ZSRR pod żydowskim jarzmem


Od tłumacza: Przedstawiam tłumaczenie artykułu, napisanego w 1960 roku, które mam nadzieję znajdzie zainteresowanie. Mimo upływu 56 lat od chwili jego opublikowania, szereg informacji dla polskiego czytelnika może być nadal odkrywczych i szokujących. Poraża ogrom cierpień, jakie poniósł Naród Rosyjski od czasu Żydowskiej Rewolucji Październikowej i który nigdy nie cieszył się prawdziwą wolnością i prawami człowieka i obywatela. Który poniósł dziesiątki milionów ofiar w wyniku planowej eksterminacji klasy ludzi wykształconych, oświeconych, klasy średniej, ale też zwykłych chłopów i robotników. Naród ten został pozbawiony swojej rdzennej rosyjskiej inteligencji, która mogłaby otwierać prostym ludziom oczy na to, co się dzieje i która ewentualnie przygotowywałaby ten naród do zrywów powstańczych (tak jak Powstania w Polsce – 1830, 1863, Powstanie Wielkopolskie, Śląskie, Poznańskie-1956r., 1970 r., 1980r.). Naród ten był potwornie zastraszony i siedział pokornie pod butem żydowskiego rządu i nie okazywał oporu nieludzkiej władzy. A mimo to władza ta w poczuciu bezkarności i zgodnie ze swoją demoniczną ideologią Talmudyzmu dążyła do całkowitego fizycznego wyniszczenia tego narodu, jego kultury, religii, dziedzictwa historycznego.

Osobiście odczuwam smutek, gdy w dyskusjach Polaków  ocenia się Rosjan krytycznie, obciążając ich zbrodniami, popełnionymi na Narodzie Polskim (Katyń, wywózki na Wschód i Sybir, walka z podziemiem antykomunistycznym, Kościołem, kolektywizacja, cenzura, zamordyzm…). A przecież tego nie czynili rdzenni Rosjanie, nasi Bracia – Słowianie, tak samo gnębieni w tych czasach jak i Polacy, tylko przedstawiciele „narodu wybranego”. I dlatego najwyższy już czas, aby zmienić to nieprawdziwe nastawienie Narodu Polskiego do Narodu Rosyjskiego. Dążmy do poznania prawdy, dzielenia się nią z innymi. Przez ponad 70 lat ten Naród Rosyjski żył w niesamowitym upodleniu, nieludzkim traktowaniu, jak bydło. A czy i po upadku ZSRR zmieniło się znacząco na lepsze życie Rosjan? Przez otwarcie drzwi na Zachód Rosję zalała demoralizacja młodzieży, upadek moralności i dobrych obyczajów, totalne rozkradanie majątku narodowego, tworzonego przez pokolenia… Chodzi mi o to, że ten Naród przeżył o wiele więcej nieszczęść i biedy niż Naród Polski, powiedzmy od lat 20-tych XX wieku. I powinniśmy o tym pamiętać w dyskusjach o współczesnej Rosji i Rosjanach.
Brakuje mi bardziej szczegółowego przedstawienia sytuacji po upadku ZSRR w 1991 r., zwalczania się poszczególnych odłamów masonów i Żydów w przejmowaniu władzy i majątku w Rosji, przedstawienia współczesnej sytuacji w Rosji. No, ale to zawsze coś. Pozdrawiam. Andrzej L.

 ZSSR POD ŻYDOWSKIM JARZMEM

Autor: Iwan Pietrow / Иван Петров. Wydrukowano przez Komitet Rosyjskich Niewolników Żydowskiego Komunizmu. Ameryka. 1960.

Wszyscy nie-Żydzi łączcie się w walce o wolność swoich państw!
Precz z talmudycznym Rządem Komunistycznym!
Święty Jerzy (ros.- Георгий) wstań i ratuj!

Przedmowa

Autor – nie jest zawodowym pisarzem i dziennikarzem. Autor – to człowiek, który przeżył długie życie  i który widział wiele. Przeżył on w ogromnym żydowskim obozie koncentracyjnym, którym był ZSRR przed II Wojną Światową. Kiedy Hitler zaatakował ZSRR, Żydzi przykryli się Rosjanami i wysławszy swoje rodziny do Azji Środkowej, pognali Rosjan do obrony siebie. Po dostaniu się do niewoli, w końcu Pietrow znalazł się po II Wojnie Światowej w Ameryce, w 1960 roku zorganizował Komitet Rosyjskich Niewolników przeciwko Żydowskiemu Komunizmowi i wydał tę broszurkę. Broszurka ta – to jego doświadczenie życiowe i osobiste świadectwo. W broszurce są jeszcze jakieś nieprofesjonalne (amatorskie) rysunki i bardzo złej jakości odbitki fotograficzne, których niestety zamieścić nie możemy. Ta napisana w Ameryce książeczka jest próbą autora opowiedzenia Amerykanom prawdy o ZSRR. W związku z tym, broszura została napisana w języku angielskim i ja zawczasu przepraszam za możliwie niedokładny przekład na język rosyjski nazw niektórych instytucji byłego ZSRR, ponieważ autor dobrał dla nich specyficzne nazwy w języku angielskim.

Przedmowa autora

W komunistycznym Związku Sowieckim antysemityzm na podstawie Kodeksu Karnego karany jest śmiercią. Komunizm – to jest żydowska strategia polityczna, specjalnie opracowana do systematycznej likwidacji nie – Żydów, ponieważ zgodnie z religią żydowską, Żydzi są wybraną rasą, przeznaczoną do panowania nad światem. Wszyscy pozostali ludzie – to są zwierzęta w ludzkiej postaci. Żydowscy przywódcy nazywają komunizm „demokracją ludową”, ale tylko Żydzi kontrolują rząd i tylko Żydzi cieszą się prawami człowieka. Żydzi nazywają wszystkich nie-Żydów Gojami. Goj w tłumaczeniu z języka hebrajskiego – znaczy bydło.

Komunizm jest nadzwyczaj niebezpieczny dla wszystkich Gojów. Można samemu się o tym przekonać i sprawdzić, szacując jego występowanie: Europa Wschodnia, kraje Dalekiego Wschodu, Afryka, Indonezja, Ameryka – wszędzie Goje sami zabijają się nawzajem pod mądrym kierownictwem Żydów.

Pytania:

1) Dlaczego w dowolnym kraju, w którym komuniści dochodzą do władzy, likwidują oni w całości wykształcone klasy wraz z ich rodzinami?
2) Dlaczego w krajach komunistycznych komuniści konfiskują całą własność prywatną, w tym u robotników i chłopów, ale też i u tych, którzy otrzymują swoją porcję chleba z rąk żydowskich przywódców?
3) Jak żydowski komunistyczny rząd stwarza totalny głód w krajach, gdzie zawsze było dużo żywności?
4) Dlaczego żydowscy przywódcy przyjmują wyłącznie najniższe elementy z Gojów do swojej partii komunistycznej?
5) Dlaczego tajny Komitet Żydowski co 5 lat czyści partię ze zbędnych Gojów?
6) Dlaczego w ZSRR istnieją równoległe żydowskiej organa władzy, odpowiadające każdemu poziomowi władzy cywilnej.
7) Dlaczego na każdego założona jest tajna teczka, w której przechowywane są informacje o nim?
8) Dlaczego na 600 tys. osób, pracujących w organach, ponad 400 tys. to Żydzi?
9) Dlaczego Armia Sowiecka składa się z dwóch części: armii czynnej i oddziałów zaporowych?
10) Dlaczego w ZSRR funkcjonują dwa rodzaje sądów: zwykłe karne, przez które przechodzi tylko 10% spraw i Trybunały, przez które przechodzi 90% spraw?
11) Dlaczego Żydzi w ZSRR mają prawo do emigracji, a Goje nie mają prawa nawet poruszać się wewnątrz kraju?
12) Jeżeli Rząd Sowiecki jest rosyjskim, tak jak rząd carski, to dlaczego międzynarodowy Syjonizm dał Trockiemu i Leninowi 48 mln dolarów, co odpowiada dzisiejszym 2 mld dolarów?
13) Ostatnie wydarzenia: W czerwcu 1960 roku Komitet Centralny Amerykańskich Rabinów podjął uchwałę, aby wystąpić o natychmiastowe zamknięcie Senackiej Komisji ds. Działalności Antyamerykańskiej. Pytanie brzmi… dlaczego są oni tak bardzo zainteresowani działalnością antyamerykańską?

W 1917 roku żydowscy konspiratorzy rozpoczęli realizować plan przekształcenia Gojów w niewolników zgodnie z Protokołami Mędrców Syjonu i nieśmiertelnymi naukami Talmudu. Na początku obalili oni Cara Mikołaja II i mianowali Rząd Tymczasowy, składający się z Żydów i Masonów. Masoni – to organizacja Gojów, służąca celom żydowskim. Masoni należą do czysto żydowskich organizacji, tak jak na przykład członkowie Komsomołu do partii.

Większość Rosjan nie miała pojęcia, że tym wszystkim kierują Żydzi. Wszystkich otumaniono komunistyczną frazeologią, aby odciągnąć od prawdziwego stanu rzeczy.

Na początku żydowscy przywódcy obiecywali wszystkim wszystko: fabryki – robotnikom, a ziemię – chłopom. Goje nie wiedzieli, że są oni potrzebni Żydom tylko po to, aby usunąć rząd carski. Kiedy rząd carski został usunięty, Gojom zabrano wszystko.

Żydowscy komisarze działali zgodnie z Talmudem, który nie uważa za przestępstwo masowe zabijanie Gojów, ponieważ Żydowski Bóg wydał Gojów w ich ręce.

Rewolucja komunistyczna w Rosji – to totalna wojna Żydów przeciwko Gojom. Jednocześnie używają oni przy tym mądrych sloganów politycznych, stosują oszustwa, spiski, morderstwa i inne metody przestępcze.

