Bogini Obiła


Obiła córka Stryji, Siemi, Spora i Wodo – z rodu Wodów, Świstów i Sporów. Pani karmiąca gleby i gliny, bagna i bagry – napełniająca ziemię plennością. Kalia – Pani Gleby, Pani Gliny i Karmicielką Żywego, bywa też nazywana Panią Bagienną (Bagrową). Obiła była jedną z Czterech Matek Zbóż, czyli bogiń, które zrzuciły ludziom z nieba po ziarnie pszenicy, owsa, jęczmienia i prosa, zamknąwszy je w łupinach czterech żołędzi.


kolovrat


OBIŁA


Znaczenie mian i imion oraz przydomków, i ważniejsze pojęcia wywodzone z jego miana: Obiła ma przydomki: Obłoca-Obła, Obwiła-Obwleka i Oblęga-Obleża. Również Kalia – czyli błotna, kałużna, kałowa, brudna, miękka. Wszystkie pozostałe przydomki i miana nawiązują z jednej strony do pojęć wicia, wici, wijania, powijania, uwijania, owitania – zamieszkiwania (czyli wiążą się z kręgiem pojęć wypływających z rdzenia swęt), a z drugiej strony kojarzą się z innym ciągiem znaczeń wywodzących się z pojęcia obłości – kulistości, krągłości, łukowatości, obejmowania, oblegania, ściskania, obwlekania,porastania, obłoczeniaa. Inny związek wypływa z rdzenia łokać, który wprowadza do opisu postaci bogini pojęcia oblęgania – śliskości, błota, wylęgu, leży. Obłojca – opiły, obł oka – obżarta, obłojnie – chciwie,łokacz – kałuża, łek – moczar, łokać – łykać. Dalej wywodzi się z tego połączenia związek z łąka, łęk, łekno, łuk, ług i imieniem celtyckiego bóstwa Lug. Wszystko to razem wskazuje na bliskość bogini ze Śląkwą i potwierdza jej rodowód. Wydaje się istnieć również bliski związek z istyjskim odpowiednikiem Obiły Luibegeldą i celtyckim Lugiem.


 „Przy Drugim Ognisku siedzieli Rokita-Bugaj i Boruta z Wiłów-Knów, Wąda z Wodycą, Siem i Obiła z rodu Simów, Dziwień-Kupała i Dziewanna z Dziewów oraz Reża-Ragana. Tu postanowiono porodzić straszliwą Poskrudę (Skrudź, Paskudę) z tej samej materii, z jakiej jest woda (czyli z płynnej płoni). Uradzono posłać ją, by się biła o Ziemię.”


 „… Obiła  zamieszkuje bagnisty skrawek zwany Obgwilem, Obiłopolem albo Obgliwiem, na brzegu Żywicy. Każdy z tego rodu mieszka gdzie indziej, ale tak naprawdę Obiła lubi przebywać z Siemią, Sim ze Skalnikiem, a Skalnik z Ziemiennikiem. „


„Niwa Simów jest porośnięta krzewami wiecznej borówki, bagna, żurawiny i bobownika. Tych roślin nie było na Ziemi, zanim ich w darze nie przyniosła z welańskiej niwy Obiła.”


„Kiedy Spór przyszedł z wizytą do Siemi w jej Mokrzą Dolinę, dostał w poczęstunku słodkie, gorące owoce, które Siem dobyła spod swych licznych sukien. Kiedy Spór już zjadł, Siem skrzętnie zebrała pozostałe ogryzki, ale dwie pestki wypadły i zaplątały się w trawie. Spór ukrył je między palcami prawej ręki i tym sposobem wyniósł z Mokrzej Doliny. Kiedy szedł, przez cały czas ogrzewał ziarna swoim zapładniającym oddechem. Ziarna napuchły i rozrosły się tak, że ledwo mieściły się w jego ręku. Kiedy Spór już się zbliżał do Trzygławia, spotkał Wodo-Wełma. Ten poprosił, żeby mu pokazał, co tam tak ściska w pięściach. Spór rozchylił prawą dłoń, a wtedy Wodo zalał słoną, zimną wodą z Przedmorza spoczywający tam zalążek. Z tego właśnie obficie skropionego przez Wodo-Wełma ziarna Matki Ziemi (Siemi) urodziła się Obiła, zwana także Obwiła.

Według innych, przez całą drogę cenne ziarna trzymane w ręku Spora ogrzewała swym tchem Stryja, posuwająca się u jego boku. Z tego powodu również ona jest jedną z czwórki rodziców Obiły. Obiła ma przydomki: Obłoca-Obła, Obwiła-Obwleka i Oblęga-Obleża”. Obiła jest Panią Gleby, Panią Gliny i Karmicielką Żywego, bywa też nazywana Panią Bagienną (Bagrową). Niekiedy spotyka się inny jej przydomek – Kalia, czyli Pani Kalająca. Jej narzędziem jest Samokopiąca Kopaczka. Największą cześć oddawano bogini w Obli i Hobolinie.

