez matki córkom i synom, ale dziedziczone tylko w linii kobiecej).

Różnice genetyczne między poszczególnymi osobami (a także grupami osób) powstają w wyniku trwałych (niezmiennie dziedziczonych) mutacji genetycznych3 zachodzących co kilkaset lat w markerach nazywanych SNP (Single Nucleotide Polymorphism) lub częściej w markerach STR (Short Tandem Repeats), gdzie mutacje polegają na różnej ilości powtórzonej struktury zasad w markerze (ilość alleli).

Należy zauważyć, że tylko mutacje w SNP są podstawą do wydzielania osobnych haplogrup; różnice w STR są różnicami mniej istotnymi, tzn. osobowymi. Na podstawie ilości tych mutacji i podobieństwa, można odtworzyć migracje ludów. W oparciu o testy DNA ustalono okres, w którym powstał pierwszy chromosom Y-DNA, tzw. „Y-chromosomalny Adam” (było to 60-90 tys. lat temu – według starszych szacunków – lub ok. 144 tys. lat temu według obliczeń z sierpnia 2009).

Ustalono także, że pierwsze mtDNA, tzw. „mitochondrialnej Ewy” powstało 143-200 tys. lat temu. W obu przypadkach było to w środkowo-wschodniej Afryce. Najbardziej pierwotnym (obecnie żyjącym) plemieniem jest afrykańskie Khoisan – od pierwszego człowieka dzielą ich tylko 2 mutacje. W przypadku haplogrupy R, będzie to 120 mutacji, a dla współczesnego Europejczyka (podhaplogrupy R) będzie to ok. 220 mutacji. Więcej w pracy: Robert Surma, Haplogrupy, wyd. 3bird Projects, Tychy 2010.

Genetyczne odkrycia 2010/2015 – Nowa Genealogia Słowian i innych ludów Białego Lądu (Europy) | białczyński

Co do hinduskiej populacji R1a1a trzeba wiedzieć i brać pod uwagę, że na podstawie tekstów hinduskiej świętej księgi Rygwedy i innych badań, zwłaszcza archeologii i językoznawstwa, światowa nauka dotąd uważa indoeuropejski lud Ariów, który dał początek kastom braminów hinduskich i hinduskim Indoeuropejczykom, raczej za najeźdźców z północy w połowie II tysiąclecia p.n.e., co potwierdza genealogia genetyczna. Dlatego Genetyka na portalu Eupedia podkreśla: „Kapłańska kasta braminów  składa się niemal wyłącznie z haplogrup R1a1, R2 i J2a (chociaż R1a1a stanowi dwie trzecie z linii), przybyłych w ramach indoaryjskiej migracji z zewnątrz w epoce brązu 3500 lat temu”. Genealogia Y-DNA w badaniach A.K. zdaje się potwierdzać pochodzenie językowo indoeuropejskich Ariów od Słowian wschodnich, o czym niżej, w rozdziale o ekspansji Słowian.


Źródło artykułu


Czytaj dalej

Biblia – księga zbrodni (2) | blog polski

Nieskończenie miłosierny, nieskończenie sprawiedliwy, nieskończenie dobry… Czyżby? Prawdziwe oblicze starotestamentowego psychopaty i ludobójcy Jahwe.

Dawno przykładałem się do tego tekstu. Mam zamiar wyliczyć kilkadziesiąt wyczynów biblijnego psychopaty Jahwe. Dużą część zbrodni opisanych  w żydowskiej biblii Tanach – i w żydo-chrześcijańskim Starym Testamencie stanowią rasistowskie czystki etniczne. Ale są i “kary boże” wywierane na “narodzie wybranym”. Starotestamentowy Jahwe był mściwym, zazdrosnym, bezwzględnym satrapą. Najdrobniejsze przewinienia karał z bezlitosną surowością. Choć niekiedy bywał nadzwyczaj łaskawy. Np. podczas rzezi Jerycha, dokonanej przy jego wydatnej pomocy nakazał oszczędzić nierządnicę Rachab (i jej rodzinę) za jej wcześniejszą pomoc izraelickim szpiclom. Choć nierząd nakazał wcześniej w prawie rzekomo przekazanym Mojżeszowi na Synaju karać śmiercią. Niemniej za przysługę oddaną przez Rachab Izraelitom nierządnicy Jahwe nie nakazał ukamieniować.

A więc udajemy się szlakiem starotestamentowych zbrodniczych wyczynów Jahwe i “narodu wybranego”.

“Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. (…) A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go”.

Rdz 4, 4-8 http://www.nonpossumus.pl/ps/Rdz/4.php

Gdyby Jahwe przyjął ofiarę i od Kaina, ten by nie zabił brata.


Biblia – księga zbrodni (2) | blog polski.


Hebrajska Biblia: Plagiat Mitologii i zbeszczeszczony Monoteizm

W hebrajskiej biblii opowiada się nam wiele różnych historyjek, ale największa z tych historii, jaką trzeba opowiedzieć, to historia tej właśnie biblii. Dr. Ashraf Ezzat.

Odsłanianie mitów. Związek z bogami/bogiem od zawsze był jednym z najstarszych ludzkich zainteresowań, i taki pozostał po dziś dzień. I choć słusznie można zakładać, że człowiek doby współczesnej posiadł postęp w filozofii i nauce o starożytnej Grecji i jej najwcześniejszych myślicielach, to jest równie słuszne, żeby przyznać wiarygodność starożytnym cywilizacjom Egiptu i Mezopotamii, gdy mowa o rozwoju religii i ewolucji sposobu religijnego myślenia.

W rzeczywistości, najwcześniejsze ślady ludzkiej wiary w Boga, jak jest to nam wiadome dzisiaj, można znaleźć w dolinie rzeki Nil oraz  na obszarze między rzekami Eufrat i Tygrys. Na pewno pierwiastki naszej wiary w najwyższego stwórcę świata odszukamy w hieroglifach i piśmie klinowym, na piramidach i w papirusach starożytnego Egiptu oraz na glinianych tabliczkach Sumeru… A nie w hebrajskiej biblii, w co wielu nadal wierzy.


Czytaj dalej

Kto kim kto rządzi

Historia, to bardzo dobra szkoła życia i właśnie dlatego historię należy dobrze znać. Kiedyś istniała grupa ludzi, których nazywano lewitami. Pomyślicie, że już pewnie wymarli, niczym dinozaury. Otóż nie, mają się całkiem dobrze i nie zanosi się na to, by im się miało pogorszyć. Zadacie mi teraz pytanie, po co się czepiam, jakichś tam lewitów. Ano, czepiam się dlatego, bo to właśnie oni, od wielu tysięcy już lat, rządzą społecznością ludzką.

Nic się o nich nie mówi i w tym właśnie, tkwi ich przebiegłość, czy mądrość, nazwijmy to jak chcemy, jednak oni istnieją. Skoro mówimy o lewitach, to trzeba powiedzieć, choć kilka słów, kim oni byli, kilka tysięcy lat temu. Wśród narodu żydowskiego istnieje jeden ród, lub kasta, można to nazwać jak się chce, bo przecież sedno tkwi nie w nazwie, dla uproszczenia nazwijmy ich lewitami.

Czytaj dalej