Bóg Perun


Syn Czarnogłowa i Białobogi. Pan Pioruna i Władca Żywiołów (jest władcą Bogów Żywiołu), Peryn, Periń, Porun, Piren, Parom, Piarun, Pieron, Perkun, Piorun. Jego odpowiednikiem u Istów jest Perkun (Parkuns, Perkons, Perkuns), Pierrun, Perrun…  Władca Prądu… Perun nosi fioletową szatę.

Włada uderzeniami pioruna, otwiera brzuch Ziemi, Bogini Siemi, ściga Ciemne Moce. Sprawowanie rządu i sądu nad Żywiołami, godzenie żywiołów. Perun rozpoczyna wiosnę uderzeniem swojej srebnobłyskawicy. Jego piorun zwiastuje ponowne rozpoczęcie wzrostu i dobycie zieleni na światło świata. Jest bezwzględnym tępicielem Ciemnych Bogów i ich sługów. Uderzeniami pioruna powołuje wybranych, którzy na wieki pozostają już w Kłódzi złączeni ze Swątem.

Perun to także pierwszy z Żywiołów, czyli pierw (prasłowiańskie pry, pirw) i egzekutor prawa. Perun daje swe prawa wojownikom i on ich sądzi ręką króla lub kapłana.

Perun, noszący trzy miana, pod którymi się go czci: Peruna-Tłuka, Peruna-Groma i Peruna-Derzkija (Dirżkyja), jest jedynym Panem Pioruna i Władcą Żywiołów, używającym Srebrzysto-Kamiennej Błyskawicy Sam dla siebie ma też pomocników spośród Stworzów bogunów zwanych Ogniami. Żadnego innego boga z ową Srebrobłyskawicą zobaczyć nie można, żaden inny nie umie nią władać i nie posiada tytułu Pana Pioruna.
PERUN

Bóg Żywiołów

Ród: Runowie


Zajmowany krąg:
Czwarty Krąg


Postacie-wcielenia (równe miana):
Perun-Tłuk, Perun-Grom, Perun-Derzkij (Dirżkyj)


Inne nazwania jego osoby (przydomki):
Pan Pioruna i Władca Żywiołów (jest władcą Bogów Żywiołu), Peryn, Periń, Porun, Piren, Parom, Piarun, Pieron, Perkun, Piorun. Jego odpowiednikiem u Istów jest Perkun (Parkuns, Perkons, Perkuns), Pierrun, Perrun…


Funkcja (zakres działania):
Władanie uderzeniami pioruna, otwieranie brzucha Ziemi, Bogini Siemi, ściganie Ciemnych Mocy, sprawowanie rządu i sądu nad Żywiołami, godzenie żywiołów. Perun zwołuje zbory, czyli sądy boże, pod Srebrnożołędnym Dębem. Na zborach owych rozsądza spory powstałe między bogami. Perun daje swe prawa wojownikom i on ich sądzi ręką króla lub kapłana.


Narzędzia czarowne – oznaki władzy – ubiór:
Srebrzysta Błyskawica zwana Srebrnobłyskawicą (żadnego innego Boga z ową Srebrobłyskawicą zobaczyć nie można, żaden inny nie umie nią władać), Szata w kolorze śliwy, nosi fioletową szatę.


Pomocnicy (Stworze – bogunowie):
Ognie (Ogonie, Aganioki, Ognieni, Vuki, Ognie Wije, Ogneniwije)


Istoty towarzyszące, ich przejawy:
Orzeł, koń maści…


Pochodzenie:
Syn Czarnogłowa i Białobogi (Dzięgle-Działowie)


 Żona-siostra:
Perperuna


 Dzieci:

Perunic, Turupit, Porenut – synowie Peruna i Perperuny


Romanse:


Wrogowie:


Przyjaźnie:


 Funkcje psychiczne – uczucia, odczucia:
Siła, wola


  Patron dla:


Współczesny atrybut:
Prąd


kolovrat

Tyny podległe
Tumowi Jesze-Yessa

Bogowie Żywiołów:
1. Tyn Runów
Perun, Perperuna, Perunic, Turupid-Ciosno, Łysk-Ysk-Porenut
2. Tyn Warów (Żgwiów)
Swaróg, Swara, Swarożyc, Denga, Watra

Bogowie Mocy:
3. Tyn Ładów:
Łado, Łada, Ładziw-Diw, Gogołada
4. Tyn Chorsów:
Chors, Chorsina, Chorsawa, Chorsiniec (Księżyc)
5. Tyn Rodów:
Rod, Rodżana, Rada-Rodzica, Rudź


Tym Runów
Żywiołowie


 Przynależność:
Twer Swąta, Trzem Czarnogłowa, Tum Jeszy


Członkowie rodu:
Perun, Perperuna, Perunic, Turupid-Ciosno, Łysk-Ysk-Porenut


Główność:
jednogłowy


Główny przybytek, miejsce przebywania:
Ziemia, Wela, Niebo


Atrybuty żywe:
Dąb jako Drzewo, Żubr jako Zwierzę, Rak jako Małe Zwierzę, Orzeł jako Ptak, Rokitnik jako Roślina Krzewna i Rzepień jako Roślina Mała, Kozioróg jako Owad.


Kamień:
Biały Diament


Minerał:
Srebro


Rzecz:
Błysk-Grzmot i Brąz


Maści (barwy):
Srebrzysto-niebieską (skrzystoniebieską)


Czerty i rezy (liczby):
Czerta 1, Liczba 19


Taje (guzły) i gramoty (zapisy, sjenowity, wici):
Taja Y, Gramota r


Niwa (symbol):
Niwa Błyskawicy (Kraina Runów lub Run)


Tyn:
Dwór Gromowy


Miesiąc:
Październik


Wieńce i ofiary:
Szakłak i Bluszcz jako Zioła (Rośliny Czarowne), Rozchodnik i Perunika jako Zioła Wieńcowe (Zioło Ofiarne).


Obrzędowy wypiek (potrawa, obiad – potrawa obiata):
Kutja


Czesław Białczyński. Polecane księgi o mitologi Słowian, Istów i Skołotów –
„Księga Tura” i „Księga Ruty”


kolovrat


PERUN


„Perun i Perperuna uradzili podstęp. Perun przekonał Swaroga, że powinien zdobyć siłą Dabogę, a w tym celu ukryć się w Szkatule Perperuny. Daboga zwabiona darem miała otworzyć sobie Szkatułę, żeby przymierzyć suknie przed Zwierciadłem. Wtedy miał ją Swarog posiąść i zapłodnić, a Perunowie przyrzekli, że będą go osłaniać przed wzrokiem Dażboga. Swarog zgodził się, i tak się dokładnie stało, jak wymyślili Perunowie.

Daba przybyła chętnie, a kiedy otwarła Szkatułę, Swarog wyskoczył i zniewolił ją. Perperuna odwróciła Zwierciadło tak, że stało się od strony komory Tarczą i Daba nie mogła uciec. Od drugiej strony w Zwierciadle odbijały się spokojne Niebiosy i Dażbóg nie widział nawet, że coś złego się dzieje. W tym czasie, gdy Swarog swawolił z jego żoną, on spokojnie wykuwał Sklepienie, pracując z Płonem. Perun stał obok i zabawiał ich obu rozmową. Początkowo Daboga broniła się mocno, ale im większy stawiała opór, tym bardziej rozpłomieniał się Swarog. Aż mu uległa i oddała się z takim zapamiętaniem, że zaszła z nim w ciąż.

Kiedy to się stało, naszedł Dabogę, Panią Jasności, taki wstyd, że uciekła najdalej, jak tylko można. Zrozpaczony Dażbóg najpierw chciał zabić Swaroga i oboje Perunów, ale potem poszedł szukać żony. Z odejściem Dabogi nad Ziemią nastała ciemność i Wodowie skuli Siem lodem tak, że wydawało się, iż całkiem już umarła. Daboga ukryła się na Weli w jednej z Nawi, Założy-Wielodroży, gdzie Weles udzielił jej gościny w jednym z czterech swoich nawskich dworów.”


