Tartaria według Rosjan


Rosija/Rassieja – nazwa państwa Rosja/Rassia pochodzi od innego słowa – Rassea, które pochodzi ze starszej nazwy Rassenia – terytorium, na którym osiedliła się wielka rasa, tj. białe narody. Biąłe narody z innych systemów gwiezdnych dobrowolnie przesiedliły się na Ziemie. Następnie słowo Rassienia przyszło jako łacińskie Ruthenia, i zostało przetłumaczone po prostu jako Ruś.

Rassenią nazywano część dawnego Słowiano-Aryjskiego imperium, które w dawnych czasach zajmowało część obecnego kontynentu Euroazjatyckiego na zachód od Uralu. Krainę na wschód od Uralu aż po Pacyfik i od rosyjskiej dalekiej północy aż po centralne Indie nosiło zazwę Ziemi Świętej Rasy, Kraina/Stron Asów… , przedstawicieli rozwiniętych cywilizacji. Skrót RASA był odpowiednikiem nazwy: Rody Asów Stron Asów. Święta Rasa – to są cztery Wielkie Rody Asów: D’aryjczycy (da’Aryjcy), H’aryjczycy (ch’Aryjcy), Rasienowie (Rasseni), Światorusowie (Swiatorusy), żyjący w społecznościach rodowych. Cudzoziemcy nazywali te “strony” różnie. Jedną z ostatnich nazw, znanych w Europie do końca 18 wieku, była Wielka Tartaria, lub Maguczja (Potężna?) Azja, dawna dzierżawa białych ludzi w azjatyckiej części kontynentu Euroazjatyckiego.


Źródło artykułu: Treborokvelikaia_tartaria1.jpg?w=780


Wielka Tartaria

Wielka Tartaria to największy kraj świata, jak podaje pierwsza edycja brytyjskiej encyklopedii z 1771 roku. Tartaria – potężny kraj w północnej Azji, graniczący z Syberią na północy i zachodzie, zwany Wielką Tartarią. Tartarzy, żyjący na południe od Moskwy i Syberii, nazywani są Astrachańskimi, Czerkawskimi i Degestańskimi. Żyjący na północnym-zachodzie od morza Kaspijskiego nazywają się Kałmyckimi i zajmują terytorium od Syberii aż do morza Kaspijskiego, Uzbeckimi Tartarmi a Mongołami, którzy żyją w północnej Persji i Indiach. I na koniec Tybetańskimi, żyjącymi na północny-zachód od Chin. “Encyclopedia Britannica, wydanie pierwsze, trzeci tom. Edynburg, 1771r., Str.887

velikaia_tartaria2.jpg?w=780

Jak wynika z brytyjskiej encyklopedii z roku 1771, istniał połączony (związek, federacja) kraj/państwo Tartaria, który posiadał różnej wielkości prowincje. Największą prowincją tego imperium była Wielka Tartaria i obejmowała zachodnią i wschodnią Syberię oraz ziemie Dalekiego Wschodu.

Na nich znajdowała się Chińska Tartaria – proszę, nie mylić z Chinami. Na południe od Wielkiej Tartarii istniała tzw. Niezależna Tartaria, średnia Azja. Tybetańska Tartaria rozprościerała się na północny-zachód od Chin i na zachód od Chińskiej Tartarii.

Na północ od Indii znajdowała się Mongolska Tartaria, obecny Pakistan. Uzbecka Tartaria była pomiędzy Niezależną Tartarią na północy, Chińską Tartarią na północnym-wschodzie Tybetańską Tartarią na poł.-wschód, Mongolską Tartarią na południe i poł-zachód od Persji.

W Europie było również kilka Tartarii. Moskowie lub Moskiewska Tartaria, Kubańska i Mała Tartaria. Tartaria nie ma żadnego związku z Tatarami współczesnymi! Podobnie imperium Mongołów nie ma nic wspólnego z dzisiejszą Mongolia. Mongolska Tartaria znajdowała się w miejscu obecnego Pakistanu, a współczesna Mongolia leży na północ od dzisiejszych Chin, albo między Wielką a Chińską Tartarią. Między Mongolskim imperium 18 wieku a dziejszą Mongolią istnieją tysiące kilometrów i znajdują się na przeciwległych stronach masywu Himalajskiego. Ich populację tworzyły różne narody, które nie miały nic wspólnego ze sobą.


velikaia_tartaria3.jpg?w=780


A słowo “mogol”(mogoł), ma geckie pochodzenie, oznacza “wielki” i nie ma żadnego związku z jakimkolwiek azjatyckim plemieniem. Jeszcze do niedawna było częścią całości – Słowiano-Aryjskiego imperium w średniowiecznej Europie Zachodniej nazywanym Wielką Tartarią. Jako przyczyna takiej ilości Tartarii, może być odłączenie prowincji granicznych od Słowiano-Aryjskiego imperium. To osłabienie imperium doprowadziło do zdobycia przez dzikie hordy Dżungarów, którzy zajeli i całkowicie zniszczyli stolicę tego imperium Asgard Iryjski i miasto Omsk w 7038 roku (od zawarcia pokoju w Gwiezdnej Świątyni) lub 1530 roku n.e. Ale nawet po utracie peryferyjnych prowincji Słowiano-Aryjskie imperium w końcu 18 wieku było największym państwem na świecie.

