Biblijne korzenie globalizmu

NWO


Odradzające się u nas i w innych krajach Europy i świata rodzimowierstwo połączone z powrotem do własnej, pogańskiej, przedjahwistycznej tożsamości ma wielu wrogów. Poganie w Polsce są przez katolików bardziej nienawidzeni i zwalczani niż konkurencyjne odpryski żydochrześcijaństwa. Pogaństwo wszak przypomina katolikom, że są oni renegatami własnej słowiańskiej kultury i tradycji i że ich katolicki „patriotyzm” jest zaprzaństwem oraz zdradą wiary naszych praojców.

Także odmóżdżeni poprawnością polityczną zwolennicy integracji z Unią Jewropejską przyglądają się nam  z niechęcią. My rozprawiamy o rodowo-plemiennej wspólnocie Słowian a oni chcą być „jewropejczykami”. Nie lubią nas racjonaliści, ateiści, a także miłośnicy starożytnego Rzymu i antycznej Grecji. Obce chwalą, swojego nie znają. Lub nie doceniają…

Nad wszystkimi zaś powyżej wymienionymi wisi jak miecz Damoklesa globalistyczny, „żydowski” nowy porządek świata. Zamiast się o nim rozpisywać pozwolę sobie na przytoczenie kilku cytatów:

„Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa.” Mayer Amschel Rothschild – żydowski bankster.

„Rząd światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy rząd światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.” James Paul Warburg – żydowski bankster.globalist-jewish-elite


Biblijne korzenie globalizmu (NWO)

[1) Lord Jacob de Rothschild. 2) Nathaniel Rothschild. 3) Baron John de Rothschild 4) Sir Evelyn de Rothschild 5) David Rockefeller 6) Nathan Warburg 7) Henry Kissinger 8) George Soros 9) Paul Volcker 10) Larry Summers 11) Lloyd Blankfein 12) Ben Bernanke]


„Nad społeczeństwem dominować będzie elita, która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.” Zbigniew Brzeziński – żydowski podkomendny żydowskiego globalisty Davida Rockefellera.

„Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują nowy porządek świata.” David Rockefeller – żydowski bankster, „filantrop” i globalista.

Początki współczesnego globalizmu sięgają starożytności. Mówiąc precyzyjniej – zakorzenione są w biblii, a więc w „piśmie świętym” – tym żydowskim i żydo-chrześcijańskim.

W jednym z wcześniejszych tekstów pt: „Stary porządek świata kontra nowy” napisałem: „Nowy (żydowski) porządek świata (NWO)

Jego narodziny sięgają starożytnego Kanaanu/Palestyny. Geneza NWO leży w wymyślonej przez kapłanów plemiennego Jahwe (WP: byli to między innymi Lewici – ci co „stworzyli”/wymyślili naród wybrany) ideologii narodu wybranego, dającej Izraelitom – wyznawcom Jahwe – uzasadnienie do okradania, zniewalania i mordowania Gojów.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/06/25/stary-porzadek-swiata-kontra-nowy/

Wątku tego nie rozszerzałem, warto jednak zacytować niektóre  fragmenty żydowskiej biblii Tanach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tanach

w komplecie przejętej jako „Stary Testament” przez żydo-chrześcijaństwo:

„Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

„I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

„Tak mówi Pan Bóg: „Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.”

„Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”

„Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Spreparowanie chrześcijaństwa było jednym z etapów ideologicznego podboju świata przez Żydów. W cytowanym powyżej moim tekście tekście napisałem o tym lakonicznie tak:

„Etap III – podrzucenie Rzymowi ideologii (zrodzonej w łonie judaizmu) sekty wyznawców Joszue/Jezusa.”

Pisał o tym też Marcus Ravage.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/

Oraz L. Ziemicki. Jego tekst niestety w międzyczasie usunięty ze strony wydawnictwa Toporzeł
http://toporzel.pl/lista.php?dzial_id=kulisy

można przeczytać tu:
http://www.pnpzadruga.pl/czytaj-zadruge/numer-1-1-01-1948/swiatopoglad-na-eksport.html

Potwiedza to również polski “żyd z odzysku”, Stanisław Krajewski (przytaczam fragment tekstu o nim Marka Głogoczowskiego):

„Chrześcijaństwo nie jest potrzebne nam, Żydom, ale jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię”.