„Początkowo Perunowie posiadali na własność lipę, ale po gwałcie na Dabodze, w którym Perperuna i Perun odegrali niechlubną rolę, darowali jej to drzewo na znak pojednania. Dażbóg z kolei na znak przebaczenia darował im dąb, którym się osobiście dotąd opiekował. Od tego czasu zielona gałąź stała się znakiem pojednania i przebaczenia. Z czasem tę samą funkcję zaczęły też pełnić kwietne bukiety złożone z odpowiednich roślin i ziół. Niektóre gromady kapłanów twierdzą, że doszło również do wymiany skrzydlatych wierzchowców. Perunowie oddali Dażbogom swego tura, a otrzymali od nich żubra-byka.”


Perun, Dażbóg i Swaróg zapanowali na Niskim Niebie. Perun co chwilę uderzał toporem-błyskawicą w wody i lądy żeby przyspieszyć wzrost. I tylko od czasu do czasu wydobywał się z brzucha Siemi ogień, a dym buchał z jej pępka.”


„Wieszczki Wądy z Mogiły nad dunajem Wisłą mówią, że Perun rozciął Siem swoim toporem i otwarł jej brzuch, wydobywając uwięzłe wody w miejscu zwanym Górami Charwackimi, czyli Karwatami. Tam właśnie, pod Górą Wądy, trysnęło morze i rozlało się po dwóch stronach w doliny. Góra Swarogowa ma leżeć niedaleko Góry Wądy, a obok nich nachodzi się też Góra Śląkwy. Dalej na wschód ma zaś leżeć Góra Peruna, a na zachód Góra Siemi. Trzygław miałby się znajdować na południu, a u jego stóp Lęgłel Sporów.”


„…Perun, gdy tylko zobaczył synów, od razu rozdzielił między nich oręże. A uczynił to w ten sposób, że wyznaczył trasę biegu na Pirańskiej Wysoczyźnie i ułożył na niej w kolejności Miecz-Samosiecz, Samowrotną Siekierkę i Złotowłócznię-Małankę. Do Samosiecza, pokonawszy cztery kolejne pagóry, pierwszy dobiegł Perunic i jako najszybszy wziął go dla siebie. Do Samo wracającej Siekierki, położonej o cztery wzgórki dalej, z dwóch pozostałych biegaczy dotarł wcześniej Ciosno i on ją sobie zabrał. Łyskowi, który okazał się najpowolniejszy, pozostała, wbita w wierzchołek dwunastego pagóra, Złotowłócznia-Małanka. Od tej chwili żaden z braci nigdy się ze swoim orężem nie rozstawał. Perperuna narzekała często na to, że ją synowie przy karmieniu owymi narzędziami w piersi koła.”


„Przy Dziewiątym Ognisku spotkali się Perun i Swarog oraz Makosz, Wid-Wij i Dodola z rodu Mokoszów-Źrzebów, a także Weles z Lelijem-Smętem z rodu Welesów i Prowe z Sądzą-Usudą-Karną z rodu Prowów. Ci zamierzali stworzyć Pogroma (Rozpuka, Pęka-Pukisa), który miał być z materii niebieskiej i iść na Niebo, by nim zawładnąć dla nich.”


„W tym samym czasie, według serbskich mików z Lipska, Swarog z Dabogą i dziesięcioma synami wracali z Zaświatów, gdzie ich Dabogą ukryła przed gniewem swego męża. Według ich podania, które potwierdzają mikowie kątyny Swarożycowej w Kopanicy, Swarożyce przez cały czas aż do tej chwili przebywali razem z matką w Zaświatach, a główną rolę w przywróceniu równowagi na Ziemi odegrali Perunowie, którzy z tego powodu uzyskali później zwierzchność nad Żywiołami. To Perun ze swoimi synami Ciosną, Perunicem i Łyskiem-Porenutem odkowali z zamknięcia Siemię, tnąc mieczami, toporami i sztyletami wody zestalone w lód. Od ich roboty rozgrzane wody poczęły się unosić w górę, a tam Perperuna odciągała obłoki i zamykała je w swojej skrzyni. „


