Jesteśmy jedną z najstarszych cywilizacji na świecie!

wiara-przyrodzona-ikona


Odkrycie przez genetyków polskiej haplogrupy R1a1a7 męskiego chromosomu Y- DNA, potwierdziło tylko głoszone od pokoleń z ojca na syna, prawdę o naszym wspólnym pochodzeniu z resztą Słowian. Dla wielu, nie tylko moich znajomych jest to informacja wręcz sensacyjna i potwierdzona najnowszymi badaniami najwybitniejszych specjalistów z dziedziny genetyki, że my Polacy Rodacy (WP: Słowianie) żyjemy nieprzerwanie na naszych rdzennych terenach od przeszło 10 700 lat.

Wiadomość ta jest skrywana przed opinią publiczną w Polsce. Otóż burzy ona dotychczasowe badania naukowe w dziedzinie pochodzenia Słowian. Do czasu ogłoszenia wyników badań przez zespół międzynarodowych naukowców z Uniwersytetu Stanford w USA i opublikowania ich w specjalistycznym Journal of Genetic Geneaology, przez Petera Gwozdz (WP: Piotr Gwóźdź?) w 2009 roku zdecydowana większość mieszkańców planety uważało, że przed etapem swoich wędrówek Słowianie zamieszkiwali obszar położony poza środkową Europą, jako na miejsce położenia naszych pierwotnych siedzib. Nowoczesne badania genetyczne przedstawione przez międzynarodowy zespół naukowców wykazały, że charakterystyczne dla Słowian jest stosunkowo częste występowanie genu R1a1 (M17) – haplogrupa występująca w męskim chromosomie Y. Na kontynencie europejskim występuje on u Słowian z częstotliwością od 30% do ponad 60%, a za najstarszą kolebkę jednoznacznie identyfikowanych przodków Słowian należy przyjąć południową Polskę, gdzie do 10 tys. lat temu prowadzą wyniki badań genetycznej genealogii wyznaczane przez haplogrupę R1a1 chromosomu Y. Tak więc prowadząc badania nad pochodzeniem żydów aszkenazyjskich w ramach projektu „JewishDNAProject”, mającego zdefiniować DNA żydów nie sposób było pominąć ujawnionej polskiej haplogrupy R1a1a7 oraz zdefiniować niemieckiego koktajlu genetycznego.Krzyż


Otóż najnowsze odkrycie przez genetyków polskiej haplogrupy R1a1a7 męskiego chromosomu Y- DNA, potwierdziło tylko głoszone od pokoleń z ojca na syna, prawdę o naszym wspólnym pochodzeniu z resztą Słowian.

Okazało się bowiem, że Polacy zamieszkują swoją Ojczyznę od zawsze, od przeszło 10 tysięcy lat. Dotąd wmawiano fałszywe teorie, że wszyscy Słowianie pochodzą od Indoeuropejczyków (haplogrupa R1a1) przybywając do Europy ze Wschodu, a na ziemie polskie przybyli z ziem środkowej Ukrainy w V wieku naszej ery. Niemcy do tej pory uważają ziemie między Odrą a Dniestrem za germańskie, gdy tak naprawdę nie ma żadnej nacji germańskiej są tylko spokrewnieni z sobą osobnicy, a najlepszym przykładem jest Tusk, który mimo że studiował historię nie wie czy jego rodzina to Polacy czy Niemcy.

Proponuję przebadać genetycznie wszystkich sprawujących władzę w Polsce funkcjonariuszy publicznych, zaczynając od Komorowskiego i Tuska a idąc dalej ministrów, posłów, senatorów, sędziów i prokuratorów. Polacy dowiedzą się wówczas jakich nacji osobnicy sprawują władzę w mojej ukochanej Ojczyźnie.

Większość niemieckich mieszańców, uznawało Polaków lub uznają w dalszym ciągu za podludzi niższej rasy, gdy tymczasem to oni są kundlami na podstawie opublikowanych badań. Wielu germańców pozostało z tą głoszoną przez Hitlera doktryną po dzień dzisiejszy i zapewne zabiorą ją do grobów dzięki masonom i żydom, którzy we własnym tylko interesie komercyjnym wmówili im takie brednie. Co głupiemu po rozumie, jeżeli za niego myśli ktoś inny!

Dawniej myślano, że Germanie to typowo skandynawska nacja, która nie posiada znacznych dodatków innych narodowości. Okazuje się jednak według przeprowadzonych badań, że Germanie powstali po zmieszaniu się autochtonów skandynawskich (I1a) z Indoeuropejczykami (r1a1) i Celtami (r1b) w proporcji 40%-20%-40%. Natomiast w Norwegii jest prawie po równo 28% R1a1 i R1b i 40% I1a.

Z tego wniosek, że nie ma i nie było żadnych większych ilości germańskich plemion na ziemiach polskich! Od Łużyc po Wileńszczyznę, Grodzieńszczyznę i Zbrucz, Polacy to jedna wielka rodzina na swoim od przeszło 10 000 lat. Taka jest naukowa rzeczywistość oraz przesłanie i tradycja Korony Polskiej.