Rewolucja komunistyczna

Żydowski Talmud głosi: „Ziemia powinna być napełniona Żydami”. Kiedy Żydzi pod koniec 19 wieku przejęli prasę na świecie i ogłosili ją w związku z tym za wolną, to zaczęli od najsłabszego ogniwa – zaczęli od Rosji. Dokładnie to opisuje Henry Ford w opublikowanej w 1921 książce „Międzynarodowy Żyd” i Rodionow w swojej książce „Plemię Piekła”. Rewolucja w Rosji została sfinansowana przez miliardera żydowskiego Jacoba Schiffa z Ameryki, jak również przez Otto Kahna i Paula Warburga – dwóch żydowskich miliarderów z Niemiec. Rosja musi wiedzieć, komu „zawdzięcza” swoje nieszczęście.

Po abdykacji Cara z tronu, Jacob Schiff dał pieniądze Trockiemu, a także przekazał 276 żydowskich ochotników z żydowskiej dzielnicy East Side w Nowym Jorku oraz statek z bronią o nazwie „Chrześcijana” (ros.- „Христиана”), któremu bardziej by pasowała nazwa „Antychrześcijana” (ros.- „Антихристиана”). Lenin otrzymał pieniądze od Warburga przez Parvusa, a także osobisty pociąg i 300 osób towarzyszących. Później ten pociąg przypisano Niemcom. Warto zauważyć, że kiedy Kanadyjczycy zatrzymani okręt Trockiego i aresztowali go jako człowieka, który ma zamiar działać przeciwko sojusznikom, Prezydent Wilson zapewnił uwolnienie Trockiego.

Ci żydowscy ochotnicy, którzy nawet źle mówili po rosyjsku wraz z rosyjskimi Żydami utworzyli rząd żydowski i uczynili Rosjan niewolnikami. Ponieważ w oczy bardzo się rzucało to, że żydowscy przywódcy nawet nie znają języka rosyjskiego, to uznano ich za Łotyszy i stworzono mit o  Czerwonych Łotewskich Komisarzach, chociaż ci wszyscy „tak zwani „łotewscy” komisarze faktycznie pochodzili z East Side w Nowym Jorku, to byli nowojorscy gangsterzy. Zatem, naród łotewski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stworzenie krwawego reżimu dla narodu rosyjskiego – ich okłamano. „Łotewscy” komisarze, w szczególności rozstrzelali demonstrację Zgromadzenia Ustawodawczego (Konstytuanty). A w ogóle, to byli żydowscy bojownicy, po prostu źle mówiący po rosyjsku. (Pomnik Łotewskich Komisarzy w Rydze – jest w rzeczywistości pomnikiem gangsterów Nowego Jorku).

Cztery osoby doszły do władzy: Trocki (Bronstein), Zinowjew (Apfelbaum), Kamieniew (Rosenfeld) i Lenin (po matce Blank). Wschodzącą gwiazdą był Jakow Swierdłow.

Gdy doszli do władzy, to zaczęła się między nimi walka o władzę. Najbardziej aktywnym wśród nich był Trocki – człowiek Jacoba Schiffa. Trocki zlikwidował Swierdłowa i jego człowieka Urickiego oraz innych; a także chciał pozbyć się Lenina, ale ślepa Kaplan chybiła. Pomimo faktu, że wszyscy wynajęci zabójcy byli Żydami, zabójstwa zwalono na Gojów i „w odwecie” ogłoszono czerwony terror.

Szczególną rolę odgrywał Semen Jefremowicz Dimonstein. Był on Przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego ds. gospodarowania gruntami pracujących Żydów (ros.- ВЦИК по землеустройству евреев). Dimonstein był również członkiem Trójki Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wraz z Dworsonem, Jadlinem i Piadinem, którzy byli cudzoziemcami, a te nazwiska mogły być wcale nie ich. Dimonstein i te osoby: Dworson, Jadlin i Piadin byli prawdziwym mózgiem na zapleczu Lenina i Stalina. Dimonstein powiedział Leninowi o antysemickiej ulotce napisanej przez Gorkiego.

Od tego czasu rozpoczęli oni systematyczną eksterminację Gojów, najpierw szlachtę i mieszczaństwo, a następnie – robotników i chłopów. Likwidację przeprowadzano wraz z rodzinami systemem taśmowym. Zlikwidowani zostali również kupcy, właściciele wszelkich nieruchomości,  przedsiębiorcy, dobrze żyjący chłopi. Wszyscy byli likwidowani wraz z ich rodzinami.

Żydzi również likwidowali masonów, czyli nie-Żydów, którzy pomogli im dojść do władzy, a także wszystkich działaczy religijnych, z wyjątkiem żydowskich. Właśnie dlatego Żydzi zawsze i wszędzie likwidują Masonów po dojściu do władzy – ponieważ Masoni to głównie nie-Żydzi. Cerkwie były wysadzane w powietrze, – synagogi budowano.

Żydowscy rzeźnicy i ich pomocnicy spośród zdeklasowanych Gojów nie tylko ich zabijali – oni ich torturowali. Jedną z tortur było oblewanie na mrozie zimną wodą nagich ofiar. Ofiarom wydłubywano oczy i obcinano uszy, zanim się je zabiło. Czerwoni komisarze zabierali nawet ubrania przed zabiciem swoich ofiar. Nabojów żałowano …, kiedy można było utopić albo spalić ludzi w masie, to tak i czyniono.

Zaledwie po roku żydowskiego rządu koszmarny głód nastał w kraju. Ludzie chodzili po całej Rosji, szukając jedzenia i zaczęli puchnąć z głodu.

Stopniowo Goje zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje i wstali do walki przeciwko Armii Czerwonej. Znam jeden z epizodów wojny między Regularną Armią Czerwoną a osobami cywilnymi: czerwoni zostali pokonani i wzięci do niewoli, wszyscy Goje, którzy walczyli po stronie czerwonych zostali wypuszczeni na wolność, ale żydowscy komisarze zostali utopieni w dole asenizacyjnym.  Ludzie nie mogli wybaczyć ich nieludzkiego okrucieństwa. Dlatego rząd żydowski zdał sobie sprawę, że jeśli niszczenie Gojów nie zostanie tymczasowo zatrzymane, to wojna się skończy nie na ich korzyść. Dlatego też ogłosili oni NEP – nową politykę „ekonomiczną”, który nie miała żadnego związku z gospodarką. To było w 1922 roku, tuż po prawie udanym Powstaniu Gojów w Kronsztadzie.

NEP

Żydowscy rządcy zostali zmuszeni popuścić zaciśniętą pętlę na gardle. Ludziom co nieco oddano,  pozwolono pracować, chodzić do szkoły i instytucji publicznych. Ludziom dano prawo do zmiany pracy, zawierania ślubów i życia wraz ze swoimi rodzinami. W tym okresie rządzący Żydzi nie rozdzielali żon od mężów w obozach koncentracyjnych, w celu zmniejszenia populacji. Po trochu zaczęło się odradzać życie. Drobni przedsiębiorcy, którzy nie zostali zabici podczas rewolucji, otrzymali znów możliwość robienia małego biznesu. Ludzie nie rozumieli prostej rzeczy: że żydowscy komisarze wycofali się tylko po to, żeby ludzie przerwali zbrojny opór, żeby się skończyła wojna domowa – to jest prawdziwy powód ustanowienia NEP.

Podczas NEP-u Żydowski Tajny Komitet ustanowił totalne śledzenie Gojów przez Gojów. Tajny Komitet Żydowski podzielił ludzi na klasy według różnych kryteriów, a nie tylko klasowych. Aż do 1929 roku nie było wiadomo, dlaczego oni to zrobili. W tym okresie Żydowski Rząd Komunistyczny zamierzał zlikwidować resztę ludzi wykształconych, którzy ocaleli w Rewolucję i wojnie domowej, a także tych ludzi, którzy byli w stanie domyślić się, co się dzieje w kraju.

Później historycy żydowscy będą to opisywać jako trudności związane z ruiną gospodarczą i powstawaniem nowego życia. W tym czasie Żydzi starali się rozpalić wrogość między Gojami, na przykład zabierając część własności jednym i dawania jej innym. Używali sąsiada przeciwko sąsiadowi, członka rodziny przeciwko członkowi rodziny i pomagali najciemniejszym warstwom ludności, aby ci mieli korzyści w porównaniu do innych.

NEP był manewrem w rękach żydowskich przywódców ZSRR. Wykorzystali oni przerwę na oddech, związaną z zakończeniem masowej likwidacji Gojów, do przegrupowania swoich sił. Potem zdecydowali się działać w inny sposób. Postanowili obciążyć naród pracą ponad siły i nie karmić, mając nadzieję, że Goje sami zdechną. Nazwali to programem industrializacji i kolektywizacji. A z NEP skończyli natychmiast: podnieśli podatki tak, że wszyscy ci, którzy pracowali, natychmiast zbankrutowali.

Koniec NEP-u

W 1929 roku NEP został wyrzucony do śmieci. Żydowscy rządcy postanowili znowu przejść do ofensywy zgodnie z nauczaniem Talmudu: „Kiedy Bóg podzielił ziemię, to oddał wszystkich Gojów Izraelowi.” Żydowscy rządcy zdecydowali, że mają dość gojów do realizacji swoich zadań, a reszta powinna być zlikwidowana jako wrogowie ludu. Pamiętajcie, że pod pojęciem narodu i ludzi, Żydzi zawsze mają na względzie Żydów!