Grek Prokop z Cezarei tak pisał o wierze Przodków (VI wiek), a jest to cecha dość trwała, gdyż religie jak wiemy nie mutują z dnia na dzień, czy choćby w ciągu dziesięcioleci:

„(…) Uważają bowiem, że jeden tylko bóg, twórca błyskawicy, jest panem całego świata i składają mu w ofierze woły i wszystkie inne zwierzęta ofiarne. (…)Oddają ponadto także cześć rzekom, nimfom i innym jakimś duchom, składają im ofiary, a w czasie tych ofiar czynią wróżby.(…)”

*WP – to potwierdza teorie elektrycznego Wszechświata. Bez Prądu nie byłoby obecnej Rzeczywistości. Prąd wypełnia nas, komórki, wodę, powietrze, ogień, wszechświat… Prąd kształtuje materię ale nikt nie wie czym jest Prąd… podobno źródłem prądu jest Ogień Niebieski znany z mitologii Słowian…  

Prąt Światłoświatowy zanurzony w Głąb – czyli Perun jest tylko przejawem Boga Bogów (mówiąc po ludzku Światowid jest dziadkiem Peruna), a prąd-prąt można określić mitologicznie jako prącie zanurzone w głąb – a z tego zanurzenia najczęściej powstaje życie, czyli dalsze odsłony Boga Bogów we wszystkich możliwych przejawach i właściwościach… c.d.n. „*


Perun władca piorunów

Piorun to prąd „bardzo skupiony w sobie”. Jego przejaw to wyładowanie w postaci pioruna. Dzięki prądowi powstaje plazma i efekt widzialny nazwany piorunem. Prąd według elektrycznej teorii wszechświata jest podstawą istnienia Wszechświata. Muszą być-istnieć siły-siła które „rządzą” prądem. Bez prądu nie byłoby znanego nam Wszechświata. Nikt nie wie czym jest prąd. Dużo teorii i nic poza tym. Prąd, to na pewno jedna z najważniejszych podstaw, podpór(?) Wszechświata.

Perun jest podobno jednym z wielu przejawów, Prze-Jawów, Światowida-Boga Bogów-Boga Jedynego… w Wierze Przyrodzonej istnieje tylko jeden bóg, bóg bogów tworzący swoje przejawy istnienia mające samodzielność działania lecz podlegające źródłu prawi-prawa…


Wikipedia

Perun (nazwa wynikła z nazwy gromu perunъ powiązanej z leksemem pьrati – „bić”, „uderzać”. Praindoeuropejski rdzeń per-, perk-, obecny jest w wielu innych językach indoeuropejskich, np. hetyckie perunaš „skała”, greckie keranós „piorun”, łacińskie quercus „dąb”, czy albańskie pernëdi „niebo”. W wierzeniach Bałtów występuje analogiczny do Peruna bóg imieniem Perkun) – jedno z naczelnych bóstw słowiańskich. Uosobienie gromowładcy, boga grzmotów i piorunów.

Kult Peruna źródłowo został poświadczony jedynie na Rusi. Traktat zawarty w 944 przez księcia Igora z Cesarstwem Bizantyjskim informuje o złożeniu przez Rusinów przysięgi na Peruna. Analogiczna przysięga zostaje złożona w traktacie Światosława I z 971. W roku 980 Włodzimierz Wielki miał ustawić w Kijowie posągi bóstw, z których najważniejszym miał być Perun „z głową srebrną i wąsem złotym”, zniszczony po chrzcie Włodzimierza w 988. Podobny posąg został w tym czasie postawiony także w Nowogrodzie. Część badaczy jest zdania, że kult Peruna na Rusi był skutkiem zaszczepienia tam przez Waregów kultu Thora.