Według kalendarzyka żydowskiego, który jest według tradycji liczony tak samo, nieprzerwanie przez wieki, od stworzenia świata, mamy 5772 rok. Nie tylko Żydzi liczą lata w ten sposób, ale także ich ziomale w doktrynie apartheidu – masoni także ustalili sobie swe kalendarze dla swych oszołomów. Niektóre obediencje przyuczonych do zawodu murarzy świątyni Salomona oraz rożnych loży nawiedzonych skrywanych za parawanem niewiedzy wynika, że mamy np. 6011 AL (Anno Lucis – Rok Światła), 2541 AI (Anno Inventionis), 892 AO (Anno Ordinis). Oczywiście rok zaczyna lub kończy we wrześniu.

Od czasu gdy zbadano ludzkie DNA, a następnie odkryto haplogrupy męskiego chromosomu Y-DNA już można weryfikować wcześniejszą wiedzę archeologiczną, historyczną oraz językoznawczą. *****om należy jednak pozostawić ich apartheid w stosunku do Polaków, ponieważ wiedza może naruszyć ich kruche osobowości oparte na oszukiwaniu siebie samego powodując tym samym ostry przypadek kliniczny. Naród jest przecież wytworzoną zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytworzoną w procesie dziejowym; wspólnotą o charakterze gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym i przejawiająca się w świadomości swych członków.

Kształtowanie się narodu jest procesem wieloletnim i nieprzypadkowym, a powstałym w wyniku istnienia czynników narodowotwórczych, wśród których wyróżnić można pierwotne terytorium i wspólnotę etniczną, oraz wspólnego przodka, które doprowadziły do powstania narodu oraz wtórne takie jak język, tradycja, obyczaje więź ekonomiczna, wspólnota losów dziejowych, które istnienie narodu Polskiego podtrzymały i wpłynęły na jego rozwój.

Na to twierdzenie nie ma lepszego dowodu jak tzw. Waza z Bronocic. Waza została odkryta w 1976 roku podczas wykopalisk prowadzonych na terenie dużej neolitycznej osady w Bronocicach nad rzeką Nidzicą. Ta ceramiczna waza z rysunkiem jest najstarszym znanym do tej pory dowodem używania pojazdu kołowego na świecie ! Jej wiek szacuje się za pomocą datowania radiowęglowego na 3635-3370 p.n.e. Dowodzi to niezbicie o naszej najstarszej w świecie rolniczej kulturze oraz że pojazdy kołowe były znane w Europie za sprawą Polaków już w IV tysiącleciu p.n.e. Ciągnęły je tury gdyż szczątki tych zwierząt znaleziono razem z wazą. Rogi zwierząt z Bronocic miały otarcia, potwierdzając tym samym, że były one obwiązane sznurem tworzącym rodzaj jarzma przyrożnego.

Bezwzględne datowanie zabytku ma duże znaczenie rangi ogólnoświatowej, gdyż świadczy o tym, że rysunki na wazie z Bronocic są najstarszym, jednoznacznym dowodem używania wozu odkrytego dotąd na obszarach Starego Świata, od wybrzeży atlantyckich po Azję Centralną i pochodzą sprzed 5500 lat. Utrwalone na wazie wozy z Bronocic są także wcześniejsze od kredowego modelu koła, odkrytego w 1974 roku przez ekspedycję holenderską na stanowisku Jebel Aruda, nad środkowym Eufratem w Syrii. Ten przedmiot datowano trzema oznaczeniami C 14: 3340-3105 p.n.e. 3340-3040 p.n.e. oraz 3335-2890 p.n.e.. Tak więc wozy z Bronocic są również starsze od tego zabytku i świadczą, że jesteśmy ludźmi o wielkiej kulturze rolnej, a unijni politycy mogą tylko uczyć się od nas Polaków robienia naturalnego smaku wędzonki!

Badania genetyczne nabrały największego światowego rozgłosu wtedy gdy należało określić czy znalezione szczątki ludzkie w Rosji należą do zamordowanej przez zbrodniarzy totalitarnych rodziny Romanowów. Genetycy, którzy badali szczątki mieli do czynienia jedynie z kośćmi. Z nich wydzielili materiał genetyczny i porównali go z DNA obecnie żyjących dalekich krewnych Romanowów. Genetycy badali mitochondrialne DNA dziedziczone wyłącznie w linii żeńskiej. Do określenia szczątków imperatorowej zbadali materiał genetyczny dostarczony przez księcia Filipa, męża brytyjskiej królowej, Elżbiety II. Aby porównać materiał genetyczny cara Mikołaja, użyto DNA greckiej księżnej Kseni. Następnie zbadano jeszcze DNA starszego brata cara, Gieorgija Aleksandrowicza, który zmarł w 1899 roku.