Obiła dała Borowiłom własne kłaki i kłącza, a także ukopała gliny, z której bogowie Boru uwili większość drzew, roślin i zwierząt. Rośliny powstały także z jej pociętego Sznura-Oczkura, który był zaczarowany. Tym sposobem jego czarowna moc wlała się w rośliny Ziemi. Wiele roślin, a niektórzy twierdzą, że prawie wszystkie, powstać miało jednak, tak jak ludzie, z uprawy Wiechcia na Równi.

Obiła była jedną z Czterech Matek Zbóż, czyli bogiń, które zrzuciły ludziom z nieba po ziarnie pszenicy, owsa, jęczmienia i prosa, zamknąwszy je w łupinach czterech żołędzi. Pozostałe trzy Matki Zbóż to Ruda-Ródź, Rada-Zboża i Księża-Chorsina. Według żerców Obiły z Obli, to ona (a nie Borowiłowie) spowodowała, że ludzie po strąceniu w Kolibę w ogóle mogli przeżyć. Ona zdradziła ludziom tajemnicę hodowli pszczół w świepiotach, tajemnicę warzenia miodu i piwa, zdradziła im, jak stawiać wnyki na dziką zwierzynę: kuny, zające i wiewiórki, a też jak się posługiwać drewnem i które leśne jagody spożywać bez obaw. Pozwoliła im zjadać mięso leśnych zwierząt, okrywać się podczas chłodu ich futrem, uprawiać rośliny. Tylko dzięki temu nie pomarli z głodu.

Żercy Obiły z Hobolina zwą ją Dawczynią Białej, Czerwonej i Niebieskiej Gliny oraz Dawczynią Żółtej, Czarnej i Zielonej Szczeciny, Panią Bagienną. Jej ojcem był według nich Spór, który zapłodnił Siemię swoim oddechem. Borowił musiał Obiłę wyciągać oczkurem z brzucha Siemi, bo nie chciała za nic wyjść. Wąda musiała zezwolić Siemi na poród w swych wodach, jako że Obiła tak była olbrzymia, iż inaczej rozerwałaby Siemię na strzępy. Czczą ją szczególnie Obłowię i Obrowie mieszkający nad rzeką Obrą, w swoich grodach Obli i Bonikowie. Wszyscy oni są potomkami bogini i króla Bardza, wywodzącymi się wprost od Olbrzymów – synów Obiły i Bardza.

Obiła jest boginią o mlecznobiałej skórze, obfitych (obłych) kształtach, bardzo łagodną i przychylną ludziom. Jako że narodziła się nie mając nic własnego, od samego początku walczyła o swoją Niwę z Ziemiennikiem, Simem i z Wądą, wydzierając każdemu z nich po kawałeczku. Kruszyła skały na drobne kamyczki i zamulała przybrzeżne wody, zamieniając je w bagry i drahwy. Owe bagry, drahwy, bielawy, bagna, moczary, igny i glinianki pozostają od tamtego czasu w jej władaniu. Pomocnikami Obiły są bogunowie Obiłuchy, z których najbardziej znani są trzej – Kłoczan, Lędowan i Pilewica, jako że brali udział w napadzie na Rokitę, kiedy Obiła chciała zostać także Królową Pszczół.”


„Dużo Zrostów (Roślin) i Zwierzów zrodziło się dzięki bogini Obwile. Ona swoją samokopaczką dobyła glinę z gleb będących w jej władaniu, dała również kawał swojego sznura-oczkura. Z pociętego oczkura powstały, uplecione następnie rękami Leszy-Borany, zioła i kwiaty, a z gliny różne zwierzęta ukształcone ręką Borowiła. Wszystko, co ziemskie, niezależnie od pochodzenia, zasadzono w najgłębszym zakątku Ziemi zwanym Knieją, wszystko to wykarmiło się z ręki Obiły lub z piersi Matki Siemi.”