Pomimo informacji źródłowych pochodzących jedynie z Rusi, domniemywać można, że kult Peruna rozpowszechniony był na całą Słowiańszczyznę. Prokopiusz z Cezarei, przytaczając informację o Słowianach, pisze: Wierzą, że jeden z bogów, twórca błyskawicy, jest jedynym władcą wszystkiego, i składają mu w ofierze woły i wszystkie inne zwierzęta[1].

Dowodem na ogólnosłowiański kult Peruna mogą być też niektóre nazwy miejscowe, jak np. nazwa miejscowości Prohn koło Strzałowa, czy liczne nazwy miejscowe na Bałkanach, jak Perunovac. Ponadto wśród Połabian odnotowano kult bóstw o imionach Prowe i Porenut, które prawdopodobnie mogły być miejscowymi odmianami kultu Peruna. Brak powszechności imienia Peruna tłumaczony jest istnieniem wśród Słowian prawa tabu, zabraniającego wymawiana imienia bóstwa (analogiczne tabu zabraniające wymawiania imienia gromowładcy poświadczone jest wśród ludów bałtyjskich). Aleksander Gieysztor uznał, że Perun był naczelnym bogiem Słowian, za koncepcją Georges’a Dumézila, bogiem I funkcji (władza prawna) i II funkcji (siła fizyczna i militarna), zaś bóstwa połabskie takie jak Świętowit, Rugewit, Jarowit i Jaryło miały być jedynie wariantami kultu Peruna. Jednak najprostszym dowodem na istnienie kultu Peruna na obszarze Polski jest słowo określające wyładowanie atmosferyczne – „piorun”, które wydaje się pochodzić bezpośrednio od imienia tego boga.

Perun był pierwotnie bogiem bezpostaciowym, zaś posąg wzniesiony przez Włodzimierza był pewnego rodzaju innowacją w kulcie. Jako święte drzewo gromowładcy czczony był dąb. Świadectwem roli dębu w kulcie Peruna jest nazwa przeginia (peregynia, beregynia), oznaczająca las dębowy. Z postacią gromowładcy wiąże się również, wedle praindoeuropejskiego modelu, motyw skały (materialna postać gromu, zob. wadżra), młota, topora i konia (ten ostatni poświadczony m.in. na posągu ze Zbrucza).

Źródła pisane oraz folklor poświadczają mitologiczny motyw walki pomiędzy Perunem a uosabiającym siły chaosu Żmijem.

Na Bałkanach poświadczony jest kult żeńskiego bóstwa imieniem Perperuna, która była żeńską hipostazą i partnerką Peruna.

Święto Peruna – starosłowiańskie święto poświęcone jednemu z głównych bóstw słowiańskich – Perunowi. Obchodzone 20 lipca związane było z modłami o koniec deszczów oraz burz i zejście wód do podziemia w związku z dojrzewaniem zboża.


 Źródło artykułu: Wikipedia


 Obcojęzyczne artykuły

This one will be about Perun, the Slavic god of thunder. I decided to make this entry because I recently saw the movie Thor. In my eyes, it was an amazing movie. But the entire time I was watching it, I found myself thinking, „Isn’t Thor basically the same  deity as Perun but from a different region?” Before the movie, I have heard of „Thor”, I just somehow knew more about the Slavonic Perun since that’s the general region where I’mfrom. I guess what I’m trying to say is, Perun was dancing around in my head while I was watching this movie about Thor.