Cytując rabina (?) Franza Rosenzweiga, Krajewski dodaje do tej biblijnej zapowiedzi: Żydzi są dziedzicami Objawienia, a chrześcijanie, uznając je, są spadkobiercami swojego Objawienia. … Żydzi muszą strzec świętego płomienia, a chrześcijanie mają roznosić jego światło we wszystkich kierunkach. Czyli po prostu, chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Żydzi zaś są prawowitymi “panami świadomości” ludów które dały się schrystianizować. (Słowo chrześcijanin – po francusku chrétien – wywodzi się zresztą etymologicznie od crétin, czyli po prostu kretyn.)”

Także islam spełniał rolę „chłopca na posyłki” (a raczej”użytecznego idioty”) kolportującego w świecie islamu żydowskie „prawdy objawione”. Mimo iż stworzony został głównie po to, aby stanowić przeciwwagę wobec szybko rozprzestrzeniającego się chrześcijaństwa. W tym miejscu trzeba uczciwie przyznać, że islam jest bardziej wojowniczo nastawiony wobec „najstarszych braci w wierze” niż uległe globalnej sitwie chrześcijaństwo (NATO), będące obecnie parobkiem – szabas-gojem do napadania na kolejne muzułmańskie kraje.

A skoro już  jesteśmy przy islamie….
Zadziwia mnie wciąż na nowo kompletna ignorancja katolików na temat właśnie islamu. Akurat wczoraj gościłem dobrego znajomego, katolika. Był on kompletnie zaszokowany, gdy dowiedział się ode mnie, że Koran został zgodnie z muzułmańską tradycją podyktowany Mahometowi przez archanioła Gabriela. A więc tego samego posłańca plugawego Jahwe ludobójcy, który zwiastował rzekomo żydówce Miriam poczęcie obrzezanego cieśli. Nie miał też mój znajomy zielonego pojęcia o tym, że Allah to arabskie słowo oznaczające abrahamicznego boga Jahwe.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Allah


judaizm-chrześcijaństwo-islam


Podrzucenie Goim żydo-chrześcijaństwa miało na celu przygotowanie właściwego gruntu do dalszego podboju świata. Należało ludzkość oswoić z „narodem wybranym”, Jahwe, prorokami i żydowską mitologią. Było to mówiąc kolokwialnie zażydzenie Ducha ludzkości. Do dzisiaj w wielu krajach przysięga się w sądach na żydowską biblię czy na żydowskiego Jahwe, w preambułach konstytucji odwołuje się tego psychopaty-ludobójcy, w hymnach „narodowych” czci się żydowskiego „Boga”. Co dziwne, w „naszym” hymnie w jego aktualnej wersji nie ma odwołania do żydowskiego boga. Choć początkowo było („Dosyć tej niewoli mamy Racławickie Kosy, Kościuszkę, Bóg pozwoli.”). Za to amerykański hymn na zakończenie odwołuje się do żydowskiego Jahwe (A to niech będzie nasze motto: „W Bogu pokładamy ufność”).

Przez długie wieki Żydzi zajmowali się głównie handlem, dzierżawą i lichwą. Rozproszyli się po całym świecie i czekali na ich moment. A ten nadszedł w 1694 roku gdy utworzony został z ich inicjatywy Bank Anglii.

Wymyślony podstępny i bandycki system bankowy z prawem emisji pieniędzy z powietrza stał się źródłem potęgi żydowskich banksterów. W roku 1773 spotkało się ich kilkunastu we Frankfurcie n/Menem. Inicjatorem spotkania był Mayer Amschel Rothschild (Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy w nim prawo). Na tym spotkaniu uzgodniono wspólne działania w celu przejęcia władzy nad światem. To wtedy właśnie zainaugurowane zostało współczesne NWO. O którym od pewnego czasu otwarcie już mówią polityczne marionetki – „prezydęci”, szefowie „żondóf”, komisarze unijni, a nawet papieże.