Te badania stały się preludium do dalszych badań genetycznych w świecie, których wyniki zostały opublikowane w 2009 roku, a przedstawione skrótowe podsumowanie dotyczy w szczególności nas Polaków, oraz ludzkości pochodzącej od naszego Narodowego Polskiego wspólnego przodka, od którego pochodził także zmordowany car Rosji.

Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że żyjemy u siebie jako nieliczny Naród w świecie od przeszło 10 700 lat i żaden mason czy inny bezczelny zuchwalec nie będzie głosił w Polsce oszukańczych teorii o nas Polakach.


Slavic 8000 4000

Źródło: Czesław Białczyński


Źródło oryginalnego artykułu


102 komentarze do “Jesteśmy jedną z najstarszych cywilizacji na świecie!

 1. Pingback: Lechici – Lachy – Polachy – Polacy | Wiara Przyrodzona

 2. Carowie rosyjscy tzw. Romanowowie (Romanowy) mają R1b – czyli celtycką haplogrupę. Piszę tzw. poznieważ car Piotr I nie miał prawowotego syna i córkę wydano za Niemca. Nota bene Jagiellonowie to grupa N – czyli genetyczni praFinowie, natomiast nie ma ogłoszonych badań na temat Piastów!

  Polubienie

 3. Brawo! Coś nowego wreszcie! Nienawiść na poziomie komórkowym. Zbadajcie wszystkim DNA, żebyś wiedział kogo nienawidzić! Jesteś bardzo, bardzo, chorym człowiekiem, współczuje.
  ps. a gdyby Hitler miał do dyspozycji badania DNA? Alez by mu to ułatwiło życie, prawda?

  Polubione przez 1 osoba

  • Zauważ idioto, że to żydzi zaczęli robić te badania więc swoje uwagi kieruj do żydów. Czy poziom idiotyzmu typowych Wojtków sięgnął w tym kraju zenitu? Inteligencja na poziomie jednokomórkowym. Tak jak ktoś wspomniał, hitler palnąłby sobie w łeb, bo z rasą Aryjską nie miał nic wspólnego. Milcz gamoniu.

   Polubienie

 4. wiekszej bzdury nie czytalem 10 tys.lat??? ludzi nie bylo baranie, te mapy co pokazalas to ludy Germanskie byly, co za brednie,kto pozwolil ci pisac takie ciulstwa???? jesli to prawda by byla,ale nie jest !! slowianie do cywilizcji maja jakies 150-300 lat zacofania ,gdzie byli jak inne narody zwlaszcza Germanskie cywilizowaly zacofane wschodnie krainy???? boziu widzisz a nie grzmisz !!!

  Polubienie

  • Tak, jasne 🙂 Gemanie to sami ledwie sie cywilizowali, przeważnie zrzynajac od innych i podszywajac sie pod innych. Nawet większych miast nie posiadali, pare zameczków. W IX-Xw najwieksze miasta i najlepiej rozwinęte to Konstantynopol i Kijów. One zdaje sie na wschodzie są? Mało wiesz, przeczytaj kilka kronik i jeśli jesteś inteligentny to wyłapiesz kto tam był cywilizowany. O późniejszych czasach i naszych dokonaniach można douczyc się np u F. Konecznego w „Polskie Logos a Etos”. Cudze chwalicie swego nie znacie. Wstyd!

   Polubione przez 1 osoba

   • Od kiedy są ludzie? To zalezy co sie uznaje? Jeśli teorie Darwina to tam nandertalczyk „wyskoczył jak królik z kapelusza” po 4 900 000 lat od wielkiego wybuchu. Wtedy dopiero męzczyzna się pojawił. Niestety pomimo usilnych starań, nie mozan sie dowiedzieć, kiedy pojawiła się i skad (z czyjego kapelusza tym razem wyskoczyła) pierwsza nandertalczyca. Jesli natomiast uznać Genealogię Divina – boskie pochodzenie człowieka, że to Bóg w Trójcy Jedyny stworzył człwoieka (męzczyznę i kobietę). To Bóg uwinął się w 6 dni (w niedziele miał fajrant) i bynajmniej nie stało się to przed kilkoma milionami lat.

    Polubienie

   • hahahaha, wg „jarex22” i jego starszych w wierze towarzyszy, ludzie są od jakichś 5 tys. lat czyli wtedy gdy stworzył ich Jahwe 🙂 🙂 🙂

    Polubienie

  • „boziu widzisz a nie grzmisz !!!” – to podsumowanie to wlasnie miedzy innymi to co udało się zaszczepić chcescijanskim najezdzcom od 966 roku okupującym nasze ziemie..

   Polubione przez 1 osoba

   • Mógłbyś podać odnośnik do tych „tureckich Kronik o Lechistanie”/ Z chęcią bym poczytał, czy to po polsku, czy to po angielsku, czy po rosyjsku, czesku czy słowacku.