<<Here’s>> a really good place to read up on the Slavonic Perun. Basically, Perun had not only a hammer, but an ax and flaming arrows… And he was also commonly attributed with the eagle (shown in my sketch) along with many other „strong” and „sturdy” objects (oak trees). True, there are more things loaded into this character, but it still doesn’t help the fact that the world will still recognize with the more famous Thor than the less prominent Perun. The movie inspired me to give our mythological deity some spotlight too.
So here it is!!
Enjoy!

kolovrat

Perunby DuszanB

 :iconfreshfleshy:
Perun- the Mighty God of Thunderby freshfleshy

https://www.stormfront.org/forum/t692286/ 

http://wikii.ru/publ/voinstvennyj_perun_bog_slavjan/14-1-0-2906

http://raisac.blogspot.com/2013/08/blog-post_11.html

:iconchizushi:
perun by chizushi

:iconperun-tworek:
husarz by Perun-Tworek

:iconmathiaszamecki:
Perun by Mathias Zamecki

41 komentarzy do “Bóg Perun

 1. Pingback: O Wiłach, o Bogach Boru – mitologia Słowian | Wiara Przyrodzona

 2. Pingback: Kalendarz Słowian | Wiara Przyrodzona

 3. Pingback: Bogini Wodyca | Wiara Przyrodzona

 4. Pingback: Słowianie najbardziej tajemniczy lud | Wiara Przyrodzona

 5. Pingback: Słowianie najbardziej tajemniczy lud | indianchinook

 6. Pingback: Bóg Prowe | Wiara Przyrodzona

 7. Pingback: Bogini Daboga | Wiara Przyrodzona

 8. Pingback: Bogini Perperuna | Wiara Przyrodzona

 9. Pingback: Bogini Watra | Wiara Przyrodzona

 10. Pingback: Bóg Rod | Wiara Przyrodzona

 11. Pingback: Percival Schuttenbach – Svantevit! – muzyka Słowiańska | Wiara Przyrodzona

 12. Pingback: O Wielkim Dzbanie Zerywanów – mitologia słowian | Wiara Przyrodzona

 13. Pingback: Ciało i dusza w wierzeniach dawnych Słowian – Andrzej Szyjewski (fragment) | Wiara Przyrodzona

 14. Pingback: Bóg Sim | Wiara Przyrodzona

 15. Pingback: Bóg Weles | Wiara Przyrodzona

 16. Pingback: Bóg-Bogini Jesze-Yessa | Mitologia Słowian - Wiara Przyrodzona

 17. Pingback: Bogini Zorza | Wiara Przyrodzona

 18. Pingback: Bóg Bożyc-Bodnyjak | Wiara Przyrodzona

 19. Pingback: Gdy dusze były jeszcze słowiańskie | Wiara Przyrodzona

 20. Pingback: Wierzenia i obrzędy starosłowiańskie | Wiara Przyrodzona

 21. Pingback: Bóg Czarnogłów | Wiara Przyrodzona

 22. Pingback: Sławiańska Wielka Noc | Wiara Przyrodzona

 23. Pingback: Bogini Białoboga | Wiara Przyrodzona

 24. Pingback: Historia Słowian w Wedach słowiańskich | Wiara Przyrodzona

 25. Pingback: Bogini Siemia-Matka Ziemia | Wiara Przyrodzona

 26. Pingback: Cywilizacja Słowiańska | Wiara Przyrodzona

 27. Pingback: Słowiańskie Pismo | Wiara Przyrodzona

 28. Pingback: Wojny Bogów oraz o przemianie Przedstworzów w Stworze i narodzinach Zduszów | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 29. Pingback: O narodzeniu Przestworzy i Przedstworzów | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 30. Pingback: Buła-Byta – mitologia Slowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 31. Pingback: Mazonki z Mazowii czyli Amazonki – jak to było? – z Księgi Ruty | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 32. Pingback: Pochodzenie Słowian i źródła kultury słowiańskiej | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 33. Pingback: Kalendarz Słowian | Mistyka

 34. Pingback: Bóg Spor | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 35. Pingback: Święta Słowiańskie – 2 lutego: Gromnica. Zimowa Perunica. Święto Peruna – Święto Ognia | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 36. Pingback: 21 marca: Jare Święto. Początek Słowiańskiego Roku – święta słowiańskie | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 37. Pingback: KelThuz – Marsz Słowian | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 38. Pingback: 4 września: Perunica Jesienna – święta słowiańskie | Słowianie - Wiara Przyrodzona

 39. Pingback: Honours Project – second audio puzzle – Michał Pukała

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s