„Obiła za wszelką cenę chciała zdobyć dla siebie część niw do władania. Uparcie walczyła o swój skrawek zarówno z Ziemiennikiem, jak i z własnym ojcem, Simem. Również Wodowie nie bardzo chcieli ją wpuścić w swoje niwy, zwłaszcza że zamierzyła odebrać Wądzie Płytkowodzia i Bagniska. Ponieważ Rgiełc nie chciał jej pomóc, w końcu przestała mu ulegać. Wtedy przyszedł czas Ciosna. Ciosno w dzielnych pojedynkach pokonał Ziemiennika, Skoła-Skalnika i Wełma. Sim nie chciał przeciw niemu stawać i tym sposobem Obiła otrzymała swoje miejsce pomiędzy bogami. Tych dwoje tak się polubiło, że stali się najwierniejszą z par welańskich, wzorem ładności małżeńskiej. Nigdy się nie zdradzają, zawsze starają się być razem. Jak powiadają kapłani z gromady Mudrów załabskich, im częściej Ciosno przeorywa Obiłę swoją samo-wracającą siekierką, tym dostatniejsze pożytki ona z siebie wyraja. Niektórzy dodają jednak, że nie jest do końca tak doskonale między nimi, bo po cichu, na boku, wciąż Obiła ulega Rgiełcowi. Może tak jest, a może nie, ale jakkolwiek by było, świat ma wiele pożytku ze związku Obiły z Rgiełcem.”


kolovrat


OBIŁA

Ród:
 Ziemowie (Simowie)


Zajmowany krąg:
Szósty Krąg


Pochodzenie:
Córka Stryji, Siemi, Spora i Wodo – z rodu Wodów, Świstów i Sporów.


Związki:
Ciosno-Turupit syn Runów, Peruna i Perperuny.


Rodzeństwo:


Dzieci, potomkowie:
Konopielka-Rosomoch (jest ingogiem – dwubytem, dzieckiem Małobogów. Konopielka jest strażniczką i opiekunką zagonów konopnych) córka Obiły i Rgła-Rgiełca.
Oblęża, która jest brzeginią – córka Obiły i…?
Weżoryg (groźny strażnik pól Zboża Wodnego czyli rgielcu-ryżu) – syn Obiły i Rgiełca.
Sitowił (strażnik sitowia o łagodnym usposobieniu) – syn Obiły i Rgiełca.


Postacie-wcielenia (równe miana):
Obłoca-Obła, Obwiła-Obwleka i Oblęga-Obleża..


Inne nazwania jego osoby (przydomki):
Kalia – Pani Gleby, Pani Gliny jest Karmicielką Żywego, bywa też nazywana Panią Bagienną (Bagrową).

Funkcje, zakres działania:
Pani karmiąca gleby i gliny, bagna i bagry – napełniająca ziemię plennością.


Narzędzia czarowne – oznaki władzy:
Samokopiąca Kopaczka.


Pomocnicy (Stworze – bogunowie):
Obiłuchy (Pilewice, Plewice, Piłowitze, Kłoczany, Kłokisy).


Funkcje psychiczne – uczucia, odczucia:


Patron dla:


Romanse:
Syn Runów Ciosno-Turupit długi czas nachodził Obiłę, kiedy jeszcze była wolna i nie wiedziała, czym będzie władać. Nie chciała mu za bardzo ulec, bo jej się najbardziej ze wszystkich bogów podobał Rgiełc. Dozwalała też Rgiełcowi na potajemne zbliżenia. Z ich związku narodziła się strzegąca później Konopnych Zagonów Konopielka.

Obiła za wszelką cenę chciała zdobyć dla siebie część niw do władania. Uparcie walczyła o swój skrawek zarówno z Ziemiennikiem, jak i z własnym ojcem, Simem. Również Wodowie nie bardzo chcieli ją wpuścić w swoje niwy, zwłaszcza że zamierzyła odebrać Wadzie Płytkowodzia i Bagniska. Ponieważ Rgiełc nie chciał jej pomóc, w końcu przestała mu ulegać. Wtedy przyszedł czas Ciosna. Ciosno w dzielnych pojedynkach pokonał Ziemiennika, Skoła-Skalnika i Wełma. Sim nie chciał przeciw niemu stawać i tym sposobem Obiła otrzymała swoje miejsce pomiędzy bogami. Tych dwoje tak się polubiło, że stali się najwierniejszą z par welańskich, wzorem ładności małżeńskiej. Nigdy się nie zdradzają, zawsze starają się być razem. Jak powiadają kapłani z gromady Mudrów załabskich, im częściej Ciosno przeorywa Obiłę swoją samo-wracającą siekierką, tym dostatniejsze pożytki ona z siebie wyraja. Niektórzy dodają jednak, że nie jest do końca tak doskonale między nimi, bo po cichu, na boku, wciąż Obiła ulega Rgiełcowi. Może tak jest, a może nie, ale jakkolwiek by było, świat ma wiele pożytku ze związku Obiły z Rgiełcem.


Wrogowie:


Przyjaźnie:
Obiła lubi przebywać z Siemią.


Co dobrego lub złego darował, zrobił ludziom:
Niwa Simów jest porośnięta krzewami wiecznej borówki, bagna, żurawiny i bobownika. Tych roślin nie było na Ziemi, zanim ich w darze nie przyniosła z welańskiej niwy Obiła.