Słowiano-Aryjskie Imperium

Słowiano-Aryjskie Imperium łączyło w sobie część poł.-wsch. Europy, zach. i wsch. Syberię, Daleki Wschód, znaczną część Ameryki i wyspy archipelagu. W czasach Piotra I. jego wielkim imperium była Moskwa lub Tartaria Moskiewska. Co świadczy o tym, że całkiem niedawno była częścią Słowiano-Aryjskiego imperium. Odłączenie miało miejsce za panowania Dymitra Dońskiego, który przejął/ustanowił władzę absolutną w w księstwie Włodzimiersko-Suzdalskim. Do czasu Dmitrija Dońskiego we wspomnianej prowincji Słowiano-Aryjskiego imperium, monarchia absolutna jako forma władzy nie istniała. Większością ludności Słowiano-Aryjskiego imperium byli Słowianie, głównie Rusini. W tym samym czasie, na obszarze imperium żyły też inne narody, mające takie same prawa jak większość społeczeństwa. Podobnie jak to jest w dzisiejszej Rosji.


velikaia_tartaria4.jpg?w=780


Kiedy cudzoziemcy pytali miejscowych obywateli kim są, odpowiadano im: “Jesteśmy dziećmi Tarcha i Tary. Braćmi i siostrami, którzy zgodnie z ideami Starożytnych Słowian są, Obrońcami Ruskiej Ziemi. Bogini Tara – jest patronką Przyrody a jej starszy brat Tarch – Dadźbóg – opiekunem dawnej Wielkiej Mądrości. Dadźbóg dał przedstawicielom Wielkiej Rasy dziewięć ksiąg zawierających Święte Wedy. Ludzie przybyli na planetę Ziemia z pomocą tzw. “gwiezdnych wrót”, energetycznego kompleksu, wykorzystującego grawitację i czasoprzestrzeń specyjalnych systemów do przemieszczania się między planetami i gwiezdymi systemami około 40.000 lat temu.


velikaia_tartaria5.jpg?w=780


Przodkowie ludzkości przybyli na naszą planetę z różnych gwiezdnych systemów: Wielkiej Rasy (biali), Wielkiego Smoka (żółci), Ognistego Węża (czerwoni) i przedstawiciele gwiezdnego systemu Mrocznej/Ponurej/Ciemnej Pustyni (czarni).

Uri

Wśród przesiedlonych była mała grupa wysokorozwiniętych humanoidalnych stworzeń, bardzo bliskich współczesnemu człowiekowi tworzących rodzaj kasty, ktych ostani przesiedleńcy nazywali Uri(y).


velikaia_tartaria6.jpg?w=780


Uri – przedstawiciele planety Urai(j)
Ur – zamieszkałe urodzajne terytoria

Uri  posiadali ogromne umiejętności, leżące poza granicami wyobraźni zwykłych ludzi nie należących do ich kasty. Stali się nauczycielami i mentorami wszystkich pozostałych. Uri nauczali i pomagali używać ważnych technologii przekazując niezbędną wiedzę/umiejętności, która będzie potem wykorzystywana przez tysiąclecia. Uri ją (wiedzę) zaszyfrowali i przekazali specyjalnej kaście Chroniących – Wołchwów, którzy w odpowiednim czasie będą mogli przekazać chronioną wiedzę, przechowując ją przez tysiąclecia i zachowując wszystko co możliwe.

Wołchw – święty sługa, naczelny kapłan, strażnik starożytnych świętych tekstów.

W tym celu strażnicy wołchwowie otrzymali dwa runiczne alfabety, którego każdy z wołchwów używał na różnym stopniu wtajemniczenia.


velikaia_tartaria7.jpg?w=780


velikaia_tartaria8.jpg?w=780


D’aryjskie i H’aryjskie pisma. Dwa z czterech rodzajów pisma Wielkiej Rasy: D’aryjskie Tragi i H’aryjskie Runy, Swiatoruskie Obrazy (Bukwica, Runiki, Czerty, Rezy) i Rasienskie Molwice.


velikaia_tartaria9.jpg?w=780


Pamięć o Nauczycielach Uri pozostała w słowach. Na przykład słowo kultura, oznacza system moralnych i duchowych wyobrażeń, które Uri przekazali swoim podopiecznym Rusom. Obecność tych dwóch kast u starożytnych Słowian przejawiało się w nazwach, które im nadali sąsiedzi. Tak więc większość azjatyckich sąsiadów nazywa żyjących w Słowiano-Aryjskim imperium Urrusami; łącząc nazwy tych dwóch kast w jedną całość. Do dziś, wielu azjatyckich sąsiadów nazywa Rusów po staremu Urusi.


velikaia_tartaria10.jpg?w=780


Czasami nazwa u słowiańskich plemion składała się z dodanego przedrostka “rus”, który wyrażał stosunek do innych Rusów. Na przykład Et-ruski, P-rusy. Przedrostek “Et” oznaczał światłych/oświeconych Rusów, nosicieli wysokiej kultury… Dowody tego zachowały się w północnej części Włoch w postaci napisów na kamieniach i dziełach sztuki. Nazwa Prusów Słowian oznacza Perunowe-Rusy jak również Wenedowie. Perunowi Rusi – Perun – Bóg patron wszystkich wojowników, obrońca ziemi Rodu Światorusów: Rusiczy, Białorusów, Estończyków, Litwinów, Łotyszy, Lattalów, Zemgalów, Polan, Serbów i innych.