Aby ułatwić sobie to zadanie, władcy żydowscy podzielili ludzi na następujące grupy:

1) Kułaki (ros.- Кулаки) – Goje, korzystający z pracy najemnej,
2) Podkułaczniki (ros. – Подкулачники – poplecznicy kułaków) – Goje, którzy nie korzystają z pracy najemnej, ale używają maszyny.
3) Mocnostojący (ros.- Крепкостоящие) – Goje, którzy nie mają maszyn, ale żyją dobrze.
4) Szeptuny (ros.- Шептуны) – wierzący w Boga, którzy potajemnie czytają Biblię, chrzczą i chowają dzieci zgodnie z tradycją chrześcijańską.
5) Podpiewały (ros.- Подпевалы) – biedni i robotnicy, którzy wyrażają krytyczne myśli.

Wszystkie te klasy zostały zlikwidowane w następnym okresie jako wrogowie ludu, ponieważ myśleli lepiej, niż reszta Gojów.

Poza tym byli:

6) Niedźwiedzie (ros.- Медведи) – ubodzy, którzy nie zgadzali się na przystąpienie do kołchozów. Zabrano im wszystko i posłano umierać na Północ.
7) Średnio rolni chłopi (ros.- Середняки) – zgodzili się wejść do kołchozu, ale jednocześnie odebrano im wszystko. Byli zmuszeni do pracy w kołchozach na rzecz żydowskiej rządzącej kliki. Jeśli ktoś wahał się między nimi to również był wysyłany na śmierć na Północ.
8) Ubodzy (ros.- Бедняки) – którzy w ogóle nie rozumieli, co się dzieje. To ich żydowscy władcy przyjmowali do partii komunistycznej i wykorzystywali do niszczenia innych Gojów. Nawet wyznaczano ich na przewodniczących kołchozów.
9) Parobkowie (ros.- Батраки) – też nie byli w stanie zrozumieć niczego i ich także wykorzystywano jako pomocników do zabijania Gojów.

To tylko niektóre z kategorii, które wykorzystywał rząd żydowski do niszczenia Gojów. Oprócz tego były też inne kategorie już wśród robotników i inteligencji:

1) Reakcjoniści (ros.- Реакционеры) – intelektualiści, robotnicy i chłopi, którzy nie zgadzali się otwarcie. Ich usuwano w pierwszej kolejności.
2) Uchylający się (ros.- Уклонисты) –  ludzie, trochę rozumiejący z tego, co się dzieje. Jeżeli gdzieś zdradzili się o tym w rozmowie, to także byli poddawani likwidacji.
4) Szkodniki (ros.- Вредители) – jeśli ludzie nie wykonywali planu, wyznaczonego przez żydowskich kierowników lub zdarzały się braki w pracy (wady produkcji), lub koń złamał nogę, to Goje otrzymywali metkę „szkodnika” i byli wysyłani na likwidację. Wiele diabelskich przestępstw zostało wymyślonych, aby zamieniać ludzi w przestępców, na przykład zbieranie kłosów. Wszystkie te przestępstwa dotyczyły też dzieci.

Miliony były wysyłane na Północ, do obozów, gdzie wszyscy umierali w ciągu kilku miesięcy.

5) Cwaniaki (ros.- Рвачи) – robotnicy, domagający się wyższej płacy.
6) Mazgaje (ros.- Нытики) – ludzie, którzy mówili o trudnościach życia. Tajne organa postępowali z nimi zgodnie z ich „narzekaniem”.
7). Latacze (ros.- Летуны) – ludzie, którzy nie mogli wyżywić swojej rodziny i szukali innej pracy. Jeśli rządcy uznali, że Goj niczego nie podejrzewa, to pracował on jeszcze przez kolejne 6 miesięcy, po czym pozwolono mu zmienić pracę.
8). Wagarowicze (ros.- Прогульщики) – ludzie, którzy spóźnili się do pracy 30 minut, otrzymywali tylko sześć miesięcy pracy przymusowej, ale jeśli byli nieobecni przez cały dzień, to karanie już szło pełną parą.

Szeroko stosowane było pojęcie „kolektywki”. „Kolektywka” – jest wtedy, gdy dwóch – trzech przyjaciół widziano kilka razy, jak spędzają czas razem, ale nikt przy tym nie wiedział, o czym mówili. Wówczas władze żydowskie dokonywały ich aresztowania i rozpoczynali sprawę, która kończyła się żałośnie.

W ZSRR rządcy żydowscy uważnie śledzą, aby nie było przyjaźni między Gojami. W ramach środków zapobiegawczych rozbijają rodziny, przenoszą do różnych miejsc, zmuszają do zamieszkiwania wielu rodzin w jednym mieszkaniu. Ludzie nie mają oddzielnych mieszkań. Ponadto, miesza się ludzi różnych narodowości po to, aby ludzie nie rozumieli się nawzajem, nie mogli ufać sobie, a co najważniejsze, żeby nie potrafili ujawnić szpiegów władz żydowskich. W ZSRR żyje ponad 100 narodowości. Pomaga to żydowskim przywódcom poprzez mieszanie ludzi stwarzać nieporozumienia między Gojami i sterować nimi bez żadnych przeszkód.

Jak tworzy się w kraju głód

Gdy cała ludność gojowska została podzielona na wrogie grupy, to zaczęto je likwidować, wykorzystując jedną grupę przeciwko drugiej. Cała populacja wpadła w stan przerażenia. Sprytniejsze osoby porzucały rodziny i udawały się, gdzie oczy patrzą, żeby po prostu przetrwać i uratować swoją rodzinę. Ale agenci organów żydowskich byli wszędzie, więc nie można było przez długi czas wypaść z ich oczu. Dlatego uciekinierów wyłapywano i likwidowano, aby nie było mądrzejszych od innych.

Chłopi zniszczyli 70% swego bydła, aby mogli być uznani za ubogich i uchronić się przed likwidacją.  Co nie zostało zniszczone, było konfiskowane podczas zapisywania do kołchozu. Aby zmusić Gojów do pracy, żydowscy kierownicy wymyślili kontyngenty, czyli normy produkcyjne.

Ludzi karano za 20 minut postoju, a za niewykonaną normę prześladowano jak za sabotaż. Ludzie pobiegli do miast i żeby temu zapobiec, żydowskie władze wprowadziły paszporty wewnętrzne i każdy człowiek musiał być zarejestrowany (zameldowany) w miejscu zamieszkania lub pracy. Zmiana miejsca zamieszkania dla Gojów została zakazana. Żydów to nie dotyczyło. Żeby Żydzi nie mieli problemów z wyżywieniem, zostały dla nich zorganizowane ukryte rozdzielniki.

Kiedy przed 1932 rokiem stworzono kołchozy dla Gojów i ukryte rozdzielniki dla Żydów, wówczas władza żydowska zdecydowała, że nadszedł czas, aby rozpoczął się głód.

Należało ponownie zlikwidować miliony Gojów. Głód było łatwo zorganizować, ponieważ wszystko co zostało wyprodukowane w ZSRR, trafia w ręce żydowskich przywódców. Zabrali ludności całą żywność. Nie było dokąd uciekać. Władze zablokowały wszystkie drogi i wykorzystały do tego celu   nawet wojsko. Żeby oszukać ludzi rozpuszczono plotkę, że żywność będzie. Ale kiedy ludzie tak osłabli, że już nie mogli donikąd uciekać, to nie dano im nic. Przywódcy żydowscy uważali głód za  broń polityczną: kiedy Goj głodny, to o niczym om myślał nie będzie. Ludzie cierpieli z powodu głodu, osłabli, okradali siebie i rząd i tym jedynie ułatwiali swoje zniszczenie. W ten sposób żydowscy władcy czynili Gojów niezdolnymi do oporu.

Żeby walczyć z plotkami na temat głodu i śmierci milionów ludzi, żydowscy przywódcy eksportowali żywność na Zachód. Nikt na Zachodzie nie mógł pomyśleć, że rząd jest w stanie eksportować żywność, podczas gdy miliony ludzi umiera z głodu.

Partia Komunistyczna

Po to, aby puszczać ludziom dym do oczu, rząd żydowski utworzył w partii komunistycznej wydział  dla Gojów. Przyjmowano tam elementy zdeklasowane i prostaków. Ludzie, którzy wierzyli we wszystko, co mówili im przywódcy żydowscy, realizowali ich polecenia.

Za otwieranie oczu ludziom na to, kto nimi rządzi, przewidziana jest kara śmierci za antysemityzm.

Rząd Żydowski uczy komunistów i członków Komsomołu nienawidzić wszystkich nie-komunistów, donosić na nich i robić wszystko dla ich zniszczenia. Tak więc, doktryna komunizmu polega na niszczeniu się Gojów nawzajem. Na przykład, aby uzyskać lepsze stanowisko, Goj powinien donieść na swego i im więcej on doniesie, tym większe będą jego szanse na awans. Metodyka ta pozwala Żydom ukrywać ich bezpośrednie zaangażowanie. Żydowska książka Talmudu Szulchan Aruch mówi: „Do Gojów należy się odnosić jak do zwierząt.” Rządcy żydowscy uważają, że Goje nie powinny mieć religii, albowiem nie można będzie się odnosić do nich jak do zwierząt. Wtedy będzie im trudno szpiegować siebie nawzajem i zabijać jeden drugiego.

Wyjątek z przemówienia komisarza Bielskiego na zamkniętym zebraniu obok stacji kolejowej Trójca – Majaki, czerwiec 1937 r.

Bielski powiedział: „Niektórzy przywódcy żydowscy, zwani trockistami, uważają, że muszą oni najpierw zniszczyć wykształcone klasy Gojów we wszystkich krajach za pośrednictwem światowej rewolucji komunistycznej. Dopiero wtedy Rząd Żydowski będzie w stanie zająć się likwidacją szerokich mas Gojów zgodnie z Talmudem. Ponieważ właśnie po rewolucji światowej władza wszędzie będzie należała do Rządu Żydowskiego. Natomiast jeśli planową likwidację Gojów prowadzić w jednym kraju, jak to się obecnie dzieje w ZSRR, to wówczas pozostali Goje mogą się o tym domyślić i spisek zostanie ujawniony bez osiągnięcia sukcesu. Wtedy Goje będą mogli wzniecić powstanie przeciwko Żydom i zniszczyć ich wraz z komunizmem. Zatem nie można budować socjalizmu (oznaczającego tajny spisek żydowski) tylko w jednym kraju. Komunizm w Rosji – to po prostu próba dla strategów żydowskich”.