    Polubienie

  • Ludzi nie było 10,000 lat temu? A co na to Syryjczycy? Damaszek ma ponad 10,000 lat. Teraz pomyśl o tym w sposób logiczny. To było już wtedy miasto. Ile potrzeba lat, żeby dojsć do punktu życia nie tylko koczowniczego ale w miastach, czyli – struktury społeczne… itd… Bozi nie ma, dlatego nie grzmi.

   Polubienie

   • „Bozia” zazwyczaj okazuje się, że jest, gdy w życiu człowiek (taki niedowiarek) spotyka sie z osobista tragedią (śmierć bliskiej, kochanej osoby, cieprienie, nieuleczalna choroba itd). Wówczas dla tych co jeszcze „wczoraj” uważali (na jakiej podstawie? własnej indolencji tylko), że Boga nie ma, zazwyczaj wówczas, okazuje się nagle, że nei tylko Bóg jest ale i szatan i nawet św. Mikołaj (bo wszystkich swietych się chwytają wówczas). Wtedy okazuje się, że tylko nie ma elfów.

    Polubione przez 1 osoba

  • Jeśli jesteś przodkiem Germańców, Niemców, czy innych wrogich nam draniów, to napisz – zrozumiemy to i nie nazwiemy cię baranem, bo po co obrażać to zwierzę? Nazwiemy cię prawidłowo – po prostu wrogiem Narodu polskiego, Polski.

   Polubienie

  • Ale z ciebie idiota nawet nie masz pojęcia kim byli twoi przodkowie, mózg ci zlasowali od dziecka Żydo katolicka propaganda i tak powtarzasz te debilizmy całe życie, obudź sie i nie rób z siebie większego pajaca niż jesteś. Powodzenia 😉

   Polubienie

  • jarex22 a ty jakąś książkę chociaż raz przeczytałęś czy tylko dragonballa w necie oglądasz? Jesteś głupszy niż ten przydrożny chwast. Najgorsze, ze im kto głupszy tym głośniej krzyczy i tym bardziej pewny swoich opinii wyciągniętych z tyłka i wp.pl

   Polubienie

  • czyli twoim zdaniem „świat” powstał 2 tyś. lat temu gdy Jezus się urodził 🙂 takiego głupiego bufona jak ty jarex22 to jeszcze nie czytałam
   mama Jezusa, tata…i rodzice taty, dziadkowie, pradziadkowie przylecieli z UFO , wraz z setkami tysięcy ludzi którzy kilka dni przed Jezusem wylądowali na ziemi tylko po to żeby polować na Jezusa 🙂

   „boziu widzisz a nie grzmisz! „

   Polubione przez 1 osoba

  • są stanowiska archeologiczne w Polsce, gdzie bada się wykonane przez człowieka narzędzia mające 500000 lat !!! Mamy na terenie Polski osady sprzed 5500 lat, grobowce zwane ” polskimi piramidami” mające 5500 lat ( które odkrył i splądrował hitlerowiec w czasie II WŚ . Jakie mamy 150-300 lat zacofania ??? W czasie gdy Germanie budowali szałasy z gałęzi i ziemi i paleniskiem na terenach polskich ludzie budowali już drewniane chaty z piecami! Mieliśmy grody z murami obronnymi nie do sforsowania. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego nie podbili naszych ziem Vikingowie? przecież podobno byliśmy zlepkiem dzikich plemion wtedy a więc łatwym łupem, łatwymi do zdobycia urodzajnymi ziemiami, wiec dlaczego Vikingowie byli najemnymi żołnierzami u Świętopełka? Podpowiem – bo nasza historia nie zaczęła się- jak nas w szkołach uczono- wraz z Chrztem Polski. Wcześniej byliśmy potężnym narodem, który zwyciężył armię Perską. Król Persów nazywał nas w swoich listach Lechitami. O tych wydarzeniach pisał również Herodot nazywając nasz kraj Królestwem Lechitów. W Turcji do dziś nazywają nasze państwo Lahestanem . Turcja NIGDY nie uznała rozbiorów Rzeczpospolitej i do 1918 roku, podczas spotkań międzynarodowych na jej terenie, było przygotowane miejsce (pusty fotel). Podczas rozpoczęcia każdego spotkania mówiono: “Poseł z Lahestanu jeszcze nie przybył, ale zjazd należy już zacząć”. Sporomożnaby jeszcze pisać, ale kto ciekawy naszej historii ,to znajdzie sporo odkryć i publikacji na ten temat a kto nie – to niech zostanie przy swej wiedzy z podstawówki i się przy tym nie udziela 🙂

   Polubione przez 3 ludzi

   • Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia czy to Polacy sa zajebisci i byli super rozwinięci, a Germanie mieszkali w tym czasie w szałasach. Nie tez znaczenia czy nasze DNA jest starsze od dinozaurów. Ważne chyba jest to, że Germanie teraz sa jednym z najbogatszych nacji na świecie a Polacy niestety robią u nich śróbikrecikiem. Zamiast podniecać sie tym co było i marzyć o powrocie wielkiej husarii, wielkiej RP jaka była w XVI XVII wieku lepiej zastanowić sie co zrobic zeby teraz Polska taka sie wlasnie stała. Dla mnie nie ma znaczenia czy przyczyni sie do tego Polak z DNA takim czy innym. Wazne zeby to co stworzy służyło nam i przynosiło wymierne korzyści. W chwili obecnej jest odwrotnie. Polskie wynalazki nie znajdują zainteresowania rodzimego biznesu i sa sprzedawane innym instytutom badawczym na świecie, tam rozwijane stają sie sukcesem innych narodów, a my dalej jesteśmy śróbokretami germanii za najniższą krajową.