Obiła była jedną z Czterech Matek Zbóż, czyli bogiń, które zrzuciły ludziom z nieba po ziarnie pszenicy, owsa, jęczmienia i prosa, zamknąwszy je w łupinach czterech żołędzi.


Przynależny Miesiąc:


C.D.N.


Źródło artykułu – Czesław Białczyński

Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów – „Księga Tura” i „Księga Ruty” 


kolovrat


Tyny podległe
Tumowi Rajka-Rui

Bogowie Żywiołów:
1. Tyn Sporów-Grubów:
Spor, Sporza-Śrecza, Wołos, Rosza, Rada-Zboża
2. Tyn Simów:
Sim, Siemia-Matka Ziemia, Skalnik, Ziemiennik, Obiła

Bogowie Mocy:
3. Tyn Prowów:
Prowe, Czstnota, Prawdziwc, Sądza
4. Tyn Bożebogów-Ubożów:
Bożebóg, Uboża, Boda, Warza-Cica
5. Tyn Rgłów-Rogalów: 
Rgieł, Reża, Rgiełc, Żywia-Siwa


kolovrat


TYN SIMÓW (Ziemi)
Żywiołowie


Przynależność:
Twer Swąta, Trzem Białobogi, Tum Ruji, Tyn Simów


Członkowie rodu:
Sim, Siemia-Matka Ziemia, Skalnik, Ziemiennik, Obiła


Główność:
jednogłowy


Główny przybytek, miejsce przebywania:
Ziemia, Wela, Niebo


Atrybuty żywe:
Wierzba-Witwa i Wierzba-Iwa, Dzik i Ślimak, Bocian, Tojeść, Żurawina i Borówka Bagienna, Bobownik i Bagno, Jelonek Rogacz


Kamień:
Czarny Diament i Opal


Minerał:
Granit


Rzecz:
Kamień, Skałę i Ziemię


Maści (barwy):
Czarna (Brunatna)


Czerty i rezy (liczby):
Czerta 8, Liczba 17


Taje (guzły) i gramoty (zapisy, sjenowity, wici):
Taja Z, Gramota t


Niwa (symbol):
Niwa Ziemi


Tyn:
Dwór Skalny


Miesiąc:
Sierpień (Zarzew)


Wieńce i ofiary:
Tojeść, Żurawinę i Borówkę Bagienną, Bobownik i Bagno


Obrzędowy wypiek (potrawa, obiad – potrawa obiata):


 Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów –
„Księga Tura” i „Księga Ruty”

30 komentarzy do “Bogini Obiła

 1. Pingback: Bogini Siemia-Matka Ziemia | Wiara Przyrodzona

 2. Pingback: Bóg Skalnik | Wiara Przyrodzona

 3. Pingback: Bóg Sim | Wiara Przyrodzona

 4. Pingback: Bóg Ziemiennik | Wiara Przyrodzona

 5. Pingback: Bóg Spor | Wiara Przyrodzona

 6. Pingback: Bóg Prowe | Wiara Przyrodzona

 7. Pingback: Bogini Czsnota | Wiara Przyrodzona

 8. Pingback: Prawdziwc-Prawota | Wiara Przyrodzona

 9. Pingback: Bogini Sądza | Wiara Przyrodzona

 10. Pingback: Bóg Bożebóg | Wiara Przyrodzona

 11. Pingback: Bogini Uboża | Wiara Przyrodzona

 12. Pingback: Bogini Boda | Wiara Przyrodzona

 13. Pingback: Bogini Warza-Cica | Wiara Przyrodzona

 14. Pingback: Bóg Rgieł | Wiara Przyrodzona

 15. Pingback: Bogini Reża | Wiara Przyrodzona

 16. Pingback: Bóg Rgiełc | Wiara Przyrodzona

 17. Pingback: Bogini Żywia-Siwa | Wiara Przyrodzona

 18. Pingback: Bóg Wołos | Wiara Przyrodzona

 19. Pingback: Bogini Rada-Zboża | Wiara Przyrodzona

 20. Pingback: Bogini Rosza | Wiara Przyrodzona

 21. Pingback: Bóg Rgiełc | Wiara Przyrodzona

 22. Pingback: Bogini Stryja | Wiara Przyrodzona

 23. Pingback: Bóg Borowił | Wiara Przyrodzona

 24. Pingback: Bóstwo Gaj-Ruja | Mitologia Słowian - Wiara Przyrodzona

 25. Pingback: Bogini Zorza | Wiara Przyrodzona

 26. Pingback: Kościej Bezśmiertny i Złota Grusza Spora – mitologia Słowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 27. Pingback: Bogini Lesza-Borana | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 28. Pingback: Bogini Sporza-Śrecza | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 29. Pingback: Konopielka, Rosomoch i Mąż – mitologia Słowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 30. Pingback: Bogini Gogołada | Słowianie - Wiara Przyrodzona

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s