„Druga część żydowskich przywódców, zwana stalinowcami, mówi, że cała propaganda na całym świecie została przez nas przechwycona i ujawnić nasz plan wcale nie jest tak łatwo. Nawet przywódcy gojowskiego rządu hitlerowskiego nie byli wystarczająco mądrzy, aby w pełni rozgryźć nasz plan.

Jesteśmy nadzwyczaj silni, aby ludzie jeszcze z wolnych krajów mogli interweniować. W większości w wolnych państwach rządy i prasa są przez nas sparaliżowane. Kto jest w stanie nas powstrzymać? Musimy nadal niszczyć „wrogów ludu” i im więcej ich zniszczymy, tym Goje będą bardziej bać się nas. Oddają oni jedną pozycję po drugiej nie dlatego, że są słabi, ale dlatego, że boją się nas. Dlatego musimy rozpoczynać niszczenie Gojów od razu, jak tylko przejmujemy władzę i kontynuować to bezwzględnie.”

Tylko taka, jak się okazuje, jest różnica między trockistami i stalinistami. Trockiści chcą zdobyć władzę na całym świecie i następnie zlikwidować wszystkich Gojów za jednym uderzeniem. Stalinowcy mówią, że nie ma na co czekać, należy likwidować Gojów w miarę możliwości.

Natomiast tak zwany system „Zachodniej Wolnej Demokracji” pod kontrolą żydowskich spiskowców, jest po prostu tylko pośrednim etapem na drodze przejścia władzy od rządów narodowych do żydowskich przedstawicieli.

Nauczanie marksizmu – to po prostu propaganda, mająca na celu wprowadzanie pełnego zamieszania wśród Gojów na jakiś czas, dopóki nie zostanie przejęta władza. Komunizm jest prosty – nie ma niczyjej własności prywatnej, za wyjątkiem żydowskiej. Według Talmudu wszelka własność nie żydowska jest uważana za niczyją, dopóki jej właścicielem nie zostanie Żyd. Tylko Żydzi mają prawo do posiadania własności, ponieważ rzeczy i własność w rzeczywiści są niezniszczalne, po prostu przechodzą one w ręce Żydów. A kwestia praw człowieka też jest prosta: według Talmudu  Goje – to zwierzęta bez duszy i dlatego prawa człowieka ich nie dotyczą.

Ukryty rząd ZSRR

Żydowscy władcy ustanowili karę śmierci za ujawnienie tajemnic Rządu Żydowskiego. Jakie są tajemnice Rządu Żydowskiego?

1). Rozmowy na temat trudnego życia ludzi.

2). Rozmowy o łagrach.

3). Podejrzewanie przywództwa żydowskiego o terroryzm.

4) Mówienie o tym, dlaczego 20 milionów mężczyzn oddzielonych jest od swoich żon i dlaczego znajdują się oni w obozach koncentracyjnych.

5). Rozmowy o tajnych rozdzielnikach.

6). Rozmowy o żydowskich organach bezpieczeństwa, i dlaczego większość w nich to Żydzi; a także   rozmowy o tym, dlatego na każdego Goja założona jest teczka.

7). Rozmowy o tym, że na stanowiskach kierowniczych przeważają Żydzi.

8). Rozmowy o żydowskich „Trójkach”.

„Trójka” – to prawdziwy organ istnienia dyktatury żydowskiej. Składa się on z trzech żydowskich przywódców. Trojka – to nie jest organ wykonawczy, tylko prawdziwy organ kierowniczy, który jest wyższy niż Specjalne Narady, spotkania.

9). Rozmowy o tajnych laboratoriach żydowskich, w których są testowane na więźniach trucizny, opracowane przez te laboratoria.

10). Rozmowy o specjalnie wywołanym głodzie.

11). Rozmowy na temat złota, które wykopują setki tysięcy więźniów dla rządu żydowskiego. Goje tego złota nigdy nie widzą.

12). Rozmowy o likwidacji więźniów w obozach.

13). Rozmowy o tym, że komunistyczny rząd zniszczył chrześcijańskie cerkwie, ale buduje synagogi i nie dotyka rabinów. O religii chrześcijańskiej mówią, że jest to opium dla ludu.

14). Rozmowy o Tajnych Trybunałach.

15). Rozmowy o tym, że tylko Żydzi cieszą stalinowską konstytucją. Że tylko Żydzi mogą emigrować. Wszyscy rosyjscy żołnierze po wojnie, którzy znaleźli się za granicą, zostali przymusowo dostarczeni do Związku Radzieckiego w celu ich zlikwidowania.

16). Rozmowy o tym, że rosyjscy Niemcy zostali wymienieni na niemieckich Żydów i dlaczego Rząd Żydowski podpisał traktat pokojowy z Niemcami.

Kiedy Rząd Żydowski czyści Partię Komunistyczną?

Co pięć lat, Rząd Żydowski czyści szeregi Komunistycznej Partii z Gojów, których był zmuszony używać. Rząd Żydowski wie, że Goje przestają donosić na swoich towarzyszy i o czymś się domyślają; dlatego Goje, którzy są w Partii Komunistycznej, okresowo są likwidowani. Wzajemne porozumienie między Gojami jest niebezpieczne dla przywódców żydowskich. Goje przestają bać się władz żydowskich i zaczynają ufać sobie nawzajem.

Rząd Żydowski skupia się na tworzeniu sytuacji, kiedy człowiek człowiekowi jest wilkiem.

I jak tylko Goje – komuniści stają się mniej gorliwi – następuje ich likwidacja.

Komunistyczna Partia ZSRR

W Związku Sowieckim w rzeczywistości są dwa rządy: widzialny i niewidzialny. Rząd widzialny składa się z komunistów różnych narodowości i ma być wywieszką dla Gojów. Każdy członek tego widzialnego rządu może być po prostu aresztowany przez organa żydowskie. Organa podlegają jedynie Rządowi Żydowskiemu.

Rząd niewidzialny składa się wyłącznie z Żydów. Rząd niewidzialny składa się z Trójek, Specjalnych Narad i Organów Bezpieczeństwa Żydowskiego (ros.- Троек, Особых Совещаний и Органов иудейской безопасности).

Trójki

Trójki składają się z trzech żydowskich przywódców. Trójka – jest prawdziwą władzą każdego organu administracyjnego. Nie są one reklamowane, nagłaśniane. Prawa ustanawiane są szybko i Goje w tym nie uczestniczą. Kto stara się wszcząć dyskusję, jest szybko likwidowany przez żydowską bezpiekę. Rząd żydowski, aby zmylić Gojów, wykorzystuje dla siebie nie żydowskie imiona i nazwiska. Ponadto rząd żydowski zwykle przemawia w imieniu robotników i chłopów. Że niby to robotnicy chcą takiej ustawy, a rząd podporządkowuje się życzeniu robotników.

Zazwyczaj bierze się jakiegoś robotnika i ten mówi, że nam, robotnikom, potrzebne jest takie prawo. Gdyby chciał odmówić – natychmiast zostałby zlikwidowany.

Książka „Tajny Rząd Światowy” mówi, że „powinniście zniszczyć wszystkie narody, które żydowski Bóg daje w wasze ręce.” Rosjan, Ukraińców i Tatarów on dał wam w ręce. Każdego roku Trójka daje  Specjalnej Naradzie plan likwidacji, dotyczący każdego regionu.

Sprawy, założone na każdą osobę, pomagają im w tym. Jeśli komuniści z Gojów nie biorą w tym aktywnego udziału, to Trojki dają polecenie żydowskim organom bezpieczeństwa zlikwidowania tych komunistów i zastąpienia ich nowymi Gojami. Ci nowi Goje są już w strachu i nie odważą się nie wykonać rozkazów żydowskich przywódców.

Każdego roku jest opracowywany tajny plan dotyczący rozdzielenia rodzin i wysłania mężów do obozów koncentracyjnych.

Jeśli w regionie zaczynają mówić o tym, że Żydzi mordują wszystkich, to Trójka po prostu daje rozkaz organom żydowskim zorganizowania głodu w regionie i zlikwidowania wszystkich na miejscu.

Trójka decyduje, kiedy pozbyć się Gojów, których rząd żydowski już nie potrzebuje.

Specjalne Narady

ZSRR podzielony jest na obszary (powiaty), a w każdym powiecie jest Specjalna Narada, składająca się wyłącznie z Żydów. Specjalne Narady wykorzystują Gojów do szpiclowania siebie. Na każdego obywatela ZSRR jest założona sprawa (teczka personalna). W tej sprawie (teczce) są wszystkie dane o człowieku: wykształcenie, gdzie pracuje, charakterystyki (opinie) oficjalne i tajne donosy. Żydowski członek Narady prowadzi kontrolę nad sprawami. Wszystko jest oceniane z następującego punktu widzenia: czy dojrzał już człowiek do likwidacji, czy jeszcze nie.

Specjalna Narada prowadzi proces likwidacji Gojów systemem taśmowym, ponieważ ich głównym zadaniem jest to, aby ludność nie żydowska pod względem umysłowym została sprowadzona do poziomu zwierząt. Gdy Trójka postanawia zlikwidować cały obszar (powiat), to wydaje ona rozkaz Naradzie Specjalnej, a ci wydają rozkaz żydowskim władzom bezpieczeństwa.

W pierwszej kolejności likwidują oni Gojów, którzy zaczynają wzbudzać u nich podejrzenia, że są oni zbyt inteligentni. Także wydają polecenia, aby obniżyć ceny zakupu dla kołchozów, aby chłopi pozostali nie tylko bez jedzenia, ale i bez pieniędzy.