    Polubienie

    • Jeśli nie poznasz swoich korzeni, nie będziesz miał tożsamości, jeśli nie masz tożsamości jesteś nikim i robisz srubokreciki u Germanów. Gdy zrozumiesz kim jesteś, to nie będziesz patrzeć innym narodom z dołu ale jako równy im a to już dużo. Mój kot choć waży 5 kg a ja 50, gdy w zabawie próbuje bo gonić, odwraca się i zaczyna mnie atakować. Choć widzę że on jest malutki, zaczynam uciekać. Taka psychologia, on jest pewny że może mnie pokonać, więc atakuje a ja widząc atak i jego pewnosc zaczynam sie bac i uciekam. Gdy zrozumiesz że nie jesteś nikim ale kimś to nie będziesz padać przed byle kim na kolana ale będziesz oczekiwać od innych szacunku. Gdy uznasz, ze zaslugujesz na godne zycie, to zaczniesz szukac lepszej pracy lub zarobku, ktory ci to zapewni. Gdy masz sie za nic, to bedziesz ryl za najnizsza krajowa. Kwestie naszych wynalazków to inna historia, ponieważ one nie powstają na zamówienie biznesu ale ot tak sobie-czyli jest to pomysł wynalazcy z uniwersytetu. Są za drogie by kupił je polski przedsiębiorca, więc zainteresowanie może znaleźć tylko na zachodzie. Polski przedsiębiorca nie myśli o tym, że może być twórczy ale że chce jak najszybciej się dorobić, więc najlepiej skopiować coś od innych co się sprzedaje. Tu mamy zle skonstruowany system tworzenia wynalazkow.

     Polubione przez 2 ludzi

    • Co to jest w ogole za myslenie, kto jest najbogatszy? Ale w co najbogatszy? Wiadomo bylo od zawsze, ze materialne dobra nie sa rownoznaczne z rozwojem duchowym, ale to o czym wspomniales nawet nie jest faktem. Jaka germania? Germania to jest wymysl modernistow-zydow, wczesniej byly ludy zachodnioslowianskie, serbo-luzyckie nie bez powodu przez Hitlera mordowane. Przeciez wszyscy wiedza, ze Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego przez tyle wiekow pralo mozgi i eksterminowali ludnosc rdzenna kazdego obszaru Europy, wprowadzajac chrzescjanstwo, a Hitler najpierw chcial byc duchownym a zostal ‚maskota’ tzw. narodowego socjalizmu, pisze tzw. poniewaz gownym celem tego projektu – ktory trwal przed Hitlerem i nadal trwa jest tzw. milosc kazdego z kazdym, by zatracic pamiec, prawde i historie. Dlatego tez wlasnie podpisano pakty z bractwem muzulmanskim i tzw. zydami i prowadzi sie wspolprace na miedzynarodowym polu.

     Polubione przez 1 osoba

  • Nie zgodzę sie z kolegą, a co ze znaleziskami które datuje sie ma 60tyś tal p.n.e jest tego sporo. 10tys lat temu ludzi nie było ???Dziwne teorie głosi kolega.

   Polubienie

  • dogmaty zryły ci banię,musisz duzo czytać mądrych książek,słuchać mądrzejszych od tych,których słuchałeś do tej pory,zanim sie odezwiesz…

   Polubienie

 5. Obawiam się, że narobię zgrzytu. Już sam tytuł jest błędem i dezinformacją.

  Słowianie (ale nie Polacy) stanowili jedną z najstarszych kultur. Ale nie cywilizację. Ta związana jest przede wszystkim z miastami.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja
  Słowianie mieli kulturę przedcywilizacyjną, wiejską. Miasta powstały u Słowian b. późno. Przez tysiąclecia Słowianie żyli w małych wiejskich wspólnotach tworzących rody i plemiona. Ponadto anachronizmem jest nazywanie pra-Słowian Polakami czy narodem. Przez tysiąclecia były to liczne plemiona, ale nie naród. I jeszcze za wczesnych Piastów nikt z mieszkańców ich państwa nie uważał się za Polaków. To późniejsza nazwa. Nadal czuli się Polanami, Ślężaniami, Bobrzanami, Wiślanami, Mazowszanami, Lubuszanami itd.