Wenedowie (Wenedzi) – mieszkańcy Wielkiej Wenei, gdzie przeniosły się Rody i plemiona Wenedów-Wędów, na obszar/terytorium współczesnej Europy Zachodniej. Nazwy wojowniczych plemion Słowian Zachodnich zachowywały się w nazwach terytoriów przez nich zajmowanych aż do 19 wieku. Nawet po tym jak niemieckie i gotyjskie plemiona zdobyły te ziemie w 9 i 10 wieku naszej ery. Zniszczyły większość Prusow-Słowian, asymilując ich pozostałości w swoim środowisku przejmując ich nazwy. Po czym Prusami zaczeli nazywać jedno z niemieckich plemion zamieszkujących te ziemie, (Mapa Europy z 1650 roku) które odegrało kluczową rolę w zjednoczeniu wszystkich germańskich plemion w jedne państwo w 19 wieku. Do zniknięcia Urów wszystkie Słowiańskie plemiona miały drugą nazwę Urusi(y). Po zniknięciu Urów funkcje wykonywane przez nich, rozdzielono pomiędzy ich podopiecznych Rusów. Doprowadziło to do utworzenie kilku kast.


velikaia_tartaria11.jpg?w=780


Kasty Wołchwów – nosicieli wiedzy i tradycji; kast zawodowych żołnierzy – broniących przed zewnętrznymi wrogami; kasty rzemieślników, hodowców bydła i rolników. Nad wszystkimi tymi kastami stała rodowa arystokracja. Koczownicze plemiona Słowian-Skotowodów zaczęli nazywać siebie – Skottami. Rolników – Polanami. Mieszkańców lasów – Drewlanami.

Później następowało dalsze wyodrębnianie Słowiańskich plemion jednych od drugich. Kiedy to ratując się przed głodem powstałym na Syberii w czasie ostatniego ochłodzenia, część słowiańskich rodów porzuciło ojczyznę w poszukiwaniu nowych ziem do zasiedlenia. Wychodzące rody, brały w charakterze nazw imiona swoich wodzów, książąt. Rody, które wyszły z księciem Sarmatą nazywali siebie Sarmatami, z księciem Skifem – Skifami. Ale to nie były obce narody, wszyscy byli Słowianami. I kiedy oni bez względu na przyczynę wracali do praojczyzny, to znów stawali się tymi samymi Rusami.

Z czasem powstawały nowe Słowiańskie plemiona, nowe Słowiańskie narody z większymi lub mniejszymi różnicami w języku, tradycjach i wyobrażeniami. Serbowie, Bułgarzy, Macedończycy, Czesi, Chorwaci, Słoweńcy, Polacy i wiele innych). Ale niezależnie od tego wszystkiego plemiona te aż do wieków średnich, pamiętali i znali swoje Słowiano-Aryjskie Wedyjskie imperium istniejące dziesiątki tysięcy lat. Słowiano-Aryjskie Wedyjskie Imperium – starożytni Słowianie i Aryjczycy posiadali fundamentalną wiedzę o materialnych i niematerialnych światach, ta wiedza nazywała się Wedy – Słowiano-Aryjskie Święte Podania.

Słowiano-Aryjskie Wedy


bibliotekislav1.jpg?w=780


W rejonie Południowego Uralu, na obszarze wsi Czandar w 1999 r. profesor Czuwyrow znalazł płytę kamienną, na której była naniesioną reliefowa plastyczna mapa zachodnosibirskiego regionu, wykonana nieznaną współczesnej nauce technologią. Stworzenie podobnej mapy nawet w dzisiejszych czasach nie jest możliwe. Oprócz naturalnego krajobrazu na tej trójwymiarowej mapie, do stworzenia której minimum potrzebny jest sztuczny satelita, przedstawiono dwa systemy kanałów całkowitej długość 12 tysięcy kilometrów i szerokości po pięćset metrów każdy. A także 12 tam szerokości 300-500 metrów, długości do 10 kilometrów i głębokości do trzech kilometrów. Nie daleko od kanałów zaznaczono romboidalny obszar.


bibliotekislav2.jpg?w=780


W końcu dwudziestego wieku uzyskano dostęp do Słowiano-Aryjskich Wed. W tych przetłumaczonych na współczesny język rosyjski unikatowych manuskryptach mówi się o tym, że ostatni okres zlodowacenia stał się powodem wojny pomiędzy Wielką Rassienią i Antlanią (Atlantydą), która miała miejsce przeszło 13 tysięcy lat temu na wielkim obszarze w skali planetarnej poruszając się za pośrednictwem witman i witwar, które (witwary) mogły pomieścić w swoim „brzuchu” do 144 witman podróżując nimi na bliskie i odległe planety. (WP: Wedy Słowiano-Aryjskie niestety okazują się falsyfikatem).


bibliotekislav3.jpg?w=780


Tak więc zagadkowe romboidalne obszary (place) na trójwymiarowej mapie zachodniej Syberii są niczym innym, jak lądowiskami dla tych właśnie witman i witmar. Ostatnie witmary opuścili naszą Midgard-Ziemię około półtora tysięcy lat temu, kiedy rozpoczęła się noc Swaroga. Noc Swaroga – nazwano ciemne ciężkie czasy w słowiańskiej tradycji, kiedy to nasz system słoneczny przechodzi przez obszar Ciemnych Światów w aryjskiej lub indyjskiej tradycji zwany Kali-Yuga.