Najważniejszym narzędziem podboju świata jest pieniądz. Za niego wykupiono media. Dzięki nim można usłużną kanalię wypromować na męża stanu, a niepokornego polityka zniczczyć. Przede wszystkim zaś można medialnie zafałszować rzeczywistość trzymając Goim w medialnym matriksie. Wymyślono ponadto „wolny rynek” korzystny dla bogaczy („Jakiż pokój być może między hieną a psem i jakiż pokój być może między bogatym a ubogim? Dziki osioł na pustyni jest żerem dla lwów, a biedni są łupem dla bogatego.” – Syr. 13; 18-19)

Wymyślono spółki akcyjne i kapitałowe, „papiery wartościowe” i przede wszystkim złodziejskie giełdy do wywoływania kryzysów i do wykupu majątków Goim. W czasie kilku wielkich kryzysów w USA (m.in 1907, 1929) doprowadzono do bankructwa tysiące konkurencyjnych małych banków prywatnych i tysiące przedsiębiorstw, po czym je przejęto. Wymyślono Unię Jewropejską i euro po to, aby doprowadzić do zsynchronizowanego gigantycznego zadłużenia bogatej wcześniej Europy, której narzuca się obecnie przymusową „prywatyzację” – czyli przejmowanie przez podkomendnych globalnej sitwy na własność wszystkiego, co ma jakąkolwiek materialną wartość. Czeka nas jeszcze jeden, naprawdę wielki kryzys (być może poprzedzonych kilkoma „mniejszymi”). Ten zapowiedziany przez Davida Rockefellera: “Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują nowy porządek świata.”

Obok pieniądza innym ważnym narzędziem czy metodą działania jest dezinformacja i utrzymywanie Goim w niewiedzy. Goje nie wiedzą prawie nic o bandyckim systemie finansowo-bankowym, o Radzie Stosunków Międzynarodowych, o Grupie Bilderberga czy o Komisji Trójstronnej. Media o nich nie informują, choć potentaci medialni biorą w tych konspiracyjnych zlotach systematycznie udział. A gdy poważny człowiek zadaje pytanie – dlaczego media nie informują nas o tych zlotach – okrzyknięty zostanie wyznawcą niepoważnych teorii spiskowych. Tylko czyż nie jest oczywistym spiskiem utrzymywanie w tajemnicy przed opinią publiczną trwających od dziesięcioleci tajnych schadzek światowej elity bankstersko-finansowej, gospodarczej, medialnej i politycznej?

Kolejnym narzędziem/metodą jest skłócanie podbijanych i okradanych Goim pomiędzy sobą.  Lub zapędzanie ich na fałszywe barykady. Skłócanie to polega na napuszczaniu np. chrześcijan i muzułmanów przeciwko sobie. Oraz na fabrykowaniu pomiędzy nimi ognisk zapalnych. Ale skłócani są pomiędzy sobą i żydo-chrześcijanie rozbici na setki odprysków.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_chrze%C5%9Bcija%C5%84skie

Obok nich istnieją jeszcze kościoły „chrystusowe”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_Chrystusowe

W Polsce nawet sam watykański katolicyzm jest rozbity i skłócony. Najbardziej fanatyczną frakcją są natankowcy-intronizatorzy. Silną frakcję stanowią rydzykowcy – wyznawcy rebe Rydzyka z Torunia. Ale i wyznawców oficjalnej linii episkopatu też nie brakuje.

Podzielony, rozbity i skłócony jest też islam. Obok głównych odłamów  – sunnitów i szyitów (podzielonych na konkurujące często ze sobą „szkoły”i „gałęzie”) – istnieje wiele innych, mniejszych odprysków, „szkół” i „gałęzi” nauk proroka.
http://www.religie.424.pl/islam-podzial-odlamy-i-religie-pokrewne,1445,article.html

Metodę dziel i rządź opanowała globalna żydowska sitwa do perfekcji. I z zamiłowaniem umiejętnie ją stosuje.