  Wielu z nich nie chciało panowania Piastów i broniło się przed podbojami i panowaniem Mieszka, Chrobrego i ich następców.
  Natomiast chłopstwo (70 % mieszkańców Rzeczypospolitej) jeszcze na początku XIX wieku nie posiadało tożsamości narodowej. Pytani kim są mówili „tutejsi” albo „chłopi takiego a takiego pana czy biskupa”. Dopiero zmasowana germanizacja i rusyfikacja wzbudziła w chłopach poczucie polskości. To wtedy powstała świadomość narodowa u chłopów.

  Polubione przez 1 osoba

  • Narody to wymysł XIX wieczny, więc nic dziwnego, że przed XIX wiekiem nie było u nas poczucia narodowości. Wcześniej istniały państwa wielonarodowe (taka była też I Rzeczpospolita), podobnie Rosja (dziś zresztą też jest to kraj wielonarodowy). Słowianie stanowili cywilizację, ale inną niż rzymska. Władca wybierany był na wiecu słowiańskim i rządził całym imperium (Lechią), ale nie było tu podziału kastowego takiego jak w imperium rzymskim. I nie jest prawdą, że nie było miast. Obecny Gdańsk (zwany w starych kronikach Kodanem), Kraków czy Szczecin to miasta starożytne. Znaleziono ich ruiny, ale się ich nie bada, bo wtedy bajeczka o prymitywnych Słowianach ucywilizowanych rzekomo przez watykańskich księży by szybko upadła.

   Polubienie

  • No właśnie, a powinieneś już dawno przedefiniować pojęcia „Słowianie”, „Germanie”. Bo koledzy mówiąc „Prasłowianie” mają na myśli Indoscytów lub nawet Ariów, a mówiąc „Germanie” maja na myśli znaną Rzymianom, bo sąsiadującą z nimi na północno wschodnim limesie mieszankę Słowian, Celtów i Skandynawów (z przewagą połabskich Słowian) podobno bez „państwowości” w XX wiecznym znaczeniu tego słowa, ale z silną „demokracją plemienną” czyli rodzajem „federacji”, która współcześnie jest wzorem silnego, demokratycznego państwa (patrz USA). A chłopi są zawsze tutejsi, ponieważ najpierw są Słowianami, a dopiero potem „nowym narodem”. Jako Słowianie byli wolnymi ludźmi, wprowadzona ogniem i mieczem oraz oszustwem (tzn. podmiankami świętych miejsc, świąt, czyli świętych dni itd.) nowa wiara zrobiła z wolnego ludu niewolników należących do swoich panów, płacących dziesięcinę, lub odrabiających „pańszczyznę” płacących na „pana i plebana” … Więc jak i z kim mieli się identyfikować? Więc mówiące jednym językiem i posiadające podobną kulturę, sąsiadujące, a żyjące na rozległych terenach „plemiona” to nie naród? Może nie we współczesnej definicj, ale łatwo potwierdzić, że w momencie walk skłócenia sąsiadujących państw słowiańskich oraz wkroczenia kościoła rzymskiego zaczął sie upadek słowiańszczyzny…

   Polubienie

  • To już nawet są polskie czy niemieckie haplogrupy ? Proszę je tu nazwać bo chyba nie chodzi ci tylko o R1a1 gdyż 20 % Szwedów ją też ma :)))) czy Szwed z R1a1 jest Polakiem ? czyli jedynym faktem jest to ,że piszesz bzdury

   Polubienie

   • Nie ma polskich i niemieckich haplogrup, to jest uproszczenie, chodzi o ludność autochtoniczna i tu nie ma rozróżnienia na Polskę, Niemcy itp. W testach DNA na pochodzenie etniczne pokazuje się obszary, w których aktualnie spotyka się dane haplogrupy, oraz z jakich obszarów się wywodzą. Chodzi głównie o to, ze człowiek będzie poszukiwał swoich krewnych, będzie żył jak najbliżej swoich nawet w nieświadomości. Uważam, ze w genach dziedziczy się prehistorię, kulturę swoich przodków, która zawsze będzie silniejsza niż psychomanipulacja na zasadzie- Zrobię z ciebie chrześcijanina i Polaka – to tożsamość wtórna, naród to realna genetyczna i zbiorowa prehistoryczna przynależność.