Na płycie kamiennej były pisemne znaki, naniesione hieroglificzno-sylabicznym pismem, które z jakiegoś powodu od razu zaliczono do starożytnego języka chińskiego, co później całkowicie się nie potwierdziło. Wbijane nam Słowianom idee prymitywności prasłowian na tyle utrwaliły się w mózgach rosyjskim naukowcom, że nawet im nie przyszło na myśl, że napisy wykonane są Słowiano-Aryjskimi runami. Przyjmuje się, że takich płyt było 348, które  wszystkie razem tworzyły trójwymiarową mapę świata.

Księga Welesa


bibliotekislav4.jpg?w=780


Innym dokumentem jest księga Welesa, w której ostatnie zapisy wykonali Nowogrodzcy Wołchwowie w końcu 10 wieku i obejmuje ona ponad 20 tysięcy lat historii Słowian. W niej także mówi się o Wielkim Ochłodzeniu. 13019 lat od Wielkiego Zimna (Wielkiego Ochłodzenia) lub 11008 lat pne. Wynikłemu wskutek katastrofy wywołanej upadkiem odłamków «Małego Księżyca » Fatty, w wyniku wojny między Metropolią (Wielkiej Rossienii) i wyjściu spod rodzicielskiej opieki prowincji Antlanii (Atlantydy). Antlania to wyspa na Oceanie Atlantyckim, gdzie zamieszkał słowiański Ród Anty. Później Ziemia ta zmieniła nazwę na Antlan, co znaczy Ziemia Antów. Starożytni Grecy nazywali ją Atlantyda, mieszkańców Atlantami. Ich potomkami są współcześni Małorusi, Ukraińcy; Ukraina to jest kraina (okraina) Ziemi Świętej Rasy.


bibliotekislav5.jpg?w=780


Fatta, Lelia, Miesiąc trzy małe planety (Księżyce Ziemi). Okres obiegu Fatty (starogrecki Faeton) wokół Ziemi to 13 dni. Leli, najbliższego Ziemi i najmniejszego z Księżyców – siedem dni. Gwałtowne ochłodzenie i zmiana klimatu na terytorium Syberii i Dalekiego Wschód zmusiło ogromną liczbę starożytnych Słowian do opuszczenia Metropolii i przeniesienia się na niezajęte ziemie Europy, co doprowadziło do znacznego osłabienia samej Metropolii. Na tym spróbowali skorzystać południowi sąsiedzi – Arimi. Mieszkańcy Arimii – tak w tamtych czasach starożytni Rusicze nazywali Chiny. (Arimia – Kraj Wielkiego Smoka) Rusicze – przedstawiciele wszelkich Rodów Wielkiej Rasy.

Wojna była ciężka i nierówna, niemniej jednak Wielka Rossienia odniosła zwycięstwo nad Starożytnymi Chinami (Arimią). To wydarzenie miało miejsce 7519 lat temu (w 5508r. pne.). Zwycięstwo był tak znaczące i ciężkie, że Dzień Stworzenia Świata w Gwiezdnej świątyni (zawarcie pokoju) 22 września chrześcijańskiego kalendarza nasi przodkowie wybrali na nowy punkt zwrotny dla odliczania swojej historii. Po tym w słowiańskim kalendarzu mamy teraz rok 7520 (2011r.) od Stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni.


bibliotekislav6.jpg?w=780


Ruska historia ma więcej niż 7500 lat nowej ery ustanowionej po ciężkim zwycięstwie nad Starożytnymi Chinami. Symbolem tego zwycięstwa stał się ruski wojownik, przebijający lancą żmiję (smoka), znany obecnie jako Gieorgij Zwycięzca. Starożytne Chiny w przeszłość nosiły nazwę nie tylko Arimii, ale też i kraju Wielkiego Smoka. Obrazowa nazwa kraju Wielkiego Smoka, zachowała się w Chinach do tej pory.

Biblioteki Słowian


bibliotekislav7.jpg?w=780


W środku 11 wieki chrześcijańskiego kalendarza, córka Jarosława Mądrego księżniczka Anna (1024-1075 r.) została francuską królową. Przybyła z dzikiej Kijowskiej Rusi księżniczka nie uważała, że znajduje się w oświeconej Europie. I postrzegała Paryż jako dużą wieś, co jest udokumentowane w jej korespondencji. Ona przywiozła ze sobą do odległej prowincji, za którą wtedy była uważana Francja, bibliotekę. Pewna część ksiąg, które wróciły do Rosji w 19 wieku, dostały się do biblioteki Sułakadzewa.