Żydowskie Organa Bezpieczeństwa

Organa Bezpieczeństwa – są podstawą życia w ZSRR. Z 600 tys. pracowników – ponad 400 tys.- to Żydzi.

Istnieje tajny dokument żydowski zwany „Dziesięcioletnia wojna Hitlera przeciwko Żydom”. Dokument ten został opublikowany przez Instytut Spraw Żydowskich Kongresu Amerykańskiego, New York, str. 210. Mówi się w nim, że 5163 oficerów żydowskich organów bezpieczeństwa ZSRR zostało odznaczonych przez Rząd Komunistyczny. Oczywiście, nagrodzono ich za zlikwidowanie 60 milionów Gojów.

W 1937 roku stało się tak, że niektórzy żydowscy członkowie organów bezpieczeństwa zostali zlikwidowani. W odpowiedzi na to Żydowscy Przywódcy dokonali czystki partii i organów z Gojów. We wszystkich instytucjach organów bezpieczeństwa jest co najmniej dwa razy więcej Żydów niż Gojów.

W 1937 roku była silna opozycja wobec komunistów, ale nic to nie dało, ponieważ Żydzi infiltrowali  opozycję swoimi ludźmi i z opozycją się rozprawiono.

W 1918 roku według spisu ludności w Rosji było 142 mln 579 900 ludzi. Według spisu z 1926 roku było 143 mln 129 872 ludzi, czyli praktycznie bez przyrostu. Według spisu ludności w 1937 roku nie ma żadnych danych, ponieważ organizatorzy spisu zostali zlikwidowani, ponieważ spis ludności wykazał gwałtowny spadek populacji.

(Obecnie w 2002 roku w Rosji jest 140 milionów ludzi. W Indiach za ten sam okres czasu liczba ludności wzrosła o miliard ludzi. Pytanie: Jak aktywną musiała być eliminacja ludności w ZSRR, aby prawie przez sto lat populacja nawet się zmniejszyła?)

Tajne dane dotyczące spisu 1937 roku wskazują, że od 1926 do 1937 roku 25% ludności ZSRR  zlikwidowano przez Rząd Żydowski, co odpowiada 30-35 mln. ludzi.

Liczby te odpowiadają rzeczywistości – wiele wiosek niemal całkowicie wymarło.

W 1939 roku w celach propagandowych tak, po prostu, bez spisu, ogłoszono, że w ZSRR jest 175 mln. ludzi.

W czasie wojny ludność pięciu zachodnich regionów Rosji praktycznie zlikwidowana za współpracę z okupantem. Kilka milionów ludzi zostało dodatkowo wsadzonych do obozów w charakterze siły roboczej dla przemysłu zbrojeniowego, a po wojnie – zlikwidowanych.

Nawet teraz, w 1960 roku, pozostaje tajemnicą, ile dziesiątków milionów Gojów zlikwidował  Żydowski Rząd ZSRR.

Schemat rządzenia w ZSRR: Trójka Prezydium Rady Najwyższej (tylko Żydzi) i dalej w dół, na każdym poziomie oficjalnej władzy odpowiada totalnie żydowska Trójka i tylko żydowska Specjalna Narada.

Armia radziecka

Natychmiast po rewolucji w ZSRR został zniesiony Sztab Generalny. Wszystkim zarządzał Żydowski Komitet Wojskowo-Rewolucyjny. Obecnie armią sowiecką również kieruje tajna Wojskowa Rada Najwyższa, składająca się z żydowskich członków. Dopiero niedawno w 1953 roku zmarł jej niezmienny przewodniczący Lew Mehlis. Gojowscy generałowie i marszałkowie nie powinni znać prawdziwych planów wojennych ZSRR. Podczas II Wojny Światowej został wydany rozkaz do armii, w którym powiedziano, że instytut wojskowych komisarzy politycznych jest duszą armii. Praktycznie wszyscy oficerowie polityczni Armii Sowieckiej, z wyjątkiem tych, którzy brali udział w walkach, są Żydami.

Armia Sowiecka składa się z dwóch części: czynnej armii i oddziałów zaporowych (ros.- заградительных отрядов). Oddziały zaporowe składają się z oddziałów, wzmocnionych przez Żydów. Jednostki te stoją za armią z tyłu i strzelają przy najmniejszej próbie odwrotu. Ale jeśli wróg przechodził do ofensywy, to oddziały zaporowe jako pierwsze się wycofywały.

Armię mieszano Gojami różnych narodowości w celu pozbawienia ludzi wzajemnego zaufania. W 1941 roku, kiedy wojna się dopiero zaczęła, ludzie poddawali się do niewoli plutonami, kompaniami, batalionami, pułkami, dywizjami, a nawet armiami. W niewoli jeńcy prosili Niemców o zgodę na walkę z komunistami, ale Niemcy im odmówili. Hitler nie chciał pomocy od Rosjan. W swoim testamencie politycznym Hitler przyznał, że był to jego fatalny błąd.

Hitler zaatakował ZSRR, gdyż znał prawdziwy stan rzeczy. Hitler wiedział, że ZSRR – to przenośnik taśmowy do likwidacji nie-Żydów. Hitler wiedział, że ZSRR – to siedziba sztabowa światowego Syjonizmu. W 1919 roku Żydzi chcieli zrobić to samo w Niemczech, co zrobili w Rosji, ale próba nie powiodła się. W 1933 roku Żydzi znów próbowali przejąć władzę w Niemczech i urządzić tam rzeźnię jak w Rosji, ale i ta próba im się nie powiodła. Wówczas Żydowski Rząd sowiecki poprosił o pomoc Żydowskie Rządy Anglii i Ameryki, aby pomogły one materialnie w razie wojny z Hitlerem. Ameryka i Anglia dały zielone światło i ZSRR rozpoczął przygotowania do wojny z Hitlerem. Dlatego też Hitler wiedział, że ZSRR zaatakuje go i dlatego nie miał wyboru, musiał zaatakować pierwszy. Podobnie maleńka Japonia pierwsza wymierzyła cios w Stany Zjednoczone, ponieważ Japonia nie miała szans, a wojna była nieunikniona.

Hitlerowcy nie rozstrzeliwali żołnierzy, rozstrzeliwali oni komisarzy żydowskich. Jednak duża liczba rosyjskich jeńców zmarła z głodu i chorób zakaźnych, kiedy Armia Sowiecka przeszła do ofensywy i zaopatrzenie stało się niemożliwe.

Liczba rosyjskich jeńców, którzy poddali się Niemcom wynosiła ponad 4 miliony osób. W ciągu pierwszych 6 miesięcy wojny pozwolono jeńcom wracać do Sowieckiej Armii, dlatego jeńcy zaczęli uciekać z obozów niemieckich. Zostali oni wykorzystani w celach propagandowych, aby wymyślać historie o okropnościach niemieckiej niewoli. Ale po 6 miesiącach wszystkich uciekinierów zaczęto wysyłać do likwidacji, ponieważ zapotrzebowanie na historie propagandowe skończyło się.

Teraz żołnierz sowiecki stanął w obliczu trudnego zadania: z jednej strony – znienawidzony żydowski reżim komunistyczny, a z drugiej strony można było umrzeć z głodu i w niemieckiej niewoli. Jednocześnie Rząd Żydowski rozpoczął mądrą propagandę, że po wojnie już nie będzie żadnego niewolnictwa, a całkowicie nowe wolne państwo.

Rosjanie myśleli, że zachodnie rządy rozumieją niebezpieczeństwo komunizmu i wykorzystają wojnę, aby skończyć z rządem ZSRR. Ale Rosjanie pomylili się, nie wiedzieli, że zachodnie rządy również są kontrolowane przez Żydów. Zachodnie rządy zaczęły pomagać nie Niemcom, aby obalić Żydowski Rząd ZSRR, a sowieckiemu Rządowi Żydowskiemu. Dlatego w 1942 roku, gdy Armia Sowiecka  rozpoczęła ofensywę, Niemcy zdali sobie sprawę z popełnionego przez nich błędu, nie przyjmując pomocy sowieckich ludzi (jeńców).

Wiele uciekinierów z niewoli niemieckiej, zorganizowało oddziały partyzanckie, które walczyli zarówno przeciwko Niemcom jak i przeciwko Armii Sowieckiej. Ludzie byli w beznadziejnej sytuacji.

Pomoc sowieckim jeńcom wojennym, która mogła być okazana zgodnie z Konwencją Genewską, nie została okazana dlatego, ponieważ żydowscy przywódcy odrzucili pomoc dla jeńców sowieckich. Żydowscy przywódcy wiedzieli, że jeśli się będzie normalnie traktować jeńców sowieckich, to oni nie będą mieli żadnego powodu, aby walczyć za Rząd Żydowski. Natomiast rząd niemiecki nie był w stanie, znajdując się w warunkach blokady gospodarczej Zachodu, wykarmić jeszcze sowiecką ludność okupowanych terenów, plus 4 mln. jeńców wojennych oraz kraje Europy Wschodniej.

Zatem, oficerowie i żołnierze Armii Sowieckiej byli zmuszeni do walki z Niemcami. Kiedy w 1942 roku Niemcy zaczęli tworzyć armię z sowieckich jeńców wojennych, było już za późno.

Podczas wojny z Finlandią w latach 1939-40 oficerowie polityczni (politrucy), starający się zdobyć przychylność żydowskiego dowództwa, w czasie walk nie żyli dłużej niż jeden dzień. Ludzie nienawidzili ich. Przypomina się, że w czasach carskich pułk miał tylko jednego kapłana, natomiast sowiecki pułk miał 75 oficerów politycznych. Na wojnie fińskiej politrucy przebierali się w odzież żołnierską, starając się uniknąć śmierci, ale to im mało pomagało. Wówczas wyznaczali oni na swych  zastępców w walce zwykłych żołnierzy. To właśnie z tego powodu ogromny Związek Sowiecki nie zdołał zwyciężyć małej Finlandii.