    Polubienie

 6. Ok… Ale wszyscy jestesmy ludzmi. Pozytywem jest zroznicowamie wsrod ludzi a wymieszanie genow polepsza czlowieka?
  Kazdy nacjonalizm nie jest dobry. Prowadzi do wojen i destrukcji.. Skad sie bieze tyle nienawisci dla innych? Wlasnie nacjonalizm autora… Co zauwszylo wielu czytelnikow…

  Polubienie

  • Nacjonalizm jest zakorzeniony czesto w ludziach, ktorzy zaprzeczaja faktom o rzeczywistosci- faktom istnienia narodow- to pojawienie sie obcych- wnoszacych ‚dobra’ nowine – nowy porzadek wsrod porzadku sprawdzonego od wiekow. Osoba, ktora zna swoja tozsamosc nie ma problemu z nacjonalizmem, poniewaz nie upatruje w zadnej grupie identyfikacji, jest jednak roznica miedzy sama identyfikacja a realnym byciem czlonkiem narodu- przykladem sa zydzi, ktorzy stworzyli panstwo, do ktorego nie przyjmuja obcych(nawet jesli tamci sa zydami a oni nie). Odklamywanie historii jest kluczowa sprawa w zrozumieniu siebie, poznaniu przodkow i wlasnych uwarunkowan. A skad sie biora wojny? Z tego, ze czlowiek nie widzi siebie w planie swiata jako calosci, tylko wybiorczo, nawet jesli glosi poglady antynarodowe, czyni wlasnie tym samym odwrotnosc nawolywania do nienawisci- bo wewnatrz narodow nienawisci nie ma- poniewaz narod ma swiadomosc zbiorowa i zna swoje znaczenie w strukturze calego swiata. Kto sam sie tego pozbawia, pozbawia sie takze zdolnosci obiektywizmu i staje sie JEDNOSTKA uwarunkowana przez potrzeby, zyczenia, marzenia, wizje, wiec latwo ja na nowo stworzyc. Praktyki rozbijania narodowosci maja miejsce od wiekow. Cel- nowe narody, opartne na nowych zasadach-korporacyjnych np.

   Polubienie

  • Ci co wierza, ze narod jest zaczatkiem wojen sa w bledzie, wszyscy lewacy tez sa narodowcami, pytanie tylko komu sluza i ktory narod jest ich narodem wlasciwym. Swiat bez narodow by nie istnial, istnialoby tylko zniszczenie na masowa skale.

   Polubienie

 7. Pingback: Jesteśmy jedną z najstarszych cywilizacji na świecie! « Dziennik gajowego Maruchy

 8. Pingback: My Polacy, jesteśmy tu od zawsze i nie damy się Żydom i Arabom wyrugować | ZYGFRYD GDECZYK

 9. Pingback: Czy Polacy to najstarszy to lud Europy?

 10. Artykuł ciekawy. Coraz częściej przebija się z różnych źródeł informacja o skradzionej tożsamości Polakom przez wrogie nam narody, organizacje, religie. Kto tego jeszcze nie zauważył, zauważyć nie chce!Tym bardziej artykułowi dodaje jeszcze wiarygodności fakt, że tak wiele jest komentarzy, usiłujących zdeprecjonować wartosć tego artykułu. Tak chcących obrzydzić, zohydzić, wyszydzić wielkość Polski i Narodu Polskiego. A przecież te nikczemne komentarze pisane są w języku polskim. Ale jak to mówią: nie ten Polak, kto mówi po polsku i mieszka na terenie Polski (bo mieszkać moze apatryda z mentalnością raba) ale POLAKIEM jest ten, kto myśli po polsku, czuje. POLAKIEM jest ten, który kocha Polaskę i oddałby za Nią swoje życie, bo Ojczyzna mu droższa niż własne życie!

  Polubione przez 1 osoba

 11. Kuleje mocno metodologia tego artykułu. Nie będę opisywał wszystkiego. Ale przykładowo: na jakiej grupie badano geny? Jakimi metodami? Z genami jakiej grupy osobników z przeszłości je porównywano? W jakich miejscach znaleziono szczątki tych osobników i na kiedy są datowane? W jaki sposób przeprowadzono analizę?…
  Tych pytań można zadawać bez końca, o te i inne kwestie, jak choćby gdzie znajduje sie obecnie owa waza (fotgrafia byłaby bardzo pomocna), a jeśli została celowo zniszczona przez „masonów” i innych „illuminatów”, gdzie znajduje się wzmianka o niej i kto przeprowadzał badania…?
  W innym wypadku, powyższą historię możemy swobodnie zaliczyć do tzw. „historii alternatywnych”, może się wydarzyła, a może nie.

  Polubienie

  • Odpowiedzi na te pytania nalezy poszukiwac. Szukajcie a znajdziecie. Jesli chodzi o geny, to badane sa one w tej chwili na ludnosci wielu zamoznych krajow- sa one kosztowne, ale jak wiemy sa to kraje mulikulti, wiec obejmuja przedstawicieli wielu wielu okrajow na kli ziemskiej, proces ten trwa wiec na ten momet mozna juz wiele powiedziec o prawidlowosciach widocznych w testach na etnopochodzenie. Jakimi metodami, labolatoryjnymi…z genami zadnej grupy ludnosci nie trzeba nic porownywac, bo to jest w zapisie DNa samo to ‚porownanie’ To w jakim miejscu znajduja sie szczatki osobnikow nie zawsze swiadczy o tym, ze ten ktos jest akutat autochtonem. Historia zawsze byla alternatywa dla faktow a do faktow dociera sie samemu.