Aleksander Iwanowicz Sułakadzew (1771-1830) – emerytowany porucznik, kolekcjoner rękopisów i historycznych dokumentów, historyk i archeograf-amator. Właśnie ten człowiek dokonał pierwszego przekładu Księgi Welesa na współczesny język rosyjski, która zrobiona była z drewnianych deseczek z naniesionym na nie runicznym pismem. Po jego śmierci żona sprzedała dużą część biblioteki Romanowom. Po tym nikt więcej o księgach niczego nie słyszał.

Tylko mała część jego biblioteki znalazła się w rękach innych kolekcjonerów, w tym i Księga Welesa, której Mirolubow w 1942 r. zrobił zdjęcia. W tej księdze, napisanej przez wołchwów, odzwierciedlona jest historię części Słowiano-Ruskich plemion, opuszczających swoją ojczyznę Siedmiorzecze. Taką nazwę nosiło siedem syberyjskich rzek: Irij (Irtysz), Ob, Jenisej, Angara, Lena, Ishim i Tobol inaczej Białowodzie (Biełowodie). Białowodzie – lub Ziemia Świętej Rasy, Irij (Irtysz) – biała, czysta woda.


bibliotekislav8.jpg?w=780


Treść Księgi Welesa w całości pokrywa się ze Słowiano-Aryjskimi Wedami i archeologicznymi odkryciami ostatnich dziesięcioleci co całkowicie odrzuca zastrzeżenia zawodowych historyków.

Słowo historia powstało z połączenia dwóch słów iz-TORy-ia(ja), co oznacza – opowieści z przeszłość izraelickiego narodu. W rzeczywistości Księga Welesa do historii izraelskiego narodu nie ma żadnego odniesienia, gdyż jest odbiciem minionych wydarzeń Słowian. Wyłania się ciekawy obraz. Żydzi mają prawo do posiadania swojej przeszłości, swojej historii i inne narody też, a u nas Słowian nie może być przeszłości. I nawet fotografie z 1942 r. jawią się jako fałszywe, podczas gdy większość znanych historycznych dokumentów na których zbudowano współczesną historię stanowią kopie druków lub rękopisów ze średniowiecza. Później usunięto te kopie, wszystkie bez wyjątku oryginały zniknęły czy też spalono je w czasach inkwizycji jako heretyckie, lub pogubiły się przypadkowo, lub spaliły w niezamierzonych pożarach.

Prawie jednocześnie spłonęły Aleksandryjska, Etruska w Rzymie, Ateńska, Carogrodzka (Konstantynopolska) biblioteki. Zaginęły biblioteki Jarosława Mądrego i Iwana Groźnego. Oryginały spaliły się lub zagięły, podczas gdy w tym czasie wykonane z nich kopie bardzo dobrze się zachowały, nie jawiąc się heretyckimi i na ich podstawie pisze się historię cywilizacji. I wszystko to się dzieje tylko w średniowieczu, a dokładniej w 15-17 wieku w Europie i są tego obiektywne przyczyny.

Asgard Iryjski


bibliotekislav9.jpg?w=780


Stolicą Słowiano-Aryjskiego imperium było miasto Asgard Iryjski. Świątynne miasto zostało zburzone przez hordy dżungarów latem 7038 r. od Stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni (1530 r. naszej ery). To miasto ogromnych kamiennych piramid, miasto wołchwów, wiedunów, był najbogatszą skarbnicą wiedzy przechowywaną w sztucznych podziemnych jaskiniach, pod piramidami.

Wieduni – władający świętymi przekazami – Słowiano-Arjjskimi Wedami.

Miasto nie posiadało ufortyfikowanych murów mimo to przez bardzo długi czas żaden wróg nie był w stanie, zbliżyć się do niego. Miasto zostało oplecione niewidzialną energetyczną ochroną, przez którą nie była w stanie przejść nieprzyjacielska armia a nawet poszczególni ludzie, jeżeli mieli nieczyste myśli lub złe zamiary. Z nastaniem nocy Swaroga pole ochronne stopniowo słabło wskutek obiektywnych przyczyn aż w końcu czarnym magom udało się zneutralizować tę energetyczną ochronę, tuż przed szturmem dżungarskich hord, co nie pozwoliło Najwyższym Wołchwom w porę odbudować tego ochronnego pola.


bibliotekislav10.jpg?w=780


Wtargnąwszy do wspaniałych świątyń i wielkich piramid hordy wybiły większość wołchwów, spalili i zniszczyli bezcenne zbiory starożytnych rękopisów i ksiąg, przeniesionych do Iryjskiego Asgardu jeszcze z D’arii. Na szczęście nie wszystko było zniszczone, co najwartościowsze zawsze znajdowało się w specjalnych podziemnych składach, schowanych głęboko pod ziemią.

D’aria – kraj, który znajdował się na zatopionym kontynencie na północnym Oceanie lodowatym (morzu D’aryjskim); w czasach starożytnych nosiła nazwę Arktyda (Arktyka), Hiperborea, Seweria, Arktageja.