Wybijanie oficerów politycznych (politruków) zaczęło się również z chwilą wybuchu wojny z Niemcami. Właśnie to było przyczyną klęsk Armii Sowieckiej na początku. Ludzie nienawidzili żydowskiego reżimu sowieckiego. Żydowskiemu Rządowi sowieckiemu udało się zorganizować grupy dywersyjne, działające za linią frontu. Niemcy rozstrzeliwali tych przebranych dywersantów, ponieważ nawet na podstawie Konwencji Genewskiej, cywil z bronią w ręku jest uważany za dywersanta i może być rozstrzelany na miejscu. Korzystając z tych przypadków, Żydowski Rząd rozpowszechniał propagandę, że niby to wojska niemieckie zabijają cywilów i chcą zniewolić ludność rosyjską i zagarnąć jej ziemię. Sowieckiej maszynie propagandowej pod kierownictwem Żyda Ilji Erenburga udało się uruchomić ogromną histerię oszustwa propagandowego i dezinformacji na temat okrucieństw okupantów na rosyjskiej ziemi, które zostały zebrane przez nich w tak zwanej „Czarnej Księdze” kłamstw i dezinformacji. W rzeczywistości, nieludzkie zbrodnie na rosyjskiej ziemi przez 25 lat dokonywał Rząd Żydowski i ich poplecznicy. W „Czarnej Księdze” twierdzono, że najbardziej ze wszystkich cierpi ludność żydowska. Natomiast na początku wojny, cała ludność żydowska, zwłaszcza z Moskwy, Leningradu i zachodnich regionów, natychmiast została wywieziona do Azji Środkowej, a o Rosjanach nikt nawet nie pomyślał.

Oddziały zaporowe

Żeby znów się nie powtórzyła historia fińskiej wojny, gdy politrukom strzelano w plecy, Żydzi wymyślili sposób, jak zmusić sowieckiego żołnierza do walki. To oni sami zaczęli strzelać w plecy. Tworzyli oddziały zaporowe poza linią frontu. Drugim zadaniem oddziałów zaporowych było tłumienie ruchu partyzanckiego, walczącego przeciwko władzy żydowskiej. Przywódcy żydowscy wiedzieli, że nie mogą powierzyć tłumienia narodowego oburzenia regularnej armii.

Kiedy natomiast rozpoczynał się odwrót, to oddziały zaporowe uciekały w pierwszej kolejności. Następowało to dlatego, ponieważ oni wiedzieli, że jeśli uciekający (wycofujący się) ich dopędzą, to trzeba będzie podjąć walkę. W wyniku tego sowieckiemu dowództwu było bardzo trudno odtwarzać przednią linię frontu. Stało się to właśnie w czerwcu 1941 roku. Żydowskie dowództwo nie zdołało przywrócić linii frontu, ale silne mrozy zrobiły to za nich w listopadzie.

W tym czasie byłem w czynnej armii w Wołogdzie i w grudniu 1941 roku zostaliśmy przerzuceni pod Moskwę w wagonach towarowych, jak bydło, bez broni, bez jedzenia. Tylko oddział zaporowy, który nam towarzyszył, miał wszystko. W Moskwie widzieliśmy porzuconą na pastwę losu ludność, plądrującą magazyny i sklepy. Ludność podpalała budynki przedstawicieli władzy, zawierające akta spraw na obywateli, a także atakowała przedstawicieli władz żydowskich, którzy nie zdążyli uciec. Jednak armia niemiecka w swoim letnim umundurowaniu już się cofała od stolicy, pędzona przez zimno.

Niektóre rozkazy Armii Sowieckiej

Podczas wojny Rząd Żydowski był szczególnie zaniepokojony utratą kontroli nad ludnością gojowską, więc zostały wydane specjalne rozkazy dla wojska.

1). Jeśli powołany do wojska Goj jest nieobecny więcej niż dwie godziny w swojej jednostce, to powinien być rozstrzelany na miejscu lub przekazany pod sąd Trybunału Wojennego.

2). Oficerowie i żołnierze, którzy poddali się do niewoli i powrócili do jednostki, powinni być rozstrzelani lub przekazani pod sąd Trybunału Wojskowego.

3). Goj- żołnierz czy oficer, który podniósł ulotkę wroga, powinien być zastrzelony przez swego dowódcę lub oddany pod sąd Trybunału.

4). Jeśli kilku żołnierzy lub oficerów zauważono kilka razy razem, a przedstawiciele dowództwa żydowskiego nie wiedzą, o czym oni rozmawiali, to tych żołnierzy i oficerów ma zlikwidować „Smiersz”* ze względów bezpieczeństwa.

5). Oprócz oddziałów zaporowych utworzono specjalny organ „Smiersz” – śmierć szpiegom. Przedstawiciele tego organu byli w każdej jednostce. Zadanie tego organu obejmowało likwidację żołnierzy i oficerów zgodnie z powyższymi rozkazami. Jedynie osoby pochodzenia żydowskiego tworzyły „Smiersz”.

W rezultacie nienawiść ludności rosyjskiej do swego reżimu była tak wielka, że gdy Niemcy zorganizowali Armię Rosyjską, to miała ona lepszą dyscyplinę i walczyła lepiej niż armia niemiecka.

*/ Smiersz (ros. Смерш – Główny Zarząd Kontrwywiadu „Смерш” Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR; skrót od Spiecjalnyje Mietody Rozobłaczenija Szpionow – Specjalne Metody Wykrywania Szpiegów, smiert’ szpionam – śmierć szpiegom – A.L.)

Niektóre rozkazy dotyczące wojska w czasie pokoju

W Sowieckiej Armii kontrola ewidencji broni odbywa się co tydzień. Dzieje się to dlatego, że żydowscy przywódcy są zaniepokojeni ewentualnym ubytkiem amunicji. Oni doskonale wiedzą, że wszyscy ich nienawidzą i podejmują środki bezpieczeństwa. Żołnierze nie mogą opuszczać granic jednostki, aby nie było komunikacji z ludnością cywilną. Zadanie politruków – wiedzieć wszystko o każdym żołnierzu. Politrucy prowadzą informację polityczną w celu „prania mózgów” prawie codziennie. Żołnierze, których się podejrzewa, ze są niepewni, przekazuje się w ręce „Specjalnych Wydziałów”. Wydziały Specjalne – to są organa, również znajdujące się w każdej jednostce i  składające się wyłącznie z Żydów. Wydziały Specjalne – to są organa dochodzeniowe, prowadzące śledztwo i przekazujące sprawy do Trybunału Wojskowego.

Oddziały tyłowe (Robocza Armia);
ros.- Тыловое ополчение (РабочаяАрмия)

Oddziały tyłowe składają się z ludzi, których krewni byli prześladowani przez organa bezpieki żydowskiej. Zabiera się ich na jakieś ciężkie prace i po wykonaniu których Gojów się likwiduje.

Sądy w ZSRR

W ZSRR są dwa rodzaje sądów: sądy tajne i sądy karne. Przez sądy tajny przechodzi 90% wszystkich spraw, są to przestępstwa polityczne przeciwko reżimowi żydowskiemu. Tajne trybunały żydowskie podlegają Specjalnej Naradzie. Specjalnej Naradzie jest nieznane pojęcie praw człowieka. Zadaniem tych sądów jest: poprzez przyspieszoną biurowość prowadzenia spraw zapewnić fizyczną likwidację niezadowolonych ludzi. Żyd Wyszyński doprowadził sprawę likwidacji Gojów do doskonałości naukowej.

Wydawanie Rosyjskich Uchodźców

W okresie między Rewolucją i II Wojną Światową ucieczka z ZSRR była niemożliwa. Po II Wojnie Światowej miliony Gojów trafiły do niewoli lub zdołali uciec na Zachód. Według Umowy Jałtańskiej tylko zbrodniarze wojenni podlegali wydaniu (ekstradycji) ZSRR. W jaki sposób rosyjskie kobiety i dzieci w pojęciu Amerykanów i Anglików trafiły pod określenie przestępców wojennych i zostały wydane ZSRR? Chcieli uciec spod jarzma żydowskiego, ale zostały tam odesłane z powrotem przez Amerykanów i Anglików. Amerykańscy dowódcy wojskowi wydawali ich przymusowo, na siłę. Wydano ich tylko dlatego, że pochodziły z ZSRR. Sowiecka Misja Deportacyjna natychmiast sporządzała opis osób, ładowała je do wagonów towarowych i wysyłała do likwidacji na Kołymę.

Ludzie wyrzucali swoje dzieci z okien i wyrzucali się sami. W Plattling i Dachau ludzie podcinali sobie gardła. Ludzie podpalali baraki i spalali się żywcem.

Oczywiście, ludzie wieszali się. Na drzwiach baraków stale kogoś usuwano z pętli. W Austrii Anglicy zastosowali trick: oddzielili mężczyzn, mogących stawić opór i zlikwidowali pozostałych. Kobiety rosyjskie i dzieci stłoczyły się w jednym bezsilnym tłumie, czekając aż Anglicy wepchają ich na ciężarówki. Niektóre kobiety uciekały do pobliskiej rzeki Draba i rzucały swoje dzieci do rzeki i same się rzucały. Większość utonęła. Ostatecznie wszystkich wepchnięto na ciężarówki i procesja ruszyła. Niektóre z rozpaczy popełniły samobójstwo, zaklejając usta i nos taśmą klejącą. Kolejne ofiary na ogromny ołtarz Syjonizmu.

Niektórym z uciekinierów udało się pozostać na Zachodzie, ale władze sowieckie odszukiwały ich krewnych w ZSRR, a uciekinierom kazano milczeć o żydowskiej tyranii w ZSRR pod groźbą rozprawy z ich rodzinami w Związku.