Zapędzanie ludzi na fałszywe barykady to kolejne narzędzie/metoda globalistów. U nas np. podsyca się nastroje antykomunistyczne (tak ja by to komunizm nam obecnie zagrażał) czy antyrosyjskie. Mamy bać się Rosji i Putina, a nie zbrodniczego NATO, USA i banksterskiej Unii Jewropejskiej. Albo mamy bać się „islamizacji” Zachodu. A przecież islam to taka sama żydowska dżuma duchowa jak chrześcijaństwo.

Narzędzi i metod działania banksterskiej sitwy można by wymieniać więcej. Na obecnym etapie jest to jednak niezbyt istotne. Istotne jest natomiast, aby Goim zrozumieli te najważniejsze narzędzia i metody podboju świata: pieniądz kontrolowany przez żydowskich banksterów, bandycki system finansowo-bankowy, wpędzanie świata w niewypłacalny dług, kontrola mediów, medialny matriks, skłócanie Goim pomiędzy sobą i pchanie ich na fałstywe barykady. A wszystko to po to, aby spełniły się słowa żydowskiego i chrześcijańskiego „pisma świętego”:

„Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak będą tego pragnęli…”

Pozwolę sobie jeszcze na dwie uwagi dotyczące katolików. Sporo z nich oburza się na szarogęsienie się Żydów w Polsce, na przejmowanie przez nich naszego majątku narodowego i na coraz powszechniejszą prezencję żydowskich symboli i rytuałów w Polsce (menory, Chanuki, jarmułki itp). Wygląda jednak po prostu na to, że katolicy kompletnie nie znają fundamentu ich religii, którym jest oficjalnie tzw. „pismo święte” (księga zbrodni i rasizmu będąca zwięzłym scenariuszem podboju świata).

Skoro plugawy starotestamentowy Jahwe powiedział: „Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie” oraz „Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak będą tego pragnęli…” to tak ma być! Wola boża! Koniec, kropka! Czyniąc z Polski judeopolonię żydzi postępują zgodnie z wolą Jahwe, który jest także bogiem chrześcijan. W tym świetle walka katolików o „polskość” Polski jest sprzeciwianiem się woli ich żydowskiego boga. Katolicy podważają wolę boga Jahwe! Podważają ich własne „pismo święte”, „prawdę objawioną” i „słowo boże”.

Nawet powoływanie się na nauki obrzezanego cieśli niewiele tu zmieni. Wszak rzekł on: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.”

A co ma się spełnić? O czym pisali prorocy? Ano… o tym: „Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

„I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

„Tak mówi Pan Bóg: „Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.”

„Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”

„Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Kolejną sprawą jest to, że katolicy, a jeszcze bardziej niektóre kościoły protestanckie żarliwie modlą się o przyjście „królestwa bożego”, czyli o „Nowe Jeruzalem”. Naiwnie wierząc, że to oni zostaną „zbawieni” i zamieszkają w tej żydowskiej stolicy świata. A przecież ideologiczne obrzezanie mózgu żydochrześcijaństwem nie wystarczy, aby załapać się na tę gratkę. Ona jest przeznaczona jedynie dla wyznawców Jahwe obrzezanych zgodnie z prawem Mojżesza.

Przypominam ponownie cytat Joszue (WP: egregor Joshue, Jezus itp.): „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.”

Nowe Jeruzalem ma być stolicą świata po ostatecznym zrealizowaniu NWO. Pewna ilość nieobrzezanych Goim, jako bydło robocze, zostanie oszczędzona i przeżyje depopulację.  Jednak nie po to, aby spacerować sobie po uczynionym ze złota rynku Nowego Jeruzalem („I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste”). Oni będą po to, aby paść wasze owce, będą waszymi oraczami i winiarzami, twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg, chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

Chrześcijaństwo potrzebne było  Żydom na pewnym etapie: „Chrześcijaństwo (—) jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię”.

A chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Wypełnili ich „misję” i zostaną „skasowani”. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Jedyne co będzie im wolno to „lizać kurz z twoich nóg, chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

A ja po nich nie wyronię ani jednej łzy. Bo ci „chłopcy na posyłki” globalizmu, krzewiciele żydzizmu, zażydzacze Ducha świata, którzy zwalczali i zwalczają własną kulturę oraz  własną przedżydowską tożsamość na to nie zasługują. Są renegatami naszego prawdziwego słowiańskiego Ducha.

Dodam na koniec, że  watykański odprysk żydochrześcijaństwa – katolicyzm –  też miał zapędy globalistyczne. Jego zamiarem było utworzenie na całym świecie jednej owczarni rządzonej przez jednego pasterza. Katolicy mieli nawet jeden wspólny język urzędowy – łacinę. A metody „chrystianizacji” i „nawracania” niekiedy niewiele odbiegały od metod stosowanych przez Izraelitów na kartach „Starego Testamentu”.

Uchronić świat od zniewolenia globalizmem nie będzie łatwo. Aby go pokonać, należy go do końca zrozumieć i zdemaskować. Oraz odrzucić go wraz z jego korzeniami – żydowskim „pismem świętym”. Nie jestem zwolennikiem cenzury, ale ta księga zbrodni i rasizmu powinna zostać całkowicie zakazana. Zakazane powinny zostać też wszystkie wyrosłe z jej zatrutych korzeni religie. Bo czyż z trujących korzeni może wyrosnąć zdrowy owoc?

Powrót do starego, pogańskiego porządku świata, wolnego od żydowskiej „prawdy objawionej” i żydowskiego „pisma świętego” jest jedynym ratunkiem dla nas. Globalistom należy odebrać władzę i nad naszym Duchem, i nad pieniądzem. Bez pieniędzy utracą wszelkie ich wpływy.

Powróćmy do prastarych bogów naszych ojców.

W słowiańskim panteonie nie było ludobójców i psychopatów.

Powróćmy do słowiańskiej tradycji, kultury i tożsamości.

A żydowska religia niech wraca do domu… Nad Jordan…


opolczyk


PS

https://opolczykpl.wordpress.com/2012/06/25/stary-porzadek-swiata-kontra-nowy/

https://opolczykpl.wordpress.com/2012/03/03/historia-naturalna-religii-monoteistycznych/.


Źródło oryginalnego artykułu

4 komentarze do “Biblijne korzenie globalizmu

 1. współpracuję z żydami na płaszczyźnie handlowej wiele lat, byłem tam wielokrotnie i generalnie polega to na tym że non stop jest z nimi jakiś problem techniczny na którym my tracimy kasę zawsze !!! co ciekawe to samo jest z USA 🙂 w europie niemcy są100% uczciwi ha ha ha moja opinia o tych ludziach judeopochodnych bo prawdziwy żyd jest uczciwy: reszta to dranie i tyle powinno się ich wymazać z powierzchni ziemii nieuczciwość, nieuczciwość po 100 kroć nieuczciwość to wszystko co mam do powiedzenia.

  Polubienie

 2. Nie obrażaj prawdziwego Boga i Jego słowa Biblii …On nie jest żadnym mordercą jesteś ślepy patrząc na dzieła stwórcze które są cudem ?Zapomniałeś tu wspomnieć niestety o prawdziwym zabójcy …władcy tego świata Szatana. ..który jak widać posługuje się wszelką propagandą aby zwieść narody by nie nie służyły Stwórcy ..A Zydow to Bóg odrzucił raz na zawsze po tym gdy zabili jego Syna którego do nich posłał …Nie przyjęli go zabili wiec Bóg dał nadzieje ze Słowa Bożego innym narodom między innymi również i tobie ….Wstydź się takiej propagandy którą tu napisales …w życiu nie czytałem tak wielkiego bluznierstwa tfuuuu. ..!

  Polubienie

  • Leopold:) widze ze judenski jezusek zatrul ci resztki mózgu juz na amen.Dla ciebie juz sie nic nie da zrobic.
   Proponue idz lepiej do kosciola rzucic ze 100pln na tace i zmowic kilka zdrowasiek to ci moze przejdzie.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s