Po zniszczeniu Asgardu Iryjskiego hordami dżungarów z pomocą czarnych magów, unikalne PSI-pole imperium, wspierane przez wołchwów z pomocą piramid, znacznie osłabło. To osłabienie szczególnie silnie przejawiło się w odległych prowincjach imperium. Przede wszystkim Europejskim.


bibliotekislav11.jpg?w=780


W rezultacie władcy tych prowincji, chociaż nosili tytuły królów i byli wyznaczonymi namiestnikami, zerwali więź i ogłosili siebie suwerennymi i niepodległymi od władzy imperium. Imperium straciło dawną potęgę, którą była jeszcze cztery wieki temu kiedy dokonano pierwszej próby oddzielenia się odległych prowincji od Metropolii. Dopiero druga próba zniszczenia Asgardu Iryjskiego powiodła im się. W byłych prowincjach zaczęło się niszczenie wszelkich śladów świadczących o związku z byłą Metropolią. Dzięki temu stało się możliwe fałszowanie Ruskiej historii.

Zaproszenie prymitywnych Słowian do panowania nad nimi przez Waregów, pojawienie się 300 letniego mongolsko-tatarskiego jarzma po prostu nie istniało w przyrodzie, tak jak i Ruskich Słowian, naszych przodków nazywanie mongołami i tartarami przez mieszkańców krajów europejskich. Zaginęły stare księgi, napisano nowe skorygowane tak, aby już nigdy w nowej historii nie znaleziono żadnej wzmianki o Słowiano-Aryjskim Imperium Wielkiej Tartarii.


Źródło artykułu: Treborok


 

8 komentarzy do “Tartaria według Rosjan

 1. obecna Rosja to kontynuator księstwa moskiewskiego opartego na zasadach tatarsko-mongolskich ta mongolsko-tatarska wizja społeczeństwa i państwa jest głęboko wryta w tożsamość dzisiejszych rosjan czyli struktura pan (państwo) i niewolnik (reszta) po SŁAWIANACH w rosji pozostał jedynie język mentalność natomiast pozostała po tatarach i mongołach

  „Asgard” https://pl.wikipedia.org/wiki/Asgard – jest to pojęcie nordyckie od wikingów bo rurykowicze byli wikingami https://pl.wikipedia.org/wiki/Rurykowicze a nie Sławianami którzy pochodzą od Sarmatów i Scytów – co ciekawe rosjanom to nie przeszkadza i przedstawiają swoje pochodzenie zarówno od Sławian jak i od wikingów z tym że o wikingach wprost nie mówią a o Sławianach owszem
  dziedzictwo rosyjskie to przede wszystkim złota orda o czym wcale nie mówią obecna państwowość jest oparta o mentalność ordyńską czyli prawo pięści prawo silniejszego ta prymitywna plemienna zasada do dziś się utrzymała w rosji