Przemysł w ZSRR

W 1941 roku w ZSRR wydobyto 150 mln. ton węgla. W USA wydobywano 440 mln. ton węgla. Niemcy wydobywały 370 (chyba mln.? – A.L.) ton węgla. W 1941 roku przemysł sowiecki był trzy razy mniejszy niż w USA. Wojna zniszczyła większą część przemysłu sowieckiego. Mołotow podał, że odbudowa przemysłu trwała aż do 1953 roku. Przez cały ten czas przemysł amerykański nabierał tempa. Teraz jest rok 1960 … Chruszczow oświadcza, że ZSRR dopędzi i prześcignie Amerykę w ciągu 6 lat? Oczywiście, że cała światowa propaganda żydowska chce przedstawić techniczny i wojskowy postęp ZSRR jako przykład do naśladowania dla jeszcze na razie wolnych państw. Obecnie 75% ropy naftowej daje Baku. Drugie pod względem wielkości wydobycia pola naftowe znajdują się w Rumunii. W czasie wojny amerykańskie lotnictwo zniszczyło rumuński przemysł naftowy. W 1953 roku Ameryka wydobywała 65% światowej ropy, ZSRR 15% i 20% pozostałe kraje.

Nienawiść głoszona przez Lenina i innych

„Musimy nienawidzić: Nienawiść jest podstawą komunizmu; Dzieci powinny nienawidzić swoich rodziców, jeśli tak jest, to dzieci są w naszych rękach”, – mówił Lenin (Zapisy Kongresu, tom 77, str. 1539-40).

„Nienawidzimy Chrześcijaństwa i Chrześcijan. Nawet najlepszych wśród nich należy uważać za naszych najgorszych wrogów. Oni głoszą miłość do bliźniego. Jest to sprzeczne z naszymi interesami. To, czego potrzebujemy – to nienawiść. Tylko wtedy podbijemy świat” – Anatolij Łunaczarski (Żyd), sowiecki Minister Edukacji, w przemówieniu w Moskwie w 1925 roku. (Wiadomości, Zapisy Kongresu, tom 77, str. 1539/40).

„Komuniści Jordanii są braćmi i siostrami Żydów – Komunistów z Tel Avivu, centrum komunizmu na całym Bliskim Wschodzie.” (New York American Journal, 25 kwietnia 1957 r.)

Jak to się stało, że w ZSRR zamknięto 2-3 synagogi? Po 40 latach żydowskiej tyranii teraz oni puszczają ludziom dym do oczu. W żaden sposób nie chcą dopuścić, aby ludzie zrozumieli, że komunizm – to jest dyktatura żydowskich miliarderów i bankierów.

W oficjalnym tygodniku „Za granicą” z 5.10.1933 roku było napisane: „Kapitaliści zagraniczni cieszą się z prześladowania Żydów w Niemczech i wykorzenienia komunizmu.” W ten sposób komuniści przyznają, że wykorzenienie komunizmu jest związane z wykorzenieniem Żydów.

Tajny spisek przeciwko gojom

Cytuję słowa Żyda Pana Dikisa, poświęcone pamięci Żyda Pana Lipmana. Cytaty pochodzą z książki Rodionowa „Plemię Piekła”: „Tylko my, Żydzi, jesteśmy ludźmi, dla których Bóg stworzył tę ziemię i to jest wola Boża, żeby wszystko należało do Żydom jako dziedziców Boga. Wszyscy inni – to bydło. Goje są stworzeni przez Boga, aby być niewolnikami narodu wybranego. Ludzka forma była dana temu bydłu po to, aby było to bardziej przyjemne dla dzieci Izraela. Izrael, jako słowo oznacza „Ten, który pokonał Boga”. Str.32.

Str. 39: „I od czasu, jak Bóg stracił wszechobecność i wszechmoc – Diabeł wmieszał się w sprawy tego świata”.

Str. 45: „Ani jednego dnia w ciągu tysięcy lat, Izrael nie żył w pokoju ze swoimi sąsiadami. Gdzie by tylko nie żyli Żydzi, wszędzie wzbudzają wśród Gojów demoralizację, korupcje, różnicę poglądów i biedę. W przeszłości, to właśnie Izrael był przyczyną upadku Egiptu, Babilonu, Asyrii, Grecji, Rzymu, Persji, Arabskiego Kalifatu, Imperium Hiszpańskiego, Monarchii Francuskiej, Imperium Tureckiego, Imperium Austro-Węgier, Cesarstwa Niemieckiego, Imperium Rosyjskiego, Niemiec, Imperium Brytyjskiego i będzie przyczyną upadku Imperium Amerykańskiego”.

Str. 46: „Wielu Żydów nie domyśla się o wielkości swego imperium, które rządził nimi skrycie przez ich kahały, synagogi i rabinów. Cała historia – to historia walki religii żydowskiej przeciwko pozostałym religiom”.

W konsekwencji, w celu uwolnienia się w całym świecie od jarzma żydowskiego, należy uwolnić się od komunizmu za pomocą walki zbrojnej.

Dodatek:

Sąd Najwyższy Izraela orzekł w 1956 roku: „Każdy antykomunista jest, z definicji, antysemitą i zdrajcą państwa”.

Deklaracja Rządu Sowieckiego z 1918 roku: „Antysemityzm i antykomunizm jest zdradą Ojczyzny.”

To jest przyczyną tego, ze setki milionów Arabów nie mogą zwyciężyć trzech milionów Żydów. Żydzi korzystają z nieograniczonej pomocy ZSRR i USA.

W Rosji przed rewolucją było 54.147 cerkwi i 25.593 domów modlitwy, a obecnie tylko 11.500.

Redaktor sowieckiej telewizji Salomon Rabinowicz powiedział zagranicznym dziennikarzom: „Żydzi w ZSRR mają taką samą liczbę synagog, jak Chrześcijanie cerkwi chrześcijańskich”. Jeśli w ZSRR nie ma rządów żydowskich, to dlaczego jest taka rozbieżność?

Boże chroń Rosję przed synami diabła!

Deklaracja Sądu Izraelskiego w 1956 roku: „Każdy antykomunista jest antysemitą i zdrajcą Izraela.”

Deklaracja Rządu Radzieckiego w 1918 roku: „Antysemityzm – to jest antykomunizm i zdrada Ojczyzny.”

To jest przyczyną tego, ze setki milionów Arabów nie mogą zwyciężyć trzech milionów Żydów w Izraelu, korzystających z pomocy Żydów ZSRR, USA i państw zachodnich.

Posłowie

Autor nie mieszkał w ZSRR po wojnie, aby widzieć przemiany, które tam się zaczęły po wojnie. W czasie II Wojny Światowej żydowskiej klasie rządzącej ZSRR udało się schować przed zemstą Hitlera za plecami narodu rosyjskiego. Dzięki temu w czasie wojny wyrosła wielka liczba rosyjskich dowódców i marszałków, z którymi należało się liczyć. Żdanow i Wozniesieński rozpoczęli walkę z judaizmem w partii. Żdanow został otruty, Wozniesieński, Kuzniecow i inni zostali brutalnie zakatowani w lochach beriowskiego NKWD, ale Rosjanie, którzy byli w kierownictwie kraju, kontynuowali ich dzieło. W 1954 roku to właśnie rosyjscy marszałkowie rozstrzelali Ławrientija Berię – jednego z głównych przywódców żydowskich; i to właśnie armia zapobiegła interwencji organów żydowskiej bezpieki. Od tego czasu rozpoczęła się odwilż i przesunięcie w wyższych sferach w kierunku rosyjskiego przywództwa. W rezultacie, ZSRR od lat 1960-tych zaprzestał wspierania Izraela i przeszedł na stronę Arabów. Izrael trafił na mapę celów jądrowych ZSRR. Od tego czasu już żydowscy dysydenci zaczęli walkę z rządem rosyjskim, która zakończyła się sukcesem w Drugiej (po 1917 roku) Rewolucji Żydowskiej w Rosji 1991 roku.

Tak więc historia ZSRR ma dwa wyraźne okresy: przed i po II Wojnie Światowej, którą Żydzi nazwali Wojną Ojczyźnianą. Przed wojną ZSRR był jawną Tyranią Żydowską i stanowił po prostu przenośnik taśmowy do likwidacji gojowskiej ludności. Po II Wojnie Światowej rozpoczęła niewidzialna walka w kierownictwie ZSRR, a od 1954 roku, po śmierci Berii, ZSRR stał się krajem kierowanym głównie przez gojowskich, nie żydowskich ludzi. Od tego czasu Żydzi w ZSRR zostali pouczeni, aby trzymać kierunek się na „przeczekanie”, „przestój” i kolejne zastąpienie kierownictwa rosyjskiego. Rozkaz ten otrzymano ze Specjalnego Komitetu ds. ZSRR zorganizowanego przy izraelskim premierze w 1951 roku (Komitet ten został zniesiony w 1993 roku w związku ze zrealizowaniem celów.) Żydzi w „odwilży” zmienili hasła i za podstawę polityki ogłoszono: pokojowe współistnienie, pokojowa praca i  rozbrojenie, co w praktyce oznaczało stagnację, chaos i upadek potęgi ZSRR.

W 1991 roku Światowy Rząd Żydowski, mający swoje siedziby w Ameryce, Anglii i Izraelu, pod płaszczykiem reform demokratycznych w Rosji sprywatyzował całą własność państwową i narodową w Rosji. Teraz, w 2003 roku, chodzi tylko o przejęcie władzy politycznej; i wówczas dla Gojów w Rosji nastąpi epoka nowego Terroru.

Co może Putin …? A co mógł Stalin …? – nic! Goje! Otwórzcie oczy i walczcie ze swoimi żydowskimi ciemięzcami wszelkimi środkami!