   Polubienie

 12. Dla artykułu byłoby lepiej gdyby jego autor nie zapędził się w swoim pseudoprawicowych poglądach. Nie zrozumcie mnie źle. Prawicowy jest okej ale nie nienawistny prawicowy, który nie rozumie prawdziwego posłannictwa swego a mianowicie takiego w którym jest on przodownikiem w społeczności ale potrafi zaakceptować fakt, że nawet ludzie o odmiennych poglądach mogą i powinni tworzyć społeczność narodową. Nie mylcie tego z zaakceptowaniem wynaturzeń ale dla dobra kraju i lewicowiec jest potrzebnym biegunem do poprawnej oceny rzeczywistości. Jeśli ktoś chce tworzyć ją bez tak potrzebnej przeciwwagi nie różni się niczym od nawiedzonego (fanatycznego) liberała czy zwykłego faszysty. Ot takie moje zdanie.

  Polubienie

  • Popieram, niepotrzebne agresywne wypowiedzi sprawiają, że z odkryć naukowych zieje propagandą pansłowiańską, co podważa wiarygodność ciekawych informacji

   Polubienie

 13. Pingback: Jesteśmy jedną z najstarszych cywilizacji na świecie! « Dziennik gajowego Maruchy

 14. Pingback: Jesteśmy jedną z najstarszych cywilizacji na świecie! | examplewordpresscom12722

 15. Pingback: Prasłowianie | wujal blog

  • Gdyby nie kościół to by się ten poczet NIE ZACHOWAŁ, a tak wisiał sobie spokojnie, chyba na Jasnej Górze i doczekał nagłośnienia, przestańcie zrażać do siebie katolików tymi niepotrzevbnymi złośliwościami.

   Polubienie

 16. Pingback: Bzdety z kompleksu niższości zjudaizowanego polactfa | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 17. Jestem dumna z tego dowodu o tożsamości o POLSKIM NARODZIE jestem polką i nigdy nie wyprę się swego pochodzenia. A Pan Jezus Chrystus Król i nasz Pan nas wybrał za naród Wybrany bo wie lepiej od Nas z Jakiego Rodu Pochodzimy. Nie będzie nami szastał „wróg” tak Nam Dopomóż BÓG.

  Polubienie

  • Z tego co zauważyłem najwięcej bredni głoszą archeolodzy, fizycy teoretyczni i przedstawiciele głównych religii. Mówiłeś, że kim jesteś?

   Polubienie

 18. Pingback: Czy można napisać historię Słowian od prapoczątków? – blog polski

 19. A co na to lekarze? Słyszałem, o dobrych efektach lecenia nawet tak głębokich obsesji. W razie potrzeby służę namiarami na kilku dobrych specjalistów.

  Polubienie

  • Jestem ze Śląska Bielsko Cieszyńskiego ! To ze Śląska wypływa najpiękniejsza rzeka świata Wisła !
   płynie przez Kraków, opływa Wawel, płynie do Warszawy a potem do Gdańska ! Ja jestem Polakiem i nie zamieniłbym Polski na żaden kraj na świecie ! Komu robactwo niemieckie zżarło
   mózg ten twierdzi inaczej ! Powstańcy śląscy opowiadali się zawsze za Polską ! Polska to ojczyzna
   moich przodków i pra, pra przodków ! To Polska mnie zrodziła a ojciec mój walczył o Polskę pod
   wodzą gen Maczka ! Kocham moją matkę Polskę choć nie za bardzo o mnie pamiętała ! Czyż można nie kochać matki ? Z matką moją Polską związany jestem na dobre i na złe ! A frymarczą
   nią po dziś dzień Niemcy, żydzi i Ruscy !

   Polubione przez 1 osoba

 20. 10 tys. lat temu po polskich obecnie terenach małpy hasały, niektóre osobniki, poza przybraniem zewnętrznych cech człekokształtnych niczym nie różnią się od praprzodków. Przedstawicieli tej rasy człekokształtnych można jeszcze spotkać na Nowogrodzkiej w Warszawie lub w sejmie po prawej stronie sali..

  Polubienie

  • Panowie – ci co z taką nienawiścią piszą o Polsce i Polakach to niemieccy, lub ruscy trole opłacani po to żeby na takich forach psuć dyskusję.Należy nie odpowiadać na ich zaczeppki, bo rozmowa państwa zejdzie na manowce. Uwikłamy się w tłumaczenie prostych rzeczy.

   Polubienie

 21. Czy rządzący nami żydzi dalej uważają się za Polaków ? Żydzi uważają się za Polaków dopiero od
  zakończenia wojny 1945 r. Dotychczas pogardzali gojami Polakami Słowianami ! Czy nie debilnie
  brzmi określenie; Polak o żydowskich korzeniach ! Żydowski czerwony debilizm opanował Europę i trzyma po dziś dzień ! Ale i to się już kończy ! A żydowska czerwona teoria o globalizacji też bierze w łeb !

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s