  Polubienie

  • ty ,sarmata,naczytales sie jakis pierdolek i madrkujesz.gwoli wyjasnienia.byles w rosjii?znasz jakiegos rosjanina?w rosjii jeszcze niedawno bylo kilkadziesiat republik ponad sto jezykow urzedowych rozniacych sie od siebie bardziej niz polski od francuskiego.byles na kaukazie?wiesz skad sie wzieli sarmaci?z kaukazu wlasnie.to spadkobiercy alanow i po czesci awarow ktorzy osiedlili sie chwilowo dookola karpat,najbardziej maja prawo mowic o sobie sarmaci to serbowie balkanscy.utworzyli pozniej najciezsza kawalerie na swiecie,co odgapili od nich wegrzy a pozniej polacy.tak powstali huzarzy.najblizej do sarmatow maja ludy kaukazu polnocnego w tym czeczeni.polak ma do sarmaty najmniej z ww.genetycznie to byla masa okreslona jako scytowie do ktorej nalezaly plemiona zamieszkujace polske.taktyka walk konnicy i kawalerii zostala przejeta od sarmatow.na kaukaz ta kulture przyniosly ludy tureckie ktore pod wodza garstki mongolow w tureckiej tluszczy podbily najwiekszy polac ziemi na swiecie.zanim powiesz komus mongole zastanow sie.a rosjanie posiadaja starsze r1a jak polacywystepowalo r1a w rosjii wczesniej niz w polsce,jezeli chodzi o ilosc mieszkancow.polska zostala zaludniona ze wschodu.na ukrainie istniala bardzo stara cywilizacja starsza niz jakakolwiek bliskowschodnia ale nalezala ona do kultury balkanskiejty jako sarmata powinienes posiadac gen azjatycki przynajmniej w malym stopniu.pierwotni europejczycy nie pochodza z afryki tak jak rodowici azjaci.zydowstwo i zachod europy oraz usa lansuje wersje o afryce bo nie chce uznac pochodzenia azjatyckiego i europejskiego,oraz zwieksza rasizm buntujac ludy afryki na europe.sami maja nagrabione i pasuje im wciagnac w wojne rasistowska resztte swiata,co jak narazie powoli im sie udaje.prawda o pochodzeniu wcale nie musi ndzialac na korzysc rasizmu,wrecz odwrotnie.czy zydzi izraelscy oprocz tych z idf to semici?zydzi europejscy to nie semici.gen
   afrykanski to hiszpania i poludniowy kaukaz.pierwsza fala genow afrykanskich to grecja i italia w czasach rzymu i zaraz po.myslisz ze jezus byl czarny lub bezowy?jak wytlumaczysz ze biale narody przyjely oficjalnie wojne chrzescijanska przeciwko rzymowi i judejczykom.przeciez aramejczycy to nie byli semici.to byli pozniejsi ormianie.kiedy pozne krollestwo w egipcie upadlo pod plemionami nubijskimi ktore z czasem wdarly sie do hiszpanii i wloch,dostali smary od hetytow,a to byly ludy kaukazkie zamieszkujace anatolie.dokladnie ten sam etnos zamieszkiwal scytie,czyli polske tez.to co nazywacie lechia to byl teren zamieszkiwany przez scytow.wiazacy etnos byl pochodzenia iranskiego.zanim persowie utworzyli persje zamieszkiwali rosje.przeciez zrodla rozne o tym mowia.ekspansja trwala tysiace lat przez balkany,a grecy tak samo jak polacy i reszta slowian sa spokrewnieni z persami.wojny punickie byly wojnami domowymi niemalze.panstewka greckie jednak bardziej zwalczaly sie wzajemnie niz iranskie,dlatego nie stworzyli panstwa na miare persjii,choc sa pierwsza uznawana przez zachod cywilizacja europejska.szkoda ze to nie prawda.polske zas zaludnily rozne plemiona nie zawsze zyjace w pokoju.malopolska i slask najbardziej byli zblizeni do czechow,mniejszosc sarmacka to ilirowiektorzy przeszli przez kaukaz i balkany.czesc z nich mniejsza udala sie w alpy tworzac kulture celtycka,wieksza czesc pozostala na balkanach i to wlasnie serbowie,czesc celtycka z uchodzcami z anatolii(nie bylo zadnego upadku troi ani wojny trojanskiej o kobiete,zaden normalny facet w tamtych czasach nie walczyby o kobiete,wyobraza sobie ktos muzulmanina walczacego z drugim o kobiete?)islam przywedrowal z azjii dalekiej na bliski wschod i do indii,chrzescijanstwo w formie nie powszechnie znanej istnialo na tysiac lat przed jezusem i stanowilo polaczenie wielu kultur od egiptu po indie az daleko na polnoc.prawoslawie to chrzescijanstwo slowianskie oporujace rzymowi od poczatku.katolicyzm to nie chrzescijanstwo,albo tylko z nazwy.przecietny mongol zdziwilby sie ile jego szamanizm lub islam ma wspolnego z chrzescijanstwem i odrotnie.zydzi ,czyli sekta ktora powstala w cesarstwie rzymskim majaca w posiadaniu judee,i walczaca z palestynczykami,po czesci grekami pochodzenia slowianskiego .dlatego te ludy szybko zaadoptowaly walke przeciwko rzymowi.rzym jak sie zorientowal ze militarnie dostanie w dupe,wprowadzil katolicyzm doprowadzajadz do rozlamu tylko i wylacznie mieczem i zlotem,a dla mniej opornych srebrem.byl tak kawal,staje dwoch zydow w kaplicy sykstynskiej i jeden mowi,patrz ,a zaczynali tak biednie,od stajenki.kazda wojna religijna jest wywolywana przez sekte zydowska.nawet 500 lat po chrystusie nie bylo jeszcze zydow,byli faryzeusze,rozbitkowie asyryjscy.takimi rozbitkami sa tez kurdowie.zamieszkiwali wczesniej anatolie,ktora zaludnili przez kaukaz i balkany.praktycznie kazdy turek to mix rasy bialej i zolttej,i gen ten posiadaja slowianie i wiekszosc ludzi na swiecie lacznie z chinczykami.mala ilosc czystych kaukazoidow zamieszkujacych europe,oraz nogroidow zamieszkujacych afryke nie posiada genu azjatyckiego.rasa czerwona zamieszkujaca ameryki to rasa czarna i zolta ak jak pierwsi hindusi polnocni,jak tez bliski wschod po upadku assyrii.nie rozumiem dlaczego istnieje zamieszanie wokol genetyki.mozna w ten sposob wytlumaczyc rozne zdolnosci,ale nie ma bardziej uzdolnionych lub mniej,sa zdolni inaczej co widac po rasach zamieszkujacych ziemie.mysle ze ludy zamieszkujace tereny rosje maja swoje zalety tak jak wady,ale obnizanie ich wartosci zwlaszcza obrazajac na forach nie powinno miec miejsca.chinczycy wzieli sztuki walki od hindusow,a japonczycy od chinczykow i utworzyli najbardziejrozwiniety system wojskowy zwany budo,przy okazjii utworzyli japonski imperializm ktory dobrze ze sie skonczyl.rosjanie dla mnie to bardzo przyzwoity narod a trudnosci zycia czynia ich wyjatkowo zatwrdzxialym narodem.zaden kraj europy zachodniej nie moze sie z nim rownac.niemcow tez cechuje pewien charakter narodowy co pozwala im osiagnac duzo,czasem za duzo.polakom zas brakuje rozumu tak bylo jest i bedzie.komunisci smiali sie z polskiej mentalnosci w filmach,i jak ktos to rozumie to wie i sie smieje.z obserwacjii wiem,ze lepiej nie myslec o sobie zbyt dobrze by nie popasc w narcyzm lub wyzszosc ,nie byc kims kim sie nie jest,latwiej wtedy robic to co jest sluszne i dobre.lepiej nie chodzic z glowa w chmurach.polak lubi machac szabelka,ale jaki jest tego skutek?madry uczy sie machac,ale macha jak naprawde trzeba.uczy sie machac by nie musiec nia machac.machanie dla pustego machania to arogancja lub kretynizm.puste bohaterstwo przynosi mniej pozytku niz zysku.ktos kto uprawial jakis sport walki,majacy do czynienia z walka innego rodzaju,nie wazne…wie,ze zbytnia pycha wbija w glupote i moze pozbawic swiadomosci albo zycia.czlowiek ktory wroci z wojenki wie ze lepiej zyc robic cokolwiek niz ginac.wszystko co sluzy innemu celowi niz pokoj nie pracuje dla ludzi ktorzy gina albo zostaja kalekami.nie brakuje skor…ow w mundurach co beda mowic inaczej,niech mowia,ale nie do mlodych.dziwie sie dlaczego ludzie tak chetnie dzisiaj pluja na innych,obrazaja i mysla ze sa bohaterami bo moga isc na wojne.niestety,tylko im sie tak przewaznie wydaje.kiedy dochodzi co do czego szczekacze najnormalniej leja w gacie i nie sa w stanie nic powiedziec.ktos kto nie narazil nigdy zycia,ktos kto nie zyl w zagrozeniu,ktos kto nie stracil bliskich,nie widzial okropienstw wojny,nie odczul czym ona jest nie powinien sie odzywac w tym temacie.w zaden sposob.dlatego najlepsze co socjalizm dla polsce to to,ze rzadzili ludzie ktorzy wiedzieli co jest co.nie mieli do gadania zbyt duzo ani robotnicy,ani pijacy,ani inzynierowie,ani aktorzy czy rezyserzy,ani profesorowie ani artysci…bo coz oni moga wiedziec o polityce czy o wojnie kiedy jej nie widzieli.polityka nie powinien zajmowac sie byle kto,a zwlaszcza burak na dorobku.w rosjii rzadza sluzby i to jest jej zaleta.pokazcie jeden kraj ktory zostal przez rosje zaatakowany,pokazcie jeden kraj ktory rosja okupuje,pokazcie jeden kraj gdzie ludnosc cywilna ma cisnienie na rosyjska armie.a ja wam pokaze miliony ofiar wojska amerykanskiego,dziesiatki krajow gdzie usa jest najbardziej znienawidzonym krajem,gdzie za mundur amerykanski obcinaja rece i nogi a czasem glowe.kto rzadzi ameryka?rzadz firmy farmaceutyczne i zbrojeniowe,i usa prowadzi kilkanascie konfliktow zbrojnych naraz.rosja rzadza sluzby i zdecydowanie lepiej na tym wychodzi.no i wyjdzie.znalem bardzo wysokich oficerow roznych sluzb prl,i zaden z nich nie dalby sie namowic zeby leciec do obcego kraju w celach prowokacjii.mlodzi ludzie lubia poruszac temat smolenska,i co powiem na ten temat,komu sluzy 7 rok ta katastrofa?wiem komu nie sluzy,nie sluzy polakom nie sluzy rosjanom.kaczynski sluzy zydom nawet zza grobu.adrian duda juz nie moze bardziej wejsc w zydowski tylek.polska ma placic,juz placi izraelowi,zydzi uprzywilejowana grupa w polsce ,amerykanskie wojsko chroni polskiego gazu i platyny oraz wegla.poza tym kupujemy drozszy gaz z usa i izraela,wiec amerykanskie wojsko chroni swojego interesu.za 20 lat nie bedzie sladu po polsce.wiec lepiej zamiast lechia zajmijcie sie polska