Źródło: CCCР под Еврейским Игом

Źródło: http://www.zarubezhom.com/podigom.htm

Tłumaczenie: Andrzej Leszczyński, 5.01.2017


Źródło artykułu

2 komentarze do “ZSRR pod żydowskim jarzmem

 1. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha …autor powyższego wywodu nawet po śmierci demona, ludobójcy, zbrodniarza wojennego, Stalina, boi się go naruszyć słowem( dobrym czy złym). Demon ów, chazarski Żyd ,Syn Żyda, Józef Dawid Dżugaszwili narodzony podobno w Gruzji, ( zażydziałej) wymordował miliony niewinnych ludzi w tym , swoją rodzinę, oraz tych, co stali najbliżej niego. Jego syn Jakow Dżugaszwili poszedł w jego ślady.Boi się, a może czci Bestię?
  A przecież Stalin to postać nr, JEDEN w ZSRR, to Pakt z III Rzeszą Niemiecką i Hitlerem, to najazd na Polskę. Stalin to postrach każdego, to Komunizm w ZSRR i w Polsce. To śmierć, represje, zsyłki, katorgi, donosicielstwo,tortury, dyktatura, tyrania, wszystko co naj, naj, naj, naj gorsze, a czego nawet do końca nie potrafimy sobie wyobrazić. Może dorównywać jemu oszołom Kaligula, lub straszliwe życie w Sparcie.

  Tak! O Stalinie zapomniano!! A nawet autor wywodu, stawia zaskakujące pytanie – CO MÓGŁ STALIN? – no właśnie… pytanie postawione przez wyraźnego zwolennika bestialstwa wobec ludzi i wykonawcy tego bestialstwa. , Otóż ON, niejaki STALIN, Demon ZŁA, Absolut Śmierci, Czarna Antymateria, jak władca absolutny ZSRR, mógł zrobić wszystko, czego zapragnęła jego kamienna dusza. On dał temu dowód mordując 30 milionów ludzi w tym Polaków, w Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku , Kołymie, Syberii.Mordował i represjonował po wojnie również Polaków. Pomijanie głównego Reżysera Kaźni , wypacza ów wywód. Jest on niekompletny, szczerbaty, a nawet pozbawiony kolumn podtrzymujących strop.Brakuje tu kręgosłupa, dlatego sprawa się wali w gruzy. Tego się nie da polubić.
  Cyt,/…/ Goje otwórzcie oczy i walczcie z waszymi żydowskimi ciemiężcami/…/ i ich bożyszczem Esencją Zła, z Synem Żyda.Oby anihilowano jego zatęchłe prochy. I co jeszcze śmieszy w obliczy setek lat historii, otóż chrześcijaństwo jako zbiór cnót i miłości bliźniego. /../ cyt. Nienawiść głoszona przez Lenina i innych.//./ Jakich INNYCH?
  cyt./…/ Boże chroń Rosję przed synami diabła./../ Czyjego Boga wzywa autor dzieła? Nie jest to żydowski Jehowa, a ściślej Pan …bożek Pan? Półkozioł? Goat? Gott? God? Kozioł? Tak to brzmi /../ to ja Pan, bóg Jakuba Izraela( Izrael imię Jakuba nadane mu przez Jehowę, ludobójcę) /…/ Same sprzeczności, autorze!! Same sprzeczności skryty wyznawco żydowskiego trójkąta!! To u was normalne – że Żyd na Żyda nadaje, aż mu się pejsy trzęsą.
  Cyt. /…/ Niektóre rozkazy armii sowieckiej…/../ Rozkazy okrutne. Niby kto te rozkazy wydawał? KTO TE ROZKAZY WYDAWAŁ w ROSJI Komunistycznej, w ZSRR ??????? KTO? Zmarły Lenin? KTO rządził ZSRR w tamtych latach? Chruszczow? Beria? Trocki?
  Autor „ZSRR pod żydowskim jarzmem” ma średniowieczną wiarę w boga i diabła ( wymyślonego rzez chrześcijaństwo w V wieku) tym samym nie musi się podpisywać,gdyż wiadomo, że to zwolennik żydowskiej sekty zwanej chrześcijaństwo, która przy pomocy najemników germańskich zniszczyła Słowiaństwo i zaprowadziła watykański terror, ciemnotę i brud. Żydzi polani wodą, i ci z pejsami w ogóle się od siebie nie różnią i tylko UDAJĄ, że się ze sobą kłócą by wprowadzić zamęt na świecie.
  Na dzisiejszych obrazkach w Polski widzimy głowy państwa Polskiego jak rabin z biskupem zgodnie ramię w ramie czczą zarówno Hanuki, jak i boskie narodzenie( skradziona data urodzin 25XII Mitry i nadana fikcyjnej postaci Jozuego/ Jezusa. PIS zgodnie z Watykanem i Chazarami z Ukrainy planują wyniszczenie całkowite Słowian. W tym celu nasyłają na Polaków CHazarów z Ukrainy i Banderowców , wielbicieli Hitlera, wspieranego przez Watykan, ( PiusXII) . NIe ma żadnych Ukraińców , wymordował ich Stalin. Są austriackie i Chazarskie Żydy wrogowie Polski.
  Godłem Ukrainy jest dziś chazarska Tamga! Kaczyński to Kalkstein, nazwisko austriackie. Żydy z Austrii przedostawali się na Ukrainę i tam zapuszczali korzenie,. Wojtyła to austriacki Żyd z matki Żydówki. Bez tego aktora amerykańskie żydostwo miało by trudności pokonac Polaków i wleźć z wojskiem na teren Polski! Skatoliczona Polska padła na kolana…i stało się..cud.Polska stała się”””wolna””. A na prawdę to wpadła z deszczu pod rynnę.
  A dziś (29, VI, 2022) oświadcza człek nieprzytomny, zwany prezydent JUSA przebywający ( pod opieką medyczną) w Madrycie, ,że posyła
  20 000 sił na Wschodnią Flankę.Oświadcza że: w Polsce powstanie stała kwatera główna V Korpusu Armii USA.
  Ot , tak sobie…jak na poligonie w Newadzie…posyła, za zgodą Chazarii rządzącej w Polsce, swojej korpusy, i rakiety, a w końcu będą to rakiety z głowicami atomowymi. I to wszystko w Polsce skierowane przeciwko Rosji. Tak to się Imperium Zła zabezpiecza przed podcięciem mu łap, przed pozbawieniem go władzy absolutnej nad światem.
  Dużo by o tym pisać…temat rzeka., Wiadomo, jednak, że nacja Chazarska to jakiś dziwny twór , podobny do nowotworu złośliwego.Mamy przecież naukowców , dlaczego nie wynajdą leku przeciwko temu ZJAWISKU z tej Ziemi?Czekają aż Ziemia pozostanie bez ludzi? To że mają zabezpieczone bunkry na wypadek kataklizmu, nie gwarantuje przeżycia, bo kiedyś każde zapasy się wyczerpią, a skażone wody w rzekach nie dostarczą płynu do organizmu, a spalone lasy nie zapewnią dopływu tlenu.A co potem? Wielkie upragnione milczenie na Ziemi i w Kosmosie, bo satelity, internety, telefony, telewizje, radia … wszystko to wreszcie …zniknie.I planeta odetchnie pełną piersią. I kiedyś odrodzi się zielona.

  Polubienie

 2. Cyt; Co może Putin …? A co mógł Stalin …? – nic! Goje! Otwórzcie oczy i walczcie ze swoimi żydowskimi ciemięzcami wszelkimi środkami!
  Odpowiedź : A czemu to Goje mają walczyć , a nie ty, cwana żydowska mordo polana wodą? Potrzebujesz więcej armatniego mięsa? Więcej Gojów czy Baranów posłać na zatracenie?? Potrzebujesz więcej złota? Więcej władzy? TY, zawszony , niemyty, zakapturzony cwaniaku! Tu zapatrzony w siebie rasisto i dyskryminatorze i dzieciorobie! Tu ludobójco ukryty pod egipskim krzyżem życia wiecznego! Ciągle ci mało i mało. Za chwilę będziesz żarł samego siebie. Tak, jak żresz swego zmarłego, wymyślonego guru,( oto ciało i krew które za was będą wydane! Jedzcie z tego i pijcie wszyscy..) ze smakiem i popijasz jego posoką. Smacznego! To twój odwieczny rytuał zwany z namaszczeniem , komunią. A co to jest to boże ciało? Czy nie jest to boże mięso?

  A co to takiego”druga część żydowskich przywódców zwana stalinowcami”? Ponieważ imię Stalin nie pada w tym żydowskim” poemacie” czytelnicy nie bardzo rozumieją co autor ma na myśli.Ach, do podziwu, z jaką to starannością Iwan, czyli Jan, omija „błogosławioną” postać Stalina.

  Autor „ZSRR pod żydowskim jarzmem” Iwan Pietrow – zakamuflowany przechrzta ,Żyd z krwi i kości, wyznający żydowskiego Jehowę.. znów, jak w średniowieczu Papież z Watykanu, wzywa najemników do niszczenia Żydów z pejsami, i do ochrony watykańskiej twierdzy, nowego Cesarstwa nad światem, nowego Demona. W średniowieczu Watykańska Mafia oparła się w większości na Germanach i Wikingach, największych bandytów ówczesnego świata. CZYM wy się jedni( judaiści), od drugich (chrześcijan), różnicie? Maską na ryju?Bo nie korzeniami.
  Obecnie watykański czarny satelita wzywa wszystkich gojów ( to ci Goje , Słowianie, których Krzyżacy ogniem i mieczem uczynili Gojami czyli bydłem , lub jak kto woli Owcami, czy Baranami, i tak też ich traktowali) by niepomni watykańskich rzezi, teraz bronili jego wygolonego łba.
  Pisze .cyt.święty Jerzy wstań i ratuj!
  Cyt;Boże chroń Rosję .. To wzywanie na ratunek na prawdę ma sens w gębie Żyda.
  O Jezusicku, Jezusicku, o Mójryju, o brodaczu w chmurach wzorowany na Zeusie, czekamy na Cuuuuuud !

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s