   Polubienie

   • Niesamowity słowotok bez zatrzymywania z przypadkową interpunkcją. Brawo, jesteś mądry, jesteś. Znasz Rosjan, znasz. No i czasu dużo masz. Wypocić taki tekst, no, no, no… No i to jasnowidzące przyszłość Polski oko. Tylko, jak taki mądry jesteś, to powinieneś wiedzieć, że nazwy własne pisze się dużą literą, a pisząc po polsku, nie zapominaj używać polskich czcionek.

    Polubienie

   • troche nie masz racji . Bezposrednimi spatkobiercami sarmatów byli wandalowie . Sarmaci nie byli potomkami alanów. to były wspłóistniejace narody obok siebie . i to oni zasiedlili ziemie europy środkowej. dzisiejsza moskwa to była giedyś wyspą. reszta zalana była wodą . Katastrofa musiała być wielka .

    Polubienie

 2. Ruska propaganda juz tworzy na swoj uzytek nowe klamstwo ktore ma uzasadnic Ruska egzystencje. Zamiast Slowianska Historia pisza juz Ruska Historia. Nastepne sprzeniewierzanie historii dla wlasnych celow. A gdzie Wielka Lechia od Laby po Ural ? i Kilka tysiecy lat historii p.n.e ?

  Polubienie

 3. Jeśli chodzi o sam Asgard lub Agartę (jak kto woli) to leży ona w czymś co się nazywa „Hollow Earth” i jest wewnątrz naszej planety. Zreszta, wystarczy wpisać frazę w google a zobaczycie mapy.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s